Документ 584-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.12.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про зупинення на території Кримської області дії
постанови Ради Міністрів СРСР від 24 грудня
1987 року "Про обмеження прописки громадян
у деяких населених пунктах Кримської області
і Краснодарського краю"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 5, ст. 27 )

Відповідно до пункту 33 статті 97 Конституції Української РСР
( 888-09 ) Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Враховуючи, що повернення на постійне проживання до Криму
депортованих громадян та їхніх нащадків набуло масового характеру,
а також беручи до уваги, що встановлені обмеження в прописці
перешкоджають здійсненню місцевими Радами народних депутатів
конституційних прав надання їм земельних ділянок, зупинити з
1 лютого 1991 року на території Кримської області дію постанови
Ради Міністрів СРСР від 24 грудня 1987 року N 1476 ( v1476400-87 )
"Про обмеження прописки громадян у деяких населених пунктах
Кримської області і Краснодарського краю" та порушити перед
Верховною Радою СРСР питання про скасування цієї постанови.
2. Доручити Раді Міністрів Української РСР встановити порядок
прописки громадян у Кримській області.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 грудня 1990 року
N 584-XIIвгору