Документ 585-2003-п, попередня редакція — Редакція від 06.09.2010, підстава - 780-2010-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2003 р. N 585
Київ
Про встановлення строку навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах
для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 780 ( 780-2010-п ) від 27.08.2010 }

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити строк навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку:
1) I-III ступеня (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II
ступінь - 5-10 класи, III ступінь - 11-12 класи) для дітей з
вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату - 13 років; { Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 780 ( 780-2010-п )
від 27.08.2010 }
2) I - II ступеня:
I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь:
5-10 класи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення -
11 років;
5-9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку - 10
років; { Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 780 ( 780-2010-п ) від
27.08.2010 }
5-9(10) класи для розумово відсталих дітей - 10(11) років.
У разі коли за висновком психолого-медико-педагогічної
консультації та рекомендаціями лікарів учні (вихованці)
загальноосвітнього навчального закладу розпочинають навчання не з
підготовчого, а з першого класу, строк навчання зменшується на
один рік.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 780
( 780-2010-п ) від 27.08.2010 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28вгору