Документ 585-2003-п, поточна редакція — Редакція від 03.11.2016, підстава - 753-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2003 р. N 585
Київ
Про встановлення строку навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах
для дітей з особливими освітніми потребами
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 753 ( 753-2016-п ) від 26.10.2016}

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 780 ( 780-2010-п ) від 27.08.2010
N 753 ( 753-2016-п ) від 26.10.2016 }

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити строк навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах для дітей з особливими освітніми потребами: { Абзац
перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 753
( 753-2016-п ) від 26.10.2016 }
1) I-III ступеня (I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II
ступінь - 5-10 класи, III ступінь - 11-12 класи) для дітей з
порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату - 13 років; { Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 780 ( 780-2010-п )
від 27.08.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 753
( 753-2016-п ) від 26.10.2016 }
2) I - II ступеня:
I ступінь - підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь:
5-10 класи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення -
11 років;
5-9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку - 10
років; { Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 780 ( 780-2010-п ) від
27.08.2010 }
5-9(10) класи для дітей з порушеннями розумового розвитку -
10(11) років. { Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 753 ( 753-2016-п ) від
26.10.2016 }

{ Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2016-п ) від 26.10.2016 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 780
( 780-2010-п ) від 27.08.2010 }

3. Припинити набір учнів до підготовчих та перших класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із
затримкою психічного розвитку з 1 вересня 2017 р., забезпечивши
умови для навчання дітей із затримкою психічного розвитку в
спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних
закладів. { Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 753
( 753-2016-п ) від 26.10.2016 }
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування перетворити
до 2022 року існуючі спеціальні загальноосвітні школи
(школи-інтернати) для дітей із затримкою психічного розвитку в
інші типи навчальних закладів системи освіти. { Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 753
( 753-2016-п ) від 26.10.2016 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28вгору