Митний тариф України (Групи 73-97)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584б-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава - 822-VIII

Група 74
Мідь і вироби з неї

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "мідь рафінована" - метал з масовою часткою міді не менш як 99,85 % або метал з масовою часткою міді не менш як 97,5 % за умови, що вміст будь-якого з інших елементів не перевищує граничного вмісту, визначеного у таблиці:

Інші елементи

Елементи

Граничний вміст за масою, %

Ag

срібло

0,25

As

миш’як

0,5

Cd

кадмій

1,3

Cr

хром

1,4

Mg

магній

0,8

Pb

свинець

1,5

S

сірка

0,7

Sn

олово

0,8

Те

телур

0,8

Zn

цинк

1,0

Zr

цирконій

0,3

Інші елементи (для кожного з них)

0,3

До інших елементів належать, наприклад, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si;

(b) "мідні сплави" - металеві сплави, крім нерафінованої міді, в яких мідь домінує за масою над кожним з інших елементів за умови, що:

1) масова частка хоча б одного з інших елементів перевищує граничний вміст, зазначений у таблиці, або

2) загальна масова частка інших елементів становить понад 2,5 %;

(c) "лігатури" - сплави з масовою часткою міді серед інших елементів понад 10 %, які не піддаються деформуванню у холодному стані і використовуються переважно як домішки у виробництві інших сплавів або як дезоксиданти чи десульфуранти або для інших аналогічних цілей у кольоровій металургії. Однак фосфід міді (фосфориста мідь) з масовою часткою фосфору понад 15 % включається до товарної позиції 2848;

(d) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною поперечний суцільний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним перерізом (включаючи вироби із "зміненим прямокутним перерізом") перевищує одну десяту частину  ширини. Цей термін стосується також литих або спечених виробів, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

Литі заготовки (ваєрбарси), що були загострені або оброблені на кінцях для полегшення їх введення в машини для подальшого оброблення, наприклад, для волочіння дроту або труб, слід відносити до необробленої міді товарної позиції 7403;

(e) "профілі" - вироби катані, пресовані, тягнуті, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті в бунти, з однаковим за всією довжиною поперечним перерізом, і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів, литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(f) "дріт" - вироби катані, тягнуті, пресовані або волочені, згорнуті у бухти, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби, що мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний переріз, можуть мати кути, закруглені за всією довжиною виробу;

(g) "плити, листи, стрічки та фольга" - плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7403), згорнуті або не згорнуті у рулони, що мають суцільний поперечний переріз прямокутний (крім квадратного), із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), з однаковою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини, у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарних позицій 7409 та 7410 включаються, серед інших (intеr alia), плити, листи, стрічки та фольга, що мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також вироби перфоровані, гофровані, поліровані та вироби з покриттям, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(h) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті в бунти, мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають незмінну товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівнобічного трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи, можуть бути полірованими, покритими, гнутими, з різьбою, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус або з фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У цій групі терміни означають:

(a) "сплави на основі міді та цинку (латуні)" - сплави міді та цинку з іншими елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, то:

цинк повинен переважати за масою кожний з цих елементів;

за наявності нікелю його масова частка не повинна перевищувати 5% (див. сплави на основі міді, нікелю, цинку (нейзильберу) та

за наявності олова його масова частка не повинна перевищувати 3 % (див. сплави на основі міді та олова (бронзи);

(b) "сплави на основі міді та олова (бронзи)" - сплави міді та олова з іншими елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, а олово перевищує за масою кожен з цих елементів, за винятком випадку, коли масова частка олова становить не менш як 3 %, масова частка цинку може бути більша, ніж масова частка олова, але не перевищувати 10 %;

(с) "сплави на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)" - сплави міді, нікелю та цинку з іншими елементами або без них.

Масова частка нікелю дорівнює 5 % або більше (див. сплави на основі міді та цинку (латуні);

(d) "сплави на основі міді та нікелю" - сплави міді та нікелю з іншими елементами або без них, але у будь-якому разі з масовою часткою цинку не більш як 1 %. Якщо присутні інші елементи, нікель перевищує за масою кожен з цих елементів.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

7401 00 00 00

Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)


0

0

-

7402 00 00 00

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування


0

0

-

7403

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені:


- мідь рафінована:

7403 11 00 00

- - катоди та секції катодів


0

0

-

7403 12 00 00

- - ваєрбарси (литі заготовки з металу для виробництва дроту)


0

0

-

7403 13 00 00

- - білети (заготівки з металу квадратного чи круглого поперечного перерізу для подальшої прокатки сортових профілів)


0

0

-

7403 19 00 00

- - інші


0

0

-


- сплави мідні:

7403 21 00 00

- - сплави на основі міді та цинку (латуні)


0

0

-

7403 22 00 00

- - сплави на основі міді та олова (бронзи)


0

0

-

7403 29 00 00

- - інші мідні сплави (за винятком лігатур товарної позиції 7405)


0

0

-

7404 00

Відходи і брухт мідні:

7404 00 10 00

- з міді рафінованої


0

0

-


- з мідних сплавів:

7404 00 91 00

- - на основі міді та цинку (латуні)


0

0

-

7404 00 99 00

- - інші


0

0

-

7405 00 00 00

Лігатури на основі міді


0

0

-

7406

Порошки та луска мідні:

7406 10 00 00

- порошки з нешаруватою структурою


0

0

-

7406 20 00 00

- порошки з шаруватою структурою; луска


0

0

-

7407

Прутки, бруски та профілі мідні:

7407 10 00 00

- з міді рафінованої


0

0

-


- з мідних сплавів:

7407 21

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні):

7407 21 10 00

- - - прутки та бруски


0

0

-

7407 21 90 00

- - - профілі


0

0

-

7407 29 00 00

- - інші


0

0

-

7408

Дріт мідний:


- з міді рафінованої:

7408 11 00 00

- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 6 мм


0

0

-

7408 19

- - інший:

7408 19 10 00

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 0,5 мм


0

0

-

7408 19 90 00

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не більш як 0,5 мм


0

0

-


- з мідних сплавів:

7408 21 00 00

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні)


0

0

-

7408 22 00 00

- - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)


0

0

-

7408 29 00 00

- - інший


0

0

-

7409

Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм:


- з міді рафінованої:

7409 11 00 00

- - у рулонах


0

0

-

7409 19 00 00

- - інші


0

0

-


- із сплавів на основі міді та цинку (латуні):

7409 21 00 00

- - у рулонах


0

0

-

7409 29 00 00

- - інші


0

0

-


- із сплавів на основі міді та олова (бронзи):

7409 31 00 00

- - у рулонах


0

0

-

7409 39 00 00

- - інші


0

0

-

7409 40 00 00

- із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)


0

0

-

7409 90 00 00

- з інших мідних сплавів


0

0

-

7410

Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 мм (без урахування основи):


- без основи:

7410 11 00 00

- - з міді рафінованої


0

0

-

7410 12 00 00

- - з мідних сплавів


0

0

-


- на основі:

7410 21 00 00

- - з міді рафінованої


0

0

-

7410 22 00 00

- - з мідних сплавів


0

0

-

7411

Труби та трубки мідні:

7411 10

- з міді рафінованої:

7411 10 10 00

- - прямі


0

0

-

7411 10 90 00

- - інші


0

0

-


- з мідних сплавів:

7411 21

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні):

7411 21 10 00

- - - прямі


0

0

-

7411 21 90 00

- - - інші


0

0

-

7411 22 00 00

- - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)


0

0

-

7411 29 00 00

- - інші


0

0

-

7412

Фітинги мідні для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки):

7412 10 00 00

- з рафінованої міді


0

0

-

7412 20 00 00

- з мідних сплавів


0

0

-

7413 00 00 00

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані


0

0,4

-

[7414]


7415

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих, що включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби мідні або з чорних металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та аналогічні вироби мідні:

7415 10 00 00

- цвяхи та цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби та аналогічні вироби


0

0

-


- інші вироби без різьби:

7415 21 00 00

- - шайби (включаючи шайби пружинисті)


0

0

-

7415 29 00 00

- - інші


0

0

-


- інші вироби з різьбою:

7415 33 00 00

- - гвинти; болти та гайки


0

0

-

7415 39 00 00

- - інші


0

0

-

[7416]


[7417]


7418

Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини мідні; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби мідні; обладнання санітарно-технічне та його частини мідні:

7418 10

- вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби:

7418 10 10 00

- - вироби столові, кухонні для приготування або підігрівання їжі, неелектричні; частини цих виробів


0

0

-

7418 10 90 00

- - інші


0

0

-

7418 20 00 00

- обладнання санітарно-технічне та його частини


0

0

-

7419

Інші вироби мідні:

7419 10 00 00

- ланцюги та їх частини


0

0

-


- інші:

7419 91 00 00

- - литі, формовані, штамповані або ковані, але без подальшого оброблення


0

0

-

7419 99

- - інші:

7419 99 10 00

- - - тканина (включаючи безперервну стрічку), решітки та сітки з мідного дроту з найбільшим розміром поперечного перерізу дроту не більш як 6 мм; мідний просічно-витяжний лист


0

0

-

7419 99 30 00

- - - пружини мідні


0

0

-

7419 99 90 00

- - - інші


0

0

-вгору