Митний тариф України (Групи 73-97)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584б-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава - 822-VIII

{Розділ XVII із змінами, внесеними згідно із Законом № 822-VIII від 25.11.2015}

Розділ XVIII
ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНІ, ФОТОГРАФІЧНІ, КІНЕМАТОГРАФІЧНІ, КОНТРОЛЬНІ, ВИМІРЮВАЛЬНІ, ПРЕЦИЗІЙНІ, МЕДИЧНІ АБО ХІРУРГІЧНІ; ГОДИННИКИ ВСІХ ВИДІВ; МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Група 90
Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) вироби, що використовуються в машинах, приладах або для інших технічних цілей, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016), з натуральної або синтетичної шкіри (товарна позиція 4205) або текстильного матеріалу (товарна позиція 5911);

(b) підтримувальні (фіксувальні) пояси або інші підтримувальні (фіксувальні) вироби з текстильних матеріалів за умови, що основна функція цих виробів (підтримка або фіксація) виконується за рахунок еластичності текстильних матеріалів (наприклад, пояси для вагітних, бандажi для грудної клітки, бандажi для живота, фіксатори для суглобів або м’язів) (розділ XI);

(c) вогнетривкі вироби товарної позиції 6903; керамічні вироби для лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення товарної позиції 6909;

(d) оптично необроблені скляні дзеркала товарної позиції 7009 або дзеркала з недорогоцінних чи дорогоцінних металів, що не є оптичними елементами (товарна позиція 8306 чи група 71);

(e) вироби товарних позицій 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 або 7017;

(f) частини загального призначення з недорогоцінних металів, зазначені в примітці 2 до розділу XV, або подібні вироби з пластмас (група 39);

(g) насоси з вимірювальними приладами товарної позиції 8413; прилади для зважування, що використовуються для контролю і підрахунку маси виробів, а також гирі для ваг і терезів, що подаються окремо (товарна позиція 8423); підіймальні і транспортні механізми (товарнi позиції 8425-8428); різальні машини всіх типів для різання паперу або картону (товарна позиція 8441); пристрої для встановлення оброблюваних деталей чи інструментів на верстатах, включаючи ті, що оснащені оптичними пристроями для зчитування показників приладів (наприклад, "оптичні" ділильні головки (товарна позиція 8466), крім суто оптичних пристроїв (наприклад, юстувальні телескопи); лічильні машини (товарна позиція 8470); клапани та інша арматура (товарна позиція 8481); машини та апаратура (включаючи апаратуру для проектування або креслення схем шаблонів на чутливих напівпровідникових матеріалах) товарної позиції 8486;

(h) прожектори або фари, що використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах (товарна позиція 8512); портативні електричні ліхтарі товарної позиції 8513; кінематографічні апарати для записування і відтворювання або повторного записування звуку (товарна позиція 8519); звукові головки (товарна позиція 8522); телевізійні камери, цифрові камери та записуючі відеокамери (товарна позиція 8525); радіолокаційні, радіонавігаційні апарати, радіонавігаційні прилади та радіоапаратура дистанційного керування (товарна позиція 8526); з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів та кабелiв (товарна позиція 8536); цифрові апарати керування товарної позиції 8537; лампи герметичні спрямованого світла товарної позиції 8539; кабелі волоконно-оптичні товарної позиції 8544;

(ij) прожектори або фари товарної позиції 9405;

(k) вироби групи 95;

(l) ємкості для вимірювання об’єму класифікуються за матеріалом, з якого вони вироблені; або

(m) котушки, бобіни або аналогічні носії класифікуються за матеріалом, з якого вони вироблені, наприклад, у товарній позиції 3923 або у розділі XV.

2. За умови додержання положень примітки 1 частини і приладдя для машин, апаратів, інструментів або виробів, включених до цієї групи, класифікуються згідно з такими правилами:

(a) частини і приладдя, які є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції цієї групи або груп 84, 85 або 91 (крім товарних позицій 8487, 8548 або 9033), в усіх випадках включаються до відповідних товарних позицій;

(b) інші частини і приладдя, призначені для використання виключно або головним чином у відповідних типах машин, інструментів та апаратів, або в кількох машинах, інструментах чи апаратах, включених в одну товарну позицію (в тому числі машини, інструменти або апарати товарних позицій 9010, 9013 або 9031), класифікуються разом з цими машинами, інструментами та апаратами;

(c) інші частини і приладдя включаються до товарної позиції 9033.

3. Положення приміток 3 і 4 розділу XVI поширюється також на цю групу.

4. До товарної позиції 9005 не включаються телескопічні приціли для зброї, телескопічні перископи для підводних човнів і танків, а також оптичні труби для машин, пристроїв, приладів чи апаратів цієї групи або розділу XVI; такі телескопічні приціли та оптичні труби включаються до товарної позиції 9013.

5. Вимірювальні або контрольні оптичні прилади, пристрої або машини без урахування цієї примітки, які можна класифікувати у товарній позиції 9013 або 9031, повинні класифікуватися у товарній позиції 9031.

6. У товарній позиції 9021 термін "пристосування ортопедичні" означає пристосування для:

запобігання або корекції тілесних деформацій; або

підтримання чи фіксації частин тіла після хвороби, операції або пошкоджень.

До ортопедичних пристосувань належать взуття та спеціальні устілки, виготовлені для корекції ортопедичного стану, за умови, що вони (1) виготовлені згідно з міркою на замовлення або (2) масового виробництва, представлені одним предметом, а не парою та розроблені таким чином, щоб підходити для будь-якої ноги.

7. До товарної позиції 9032 включаються лише:

(a) прилади і апарати для автоматичного регулювання витрати, рівня, тиску або інших змінних параметрів газів чи рідини, або для автоматичного регулювання температури незалежно від того, чи базується їх дія на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню, сконструйовані для приведення відповідного параметра до конкретної величини та утримування його, стабілізуючи від коливань, вимірюючи постійно або періодично дійсну величину; та

(b) автоматичні регулятори електричних величин, а також прилади та апарати для автоматичного регулювання неелектричних величин, дія яких ґрунтується на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню, сконструйовані для приведення відповідного параметра до конкретної величини та утримування його, стабілізуючи від коливань, вимірюючи постійно або періодично дійсну величину.

Додаткова примітка:

1. Термін "електронний" у товарних категоріях 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13, 9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38, 9032 10 20 означає прилади та апарати, до яких входять один або кілька виробів, класифікованих у товарних позиціях 8540, 8541 або 8542. Водночас до товарних позицій 8540, 8541 або 8542 не слід включати вироби, які виконують функцію випрямляча струму і належать лише до складу силового блока живлення приладів або апаратів.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

9001

Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; інші кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та інші оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементів з оптично необробленого скла:

9001 10

- волокна оптичнi, джгути та кабелi волоконно-оптичнi:

9001 10 10 00

- - кабелі для передачi зображення


5

5

-

9001 10 90

- - iншi:

9001 10 90 10

- - - волокна оптичні діаметром не менш як 100 мкм


1

1

-

9001 10 90 90

- - - інші


2

2

-

9001 20 00 00

- листи або пластини з поляризаційного матеріалу


0

0

-

9001 30 00 00

- лiнзи контактнi


0

0

шт

9001 40

- лiнзи склянi для окулярiв:

9001 40 20 00

- - що не коригують зiр


5

5

шт


- - що коригують зiр:


- - - обробленi з обох бокiв:

9001 40 41 00

- - - - однофокуснi


10

10

шт

9001 40 49 00

- - - - iншi


10

10

шт

9001 40 80 00

- - - iншi


10

10

шт

9001 50

- лiнзи з iнших матерiалiв для окулярiв:

9001 50 20 00

- - що не коригують зiр


0

0

шт


- - що коригують зiр:


- - - обробленi з обох боків:

9001 50 41 00

- - - - однофокуснi


0

0

шт

9001 50 49 00

- - - - iншi


0

0

шт

9001 50 80 00

- - - iншi


0

0

шт

9001 90 00

- iншi:

9001 90 00 10

- - для цивільної авіації


0

1

-

9001 90 00 90

- - інші


5

5

-

9002

Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементів, з оптично необробленого скла:


- об’єктиви:

9002 11 00 00

- - для камер, проекторiв або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів


5

5

шт

9002 19 00 00

- - iншi


5

5

шт

9002 20 00 00

- фiльтри


5

5

шт

9002 90 00

- iншi:

9002 90 00 10

- - для цивільної авіації


0

1

-

9002 90 00 90

- - інші


2

2

-

9003

Оправи та арматура для окулярiв, захисних окулярів або аналогічних оптичних виробiв та їх частини:


- оправи та арматура:

9003 11 00 00

- - пластмасовi


10

10

шт

9003 19 00 00

- - з iнших матерiалiв


0

0

шт

9003 90 00 00

- частини


0

0

-

9004

Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальнi, захиснi або iншi:

9004 10

- окуляри сонцезахиснi:

9004 10 10 00

- - з оптичними лiнзами


0

0

шт


- - iншi:

9004 10 91 00

- - - з лiнзами з пластмас


0

0

шт

9004 10 99 00

- - - iншi


0

0

шт

9004 90

- iншi:

9004 90 10 00

- - з лiнзами з пластмас


0

0

-

9004 90 90 00

- - iншi


0

0

-

9005

Бiноклi, монокуляри та інші оптичні труби та їх арматура; інші астрономічні прилади та опори для них, за винятком радіоастрономічних приладів:

9005 10 00 00

- бiноклi


10

10

шт

9005 80 00 00

- iншi прилади


10

10

-

9005 90 00 00

- частини та приладдя (включаючи опори)


10

10

-

9006

Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539:

9006 10 00 00

- фотокамери, що використовуються для підготовки пластин або цилiндрiв для друкування


5

5

шт

9006 30 00 00

- фотокамери, спецiально призначені для пiдводного або повiтряного знімання, для медичного чи хірургічного обстеження внутрiшнiх органiв; фотоапаратура, яка проводить звірення для судових чи криміналістичних цілей


5

5

шт

9006 40 00 00

- фотокамери для миттєвого отримання готового знімка


5

5

шт


- iнші фотокамери:

9006 51 00 00

- - дзеркальнi, для рулонних плiвок завширшки не бiльш як 35 мм


5

5

шт

9006 52 00 00

- - iншi, для рулонних плiвок завширшки менш як 35 мм


5

5

шт

9006 53

- - iншi, для рулонних плiвок завширшки 35 мм:

9006 53 10 00

- - - портативнi фотокамери


5

5

шт

9006 53 80 00

- - - iншi


5

5

шт

9006 59 00 00

- - iншi


5

5

шт


- фотоспалахи i лампи-спалахи:

9006 61 00 00

- - фотоспалахи розрядні (електронні)


5

5

шт

9006 69 00 00

- - iншi


5

5

шт


- частини і приладдя:

9006 91 00 00

- - для фотокамер


5

5

-

9006 99 00 00

- - iншi


5

5

-

9007

Кiнокамери та кiнопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них:

9007 10 00

- кiнокамери:

9007 10 00 10

- - для плiвки завширшки менш як 16 мм або для плiвки 2 х 8 мм


10

10

шт

9007 10 00 90

- - інші


0

0

шт

9007 20 00 00

- кiнопроектори


0

0

шт


- частини і приладдя:

9007 91 00 00

- - для кiнокамер


0

0

-

9007 92 00 00

- - для кiнопроекторiв


0

0

-

9008

Проектори зображення, крім кінематографічних; збiльшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крім кінематографічної):

9008 50 00

- проектори зображень, фотозбільшувачі та обладнання для проекціювання зображень із зменшенням:

9008 50 00 10

- - фотоапаратура для збiльшення або зменшення зображень (крім кінематографічної)


10

10

шт

9008 50 00 90

- - інші


5

5

шт

9008 90 00 00

- частини і приладдя


10

10

-

[9009]


9010

Апаратура та обладнання для фото- або кiнолабораторiй в іншому місці цієї групи не зазначені; негатоскопи; екрани проекцiйні:

9010 10 00 00

- апаратура та обладнання для автоматичного проявлення фотоплiвок (включаючи кіноплівки) або рулонного фотопаперу чи для автоматичного друку проявлених плiвок на рулонний фотопапір


5

5

-

9010 50 00 00

- iнша апаратура та обладнання для фото- i кiнолабораторiй; негатоскопи


10

10

-

9010 60 00 00

- екрани проекцiйні


10

10

-

9010 90 00 00

- частини і приладдя


5

5

-

9011

Мiкроскопи оптичнi складнi, включаючи мiкроскопи для мiкрофотографування, для мiкро-кiнознімання або мiкропроекцiювання:

9011 10

- мiкроскопи стереоскопiчнi:

9011 10 10 00

- - що споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів


0

0

шт

9011 10 90 00

- - інші


10

10

шт

9011 20

- інші мiкроскопи для мiкрофотографування, для мiкрокiнознімання або мiкропроекцiювання:

9011 20 10 00

- - мікроскопи мікрофотографічні, споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів


0

0

шт

9011 20 90 00

- - інші


10

10

шт

9011 80 00 00

- iншi мiкроскопи


10

10

шт

9011 90

- частини і приладдя:

9011 90 10 00

- - до апаратури товарної підкатегорії 9011 10 10 00 або 9011 20 10 00


0

0

-

9011 90 90 00

- - інші


10

10

-

9012

Мiкроскопи, крім оптичних; апарати дифракційні:

9012 10

- мiкроскопи, крім оптичних, та апарати дифракційні:

9012 10 10 00

- - електронні мікроскопи, споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів


0

0

-

9012 10 90 00

- - інші


10

10

-

9012 90

- частини і приладдя:

9012 90 10 00

- - до апаратури товарної підкатегорії 9012 10 10 00


0

0

-

9012 90 90 00

- - інші


10

10

-

9013

Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; інші прилади та iнструменти оптичнi в іншому місці цієї групи не зазначені:

9013 10 00 00

- прицiли телескопiчнi для зброї; перископи; труби оптичнi, виготовленi як частини для машин, інструментів, приладів або апаратiв цiєї групи або роздiлу XVI


10

10

-

9013 20 00 00

- лазери, крiм лазерних дiодiв


10

10

-

9013 80

- iншi пристрої, прилади та iнструменти:


- - пристрої на рiдких кристалах:

9013 80 20 00

- - - пристрої на рiдких кристалах з активною матрицею


0

0

-

9013 80 30 00

- - - iншi


0

0

-

9013 80 90 00

- - iншi


10

10

-

9013 90

- частини і приладдя:

9013 90 10 00

- - для пристроїв на рiдких кристалах (LCD)


0

0

-

9013 90 90 00

- - iншi


10

10

-

9014

Компаси для визначення напрямку; інші навiгацiйнi прилади та інструменти:

9014 10 00

- компаси для визначення напрямку:

9014 10 00 10

- - для цивільної авіації


0

2

-

9014 10 00 90

- - інші


10

10

-

9014 20

- прилади та інструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):

9014 20 20

- - iнерцiйнi навiгацiйнi системи:

9014 20 20 10

- - - для цивільної авіації


0

0

шт

9014 20 20 90

- - - інші


0

5

шт

9014 20 80

- - iншi:

9014 20 80 10

- - - для цивільної авіації


0

0

-

9014 20 80 90

- - - інші


0

5

-

9014 80 00 00

- iншi прилади та інструменти


10

10

-

9014 90 00

- частини і приладдя:

9014 90 00 10

- - до приладів та апаратів товарної категорії 9014 10 00 та товарної підпозиції 9014 20, для цивільної авіації


0

0

-

9014 90 00 90

- - інші


0

5

-

9015

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофізичні, за винятком компасiв; далекомiри:

9015 10

- далекомiри:

9015 10 10 00

- - електроннi


10

10

-

9015 10 90 00

- - iншi


10

10

-

9015 20

- теодолiти i тахеометри:

9015 20 10 00

- - електроннi


4

4

-

9015 20 90 00

- - iншi


4

4

-

9015 30

- нiвелiри:

9015 30 10 00

- - електроннi


10

10

-

9015 30 90 00

- - iншi


10

10

-

9015 40

- прилади та інструменти фотограмметричнi, топографічні:

9015 40 10 00

- - електроннi


10

10

-

9015 40 90 00

- - iншi


10

10

-

9015 80

- iншi прилади та iнструменти:


- - електроннi:

9015 80 11 00

- - - інструменти та прилади для метеорологiї, гiдрологiї та геофiзики


5

5

-

9015 80 19 00

- - - iншi


5

5

-


- - iншi:

9015 80 91 00

- - - інструменти та прилади, що використовуються в геодезiї, топографiї або нiвелюванні; інструменти гiдрографiчні


5

5

-

9015 80 93 00

- - - інструменти та прилади метеорологiчні, гiдрологiчні та геофізичні


5

5

-

9015 80 99 00

- - - iншi


5

5

-

9015 90 00 00

- частини і приладдя


10

10

-

9016 00

Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з важками або без них:

9016 00 10 00

- терези


10

10

шт

9016 00 90 00

- частини та приладдя


10

10

-

9017

Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад, машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярські, логарифмічні лiнiйки, дискові калькулятори); ручнi iнструменти для вимiрювання лінійних розмірів (наприклад, вимірювальні стержні та рулетки, мiкрометри, кронциркулі), в іншому місці цієї групи не зазначені:

9017 10

- столи та машини креслярськi, автоматичнi або неавтоматичнi:

9017 10 10 00

- - плотери


0

0

шт

9017 10 90 00

- - інші


10

10

шт

9017 20

- iншi інструменти для креслення, розмічання або математичних розрахункiв:

9017 20 05 00

- - плотери


0

0

шт

9017 20 10 00

- - інші інструменти креслярськi:


10

10

-

9017 20 39 00

- - інструменти для розмiчання


10

10

шт

9017 20 90 00

- - інструменти для математичних розрахункiв (логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори тощо)


10

10

шт

9017 30 00 00

- мiкрометри, кронциркулі та калібри


10

10

шт

9017 80

- iншi інструменти:

9017 80 10 00

- - вимірювальні стержні та рулетки i лiнiйки з подiлками


10

10

-

9017 80 90 00

- - iншi


10

10

-

9017 90 00 00

- частини і приладдя


10

10

-

9018

Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору:


- апарати електро-дiагностичні (включаючи апарати для функцiональних дiагностичних дослiджень або для контролю фiзiологiчних параметрiв):

9018 11 00 00

- - електрокардiографи


0

0

-

9018 12 00 00

- - апаратура для ультразвукового сканування


0

0

-

9018 13 00 00

- - магнiтно-резонанснi томографи


0

0

-

9018 14 00 00

- - сцинтографiчна апаратура


0

0

-

9018 19

- - iншi:

9018 19 10 00

- - - апаратура для одночасного відстеження двох або бiльше параметрів


0

0

-

9018 19 90 00

- - - iншi


0

0

-

9018 20 00 00

- апаратура, основана на використанні ультрафiолетового або iнфрачервоного випромінювання


0

0

-


- шприци, голки, катетери, канюлi i подiбнi інструменти:

9018 31

- - шприци, з голками чи без голок:

9018 31 10 00

- - - з пластмасових матерiалiв


0

0

-

9018 31 90 00

- - - iншi


0

0

-

9018 32

- - голки трубчастi металевi та голки для накладення швiв:

9018 32 10 00

- - - голки трубчастi металевi


0

0

-

9018 32 90 00

- - - голки для накладення швiв


0

0

-

9018 39 00 00

- - iншi


0

0

-


- iншi прилади та інструменти стоматологiчнi:

9018 41 00 00

- - бормашини, поєднанi або не поєднанi з iншим стоматологiчним обладнанням на спiльнiй основi


0

0

-

9018 49

- - iншi:

9018 49 10 00

- - - бори, фрези, диски, наконечники i щiтки для використання в стоматологiчних бормашинах


0

0

-

9018 49 90 00

- - - iншi


0

0

-

9018 50

- iншi прилади та апарати офтальмологiчнi:

9018 50 10 00

- - неоптичнi


0

0

-

9018 50 90 00

- - оптичнi


0

0

-

9018 90

- iншi інструменти та прилади:

9018 90 10 00

- - iнструменти та прилади для вимiрювання артерiального тиску


0

0

-

9018 90 20 00

- - ендоскопи


0

0

-

9018 90 30 00

- - обладнання гемодіалізне (штучні нирки, апарати штучної нирки та діалізатори)


0

0

-

9018 90 40 00

- - апаратура, призначена для дiатермiї


0

0

-

9018 90 50 00

- - апаратура для переливання кровi


0

0

-

9018 90 60 00

- - прилади та апаратура для анестезiї


0

0

-

9018 90 75 00

- - апаратура для нервового стимулювання


0

0

-

9018 90 84 00

- - iншi


0

0

-

9019

Апаратура для механотерапiї; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення здібностей; апаратура для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та iнша апаратура для дихальної терапiї:

9019 10

- апаратура для механотерапiї; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення здібностей:

9019 10 10 00

- - апаратура вiбромасажна електрична


0

0

-

9019 10 90 00

- - iнша


0

0

-

9019 20 00 00

- апаратура для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та iнша апаратура для дихальної терапiї


0

0

-

9020 00 00 00

Інша апаратура дихальна та газовi маски, за винятком захисних масок без механічних частин i змiнних фільтрів


0

0

-

9021

Пристрої ортопедичнi, включаючи хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та iншi пристрої для лiкування переломiв; штучні частини тіла; слухові та iншi апарати, якi носять на собi, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду:

9021 10

- пристрої ортопедичні або пристрої для лікування переломів:

9021 10 10 00

- - пристрої ортопедичні


0

0

-

9021 10 90 00

- - шини та інші пристрої для лікування переломів


0

0

-


- зуби штучнi i деталі для протезування зубiв:

9021 21

- - зуби штучнi:

9021 21 10 00

- - - з пластмас


0

0

100 шт

9021 21 90 00

- - - з iнших матерiалiв


0

0

100 шт

9021 29 00 00

- - іншi


0

0

-


- iншi штучні частини тіла:

9021 31 00 00

- - суглоби штучні


0

0

-

9021 39

- - інші:

9021 39 10 00

- - - протези очні


0

0

-

9021 39 90 00

- - - iншi


0

0

-

9021 40 00 00

- слухові апарати, крім частин і приладдя


0

0

шт

9021 50 00 00

- серцевi стимулятори, крім частин i приладдя


0

0

шт

9021 90

- iншi:

9021 90 10 00

- - частини i приладдя до слухових апаратiв


0

0

-

9021 90 90 00

- - iншi


0

0

-

9022

Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма- випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну та радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi генератори рентгенiвських променів, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла та подібнi вироби для обстеження або лiкування:


- апаратура, що використовує рентгенiвське випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну або радiотерапевтичну апаратуру:

9022 12 00 00

- - томографи комп’ютернi


0

0

шт

9022 13 00 00

- - iнша для стоматологічного використання


0

0

шт

9022 14 00 00

- - iнша для медичного, хірургічного або ветеринарного використання


0

0

шт

9022 19 00 00

- - для iншого використання


0

0

шт


- апаратура, що використовує альфа-, бета- або гамма- випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну або радiотерапевтичну апаратуру:

9022 21 00 00

- - для медичного, хірургічного, стоматологiчного або ветеринарного використання


0

0

шт

9022 29 00 00

- - для iншого використання


0

0

шт

9022 30 00 00

- трубки рентгенiвськi


0

0

шт

9022 90 00 00

- iншi, включаючи частини і приладдя


0

0

-

9023 00

Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад, навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання:

9023 00 10 00

- для викладання фiзики, хiмiї або технiчних наук


0

0

-

9023 00 80 00

- iншi


0

0

-

9024

Машини та пристрої для випробування твердості, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас):

9024 10

- машини та пристрої для випробування металiв:


- - електроннi:

9024 10 11 00

- - - унiверсальнi або для випробування на розтягування


0

0

-

9024 10 13 00

- - - для випробування на твердість


0

0

-

9024 10 19 00

- - - iншi


0

0

-

9024 10 90

- - інші:

9024 10 90 10

- - - унiверсальнi або для випробування на розтягування


5

5

-

9024 10 90 20

- - - для випробування на твердість


5

5

-

9024 10 90 90

- - - інші


0

0

-

9024 80

- iншi машини та пристрої:


- - електроннi:

9024 80 11 00

- - - для випробування текстильних матерiалiв, паперу або картону


0

0

-

9024 80 19 00

- - - iншi


0

0

-

9024 80 90 00

- - iншi


0

0

-

9024 90 00 00

- частини і приладдя


0

0

-

9025

Ареометри та аналогiчнi занурювані прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:


- термометри та пiрометри, не об’єднанi з iншими приладами:

9025 11

- - рiдиннi, безпосереднього зчитування:

9025 11 20 00

- - - медичнi або ветеринарнi


0

0

шт

9025 11 80

- - - iншi:

9025 11 80 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

шт

9025 11 80 90

- - - - інші


0

0

шт

9025 19

- - iншi:

9025 19 20

- - - електроннi:

9025 19 20 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

шт

9025 19 20 90

- - - - інші


10

10

шт

9025 19 80

- - - iншi:

9025 19 80 10

- - - - перетворювачі термоелектричні для вимірювання температури рідкого розплаву металів


10

10

шт


- - - - iншi:

9025 19 80 91

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

9025 19 80 98

- - - - - інші


10

10

шт

9025 80

- iншi прилади:

9025 80 20

- - барометри без з’єднання з iншими вимiрювальними приладами:

9025 80 20 10

- - - для цивільної авіації


0

1

шт

9025 80 20 90

- - - інші


5

5

шт


- - iншi:

9025 80 40

- - - електроннi:

9025 80 40 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

-

9025 80 40 90

- - - - інші


5

5

-

9025 80 80

- - - iншi:

9025 80 80 10

- - - - гігрометри, аерометри, аерометри з термометрaми


6

6

шт

9025 80 80 90

- - - - iншi


5

5

шт

9025 90 00

- частини і приладдя:

9025 90 00 10

- - оправи зaхисні для технічних термометрів


10

10

-


- - iншi:

9025 90 00 91

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

9025 90 00 95

- - - для цивільної авіації


0

1

-

9025 90 00 98

- - - інші


5

5

-

9026

Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломіри), крiм приладів та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:

9026 10

- для вимiрювання або контролю за витратою або рiвнем рiдин:


- - електроннi:

9026 10 21 00

- - - витратомiри


0

0

шт

9026 10 29 00

- - - iншi


0

0

шт


- - iншi:

9026 10 81 00

- - - витратомiри


0

0

шт

9026 10 89 00

- - - iншi


0

0

шт

9026 20

- для вимiрювання або контролю за тиском:

9026 20 20 00

- - електроннi


0

0

шт


- - iншi:

9026 20 40 00

- - - манометри спiральнi або з металевою мембраною


0

0

шт

9026 20 80 00

- - - iншi


0

0

шт

9026 80

- iншi прилади та апаратура:

9026 80 20 00

- - електроннi


0

0

-

9026 80 80 00

- - iншi


0

0

-

9026 90 00 00

- частини і приладдя


0

0

-

9027

Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в’язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мiкротоми:

9027 10

- газо- або димоаналiзатори:

9027 10 10 00

- - електроннi


0

0

шт

9027 10 90 00

- - iншi


0

0

шт

9027 20 00 00

- хроматографи та апаратура для електрофорезу


0

0

-

9027 30 00 00

- спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання (ультрафiолетове, видиме, iнфрачервоне)


0

0

-

9027 50 00 00

- iншi прилади та апаратура, що використовують оптичне випромiнювання (ультрафiолетове, видиме, iнфрачервоне)


0

0

-

9027 80

- iншi прилади та апаратура:

9027 80 05 00

- - експонометри


0

0

-


- - інші:


- - - електроннi:

9027 80 11 00

- - - - pH-метри, rH-метри та iншi апарати для вимiрювання електропровiдностi


0

0

-

9027 80 13 00

- - - - апаратура для вимiрювання фiзичних властивостей напiвпровiдникових матерiалiв або підкладок рідиннокристалічних пристроїв, або нанесених iзолювальних чи провiдних прошаркiв пiд час виробництва напiвпровiдникових пластин або підкладок рідиннокристалічних пристроїв


0

0

-

9027 80 17 00

- - - - інші


0

0

-


- - - інші:

9027 80 91 00

- - - - віскозиметри, прилади для вимірювання пористості та розширення


0

0

-

9027 80 99 00

- - - - інші


0

0

-

9027 90

- мiкротоми; частини і приладдя:

9027 90 10 00

- - мiкротоми


0

0

шт


- - частини і приладдя:

9027 90 50 00

- - - до апаратури товарних підпозицій 9027 20-9027 80


0

0

-

9027 90 80 00

- - - до мікротомів або апаратури для аналізу газу або диму


0

0

-

9028

Лiчильники подачі або виробництва газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому числі калібрувальні:

9028 10 00 00

- лiчильники газу


0

0

шт

9028 20 00 00

- лiчильники рiдини


0

0

шт

9028 30

- лiчильники електроенергiї:


- - для змiнного струму:

9028 30 11 00

- - - однофазнi


0

0

шт

9028 30 19 00

- - - багатофазнi


10

10

шт

9028 30 90 00

- - iншi


5

5

шт

9028 90

- частини і приладдя:

9028 90 10 00

- - для лiчильникiв електроенергiї


10

10

-

9028 90 90 00

- - iншi


0

0

-

9029

Лiчильники кількості обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:

9029 10 00

- лiчильники кількості обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та аналогічні прилади:

9029 10 00 10

- - лічильники числа обертів, електричні та електронні для цивільної авіації


0

1

-

9029 10 00 90

- - інші


5

5

-

9029 20

- спiдометри та тахометри; стробоскопи:


- - спiдометри та тахометри:

9029 20 31

- - - спiдометри для наземних транспортних засобiв:

9029 20 31 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

9029 20 31 90

- - - - інші


0,5

0,5

-

9029 20 38

- - - iншi:

9029 20 38 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

-

9029 20 38 90

- - - - інші


5

5

-

9029 20 90 00

- - стробоскопи


5

5

-

9029 90 00

- частини і приладдя:

9029 90 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

9029 90 00 30

- - тахометрів, лічильників кількості обертів, спідометрів, для цивільної авіації


0

1

-

9029 90 00 90

- - інші


5

5

-

9030

Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади і апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:

9030 10 00 00

- прилади та апарати для виявлення або вимiрювання iонiзуючого випромiнювання


0

0

-

9030 20

- осцилоскопи та осцилографи:

9030 20 10 00

- - електронно-променевi


0

0

-

9030 20 30 00

- - iншi, із записувальним пристроєм


0

0

-


- - інші:

9030 20 91 00

- - - електронні


0

0

-

9030 20 99 00

- - - інші


0

0

-


- іншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi:

9030 31 00 00

- - вимiрювальнi прилади унiверсальні, без записувального пристрою


0

0

-

9030 32 00 00

- - вимiрювальнi прилади унiверсальні, із записувальним пристроєм


0

0

-

9030 33

- - інші, без записувального пристрою:

9030 33 10 00

- - - електроннi


0

0

-


- - - iншi:

9030 33 91 00

- - - - вольтметри


0

0

-

9030 33 99 00

- - - - iншi


0

0

-

9030 39 00 00

- - інші, із записувальним пристроєм


0

0

-

9030 40 00 00

- iншi прилади та апаратура, спецiально призначенi для телекомунiкацiй (наприклад, вимiрювачi перехресних завад, коефiцiєнтiв пiдсилення, коефiцiєнтiв викривлення, псофометри)


0

0

-


- iншi прилади та апаратура:

9030 82 00 00

- - для вимiрювання або перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв


0

0

-

9030 84 00 00

- - iншi, із записувальними пристроями


0

0

-

9030 89

- - iншi:

9030 89 30 00

- - - електроннi


0

0

-

9030 89 90 00

- - - iншi


0

0

-

9030 90

- частини і приладдя:

9030 90 20 00

- - для апаратури товарної підкатегорії 9030 82 00 00


0

0

-

9030 90 85 00

- - інші


0

0

-

9031

Контрольні або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профiльнi:

9031 10 00 00

- машини для балансування механiчних частин


0

0

-

9031 20 00 00

- стенди випробувальнi


0

0

-


- iншi прилади та пристрої оптичнi:

9031 41 00 00

- - для перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв чи для перевiрки фотомасок або фотошаблонiв, які використовуються у виробництвi напiвпровiдникових приладів


0

0

-

9031 49

- - iншi:

9031 49 10 00

- - - проектори профільні


0

0

шт

9031 49 90 00

- - - інші


0

0

-

9031 80

- iншi прилади, пристрої та машини:


- - електроннi:


- - - для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами:

9031 80 32 00

- - - - для перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв чи для перевiрки фотомасок або фотошаблонiв, які використовуються у виробництвi напiвпровiдникових приладів


0

0

-

9031 80 34 00

- - - - інші


0

1

-

9031 80 38 00

- - - інші


0

0

-


- - інші:

9031 80 91 00

- - - для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами


0

0

-

9031 80 98 00

- - - інші


0

0

-

9031 90

- частини і приладдя:

9031 90 20 00

- - апаратури товарної підкатегорії 9031 41 00 00 або для оптичних приладів та пристроїв для вимірювання поверхневого забруднення частками напівпровідникових пластин товарної підпозиції 9031 49 90 00


0

0

-

9031 90 30 00

- - апаратури товарної підкатегорії 9031 80 32 00


0

0

-

9031 90 85 00

- - інші


0

1

-

9032

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:

9032 10

- термостати:

9032 10 20 00

- - електроннi


0

1

шт


- - iншi:

9032 10 81 00

- - - з електричним пусковим пристроєм


0

1

шт

9032 10 89 00

- - - iншi


0

1

шт

9032 20 00 00

- маностати


0

1

шт


- iншi прилади та апаратура:

9032 81 00 00

- - гiдравлiчнi або пневматичнi


0

1

-

9032 89 00 00

- - iншi


0

1

-

9032 90 00 00

- частини і приладдя


0

1

-

9033 00 00 00

Частини і приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури групи 90, в іншому місці цієї групи не зазначені


10

10

-вгору