Документ 584-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 червня 2011 р. N 584
Київ
Про затвердження Порядку ведення окремого
обліку доходів і витрат на підприємствах,
які здійснюють виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та надають послуги
з централізованого водопостачання та водовідведення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат
на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. N 584
ПОРЯДОК
ведення окремого обліку доходів і витрат
на підприємствах, які здійснюють виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії
та надають послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення окремого обліку
доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення (далі -
підприємства).
2. Підприємства ведуть окремий облік доходів і витрат за
кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню (далі -
ліцензована діяльність).
3. З метою ведення окремого обліку:
прямі витрати, пов'язані з наданням послуг за кожним видом
ліцензованої діяльності підприємства, відображаються у
бухгалтерському обліку в установленому порядку на окремих
субрахунках рахунка "Витрати";
загальновиробничі витрати розподіляються відповідно до
облікової політики підприємства або пропорційно сумі прямих
витрат;
адміністративні витрати, витрати, пов'язані із збутом,
фінансові витрати, інші витрати розподіляються між видами
діяльності підприємства, у тому числі ліцензованими, пропорційно
сумі прямих витрат, якщо неможливо забезпечити їх окремий облік за
видами ліцензованої діяльності;
амортизація необоротних активів (основних засобів,
нематеріальних активів), які використовуються у разі провадження
кількох видів діяльності, у тому числі здійснення виробничих
процесів, технологічно пов'язаних з кількома видами діяльності,
або прямі витрати розподіляються з використанням обраної
підприємством бази розподілу, яка погоджується з органом,
уповноваженим встановлювати тарифи;
групування витрат здійснюється з урахуванням вимог порядків
формування тарифів на виробництво теплової енергії,
транспортування її магістральними та місцевими (розподільними)
тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізоване
водопостачання та водовідведення;
доходи за кожним видом ліцензованої діяльності підприємства
відображаються у бухгалтерському обліку в установленому порядку на
окремих субрахунках рахунка "Доходи від реалізації". У разі
отримання підприємством доходів за кількома видами ліцензованої
діяльності однією сумою розподіл доходів здійснюється пропорційно
встановленим тарифам.вгору