Документ 584-2015-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 червня 2015 р. № 584-р
Київ

Про внесення зміни до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 423

Внести зміну до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 423 “Деякі питання запровадження заохочувальних відзнак Прем’єр-міністра України” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 43, ст. 1856; 2011 р., № 36, ст. 1488; 2013 р., № 10, ст. 382, № 88, ст. 3240), доповнивши його після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“Подання про оголошення подяки працівникам або трудовим колективам підприємств, установ, організацій - учасників Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - “100 кращих товарів України”, які, зокрема, мають впроваджені систему управління якістю та/або екологічного управління та/або інші системи управління, вноситься Міністерством економічного розвитку і торгівлі.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 19
вгору