Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 35
Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) дріжджі (товарна позиція 2102);

(b) фракції крові (крім альбуміну, виділеного із сироватки крові, не призначеного для профілактичного або терапевтичного використання), лікарські засоби та інші продукти групи 30;

(c) ферментні препарати для обробки матеріалу перед дубленням (товарна позиція 3202);

(d) ферментні препарати для відмочування або прання та інші продукти групи 34;

(e) затверділі протеїни (білки) (товарна позиція 3913); або

(f) продукти з желатину для поліграфічної промисловості (група 49).

2. У товарній позиції 3505 термін "декстрини" означає продукти розщеплення крохмалю із вмістом редукованого цукру, вираженого як декстроза, у перерахунку на суху речовину не більш як 10 %. Такі продукти із вмістом більш як 10 % редукованого цукру включаються до товарної позиції 1702.

Додаткова примітка:

1. До товарної позиції 3504 включаються концентровані молочні протеїни (білки) із вмістом більш як 85 мас. % протеїнів у перерахунку на суху речовину.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

3501

Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї:

3501 10

- казеїн:

3501 10 10 00

- - для виробництва регенерованих текстильних волокон


5

5

-

3501 10 50 00

- - для промислових цілей, крiм виробництва харчових продуктів або корму для тварин


5

5

-

3501 10 90 00

- - iншi


5

5

-

3501 90

- iншi:

3501 90 10 00

- - казеїновi клеї


5

5

-

3501 90 90 00

- - iншi


5

5

-

3502

Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв із вмістом більш як 80 мас. % сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв:


- альбумiн яєчний:

3502 11

- - висушений:

3502 11 10 00

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях, крiм харчових


2

2

-

3502 11 90 00

- - - iнший


5

5

-

3502 19

- - iнший:

3502 19 10 00

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях


5

5

-

3502 19 90 00

- - - iнший


5

5

-

3502 20

- альбумiн молочний, включаючи концентрати з двох або більше бiлкiв молочної сироватки:

3502 20 10 00

- - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях


5

5

-


- - iнший:

3502 20 91 00

- - - висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку)


5

5

-

3502 20 99 00

- - - iнший


5

5

-

3502 90

- iншi:


- - альбумiни, крiм яєчного та молочного (лактальбумiну):

3502 90 20 00

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях


5

5

-

3502 90 70 00

- - - iншi


5

5

-

3502 90 90 00

- - альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв


5

5

-

3503 00

Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб’ячий клей; iншi клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501:

3503 00 10 00

- желатин та його похiднi


10

10

-

3503 00 80

- iншi:

3503 00 80 10

- - клей кістковий гранульований та лускоподібний


6,5

6,5

-

3503 00 80 90

- - iншi


5

5

-

3504 00

Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицій; порошок із шкiри, хромований або нехромований:

3504 00 10 00

- білки молочні концентровані, зазначені у додатковій примітці 1 до цієї групи


5

5

-

3504 00 90 00

- iншi


5

5

-

3505

Декстрини та iншi модифiкованi крохмалі (наприклад, попередньо желатинiзованi або перетворені в складні ефіри (естерифiкованi) крохмалі); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв:

3505 10

- декстрини та iншi модифiкованi крохмалі:

3505 10 10 00

- - декстрини


5

5

-


- - iншi модифiкованi крохмалі:

3505 10 50 00

- - - крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри (естерифiкованi або етерифiкованi)


5

5

-

3505 10 90 00

- - - iншi


5

5

-

3505 20

- клеї:

3505 20 10 00

- - із вмiстом менш як 25 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв


5

5

-

3505 20 30 00

- - із вмiстом 25 мас. % або бiльше, але менш як 55 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв


5

5

-

3505 20 50 00

- - із вмістом 55 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв


5

5

-

3505 20 90 00

- - із вмістом 80 мас. % або бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв


5

5

-

3506

Готовi клеї та iншi готові клеїльнi препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:

3506 10 00

- продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:

3506 10 00 10

- - клей на основі карбоксиметилцелюлози


6,5

6,5

-


- - інші:

3506 10 00 91

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3506 10 00 98

- - - інші


5

5

-


- iншi:

3506 91 00

- - адгезиви (клеїльні препарати) на основі полімерів товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

3506 91 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3506 91 00 90

- - - інші


2

2

-

3506 99 00

- - інші:

3506 99 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3506 99 00 90

- - - інші


6,5

6,5

-

3507

Ферменти; ферментнi препарати, не включені до інших товарних позицій:

3507 10 00 00

- реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко)


5

5

-

3507 90

- iншi:

3507 90 30 00

- - ліпопротеїнліпаза, лужна протеаза Aspergillus


5

5

-

3507 90 90 00

- - іншi


5

5

-вгору