Митний тариф України (Групи 73-97)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584б-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава - 822-VIII

Розділ XVII
ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ, ПЛАВУЧІ ЗАСОБИ І ПОВ’ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТОМ ПРИСТРОЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

Примітки:

1. Цей розділ не включає вироби товарної позиції 9503 або 9508, а також сани-бобслей, тобогани або аналогічні вироби товарної позиції 9506.

2. Терміни "частини" та "частини і пристрої" не застосовуються до виробів, зазначених далі, незалежно від того, можуть чи не можуть вони бути ідентифіковані як вироби, призначені для товарів цього розділу:

(a) з’єднань, шайб і аналогічних виробів з будь-якого матеріалу (що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони вироблені, або в товарній позиції 8484), а також інших виробів з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);

(b) частин загального призначення з недорогоцінних металів (розділ XV) відповідно до примітки 2 до розділу XV або аналогічних виробів з пластмаси (група 39);

(c) виробів групи 82 (інструменти);

(d) виробів товарної позиції 8306;

(e) машин або устаткування товарних позицій 8401-8479 або частин до них; виробів товарної позиції 8481 або 8482, а також 8483, якщо вони є основною частиною двигунів чи силових установок;

(f) електричних машин або обладнання (група 85);

(g) виробів групи 90;

(h) виробів групи 91;

(ij) зброї (група 93);

(k) ламп (світильників) та освітлювального обладнання товарної позиції 9405;

(l) різних щіток, які використовуються як частини у транспортних засобах (товарна позиція 9603).

3. У групах 86-88 терміни "частини" або "пристрої" не поширюються на частини та пристрої, які не призначені для використання виключно або в основному з виробами цих груп. Частини або пристрої, які можна віднести одночасно до двох або кількох товарних позицій цього розділу, повинні бути класифіковані у тій товарній позиції, яка відповідає основному використанню цих частин або пристроїв.

4. У цьому розділі:

(a) транспортні засоби, спеціально сконструйовані для переміщення на дорогах чи коліях, слід класифікувати у товарних позиціях групи 87;

(b) автомобілі-амфібії слід класифікувати у товарних позиціях групи 87;

(с) повітряні транспортні засоби, спеціально призначені для використання одночасно як наземні, слід класифікувати у товарних позиціях групи 88.

5. Транспортні засоби на повітряній подушці слід класифікувати у цьому розділі до тих груп транспортних засобів, яким вони більше відповідають, а саме:

(a) до групи 86, якщо вони призначені для руху та можуть пересуватися по направляючій колії (потяги на повітряній подушці);

(b) до групи 87, якщо вони призначені для руху лише по суші або по суші та по воді;

(с) до групи 89, якщо вони призначені для руху по воді, незалежно від того, чи здатні вони причалювати до пляжу або пристані, платформи, а також пересуватися по льоду.

Частини та пристрої до транспортних засобів на повітряній подушці слід класифікувати у тій самій товарній позиції, до якої включається цей транспортний засіб відповідно до зазначених приміток.

Шляхове устаткування та його пристрої для транспорту на повітряній подушці повинні належати до залізничних мереж, а сигнальне устаткування, пристрій для забезпечення безпеки контролю за рухом на таких системах - до сигнального устаткування, пристроїв для забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях.

Додаткові примітки:

1. За умови врахування положень додаткової примітки 3 до групи 89 інструменти і предмети, необхідні для обслуговування та ремонту наземних, повітряних або плавучих транспортних засобів, повинні належати до цих засобів наземного транспорту, повітряних або плавучих у разі, коли вони подаються разом з ними. Інші пристрої, що подаються разом із засобами цих видів транспорту, також повинні належати до них, якщо вони є їх частиною і продаються разом з ними.

2. Основне правило класифікації 2 (a) також застосовується до товарів, зазначених у товарних позиціях 8608, 8805, 8905 і 8907, що імпортуються товарними партіями, розділеними на частини, у разі звернення декларанта та за умови відповідності законодавству.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "для промислового складення моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 86
Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) шпали дерев’яні або бетонні для залізниць або трамвайних колій чи аналогічних їм, а також бетонні секції напрямних колій для монорейкового транспорту на повітряних подушках (товарна позиція 4406 або 6810);

(b) будівельні матеріали для залізниць або трамвайних колій з чорних металів товарної позиції 7302; або

(с) електричне устаткування для сигналізації, пристрої для забезпечення безпеки або контролю за рухом товарної позиції 8530.

2. До товарної позиції 8607 серед інших (inter alia) включаються:

(a) осі, колеса, колісні пари (ходові частини), металеві колісні бандажі, ободи і маточини та інші частини коліс;

(b) рами, підрамники, візки моторні та немоторні;

(с) осьові букси, гальмові пристрої;

(d) буфери для рухомого складу; крюки та інші зчіпні пристрої та міжвагонні з’єднання;

(e) кузови.

3. За умови врахування положень примітки 1 до товарної позиції 8608 серед інших (inter alia) включаються:

(a) складені колії, поворотні платформи, тупикові упори, габаритні ворота;

(b) механічні сигнальні диски, семафори, прилади керування сигналами та стрілками, прилади, що контролюють переїзд, пульти дистанційного керування та інші механічні прилади (у тому числі електромеханічні) для сигналізації безпеки або контролю за рухом, навіть якщо вони мають або не мають пристроїв для електроосвітлення на залізницях, трамвайних коліях, річкових шляхах, спорудах для паркування, аеродромах чи портових спорудах.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

8601

Залізничні локомотиви із зовнiшнiм джерелом електроживлення або з живленням від електричних акумуляторів:

8601 10 00 00

- із зовнiшнiм джерелом електроживлення


10

10

шт

8601 20 00 00

- з живленням від електричних акумуляторів


0

0

шт

8602

Інші залізничні локомотиви; локомотивні тендери:

8602 10 00 00

- локомотиви дизель-електричнi


0

0

-

8602 90 00 00

- iншi


4

4

-

8603

Самохідні вагони пасажирські залізничні або трамвайні, вантажні вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604:

8603 10 00

- із зовнiшнiм джерелом електроживлення:

8603 10 00 10

- - вагони трамвайні для широкої колії


10

10

шт

8603 10 00 90

- - iншi


10

10

шт

8603 90 00 00

- iншi


10

10

шт

8604 00 00 00

Транспортні засоби самохідні або несамохідні для ремонту та технічного обслуговування залiзничних або трамвайних колiй (наприклад, ремонтнi вагони, вагони-крани, вагони шпалопідбивні, вирiвнювачi колiї, вагони контрольно-випробовувальнi)


0

0

шт

8605 00 00 00

Вагони пасажирськi залізничні або трамвайні, несамохідні; вагони багажнi, вагони поштовi та iншi спецiалiзованi вагони залізничні та трамвайні, несамохідні (крім вагонiв товарної позицiї 8604)


0

0

шт

8606

Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажiв коліями, несамохідні:

8606 10 00 00

- вагони-цистерни та подібні їм


0

0

шт

8606 30 00 00

- вагони саморозвантажувальні, крiм вагонiв товарної пiдпозицiї 8606 10


0

0

шт


- iншi:

8606 91

- - критi i такі, що замикаються:

8606 91 10 00

- - - спецiально передбаченi для транспортування вантажiв з високою радiоактивнiстю (Євроатом)


0

0

шт

8606 91 80 00

- - - iншi


0

0

шт

8606 92 00 00

- - вiдкритi, iз стацiонарними бортами заввишки понад 60 см


0

0

шт

8606 99 00 00

- - iншi


0

0

шт

8607

Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу:


- вiзки, ходові балансирні візки, вісі та колеса, їх частини:

8607 11 00 00

- - ведучі візки та ведучі ходові балансирні візки


0

0

-

8607 12 00 00

- - iншi візки та ходові балансирні візки


0

0

-

8607 19

- - iншi, включаючи частини:

8607 19 10

- - - вісі, змонтованi або нi; колеса та їх частини:

8607 19 10 10

- - - - штамповані сталеві


0

0

-

8607 19 10 90

- - - - iншi


10

10

-

8607 19 90 00

- - - частини візків, ходових балансирних візків та аналогічних візків


0

0

-


- гальмові пристрої та їх частини:

8607 21

- - пневматичні гальма та їх частини:

8607 21 10 00

- - - з чавуну або сталі


0

0

-

8607 21 90 00

- - - iншi


0

0

-

8607 29 00 00

- - iншi


0

0

-

8607 30 00 00

- крюки та iншi зчіпні пристрої, буфери та їх частини


0

0

-


- інші:

8607 91

- - локомотивiв:

8607 91 10 00

- - - осьові букси та їх частини


0

0

-

8607 91 90 00

- - - iншi


0

0

-

8607 99

- - iншi:

8607 99 10 00

- - - осьові букси та їх частини


4

4

-

8607 99 80 00

- - - інші


0

0

-

8608 00 00 00

Шляхове обладнання та обладнання для залізничних чи трамвайних шляхів; механічне (включаючи електромеханічне) сигнальне обладнання, прилади забезпечення безпеки чи управління рухом на залізниці, трамвайних шляхах, автомобільних дорогах, внутрішніх водних шляхах, паркувальних спорудах, у портах або на аеродромах; частини перелічених приладів та обладнання


0

0

-

8609 00

Контейнери (включаючи ємності для перевезення рідин та газів), спеціально призначені та обладнані для перевезення одним або декількома видами транспорту:

8609 00 10 00

- контейнери з протирадіаційним свинцевим покриттям для транспортування радіоактивних речовин


2

2

шт

8609 00 90 00

- інші


2

2

штвгору