Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019586
Документ 586-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 липня 2019 р. № 586
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739, № 88, ст. 2885; 2018 р., № 29, ст. 1046) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 586

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710

1. У підпункті 1 пункту 2 постанови слова і цифри “за видатками загального та спеціального фондів на оплату товарів, робіт та послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення” замінити словами “на оплату робіт та заходів, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, робіт з посилення бар’єрних функцій зони відчуження”.

2. У додатку до постанови:

1) у пункті 10:

після слів “(крім перерозподілу штатної чисельності в межах одного типу закладів та головного розпорядника бюджетних коштів, не допускаючи збільшення загальної чисельності” доповнити словами “, крім збільшення чисельності працівників у разі покладення на підпорядкований орган згідно із законодавством додаткових функцій, передачі такому органу повноважень інших органів”;

після слів “району проведення антитерористичної операції” доповнити словами “та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

після слів “учасникам антитерористичної операції” доповнити словами “та/або особам, які брали участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

2) пункт 11 після слів “фондах бюджету” доповнити словами “з урахуванням вимог бюджетного законодавства”.вгору