Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 32
Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) окремі елементи або сполуки визначеного хімічного складу, за винятком включених до товарних позицій 3203 або 3204, неорганічні продукти, які використовують як люмінофори (товарна позиція 3206), скло, одержане з плавленого кварцу або інших плавлених кремнеземів, у формах, включених до товарної позиції 3207, а також фарби та інші барвники у різних формах або упаковках для роздрібної торгівлі товарної позиції 3212;

(b) танати та інші танінові похідні продуктів товарних позицій 2936-2939, 2941 або 3501-3504; або

(c) мастики асфальтові та інші бітумінозні мастики товарної позиції 2715.

2. Суміші стабілізованих солей діазонію та компоненти, які використовують для виробництва азобарвників, включаються до товарної позиції 3204.

3. До товарних позицій 3203, 3204, 3205 та 3206 включаються також препарати, виготовлені на основі барвників (у тому числі до товарної позиції 3206 включаються барвні пігменти товарної позиції 2530 або групи 28, металеві пластівці і порошки), які використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти під час виробництва барвників. У той же час до цих товарних позицій не включаються пігменти у дисперсіях у неводних середовищах, у рідкому або пастоподібному стані, що використовуються у виробництві фарб, у тому числі емалей (товарна позиція 3212), або інші продукти товарних позицій 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 або 3215.

4. До товарної позиції 3208 включаються розчини (крім колодію), що складаються з будь-яких продуктів товарних позицій 3901-3913 в органічних летких розчинниках, коли частка розчинника перевищує 50 мас. % розчину.

5. У цій групі термін "барвники" не поширюється на продукти, які використовують як наповнювачі олійних фарб, незалежно від того, можуть чи не можуть вони бути використані у клейових фарбах.

6. У товарній позиції 3212 термін "фольга для тиснення" означає лише тонкі листові матеріали, які використовують для нанесення відбитків, наприклад, на обкладинки книжок або стрічки на капелюхах, які складаються з:

(a) металевих порошків (включаючи порошки дорогоцінних металів) або пігментів, агломерованих за допомогою клею, желатину або інших сполучних речовин; або

(b) металів (включаючи дорогоцінні) або пігментів, нанесених на листи з будь-якого матеріалу, який є основою (підкладка).

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

3201

Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефiри простi і складнi та iншi похiднi:

3201 10 00 00

- екстракт квебрахо


5

5

-

3201 20 00 00

- екстракт австралійської акації


5

5

-

3201 90

- iншi:

3201 90 20 00

- - екстракт сумаха, екстракт валлонія (із чашечок жолудів деяких видів дуба), екстракт дуба або каштана


5

5

-

3201 90 90 00

- - iншi


5

5

-

3202

Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини; неорганiчнi дубильнi речовини; дубильнi препарати із вмiстом або без вмiсту природних дубильних речовин; ферментнi препарати для обробки матеріалу перед дубленням:

3202 10 00 00

- синтетичнi органiчнi дубильнi речовини


0

0

-

3202 90 00 00

- iншi


0

0

-

3203 00

Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвні екстракти, за винятком тваринного вугiлля) визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi з барвникiв рослинного або тваринного походження:

3203 00 10 00

- барвники рослинного походження та препарати на їх основi


5

5

-

3203 00 90 00

- барвники тваринного походження та препарати на їх основi


5

5

-

3204

Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видів, які використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або не визначеного хiмiчного складу:


- органiчнi, синтетичнi барвники та препарати, виготовленi на основi барвникiв, зазначених у примiтцi 3 до цiєї групи:

3204 11 00 00

- - барвники дисперснi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв


0

0

-

3204 12 00

- - кислотні барвники, попередньо металiзованi або неметалiзованi, та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв; барвники протравлювальнi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв:

3204 12 00 10

- - - фуксин кислотний Ф


0,1

0,1

-

3204 12 00 90

- - - інші


0

0

-

3204 13 00 00

- - основнi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв


5

5

-

3204 14 00 00

- - прямі барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв


0

0

-

3204 15 00 00

- - кубові барвники (включаючи тi, що використовуються як пiгменти) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв


5

5

-

3204 16 00 00

- - реактивні барвники (хiмiчно активнi) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв


0

0

-

3204 17 00 00

- - пiгменти та препарати, виготовленi на їх основi


0

0

-

3204 19 00 00

- - iншi, включаючи сумiшi кiлькох барвників товарних пiдпозицiй 3204 11-3204 19


2

2

-

3204 20 00 00

- синтетичні органічні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати


0

0

-

3204 90 00 00

- iншi


0

0

-

3205 00 00 00

Лаки кольоровi; препарати, зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовлені на основі цих лаків


0

0

-

3206

Іншi барвникові матеріали; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що відрізняються вiд матеріалів товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi продукти видів, які використовують як люмінофори, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:


- пiгменти та препарати, виготовлені на основi діоксиду титану:

3206 11 00

- - із вмістом не менш як 80 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину:

3206 11 00 10

- - - із вмістом не менш як 80 мас. %, але не більш як 93 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину


6,5

6,5

-

3206 11 00 90

- - - інші


0

0

-

3206 19 00 00

- - iншi


0

0

-

3206 20 00 00

- пiгменти та препарати, виготовленi на основі сполук хрому


5

5

-


- iншi барвники та iншi препарати:

3206 41 00 00

- - ультрамарин та препарати на його основі


0

0

-

3206 42 00 00

- - лiтопон та iншi пiгменти та препарати, виготовленi на основі сульфіду цинку


5

5

-

3206 49

- - iншi:

3206 49 10 00

- - - магнетит


5

5

-

3206 49 70

- - - інші:

3206 49 70 10

- - - - пiгменти та препарати, виготовленi з гексацiанофератiв (фероціанiдiв або фериціанiдiв)


6,5

6,5

-

3206 49 70 20

- - - - пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук кадмію


5

5

-

3206 49 70 90

- - - - iншi


0

0

-

3206 50 00 00

- неорганiчнi продукти видів, які використовують як люмiнофори


5

5

-

3207

Готовi пiгменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподiбні емалі та глазурі, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальні речовини та аналогiчнi препарати видів, які використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподібна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв:

3207 10 00 00

- готовi пiгменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники і аналогiчнi препарати


6,5

6,5

-

3207 20

- емалi i глазурі склоподiбнi, ангоби та аналогiчнi препарати:

3207 20 10 00

- - ангоби (шлiкери)


6,5

6,5

-

3207 20 90

- - iншi:

3207 20 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3207 20 90 90

- - - інші


6,5

6,5

-

3207 30 00 00

- рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати


5

5

-

3207 40

- склоподібна фрита та iншi види скла у виглядi порошку, гранул або пластівців:

3207 40 40 00

- - скло у виглядi пластiвцiв завдовжки 0,1 мм або бiльше, але не бiльш як 3,5 мм i завтовшки 2 мкм або бiльше, але не бiльш як 5 мкм; скло у виглядi порошку або гранул із вмiстом 99 мас. % або бiльше діоксиду кремнiю


5

5

-

3207 40 85 00

- - iншi


6,5

6,5

-

3208

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, дисперговані або розчиненi у неводному середовищі; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

3208 10

- на основі складних полiефiрів:

3208 10 10

- - розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

3208 10 10 10

- - - лаки (емаль-лаки) поліефірні, поліефірімідні електротехнічні для емаль-проводів


3

3

-


- - - інші:

3208 10 10 91

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3208 10 10 98

- - - - інші


6,5

6,5

-

3208 10 90

- - інші:

3208 10 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3208 10 90 90

- - - інші


6,5

6,5

-

3208 20

- на основi акрилових або вінілових полiмерiв:

3208 20 10

- - розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

3208 20 10 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3208 20 10 90

- - - інші


5

5

-

3208 20 90

- - інші:

3208 20 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3208 20 90 90

- - - інші


6,5

6,5

-

3208 90

- iншi:


- - розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

3208 90 11 00

- - - полiуретан на основі 2,2’-(трет-бутилiмiно) дiетанолу та 4,4’-метилен-дициклогексил дiiзоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiді із вмiстом 48 мас. % або бiльше полiмеру


5

5

-

3208 90 13 00

- - - співполімер п-крезолу та дивiнiлбензолу у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiді із вмiстом 48 мас. % або бiльше полiмеру


5

5

-

3208 90 19

- - - iншi:

3208 90 19 10

- - - - лаки (емаль-лаки) поліуретанові, поліамідні, поліамідімідні електротехнічні для емаль-проводів


1

1

-


- - - - інші:

3208 90 19 91

- - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3208 90 19 98

- - - - - інші


3

3

-


- - iншi:

3208 90 91

- - - на основi синтетичних полiмерiв:

3208 90 91 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3208 90 91 90

- - - - інші


5

5

-

3208 90 99 00

- - - на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв


6,5

6,5

-

3209

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, дисперговані або розчиненi у водному середовищі:

3209 10 00 00

- на основi акрилових або вінілових полімерів


6,5

6,5

-

3209 90 00

- інші:

3209 90 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3209 90 00 90

- - інші


0

0

-

3210 00

Іншi фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готовi воднi пiгменти, які використовують для остаточної обробки шкiри:

3210 00 10

- олійні фарби та лаки (включаючи емалі та політури):

3210 00 10 10

- - фарби, емалі


6,5

6,5

-

3210 00 10 90

- - інші


5

5

-

3210 00 90 00

- iншi


5

5

-

3211 00 00

Готовi сикативи:

3211 00 00 10

- без вмісту свинцю або його сполук


0,5

0,5

-

3211 00 00 90

- інші


5

5

-

3212

Пiгменти (включаючи металеві порошки та металеві пластiвцi), дисперговані у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальнi матеріали та iншi барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрiбної торгiвлi:

3212 10 00 00

- фольга для тиснення


5

5

-

3212 90 00

- інші:


- - пiгменти (включаючи металеві порошки та пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі):

3212 90 00 11

- - - на основі алюмінієвого порошку


5

5

-

3212 90 00 19

- - - інші


0

0

-

3212 90 00 90

- - інші


5

5

-

3213

Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо:

3213 10 00 00

- фарби, подані у наборах


5

5

-

3213 90 00 00

- iншi


5

5

-

3214

Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхні фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, підлоги, стелі тощо:

3214 10

- замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущільнення); інші мастики; шпаклiвки для малярних робіт:

3214 10 10

- - замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущільнення) та iншi мастики:

3214 10 10 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3214 10 10 90

- - - інші


5

5

-

3214 10 90

- - шпаклiвки для малярних робіт:

3214 10 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3214 10 90 90

- - - інші


6,5

6,5

-

3214 90 00

- інші:

3214 90 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3214 90 00 90

- - інші


6,5

6,5

-

3215

Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iнші чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi або нi:


- фарба друкарська:

3215 11 00 00

- - чорна


0

0

-

3215 19 00 00

- - iнша


0

0

-

3215 90 00 00

- iншi


5

5

-вгору