Митний тариф України (Групи 73-97)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584б-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава - 822-VIII

Розділ XVI
МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ; ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; ЇХ ЧАСТИНИ; ЗВУКОЗАПИСУВАЛЬНА ТА ЗВУКОВІДТВОРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА, АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВІДТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ І ЗВУКУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Примітки:

1. Цей розділ не включає:

(a) стрічки транспортерні, паси приводні, бельтинг з пластмасових матеріалів, зазначених у групі 39, або з вулканізованої гуми (товарна позиція 4010), а також інші вироби для використання в механічному обладнанні або механічних чи електричних пристроях, або для інших технічних цілей, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);

(b) вироби з натуральної або композиційної шкіри (товарна позиція 4205) чи вироби з хутра (товарна позиція 4303), що використовуються в механічному обладнанні або в механічних пристроях чи для інших технічних цілей;

(c) бобіни, котушки, шпулі, конусні бобіни, осердя, барабани та інші аналогічні носії з різних матеріалів (наприклад, такі, що класифіковані у групах 39, 40, 44 або 48 чи розділі XV);

(d) карти перфоровані для жакардових або аналогічних машин (наприклад, такі, що класифіковані у групі 39 або 48 чи розділі XV);

(e) паси приводні або стрічки транспортерні з текстильних матеріалів (товарна позиція 5910) або інші вироби з текстильних матеріалів для технічного застосування (товарна позиція 5911);

(f) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (натуральне, штучне або реконструйоване) товарних позицій 7102-7104 або вироби, повністю виготовлені з цього каміння (товарна позиція 7116), крім неоправлених оброблених сапфірів та алмазів для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);

(g) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) або аналогічні вироби з полімерних матеріалів (група 39);

(h) бурильні труби (товарна позиція 7304);

(ij) нескінченні стрічки з металевого дроту або смуги (розділ XV);

(k) вироби групи 82 або 83;

(l) вироби розділу XVII;

(m) вироби групи 90;

(n) годинники всіх видів або інші вироби групи 91;

(o) змінні інструменти товарної позиції 8207 або щітки, які є складовими частинами машин (товарна позиція 9603), а також аналогічні змінні інструменти, що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вироблена їх робоча частина (наприклад, у групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товарній позиції 6804 чи 6909);

(p) вироби групи 95; або

(q) стрічки для друкарських машинок або аналогічні стрічки у котушках або касетах, або без них (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони вироблені, або у товарній позиції 9612, якщо вони просочені чорнилом або оброблені іншим засобом для отримання відбитків).

2. За умови додержання положень примітки 1 до цього розділу і примітки 1 до груп 84 і 85 частини машин (крім частин виробів товарних позицій 8484, 8544, 8545, 8546 або 8547) повинні класифікуватися згідно з такими правилами:

(a) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції групи 84 або 85 (крім товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 і 8548), в усіх випадках повинні класифікуватися у відповідних для них товарних позиціях;

(b) інші частини, призначені тільки або переважно для одного типу машин чи для ряду машин тієї самої товарної позиції (включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543), класифікуються разом з цими машинами або включаються до товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 відповідно. Проте частини, призначені однаково для використання переважно з виробами товарної позиції 8517 і з виробами товарних позицій 8525-8528, класифікуються у товарній позиції 8517;

(c) всі інші частини класифікуються відповідно у товарних позиціях 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 відповідно або залежно від окремого випадку або, крім того, у товарній позиції 8487 або 8548.

3. Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин, що становлять єдиний агрегат, та інші машини, призначені виконувати дві чи кілька доповнювальних або не пов’язаних між собою різних функцій, повинні класифікуватися за тією машиною або основною функцією, яка є головною у цьому виробі, якщо в контексті не зазначено інше.

4. У разі коли машина (включаючи комбінацію машин) складається з окремих комплектувальних вузлів (незалежно від того, чи розміщені вони окремо чи з’єднані між собою трубопроводами, трансмісійними механізмами, електричними кабелями чи іншими пристроями), призначених для забезпечення одночасного виконання чітко визначених функцій, що включені до однієї з товарних позицій групи 84 або 85, таку машину потрібно класифікувати у товарній позиції, що відповідає визначеній функції.

5. У примітках до цього розділу термін "машина" включає будь-які машини, обладнання, механізми, установки, апарати або пристрої, наведені у товарних позиціях групи 84 або 85.

Додаткові примітки:

1. Інструменти, необхідні для складання або обслуговування машин, повинні розглядатися разом з цими машинами, якщо вони імпортуються з ними. Така сама процедура поширюється на взаємозамінні інструменти, що імпортуються з машинами, якщо вони становлять частину звичайного обладнання машин і, як правило, подаються разом з ними.

2. На вимогу митних органів декларант повинен подати для підтвердження у відомостях, заявлених у декларації, ілюстрований документ (наприклад, інструкції, проспекти, листи з каталогу, фотографію), який містить опис машини, її призначення та основні характеристики, а в разі, коли машина незібрана або розібрана, - схему складання та перелік вмісту різних вантажних місць.

3. Згідно із заявою декларанта та за умови дотримання вимог, що встановлюються компетентними органами, положення правила 2 (a) основних правил інтерпретації класифікації товарів в УКТЗЕД також застосовуються до машин, які надходять в окремих часткових відправленнях.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 84
Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;

(b) обладнання або пристрої (наприклад, насоси) з кераміки і керамічні частини обладнання або пристроїв з будь-яких матеріалів (група 69);

(c) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017); обладнання, пристрої або інші вироби для технічного використання або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);

(d) вироби товарної позиції 7321 або 7322 або аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74-76 або 78-81);

(e) пилососи товарної позиції 8508;

(f) електромеханічні побутові машини товарної позиції 8509; цифрові камери товарної позиції 8525; або

(g) ручні механічні щітки для прибирання підлог, без двигуна (товарна позиція 9603).

2. За умови додержання положень примітки 3 до розділу XVI та примітки 9 до цієї групи машини або пристрої, які можна віднести одночасно до товарних позицій 8401-8424 чи товарної позиції 8486 та у той же час до однієї або більше товарних позицій 8425-8480, слід включати до відповідних товарних позицій першої групи (8401-8424) або до товарної позиції 8486 залежно від конкретного випадку, а не до товарних позицій останньої групи (8425-8480).

Товарна позиція 8419 не включає:

(a) обладнання для пророщування насіння, інкубатори та брудери для птахівництва (товарна позиція 8436);

(b) машини для зволоження зерна (товарна позиція 8437);

(c) дифузійні апарати для екстрагування цукровмісного соку (товарна позиція 8438);

(d) обладнання для термообробки текстильної пряжі, тканин або готових текстильних виробів (товарна позиція 8451); або

(e) обладнання або агрегати для механічної обробки, в яких зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну роль.

Товарна позиція 8422 не включає:

(a) машини для шиття мішків або аналогічних пакувань товарної позиції 8452; або

(b) конторське обладнання товарної позиції 8472.

До товарної позиції 8424 не включаються:

(a) фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443); або

(b) водоструминні різальні машини (товарна позиція 8456).

3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести до товарної позиції 8456 та одночасно до товарних позицій 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до товарної позиції 8456.

4. До товарної позиції 8457 включаються лише металообробні верстати, крім токарних верстатів (включаючи токарні центри), здатні виконувати різні види операцій з обробки, а саме:

(a) з автоматичною зміною інструмента через інструментальний магазин або подібний пристрій згідно з програмою обробки (оброблювальні центри);

(b) з автоматичним синхронним або послідовним використанням різних оброблювальних головок під час обробки деталі у нерухомому положенні (верстати агрегатні однопозиційні); або

(c) з автоматичною подачею деталі, що обробляється, до різних оброблювальних головок (верстати агрегатні багатопозиційні).

5. (A) Термін "машини автоматичного оброблення інформації" у товарній позиції 8471 означає машини, які здатні:

(1) зберігати робочу програму або програми і принаймні інформацію, необхідну для виконання програми;

(2) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача;

(3) виконувати арифметичні операції, визначені користувачем; та

(4) виконувати без втручання людини в програму оброблення, в разі потреби змінювати її шляхом прийняття логічних рішень під час оброблення.

(В) Машини автоматичного оброблення інформації можуть бути у вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків.

(C) З урахуванням положень приміток (D) та (E) блок слід розглядати як частину завершеної системи, якщо він відповідає одночасно таким умовам:

(1) належить до типу, що виключно або переважно використовується у системі автоматичного оброблення інформації;

(2) може приєднуватися до центрального блока або прямо, або за допомогою одного чи декількох блоків; та

(3) може приймати або подавати інформацію у такій формі (коди або сигнали), яка може використовуватися у системі.

Блоки машин автоматичного оброблення інформації, подані окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.

Клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу, а також блоки збереження даних на дисках, які відповідають умовам, викладеним у примітках 5 (С) (2) та 5 (С) (3), в усіх випадках повинні розглядатися як блоки товарної позиції 8471.

(D) Товарна позиція 8471 не включає такі пристрої, представлені окремо, навіть якщо вони відповідають положенням, викладеним у примітці 5 (С):

(1) принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні;

(2) апаратура для передачі або приймання голосу, зображень або інших даних, включаючи апаратуру для забезпечення комунікацій у мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, локальні мережі або мережі загального доступу);

(3) гучномовці та мікрофони;

(4) телевізійні камери, цифрові камери та відеокамери записувальні;

(5) монітори і проектори, не об’єднані з телевізійною приймальною апаратурою.

(E) Машини, що містять у своєму складі машини з автоматичного оброблення інформації або працюють разом з такими машинами та виконують специфічні функції, відмінні від оброблення інформації, слід включати до товарної позиції, яка відповідає їх специфічним функціям, або за неможливості цього - до залишкових товарних позицій.

6. До товарної позиції 8482 серед інших (inter alia) включаються поліровані сталеві кульки, максимальний та мінімальний діаметр яких не відрізняється від номінального діаметра більш як на 1 відсоток, або на 0,05 міліметра залежно від того, що менше.

Інші сталеві кульки, що не відповідають зазначеному положенню, включаються до товарної позиції 7326.

7. Машина, призначена для виконання більш як однієї функції, класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина.

За умови дотримання положень примітки 2 до цієї групи та примітки 3 до розділу XVI машина, основна функція якої не описана в жодній товарній позиції або в якої жодна з її функцій не є основною, класифікується у товарній позиції 8479, якщо в контексті не зазначено інше. До товарної позиції 8479 також включають машини для виготовлення канатів, тросів або кабелів (наприклад, крутильні, канатно-мотузкові або кабельні машини) з металевого дроту, текстильної пряжі або інших матеріалів чи комбінації таких матеріалів.

8. У товарній позиції 8470 термін "кишеньковий" вживається лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170х100х45 мм.

9. (A) Примітки 8 (a) і 8 (b) до групи 85 також застосовуються до термінів "напівпровідникові прилади" та "електронні інтегральні схеми", що використовуються відповідно як у зазначеній примітці, так і у товарній позиції 8486. Однак термін "напівпровідникові прилади" в цій примітці та товарній позиції 8486 також означає світлочутливі напівпровідникові прилади та світловипромінювальні діоди.

(В) У цій примітці та товарній позиції 8486 термін "виробництво плоскопанельних дисплеїв" включає виготовлення плоскої панелі на підкладці. Зазначений термін не поширюється на виробництво скла або на монтаж друкованих плат або інших електронних компонентів на плоскі панелі. Термін "плоска дисплейна панель" не поширюється на технологію виготовлення катодно-променевих трубок.

(С) Товарна позиція 8486 також включає машини та апаратуру, які використовуються виключно або переважно для:

(1) виробництва або відновлення масок та шаблонів;

(2) складання напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем;

(3) підняття, маніпулювання, завантаження або розвантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем та плоских дисплейних панелей.

(D) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу XVI та примітки 1 до групи 84 машини та апарати, що відповідають опису товарної позиції 8486, класифікуються у цій товарній позиції, а не в інших товарних позиціях УКТЗЕД.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 8471 49 термін "системи" означає машини для автоматичного оброблення інформації, блоки яких відповідають одночасно умовам, викладеним у примітці 5 (С) до групи 84, і до яких входить, як мінімум, центральний блок оброблення даних, один блок введення (наприклад, клавіатура або сканер) і один блок виведення (наприклад, дисплей або принтер).

2. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники з циліндричними роликами, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина яких дорівнює або перевищує у три рази діаметр. Такого типу ролики по краях можуть бути заокруглені.

Додаткові примітки:

1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів, включених до товарних підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.

2. У товарну підкатегорію 8471 70 30 00 включаються пристрої для зчитування компакт-дисків, які є запам’ятовувальними блоками машин для автоматичного оброблення інформації та призначені для зчитування сигналів з CD-ROM, аудіокомпакт-дисків і фотокомпакт-дисків та забезпечені роз’ємом для навушників, регулятором гучності або кнопкою пуск/стоп.

Додаткова примітка України:

Двигунами, що були у використанні, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703 і 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більш як один рік.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

8401

Реактори ядернi; неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв:

8401 10 00 00

- реактори ядернi


0

0

-

8401 20 00 00

- обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв та їх частини


0

0

-

8401 30 00 00

- неопромiненi паливнi елементи (твели)


0

0

г поділ. ізотоп

8401 40 00 00

- частини ядерних реакторiв


0

0

-

8402

Котли паровi або інші парогенеруючі котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води:


- котли паровi або інші парогенеруючі котли:

8402 11 00 00

- - котли водотрубнi продуктивнiстю понад 45 т пари на годину


2

2

-

8402 12 00 00

- - котли водотрубнi продуктивнiстю не бiльш як 45 т пари на годину


10

10

-

8402 19

- - іншi парогенеруючі котли, включаючи комбiнованi:

8402 19 10 00

- - - котли димогарнi


5

5

-

8402 19 90 00

- - - iншi


5

5

-

8402 20 00 00

- котли перегрітої води


5

5

-

8402 90 00 00

- частини


2

2

-

8403

Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402:

8403 10

- котли:

8403 10 10 00

- - з ливарного чавуну


0

0

-

8403 10 90

- - iншi:

8403 10 90 10

- - - котли для центрального опалення потужністю понад 100 кВт, але менш як 10 000 кВт


10

10

-

8403 10 90 20

- - - котли для центрального опалення потужністю не більш як 100 кВт


8

8

-

8403 10 90 90

- - - інші


5

5

-

8403 90

- частини:

8403 90 10 00

- - з ливарного чавуну


0

0

-

8403 90 90 00

- - iншi


0

0

-

8404

Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрiвники, сажовибірники, рекуператори газів); конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок:

8404 10 00

- допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403:

8404 10 00 10

- - для товарної підкатегорії 8402 12 00 00 та товарної категорії 8403 10 90


8

8

-

8404 10 00 90

- - інші


5

5

-

8404 20 00 00

- конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок


5

5

-

8404 90 00 00

- частини


5

5

-

8405

Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них:

8405 10 00 00

- газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них


2

2

-

8405 90 00 00

- частини


2

2

-

8406

Турбiни на водяній парі та інші парові турбіни:

8406 10 00 00

- турбiни для суднових силових установок


5

5

-


- iншi турбiни:

8406 81 00 00

- - потужнiстю понад 40 МВт


2

2

-

8406 82 00

- - потужнiстю не бiльш як 40 МВт:

8406 82 00 10

- - - понад 10 МВт


5

5

-

8406 82 00 90

- - - iншi


2

2

-

8406 90

- частини:

8406 90 10 00

- - лопаті статора, ротори та їх лопаті


2

2

-

8406 90 90 00

- - iншi


5

5

-

8407

Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня:

8407 10 00

- двигуни авiацiйнi:

8407 10 00 10

- - для цивільної авіації


0

0

шт

8407 10 00 90

- - інші


0

5

шт


- двигуни для суднових силових установок:

8407 21

- - пiдвiснi:

8407 21 10 00

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 325 см-3


5

5

шт


- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 325 см-3:

8407 21 91 00

- - - - потужнiстю не бiльш як 30 кВт


5

5

шт

8407 21 99 00

- - - - потужнiстю понад 30 кВт


5

5

шт

8407 29 00 00

- - iншi


5

5

шт


- двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобiв групи 87:

8407 31 00 00

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 50 см-3


5

5

шт

8407 32

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 50 см-3, але не бiльш як 250 см-3:

8407 32 10 00

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 50 см-3, але не бiльш як 125 см-3


5

5

шт

8407 32 90 00

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 125 см-3, але не бiльш як 250 см-3


5

5

шт

8407 33 00 00

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 250 см-3, але не бiльш як 1 000 см-3


5

5

шт

8407 34

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 1 000 см-3:

8407 34 10 00

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об’ємом цилiндрів двигуна менш як 2 800 см-3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705


0

0

шт


- - - iншi:

8407 34 30 00

- - - - що використовувалися


5

5

шт


- - - - новi, з робочим об’ємом цилiндрів двигуна:

8407 34 91

- - - - - не бiльш як 1 500 см-3:

8407 34 91 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

8407 34 91 90

- - - - - - інші


5

5

шт

8407 34 99

- - - - - понад 1 500 см-3:

8407 34 99 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

8407 34 99 90

- - - - - - інші


5

5

шт

8407 90

- iншi двигуни:

8407 90 10 00

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 250 см-3


5

5

шт


- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 250 см-3:

8407 90 50 00

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з робочим об’ємом цилiндрів двигуна менш як 2 800 см-3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705


2

2

шт


- - - iншi:

8407 90 80 00

- - - - потужнiстю не бiльш як 10 кВт


5

5

шт

8407 90 90 00

- - - - потужнiстю понад 10 кВт


5

5

шт

8408

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневі з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi):

8408 10

- двигуни для суднових силових установок:


- - що використовувалися:

8408 10 11 00

- - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00


5

5

шт

8408 10 19 00

- - - iншi


5

5

шт


- - новi, потужнiстю:


- - - не бiльш як 50 кВт:

8408 10 23 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00


5

5

шт

8408 10 27 00

- - - - iншi


5

5

шт


- - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт:

8408 10 31 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00


5

5

шт

8408 10 39 00

- - - - iншi


5

5

шт


- - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт:

8408 10 41 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00


5

5

шт

8408 10 49 00

- - - - iншi


5

5

шт


- - - понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт:

8408 10 51 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00


5

5

шт

8408 10 59 00

- - - - iншi


5

5

шт


- - - понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт:

8408 10 61 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00


5

5

шт

8408 10 69 00

- - - - iншi


5

5

шт


- - - понад 500 кВт, але не бiльш як 1000 кВт:

8408 10 71 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00


5

5

шт

8408 10 79 00

- - - - iншi


5

5

шт


- - - понад 1 000 кВт, але не бiльш як 5 000 кВт:

8408 10 81 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00


5

5

шт

8408 10 89 00

- - - - iншi


5

5

шт


- - - понад 5 000 кВт:

8408 10 91 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00


5

5

шт

8408 10 99 00

- - - - iншi


5

5

шт

8408 20

- двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87:

8408 20 10 00

- - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об’ємом цилiндрів двигуна менш як 2 500 см-3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705


0

0

шт


- - iншi:


- - - для сiльськогосподарських колiсних тракторiв та лiсових колiсних тракторів потужнiстю:

8408 20 31 00

- - - - не бiльш як 50 кВт


5

5

шт

8408 20 35 00

- - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт


5

5

шт

8408 20 37 00

- - - - понад 100 кВт


5

5

шт


- - - для iнших транспортних засобiв групи 87 потужнiстю:

8408 20 51 00

- - - - не бiльш як 50 кВт


5

5

шт

8408 20 55

- - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт:

8408 20 55 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

8408 20 55 90

- - - - - інші


5

5

шт

8408 20 57

- - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт:

8408 20 57 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

8408 20 57 90

- - - - - інші


5

5

шт

8408 20 99

- - - - понад 200 кВт:

8408 20 99 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


2

2

шт

8408 20 99 90

- - - - - інші


5

5

шт

8408 90

- iншi двигуни:

8408 90 21 00

- - для рейкового транспорту


5

5

шт


- - iншi:

8408 90 27 00

- - - що використовувалися


2

2

шт


- - - новi, потужнiстю:

8408 90 41 00

- - - - не бiльш як 15 кВт


5

5

шт

8408 90 43 00

- - - - понад 15 кВт, але не бiльш як 30 кВт


5

5

шт

8408 90 45 00

- - - - понад 30 кВт, але не бiльш як 50 кВт


5

5

шт

8408 90 47 00

- - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт


5

5

шт

8408 90 61 00

- - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт


5

5

шт

8408 90 65 00

- - - - понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт


5

5

шт

8408 90 67 00

- - - - понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт


5

5

шт

8408 90 81 00

- - - - понад 500 кВт, але не бiльш як 1 000 кВт


5

5

шт

8408 90 85

- - - - понад 1 000 кВт, але не бiльш як 5 000 кВт:

8408 90 85 10

- - - - - для цивільної авіації


0

0,6

шт

8408 90 85 90

- - - - - інші


5

5

шт

8408 90 89

- - - - понад 5 000 кВт:

8408 90 89 10

- - - - - для цивільної авіації


0

0,6

шт

8408 90 89 90

- - - - - інші


5

5

шт

8409

Частини, призначенi виключно або переважно для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408:

8409 10 00 00

- для двигунів авiацiйних


0

0

-


- iншi:

8409 91 00 00

- - призначенi виключно або переважно для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням


0

0

-

8409 99 00 00

- - інші


0

0

-

8410

Турбiни гiдравлiчнi, колеса водяні та регулятори для них:


- турбiни гідравлічні та колеса водяні:

8410 11 00 00

- - потужнiстю не бiльш як 1 000 кВт


5

5

-

8410 12 00 00

- - потужнiстю понад 1 000 кВт, але не бiльш як 10 000 кВт


5

5

-

8410 13 00 00

- - потужнiстю понад 10 000 кВт


5

5

-

8410 90 00 00

- частини, включаючи регулятори


5

5

-

8411

Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:


- двигуни турбореактивнi:

8411 11 00 00

- - тягою не бiльш як 25 кН


0

0

шт

8411 12

- - тягою понад 25 кН:

8411 12 10 00

- - - тягою понад 25 кН, але не бiльш як 44 кН


0

0

шт

8411 12 30 00

- - - тягою понад 44 кН, але не бiльш як 132 кН


0

0

шт

8411 12 80 00

- - - тягою понад 132 кН


0

0

шт


- двигуни турбогвинтовi:

8411 21 00 00

- - потужнiстю не бiльш як 1 100 кВт


0

0

шт

8411 22

- - потужнiстю понад 1 100 кВт:

8411 22 20 00

- - - потужнiстю понад 1 100 кВт, але не бiльш як 3 730 кВт


0

0

шт

8411 22 80 00

- - - потужнiстю понад 3 730 кВт


0

0

шт


- iншi газовi турбiни:

8411 81 00 00

- - потужнiстю не бiльш як 5 000 кВт


0

0

шт

8411 82

- - потужнiстю понад 5 000 кВт:

8411 82 20 00

- - - потужнiстю понад 5 000 кВт, але не бiльш як 20 000 кВт


0

0

шт

8411 82 60 00

- - - потужнiстю понад 20 000 кВт, але не бiльш як 50 000 кВт


0

0

шт

8411 82 80 00

- - - потужнiстю понад 50 000 кВт


0

0

шт


- частини:

8411 91 00 00

- - турбореактивних або турбогвинтових двигунiв


0

0

-

8411 99 00 00

- - інші


0

0

-

8412

Іншi двигуни та силовi установки:

8412 10 00

- двигуни реактивнi, крiм турбореактивних:

8412 10 00 10

- - для цивільної авіації


0

1

шт

8412 10 00 90

- - інші


2

2

шт


- силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:

8412 21

- - лiнiйної дiї (цилiндри):

8412 21 20 00

- - - гiдравлiчнi системи


1

1

-

8412 21 80

- - - інші:

8412 21 80 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

-

8412 21 80 90

- - - - інші


5

5

-

8412 29

- - iншi:

8412 29 20 00

- - - гiдравлiчнi системи


5

5

-


- - - iншi:

8412 29 81 00

- - - - двигуни гiдравлiчнi силовi


5

5

-

8412 29 89

- - - - інші:

8412 29 89 10

- - - - - для цивільної авіації


0

1

-

8412 29 89 90

- - - - - інші


5

5

-


- силові установки та двигуни пневматичнi:

8412 31 00

- - лiнiйної дiї (цилiндри):

8412 31 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-


- - - інші:

8412 31 00 91

- - - - для цивільної авіації


0

1

-

8412 31 00 98

- - - - інші


5

5

-

8412 39 00

- - інші:

8412 39 00 10

- - - для цивільної авіації


0

1

-

8412 39 00 90

- - - інші


5

5

-

8412 80

- iншi:

8412 80 10 00

- - двигуни парові або інші силові установки парові


0

1

-

8412 80 80

- - інші:

8412 80 80 10

- - - для цивільної авіації


0

1

-

8412 80 80 90

- - - інші


5

5

-

8412 90

- частини:

8412 90 20

- - реактивних двигунiв, крiм турбореактивних:

8412 90 20 10

- - - для цивільної авіації


0

1

-

8412 90 20 90

- - - інші


5

5

-

8412 90 40 00

- - гiдравлiчних силових установок та двигунiв


5

5

-

8412 90 80

- - інші:

8412 90 80 10

- - - для цивільної авіації


0

1

-

8412 90 80 90

- - - інші


5

5

-

8413

Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:


- насоси з витратомiром або такi, в яких передбачено встановлення витратомірів:

8413 11 00 00

- - насоси для дозування пального або мастильних матерiалiв, якi використовуються на заправних станцiях або у гаражах


0

0

шт

8413 19 00 00

- - інші


0

0

шт

8413 20 00 00

- насоси ручнi, крiм тих, що класифiковані у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19


0

0

шт

8413 30

- насоси паливнi, масляні або для охолоджувальних рiдин для поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння:

8413 30 20 00

- - інжекційні насоси


0

0

шт

8413 30 80 00

- - інші


0

0

шт

8413 40 00 00

- бетононасоси


0

0

шт

8413 50

- iншi насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом:

8413 50 20 00

- - гiдравлiчнi агрегати


0

0

-

8413 50 40 00

- - насоси дозувальнi


0

0

шт


- - iншi:


- - - насоси поршневi:

8413 50 61 00

- - - - насоси силові гiдравлiчнi


0

0

шт

8413 50 69 00

- - - - інші


0

0

шт

8413 50 80 00

- - - інші


0

0

шт

8413 60

- iншi насоси об’ємні ротацiйнi:

8413 60 20 00

- - гiдравлiчнi агрегати


0

0

-


- - iншi:


- - - насоси шестеренчастi:

8413 60 31 00

- - - - насоси силовi гiдравлiчнi


0

0

шт

8413 60 39 00

- - - - інші


0

0

шт


- - - насоси шиберні:

8413 60 61 00

- - - - насоси силовi гiдравлiчнi


0

0

шт

8413 60 69 00

- - - - інші


0

0

шт

8413 60 70 00

- - - насоси гвинтові


0

0

шт

8413 60 80 00

- - - інші


0

0

шт

8413 70

- iншi насоси вiдцентровi:


- - насоси зануренi:

8413 70 21 00

- - - одноступiнчастi


0

0

шт

8413 70 29 00

- - - багатоступiнчастi


0

0

шт

8413 70 30 00

- - насоси безсальниковi вiдцентровi для нагрівальних систем та гарячого водопостачання


0

0

шт


- - iншi насоси з дiаметром випускного патрубка:

8413 70 35 00

- - - не бiльш як 15 мм


0

0

шт


- - - понад 15 мм:

8413 70 45 00

- - - - насоси канальні відцентрові та з боковими каналами


0

0

шт


- - - - насоси з радiальним потоком:


- - - - - одноступiнчастi:


- - - - - - з одним вхiдним робочим колесом:

8413 70 51 00

- - - - - - - моноблокові


0

0

шт

8413 70 59 00

- - - - - - - iншi


0

0

шт

8413 70 65 00

- - - - - - з кiлькома вхідними робочими колесами


0

0

шт

8413 70 75 00

- - - - - багатоступiнчастi


0

0

шт


- - - - iншi насоси вiдцентровi:

8413 70 81 00

- - - - - одноступiнчастi


0

0

шт

8413 70 89 00

- - - - - багатоступiнчастi


0

0

шт


- iншi насоси; пiдiймачi рiдини:

8413 81 00 00

- - насоси


0

0

шт

8413 82 00 00

- - пiдiймачi рiдини


0

0

шт


- частини:

8413 91 00

- - насосiв:

8413 91 00 10

- - - верстатів-качалок вантажопідйомністю 3,2-12,5 т


10

10

-

8413 91 00 90

- - - інші


0

0

-

8413 92 00 00

- - пiдiймачiв рiдини


0

0

-

8414

Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або інші газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:

8414 10

- насоси вакуумнi:

8414 10 20 00

- - для напівпровідникового виробництва


5

5

шт


- - iншi:

8414 10 25 00

- - - насоси роторнi поршневi, насоси роторнi з ковзними лопатями, насоси молекулярнi (вакуумнi) i насоси типу "Рутс"


2

2

шт


- - - iншi:

8414 10 81 00

- - - - насоси дифузiйнi, крiогеннi та адсорбцiйнi


2

2

шт

8414 10 89

- - - - інші:

8414 10 89 10

- - - - - для цивільної авіації


0

1

шт

8414 10 89 90

- - - - - інші


2

2

шт

8414 20

- насоси повітряні, ручнi або ножнi:

8414 20 20 00

- - насоси ручнi для велосипедiв


5

5

шт

8414 20 80

- - інші:

8414 20 80 10

- - - для цивільної авіації


0

1

шт

8414 20 80 90

- - - інші


5

5

шт

8414 30

- компресори, якi використовуються у холодильному обладнаннi:

8414 30 20

- - потужнiстю не бiльш як 0,4 кВт:

8414 30 20 10

- - - для цивільної авіації


0

1

шт

8414 30 20 90

- - - інші


5

5

шт


- - потужнiстю понад 0,4 кВт:

8414 30 81

- - - герметичнi або напiвгерметичнi:

8414 30 81 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

шт

8414 30 81 90

- - - - інші


5

5

шт

8414 30 89

- - - інші:

8414 30 89 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

шт

8414 30 89 90

- - - - інші


5

5

шт

8414 40

- повiтрянi компресори, змонтовані на колiсних шасі, які буксируються:

8414 40 10 00

- - з витратами не бiльш як 2 м-3 на хвилину


5

5

шт

8414 40 90 00

- - з витратами понад 2 м-3 на хвилину


5

5

шт


- вентилятори:

8414 51 00

- - настiльнi, пiдлоговi, настiннi, віконні, стельові або даховi з електричним двигуном потужнiстю не бiльш як 125 Вт:

8414 51 00 10

- - - для цивільної авіації


0

1

шт

8414 51 00 90

- - - інші


5

5

шт

8414 59

- - iншi:

8414 59 20

- - - вентилятори осьові:

8414 59 20 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт


- - - - інші:

8414 59 20 91

- - - - - для цивільної авіації


0

1

шт

8414 59 20 98

- - - - - інші


2

2

шт

8414 59 40

- - - вентилятори вiдцентровi:

8414 59 40 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

шт

8414 59 40 90

- - - - інші


2

2

шт

8414 59 80

- - - інші:

8414 59 80 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

шт

8414 59 80 90

- - - - інші


2

2

шт

8414 60 00 00

- шафи витяжнi з найбiльшим горизонтальним розмiром, що не перевищує 120 см


5

5

шт

8414 80

- iншi:


- - турбокомпресори:

8414 80 11

- - - одноступiнчастi:

8414 80 11 10

- - - - для цивільної авіації


0

5

шт

8414 80 11 90

- - - - інші


0

5

шт

8414 80 19

- - - багатоступiнчастi:

8414 80 19 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

шт

8414 80 19 90

- - - - інші


0

1

шт


- - компресори з кривошипно-шатунним механізмом, об’ємнi з надлишковим робочим тиском:


- - - не бiльш як 15 бар, продуктивнiстю:

8414 80 22

- - - - не бiльш як 60 м-3 на годину:

8414 80 22 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт


- - - - - інші:

8414 80 22 91

- - - - - - для цивільної авіації


0

0

шт

8414 80 22 98

- - - - - - інші


1

1

шт

8414 80 28

- - - - понад 60 м-3 на годину:

8414 80 28 10

- - - - - для цивільної авіації


0

0

шт

8414 80 28 90

- - - - - інші


1

1

шт


- - - понад 15 бар продуктивнiстю:

8414 80 51 00

- - - - не бiльш як 120 м-3 на годину


1

1

шт

8414 80 59 00

- - - - понад 120 м-3 на годину


1

1

шт


- - компресори об’ємнi роторнi:

8414 80 73

- - - однороторні:

8414 80 73 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт


- - - - інші:

8414 80 73 91

- - - - - для цивільної авіації


0

0

шт

8414 80 73 98

- - - - - інші


2

2

шт


- - - багатороторні:

8414 80 75 00

- - - - гвинтовi


2

2

шт

8414 80 78 00

- - - - iншi


2

2

шт

8414 80 80 00

- - iншi


2

2

шт

8414 90 00 00

- частини


0

1

-

8415

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:

8415 10

- настiннi чи для вiкон, в окремому корпусi або спліт-системи:

8415 10 10 00

- - в окремому корпусі


0

1

-

8415 10 90 00

- - спліт-системи


0

1

-

8415 20 00

- призначені для використання в моторних транспортних засобах:

8415 20 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

8415 20 00 90

- - iншi


5

5

-


- iншi:

8415 81 00

- - з вмонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимів "холод-тепло":

8415 81 00 10

- - - із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт


10

10

-

8415 81 00 30

- - - для цивільної авіації


0

1

-

8415 81 00 90

- - - інші


2

2

-

8415 82 00

- - інші з вмонтованою холодильною установкою:

8415 82 00 10

- - - із споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт


10

10

шт

8415 82 00 30

- - - для цивільної авіації


0

1

-

8415 82 00 90

- - - iншi


5

5

-

8415 83 00

- - з невмонтованою холодильною установкою:

8415 83 00 10

- - - для цивільної авіації


0

0

-

8415 83 00 90

- - - iншi


0

5

-

8415 90 00 00

- частини


0

1

-

8416

Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої:

8416 10

- пальники топкові для рiдкого палива:

8416 10 10 00

- - з установленим пристроєм для автоматичного керування


5

5

шт

8416 10 90 00

- - iншi


5

5

шт

8416 20

- iншi пальники топкові, включаючи комбiнованi:

8416 20 10 00

- - виключно газовi, моноблоковi з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування


5

5

шт


- - інші:

8416 20 20 00

- - - пальники комбіновані


5

5

-

8416 20 80 00

- - iншi


5

5

-

8416 30 00 00

- топки механічні, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки і пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої


0

0

-

8416 90 00 00

- частини


5

5

-

8417

Печi та горна промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi:

8417 10 00 00

- печi та горна для випалювання, виплавляння або iншого термiчного оброблення пiритових руд або руд металiв


5

5

-

8417 20

- печi хлiбопекарськi, включаючи печі кондитерськi:

8417 20 10 00

- - печi тунельнi


2

2

-

8417 20 90 00

- - iншi


2

2

-

8417 80

- iншi:

8417 80 30 00

- - камери та муфельні печі для випалювання керамічних виробів


0

0

шт

8417 80 50 00

- - камери та муфельні печі для випалювання цементу, скла чи хімічних продуктів


2

2

шт

8417 80 70 00

- - iншi


2

2

-

8417 90 00

- частини:

8417 90 00 10

- - рекуператорів петельних трубчатих продуктивністю повітря 2 800-19 000 м-3 на годину


10

10

-

8417 90 00 90

- - інші


2

2

-

8418

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415:

8418 10

- комбiнованi холодильники-морозильники з окремими зовнішніми дверима:

8418 10 20

- - мiсткiстю понад 340 л:

8418 10 20 10

- - - побутові


5

5

шт


- - - інші:

8418 10 20 91

- - - - для цивільної авіації


0

1

шт

8418 10 20 98

- - - - інші


5

5

шт

8418 10 80

- - iншi:

8418 10 80 10

- - - побутові


5

5

шт


- - - інші:

8418 10 80 91

- - - - для цивільної авіації


0

1

шт

8418 10 80 98

- - - - інші


5

5

шт


- холодильники побутовi:

8418 21

- - компресiйнi:

8418 21 10 00

- - - мiсткiстю понад 340 л


10

10

шт


- - - iншi:

8418 21 51 00

- - - - модель у формі стола


5

5

шт

8418 21 59 00

- - - - що вмонтовуються


5

5

шт


- - - - iншi мiсткiстю:

8418 21 91 00

- - - - - не бiльш як 250 л


10

10

шт

8418 21 99 00

- - - - - понад 250 л, але не бiльш як 340 л


7

7

шт

8418 29 00 00

- - iншi


5

5

шт

8418 30

- морозильники типу "скриня" мiсткiстю не бiльш як 800 л:

8418 30 20

- - мiсткiстю не бiльш як 400 л:

8418 30 20 10

- - - для цивільної авіації


0

1

шт

8418 30 20 90

- - - інші


5

5

шт

8418 30 80

- - мiсткiстю понад 400 л, але не бiльш як 800 л:

8418 30 80 10

- - - для цивільної авіації


0

1

шт

8418 30 80 90

- - - інші


5

5

шт

8418 40

- морозильники типу "шафа" мiсткiстю не бiльш як 900 л:

8418 40 20 00

- - мiсткiстю не бiльш як 250 л


0

1

шт

8418 40 80 00

- - мiсткiстю понад 250 л, але не бiльш як 900 л


0

5

шт

8418 50

- iншi меблі (камери, шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) для зберігання та демонстрації з вмонтованим холодильним або морозильним обладнанням:


- - холодильнi прилавки та вiтрини (з холодильним агрегатом або випаровувачем):

8418 50 11 00

- - - для зберігання заморожених харчових продуктiв


5

5

шт

8418 50 19 00

- - - iншi


5

5

шт

8418 50 90 00

- - іншi меблі з вмонтованим холодильним обладнанням


5

5

шт


- iнше обладнання холодильне та морозильне; тепловi насоси:

8418 61 00 00

- - тепловi насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415


5

5

-

8418 69 00

- - iншi:

8418 69 00 10

- - - для цивільної авіації


0

1

-

8418 69 00 90

- - - інші


0

5

-


- частини:

8418 91 00 00

- - меблi, призначенi для розмiщення холодильно-морозильного обладнання


6

6

-

8418 99

- - iншi:

8418 99 10 00

- - - випаровувачi та конденсатори, крiм тих, що використовуються у побутових холодильниках


6

6

-

8418 99 90

- - - iншi:

8418 99 90 10

- - - - частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильників і морозильників


5

5

-

8418 99 90 90

- - - - iншi


6

6

-

8419

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безінерційні або теплові водяні акумулятори:


- неелектричнi водонагрiвачi безінерційні або теплові водяні акумулятори:

8419 11 00 00

- - безінерційні водонагрівачі газовi


2

2

-

8419 19 00 00

- - iншi


5

5

-

8419 20 00 00

- стерилiзатори медичні, хірургічні або лабораторнi


0

0

-


- сушарки:

8419 31 00 00

- - для сiльськогосподарських продуктiв


0

0

-

8419 32 00 00

- - для деревини, целюлози, паперу або картону


0

0

-

8419 39 00

- - інші:

8419 39 00 10

- - - для керамічних виробів


2

2

-

8419 39 00 90

- - - інші


0

0

-

8419 40 00 00

- апарати дистиляцiйнi або ректифiкацiйнi


0

0

-

8419 50 00 00

- теплообмiнники


0

0

-

8419 60 00 00

- обладнання для скраплювання повiтря або iнших газiв


2

2

-


- iнші машини, агрегати та обладнання:

8419 81

- - для приготування гарячих напоїв або приготування чи розiгрiвання їжi:

8419 81 20

- - - перколятори та iншi апарати для приготування кави та iнших гарячих напоїв:

8419 81 20 10

- - - - для цивільної авіації


0

0

-

8419 81 20 90

- - - - інші


0

5

-

8419 81 80

- - - iншi:

8419 81 80 10

- - - - для цивільної авіації


0

0

-

8419 81 80 90

- - - - інші


0

5

-

8419 89

- - iншi:

8419 89 10 00

- - - градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки)


0

0

-

8419 89 30 00

- - - установки для вакуумного осадження металу з парової фази


2

2

-

8419 89 98 00

- - - iншi


0

0

-

8419 90

- частини:

8419 90 15 00

- - стерилiзаторiв товарної підкатегорії 8419 20 00 00


0

0

-

8419 90 85 00

- - iншi


0

1

-

8420

Каландри або інші валкові машини, крiм тих, що призначені для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин:

8420 10

- каландри або інші валкові машини:

8420 10 10 00

- - призначені для використання у текстильнiй промисловостi


5

5

-

8420 10 30 00

- - призначені для використання у паперовiй промисловостi


5

5

-

8420 10 80

- - інші:

8420 10 80 10

- - - призначені для виробництва гуми або пластмас


5

5

-

8420 10 80 90

- - - інші


0

0

-


- частини:

8420 91

- - валки:

8420 91 10 00

- - - з ливарного чавуну


5

5

-

8420 91 80 00

- - - iншi


0

0

-

8420 99 00 00

- - iншi


0

0

-

8421

Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:


- центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки:

8421 11 00 00

- - сепаратори молочнi


10

10

-

8421 12 00 00

- - сушарки для білизни


5

5

шт

8421 19

- - iншi:

8421 19 20 00

- - - центрифуги, що використовуються в лабораторiях


2

2

-

8421 19 70

- - - інші:

8421 19 70 10

- - - - для цивільної авіації


0

1

-

8421 19 70 90

- - - - інші


2

2

-


- обладнання для фiльтрування або очищення рiдин:

8421 21 00 00

- - для фiльтрування або очищення води


0

1

-

8421 22 00 00

- - для фiльтрування або очищення напоїв, крiм води


0

0

-

8421 23 00

- - для фiльтрування палива чи мастил у двигунах внутрiшнього згоряння:

8421 23 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

8421 23 00 30

- - - для цивільної авіації


0

1

шт

8421 23 00 90

- - - інше


2

2

-

8421 29 00 00

- - iнше


0

1

-


- обладнання для фiльтрування або очищення газiв:

8421 31 00 00

- - фiльтри забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння


0

1

-

8421 39

- - інше:

8421 39 20 00

- - - обладнання для фiльтрування або очищення повітря


0

0

-


- - - обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв:

8421 39 60

- - - - за допомогою каталiтичного процесу:

8421 39 60 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

8421 39 60 90

- - - - - інше


2

2

-

8421 39 80

- - - - інше:

8421 39 80 10

- - - - - вологим способом


2

2

-

8421 39 80 90

- - - - - інше


0,5

0,5

-


- частини:

8421 91 00 00

- - центрифуг, включаючи вiдцентровi сушарки


0

0

-

8421 99 00 00

- - iншi


0

0

-

8422

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушiння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв:


- машини посудомийні:

8422 11 00 00

- - побутовi


5

5

шт

8422 19 00 00

- - iншi


5

5

шт

8422 20 00 00

- обладнання для миття або сушiння пляшок або інших ємкостей


5

5

-

8422 30 00

- обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; обладнання для газування напоїв:

8422 30 00 10

- - обладнання для наповнення пляшок, їх закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12 000 пляшок за годину


5

5

шт


- - інше:

8422 30 00 91

- - - обладнання, що використовується у харчовій промисловості для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, продуктивністю не більш як 9 600 одиниць за годину


2

2

шт

8422 30 00 99

- - - інше


2

2

-

8422 40 00

- iнше обладнання для пакування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу):

8422 40 00 10

- - обладнання для пакування пляшок (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу), що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12 000 пляшок за годину


5

5

шт

8422 40 00 90

- - інше


0

0

-

8422 90

- частини:

8422 90 10 00

- - до машин для миття посуду


2

2

-

8422 90 90 00

- - iншi


0

0

-

8423

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів:

8423 10

- ваги для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят; побутовi ваги i терези:

8423 10 10 00

- - ваги i терези побутовi


5

5

шт

8423 10 90 00

- - iншi


5

5

шт

8423 20 00 00

- ваги для безперервного зважування виробів на конвеєрах


5

5

шт

8423 30 00 00

- ваги, відрегульовані на постійну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкість або контейнери, включаючи ваги бункерні


5

5

шт


- iнше обладнання для зважування:

8423 81

- - з максимальною масою зважування не бiльш як 30 кг:

8423 81 10 00

- - - пристрої контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разі досягнення попередньо заданої маси


5

5

шт

8423 81 30 00

- - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарiв


5

5

шт

8423 81 50 00

- - - ваги магазиннi


5

5

шт

8423 81 90 00

- - - iнше


5

5

шт

8423 82

- - з максимальною масою зважування понад 30 кг, але не бiльш як 5 000 кг:

8423 82 10 00

- - - пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разі досягнення попередньо заданої маси


5

5

шт

8423 82 90

- - - iнше:

8423 82 90 10

- - - - ваги для зважування тварин


0

0

шт

8423 82 90 90

- - - - інше


5

5

шт

8423 89 00 00

- - iнше


5

5

шт

8423 90 00 00

- гирi для будь-яких ваг або терезiв; частини обладнання для зважування


5

5

-

8424

Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминні, пароструминнi та аналогiчнi метальні пристрої:

8424 10 00

- вогнегасники зарядженi або незаряджені:

8424 10 00 10

- - для цивільної авіації


0

1

-

8424 10 00 90

- - інші


2

2

-

8424 20 00

- пульверизатори та аналогiчні пристрої:

8424 20 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

8424 20 00 90

- - інші


5

5

-

8424 30

- пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчні метальні пристрої:


- - пристрої для миття водою з вмонтованим двигуном:

8424 30 01 00

- - - з пристроями для обiгрiвання


5

5

шт

8424 30 08

- - - інші:

8424 30 08 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

8424 30 08 90

- - - - інші


5

5

шт


- - iншi пристрої:

8424 30 10 00

- - - що працюють за допомогою стисненого повiтря


2

2

-

8424 30 90

- - - iншi:

8424 30 90 10

- - - - пристрої для вдування вугільного пилу в доменну піч


10

10

-

8424 30 90 20

- - - - станції перезарядки порошкових вогнегасників


1

1

-

8424 30 90 90

- - - - iншi


2

2

-


- iншi пристрої:

8424 81

- - для сiльського господарства або садiвництва:

8424 81 10 00

- - - пристосування для зрошування


0

0

-


- - - iншi:

8424 81 30 00

- - - - переноснi пристосування


0

0

шт


- - - - iншi:

8424 81 91 00

- - - - - розбризкувачi та розкидачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою


0

0

шт

8424 81 99 00

- - - - - iншi


2

2

шт

8424 89 00 00

- - iншi


2

2

-

8424 90 00 00

- частини


2

2

-

8425

Талi та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебiдки та кабестани; домкрати:


- талi та підіймачі, крім скіпових підіймачів або підіймачів, які використовуються для підіймання транспортних засобів:

8425 11 00 00

- - з електричним двигуном


0

0

шт

8425 19 00 00

- - iншi


0

0

шт


- лебiдки; кабестани:

8425 31 00 00

- - з електричним двигуном


0

0

шт

8425 39 00 00

- - iншi


0

0

шт


- домкрати; підіймачі для підіймання транспортних засобів:

8425 41 00 00

- - стацiонарнi гаражнi пiдiймачi


0

0

шт

8425 42 00 00

- - iншi домкрати та підіймачі гідравлічні


0

0

шт

8425 49 00 00

- - iншi


0

0

шт

8426

Суднові дерик-крани; пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани; ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном:


- крани мостовi, козловi, портальні, ферми підіймальні пересувні та портальні навантажувачі:

8426 11 00 00

- - крани мостовi на стаціонарних опорах


0

0

-

8426 12 00 00

- - ферми підіймальні пересувні на колiсному ходу та портальні навантажувачі


0

0

-

8426 19 00 00

- - iншi


0

0

-

8426 20 00 00

- крани баштовi


0

0

-

8426 30 00 00

- крани портальнi або на опорі стрілові


0

0

-


- iнші машини та механізми самохідні:

8426 41 00 00

- - на колiсному ходу


0

0

-

8426 49 00 00

- - iнші


0

0

-


- iнше механічне обладнання:

8426 91

- - призначене для монтажу на дорожніх автотранспортних засобах:

8426 91 10 00

- - - крани гiдравлiчнi для навантажування та розвантажування транспортних засобiв


0

0

шт

8426 91 90 00

- - - iншi


0

0

-

8426 99 00 00

- - інші


0

0

-

8427

Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:

8427 10

- навантажувачі самохідні з електродвигуном:

8427 10 10 00

- - з висотою пiдiймання 1 м або бiльше


2

2

шт

8427 10 90 00

- - iншi


5

5

шт

8427 20

- iншi навантажувачi самохiднi:


- - з висотою пiдiймання 1 м або бiльше:

8427 20 11 00

- - - штабелювальні навантажувачi для нерівної місцевості з вилковим та іншими видами захвату


5

5

шт

8427 20 19 00

- - - iншi


0

0

шт

8427 20 90 00

- - iншi


5

5

шт

8427 90 00 00

- iншi навантажувачi


5

5

шт

8428

Інші машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги):

8428 10

- лiфти та скiповi пiдiймачi:

8428 10 20 00

- - з електричним керуванням


0

0

-

8428 10 80 00

- - інші


0

0

-

8428 20

- пiдiймачi та конвеєри пневматичнi:

8428 20 20 00

- - для сипких матерiалiв


0

0

-

8428 20 80 00

- - iншi


0

0

-


- iншi елеватори та конвеєри безперервної дiї для товарiв або матеріалів:

8428 31 00 00

- - призначенi спецiально для пiдземних робiт


0

0

-

8428 32 00 00

- - інші з ковшем


0

0

-

8428 33 00 00

- - інші стрічкові


0

0

-

8428 39

- - iншi:

8428 39 20 00

- - - конвеєри роликові


0

0

-

8428 39 90 00

- - - iншi


0

0

-

8428 40 00 00

- ескалатори та рухомi пiшохiднi дорiжки


0

0

-

8428 60 00 00

- канатнi пасажирські та вантажні дороги, гiрськолижнi пiдiймачi; тяговi механiзми для фунiкулерiв


0

0

-

8428 90

- iнше обладнання:


- - обладнання завантажувальне, спецiально призначене для використання у сiльському господарствi:

8428 90 71 00

- - - розроблене для навiшування на сiльськогосподарськi трактори


0

0

-

8428 90 79 00

- - - iнше


0

0

-

8428 90 90 00

- - iнше


0

0

-

8429

Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, одноківшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки:


- бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом:

8429 11 00 00

- - гусеничнi


0

0

шт

8429 19 00 00

- - iншi


0

0

шт

8429 20 00 00

- грейдери i планувальники


0

0

шт

8429 30 00 00

- скрепери


0

0

шт

8429 40

- машини трамбувальнi та котки дорожнi:


- - котки дорожнi:

8429 40 10 00

- - - вiбрацiйнi


0

0

шт

8429 40 30 00

- - - iншi


0

0

шт

8429 40 90 00

- - машини трамбувальнi


0

0

шт


- лопати механiчнi, екскаватори та одноківшовi навантажувачi:

8429 51

- - одноківшові фронтальнi навантажувачi:

8429 51 10 00

- - - навантажувачi, спецiально розробленi для пiдземних робiт


0

0

шт


- - - iншi:

8429 51 91 00

- - - - навантажувачi одноківшовi гусеничнi


0

0

шт

8429 51 99 00

- - - - iншi


0

0

шт

8429 52

- - машини з обертанням верхньої частини на 360°:

8429 52 10 00

- - - екскаватори гусеничнi


0

0

шт

8429 52 90 00

- - - iншi


0

0

шт

8429 59 00 00

- - iншi


0

0

шт

8430

Іншi машини та механізми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне:

8430 10 00 00

- обладнання для забивання та витягування паль


0

0

шт

8430 20 00 00

- обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне


0

0

шт


- врубовi машини для добування вугiлля або гiрських порiд та машини тунелепрохiднi:

8430 31 00 00

- - самохiднi


0

0

-

8430 39 00 00

- - iншi


0

0

-


- iншi машини бурильні або прохідницькі:

8430 41 00 00

- - самохiднi


0

0

-

8430 49 00 00

- - iншi


0

0

-

8430 50 00 00

- iншi самохiднi машини та обладнання


0

0

-


- iншi машини та механізми несамохiднi:

8430 61 00 00

- - машини та механізми для трамбування або ущiльнення


0

0

шт

8430 69 00 00

- - iншi


0

0

-

8431

Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425-8430:

8431 10 00 00

- машин або механізмів товарної позицiї 8425


0

0

-

8431 20 00 00

- машин або механізмів товарної позицiї 8427


0

0

-


- машин або механізмів товарної позицiї 8428:

8431 31 00 00

- - лiфтiв, скіпових пiдiймачiв або ескалаторiв


0

0

-

8431 39 00 00

- - інші


0

0

-


- машин або механізмів товарних позицiй 8426, 8429 або 8430:

8431 41 00 00

- - ковшi, грейфери, захвати та черпаки


0

0

-

8431 42 00 00

- - вiдвали бульдозерiв неповоротнi або поворотнi


0

0

-

8431 43 00 00

- - частини бурильних або прохiдницьких машин товарної пiдпозицiї 8430 41 або 8430 49


0

0

-

8431 49

- - iншi:

8431 49 20 00

- - - з чавуну або сталi


0

0

-

8431 49 80 00

- - - iншi


0

0

-

8432

Машини сiльськогосподарські, садові або лісогосподарські для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв:

8432 10 00 00

- плуги


0

0

шт


- борони, розпушувачi, культиватори, мотики та полільники:

8432 21 00 00

- - борони дисковi


0

0

шт

8432 29

- - iншi:

8432 29 10 00

- - - розпушувачi та культиватори


0

0

шт

8432 29 30 00

- - - борони


0

0

шт

8432 29 50 00

- - - ґрунтофрези


0

0

шт

8432 29 90 00

- - - iншi


0

0

шт

8432 30

- сiвалки, садильники та машини розсадосадильні:


- - сiвалки:

8432 30 11 00

- - - точного висiвання з центральним приводом


0

0

шт

8432 30 19 00

- - - iншi


0

0

шт

8432 30 90 00

- - садильники та машини розсадосадильні


0

0

шт

8432 40

- розкидачi та розподільники органiчних та мiнеральних добрив:

8432 40 10 00

- - розподільники мiнеральних добрив


0

0

шт

8432 40 90 00

- - iншi


0

0

шт

8432 80 00 00

- iнші машини


0

0

8432 90 00 00

- частини


0

0

8433

Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437:


- косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків:

8433 11

- - моторнi з рiзальним пристроєм, що обертається у горизонтальнiй площинi:

8433 11 10 00

- - - електричнi


0

0

шт


- - - iншi:


- - - - самохiднi:

8433 11 51 00

- - - - - обладнанi сидiнням


0

0

шт

8433 11 59 00

- - - - - iншi


0

0

шт

8433 11 90 00

- - - - iншi


0

0

шт

8433 19

- - iншi:


- - - з двигуном:

8433 19 10 00

- - - - електричнi


0

0

шт


- - - - iншi:


- - - - - самохiднi:

8433 19 51 00

- - - - - - обладнанi сидiнням


0

0

шт

8433 19 59 00

- - - - - - iншi


0

0

шт

8433 19 70 00

- - - - - iншi


0

0

шт

8433 19 90 00

- - - без двигуна


0

0

шт

8433 20

- iнші косарки, включаючи тракторнi навісні рiзальні механізми:

8433 20 10 00

- - з двигуном


0

0

шт


- - iншi:

8433 20 50 00

- - - тракторнi, навiснi або причіпнi


0

0

шт

8433 20 90 00

- - - iншi


0

0

шт

8433 30 00 00

- iншi сiнозаготівельні машини


0

0

шт

8433 40 00 00

- преси для соломи або сiна, включаючи прес-пiдбирачi


0

0

шт


- iншi машини для збирання врожаю; машини і механiзми для обмолоту:

8433 51 00 00

- - комбайни зернозбиральнi


0

0

шт

8433 52 00 00

- - iншi машини та механiзми для обмолоту


0

0

шт

8433 53

- - машини для збирання коренеплодiв або бульб:

8433 53 10 00

- - - картоплекопальні та картоплезбиральнi машини


0

0

шт

8433 53 30 00

- - - гичкорiзки та машини бурякозбиральнi


0

0

шт

8433 53 90 00

- - - iншi


0

0

шт

8433 59

- - iншi:


- - - комбайни силосозбиральні:

8433 59 11 00

- - - - самохiднi


0

0

шт

8433 59 19 00

- - - - iншi


0

0

шт

8433 59 85 00

- - - iншi


0

0

шт

8433 60 00 00

- машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв


0

0

-

8433 90 00 00

- частини


0

0

-

8434

Установки і апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока:

8434 10 00 00

- установки та апарати доїльнi


0

0

-

8434 20 00 00

- обладнання для обробки та переробки молока


0

0

-

8434 90 00 00

- частини


0

0

-

8435

Преси, дробарки та аналогiчні машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогічних напоїв:

8435 10 00 00

- машини та механізми


5

5

-

8435 90 00 00

- частини


5

5

-

8436

Інше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним обладнанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва:

8436 10 00 00

- машини та механiзми для приготування кормiв для тварин


0

0

-


- обладнання для птахiвництва, включаючи iнкубатори та брудери:

8436 21 00 00

- - iнкубатори та брудери


0

0

-

8436 29 00

- - інше:

8436 29 00 10

- - - обладнання кліткове або підлогове для утримання і вирощування птиці


10

10

-

8436 29 00 90

- - - інше


0

0

-

8436 80

- iнше обладнання:

8436 80 10 00

- - лiсогосподарське обладнання


0

0

шт

8436 80 90 00

- - iнше


0

0

-


- частини:

8436 91 00 00

- - обладнання для птахiвництва або iнкубаторiв та брудерiв


0

0

-

8436 99 00 00

- - iншi


0

0

-

8437

Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах:

8437 10 00 00

- машини для очищення, сортування або калiбрування насіння, зерна або сухих бобових культур


0

0

шт

8437 80 00 00

- iнше обладнання


0

0

-

8437 90 00 00

- частини


0

0

-

8438

Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олій:

8438 10

- обладнання для виробництва хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або подібних виробів:

8438 10 10 00

- - обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв


3

3

-

8438 10 90 00

- - обладнання для виробництва макаронів, спагеті або подібних виробiв


3

3

-

8438 20 00 00

- обладнання для виробництва кондитерських виробiв, какао-порошку чи шоколаду


0

0

-

8438 30 00 00

- обладнання для цукрового виробництва


10

10

-

8438 40 00 00

- обладнання для пивоварного виробництва


1

1

-

8438 50 00 00

- обладнання для переробки м’яса або птицi


10

10

-

8438 60 00 00

- обладнання для переробки фруктiв, горіхів або овочiв


5

5

-

8438 80

- iнше обладнання:

8438 80 10 00

- - для переробки кави або чаю


1

1

-


- - iнше:

8438 80 91 00

- - - для виробництва або приготування напоїв


5

5

-

8438 80 99 00

- - - iнше


1

1

-

8438 90 00 00

- частини


0

0

-

8439

Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону:

8439 10 00 00

- обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв


5

5

-

8439 20 00 00

- обладнання для виробництва паперу або картону


2

2

-

8439 30 00 00

- обладнання для обробки паперу або картону


5

5

-


- частини:

8439 91 00 00

- - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв


5

5

-

8439 99 00 00

- - iншi


5

5

-

8440

Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини:

8440 10

- обладнання:

8440 10 10 00

- - машини фальцювальнi


4

4

-

8440 10 20 00

- - машини аркушепiдбиральнi


4

4

-

8440 10 30 00

- - машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачi


4

4

-

8440 10 40 00

- - машини для безниткового з’єднання


4

4

-

8440 10 90 00

- - iнше


4

4

-

8440 90 00 00

- частини


5

5

-

8441

Інше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу:

8441 10

- машини рiзальнi:

8441 10 10 00

- - верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi


5

5

-

8441 10 20 00

- - інші верстати поздовжньо-рiзальнi або поперечно-рiзальнi


5

5

-

8441 10 30 00

- - машини гiльйотиннi паперорiзальнi


5

5

-

8441 10 70 00

- - iншi


5

5

-

8441 20 00 00

- машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв


5

5

-

8441 30 00 00

- машини для виробництва картонних коробок, ящикiв, труб, барабанiв або аналогiчної тари iншим способом, нiж формування


0

0

-

8441 40 00 00

- машини для формування виробiв з паперової маси, паперу або картону


0

0

-

8441 80 00 00

- iнше обладнання


0

0

-

8441 90

- частини:

8441 90 10 00

- - рiзальних машин


0

0

-

8441 90 90 00

- - iнших


0

0

-

8442

Машини, апаратура та оснащення (крiм верстатiв товарних позицiй 8456-8465) для пiдготовки або виготовлення пластин, цилiндрiв та iнших друкарських елементiв; пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, циліндри та літографські камені, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi):

8442 30

- машини, апаратура та обладнання:

8442 30 10 00

- - фотонабірні та складальні машини


5

5

шт


- - інші:

8442 30 91 00

- - - для вiдливання та складання шрифту (наприклад, лiнотипи, монотипи, iнтертипи) з відливним пристроєм чи без відливного пристрою


5

5

шт

8442 30 99 00

- - - інші


5

5

-

8442 40 00 00

- частини до машин, апаратури або обладнання


5

5

-

8442 50

- пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, циліндри та лiтографські камені, пiдготовлені до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi):

8442 50 20 00

- - з нанесеним зображенням


0

0

-

8442 50 80 00

- - iншi


3

3

-

8443

Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та