Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

{Група 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015}

Група 23
Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин

Примітка:

До товарної позиції 2309 включаються продукти, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені, одержані в результаті переробки рослинної або тваринної сировини до такого ступеня, що вони втратили основні властивості вихідної сировини, крім рослинних відходів, рослинних залишків і побічних продуктів такої переробки.

Примітка до товарної підпозиції:

У товарній підпозиції 2306 41 термін "насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти" означає насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти, як зазначено в примітці 1 до товарної підпозиції групи 12.

Додаткові примітки:

1. До товарних підкатегорій 2303 10 11 00 і 2303 10 19 00 включено лише залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи і не включено суміші цих залишків з продуктами, одержаними з інших рослин, або з продуктами, одержаними з кукурудзи, переробленої в інший спосіб, ніж виробництво крохмалю шляхом зволоження.

Вміст крохмалю повинен становити не більш як 28 мас. % у перерахунку на суху речовину та вміст жирних речовин не повинен перевищувати 4,5 мас. % у перерахунку на суху речовину.

2. Товарна підкатегорія 2306 90 05 00 включає лише залишки від вилучення олії із зародків зерен кукурудзи, що містять такі компоненти в певних кількостях у перерахунку на суху речовину:

(a) продукти з вмістом олії менш як 3 мас. %:

вміст крохмалю - менш як 45 мас. %;

вміст білка (вміст азоту х 6,25) - не менш як 11,5 мас. %;

(b) продукти з вмістом олії не менш як 3 мас. %, але не більш як 8 мас. %:

вміст крохмалю - менш як 45 мас. %;

вміст білка (вміст азоту х 6,25) - не менш як 13 мас. %.

Крім того, ці залишки не містять компонентів, що не вилучаються з кукурудзяних зерен.

Продукти, що містять компоненти частин зерен кукурудзи, які були додані після переробки і не були піддані процесу вилучення олії, не включаються.

3. У товарних підкатегоріях 2307 00 11 00, 2307 00 19 00, 2308 00 11 00 і 2308 00 19 00 такі терміни означають:

"фактична концентрація спирту за масою" - кількість кілограмів чистого спирту в 100 кг продукту;

"потенційна концентрація спирту за масою" - кількість кілограмів чистого спирту, яку можна одержати в результаті повного збродження цукрів, що містяться в 100 кг продукту;

"загальна концентрація спирту за масою" - сума фактичної та потенційної концентрації спирту за масою;

символ "мас. %" позначає концентрацію спирту за масою.

4. У товарних підкатегоріях 2309 10 11 00-2309 10 70 00 і 2309 90 31 00-2309 90 70 00 термін "молочні продукти" означає продукти, що включаються до товарних позицій 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 і до товарних підкатегорій 0403 10 11 00-0403 10 39 00, 0403 90 11 00-0403 90 69 00, 1702 11 00 00, 1702 19 00 00 і 2106 90 51 00.

5. До товарної підкатегорії 2309 90 20 00 включено лише залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи і не включено суміші цих залишків з продуктами, одержаними з інших рослин, або з продуктами, одержаними з кукурудзи, переробленої в інший спосіб, ніж виробництво крохмалю шляхом зволоження, які містять:

висівки кукурудзи, що використовуються в процесі вимивання, у співвідношенні, яке не перевищує 15 мас. %, і/або

залишки води для замочування кукурудзи в процесі вимивання, включаючи залишки води для замочування, що використовуються для виробництва спирту або інших продуктів, що отримують із крохмалю.

Ці продукти можуть містити залишки, одержані під час вилучення олії із зародків зерен кукурудзи в процесі вологого подрібнення.

Вміст крохмалю повинен становити не більш як 28 мас. % у перерахунку на суху речовину, вміст жирних речовин - не більш як 4,5 мас. % у перерахунку на суху речовину та вміст білка - не більш як 40 мас. % у перерахунку на суху речовину.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

2301

Борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, непридатнi для споживання; шкварки:

2301 10 00 00

- борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктiв; шкварки


0

0

-

2301 20 00 00

- борошно, крупи та гранули з риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних


0

0

-

2302

Висiвки, кормове борошно та iншi відходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульовані:

2302 10

- кукурудзянi:

2302 10 10 00

- - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас. %


20

20

-

2302 10 90 00

- - iншi


20

20

-

2302 30

- пшеничні:

2302 30 10 00

- - з вмістом крохмалю не більш як 28 мас. % i в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка 0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крізь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи бiльше


20

20

-

2302 30 90 00

- - iншi


20

20

-

2302 40

- iнших зернових:


- - рисовi:

2302 40 02 00

- - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас. %


20

20

-

2302 40 08 00

- - - iншi


20

20

-


- - інші:

2302 40 10 00

- - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас. % i в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з дiаметром вічка 0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крізь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи бiльше


20

20

-

2302 40 90 00

- - - iншi


20

20

-

2302 50 00 00

- бобових


20

20

-

2303

Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогiчнi відходи і залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi відходи і залишки від виробництва цукру, барда та iншi вiдходи і залишки від пивоварiння та винокуріння, гранульованi або негранульовані:

2303 10

- відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи і залишки:


- - відходи і залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи (за винятком концентрованих вод для замочування) з вмiстом бiлка в перерахунку на суху речовину:

2303 10 11 00

- - - понад 40 мас. %


20

20

-

2303 10 19 00

- - - не бiльш як 40 мас. %


20

20

-

2303 10 90 00

- - iншi


20

20

-

2303 20

- буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи і залишки від виробництва цукру:

2303 20 10 00

- - буряковий жом


20

20

-

2303 20 90 00

- - iншi


20

20

-

2303 30 00 00

- барда та iншi вiдходи і залишки від пивоварiння та винокуріння


20

20

-

2304 00 00 00

Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi


0

0

-

2305 00 00 00

Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi


20

20

-

2306

Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi:

2306 10 00 00

- з насiння бавовнику


20

20

-

2306 20 00 00

- з насiння льону


20

20

-

2306 30 00 00

- з насiння соняшнику


20

20

-


- з насіння свиріпи або ріпаку:

2306 41 00 00

- - з насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти


5

5

-

2306 49 00 00

- - інші


5

5

-

2306 50 00 00

- з кокосових горiхiв або копри


20

20

-

2306 60 00 00

- з навколоплідника або ядра горіха олійної пальми


20

20

-

2306 90

- iншi:

2306 90 05 00

- - із зародкiв зерен кукурудзи


20

20

-


- - інші:


- - - макуха та iншi залишки, одержанi пiд час добування оливкової олiї:

2306 90 11 00

- - - - з вмiстом 3 мас. % або менше оливкової олiї


20

20

-

2306 90 19 00

- - - - з вмiстом понад 3 мас. % оливкової олiї


20

20

-

2306 90 90 00

- - - iншi


20

20

-

2307 00

Винний осад; винний камiнь:


- винний осад:

2307 00 11 00

- - із загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 7,9 мас. %, з вмiстом сухої речовини не менш як 25 мас. %


20

20

-

2307 00 19 00

- - iншi


20

20

-

2307 00 90 00

- винний камiнь


20

20

-

2308 00

Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки і побічні продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в іншому місці не зазначені:


- винограднi вичавки:

2308 00 11 00

- - із загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 4,3 мас. %, з вмiстом сухої речовини не менш як 40 мас. %


20

20

-

2308 00 19 00

- - iншi


20

20

-

2308 00 40 00

- жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук і вичавки з інших плодів, крiм виноградних


20

20

-

2308 00 90 00

- iншi


20

20

-

2309

Продукти, що використовуються для годiвлi тварин:

2309 10

- корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi:


- - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, який включено до товарних підкатегорiй 1702 30 51 00-1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 i 2106 90 55 00, або молочнi продукти:


- - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:


- - - - без вмiсту крохмалю або з вмiстом 10 мас. % або менше крохмалю:

2309 10 11 00

- - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв


5

5

-

2309 10 13 00

- - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв


5

5

-

2309 10 15 00

- - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше, але менш як 75 мас. % молочних продуктiв


5

5

-

2309 10 19 00

- - - - - з вмiстом 75 мас. % або бiльше молочних продуктiв


5

5

-


- - - - з вмiстом понад 10 мас. %, але не бiльш як 30 мас. % крохмалю:

2309 10 31 00

- - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв


5

5

-

2309 10 33 00

- - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв


5

5

-

2309 10 39 00

- - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв


5

5

-


- - - - з вмiстом понад 30 мас. % крохмалю:

2309 10 51 00

- - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв


5

5

-

2309 10 53 00

- - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв


5

5

-

2309 10 59 00

- - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв


5

5

-

2309 10 70 00

- - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв


5

5

-

2309 10 90 00

- - iншi


5

5

-

2309 90

- iншi:

2309 90 10 00

- - розчиннi рибнi продукти або продукти з морських ссавцiв


10

10

-

2309 90 20 00

- - продукти, зазначені в додатковій примітці 5 до цієї групи


10

10

-


- - інші, включаючи попередні суміші (премікси):


- - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, що включенi до товарних підкатегорiй 1702 30 51 00-1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 i 2106 90 55 00, або молочнi продукти:


- - - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:


- - - - - без вмiсту крохмалю або з вмiстом 10 мас. % або менше:

2309 90 31 00

- - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв


10

10

-

2309 90 33 00

- - - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв


10

10

-

2309 90 35 00

- - - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше, але менш як 75 мас. % молочних продуктiв


10

10

-

2309 90 39 00

- - - - - - з вмiстом 75 мас. % або бiльше молочних продуктiв


10

10

-


- - - - - з вмiстом понад 10 мас. %, але не бiльш як 30 мас. % крохмалю:

2309 90 41 00

- - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв


10

10

-

2309 90 43 00

- - - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв


10

10

-

2309 90 49 00

- - - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв


10

10

-


- - - - - з вмiстом понад 30 мас. % крохмалю:

2309 90 51 00

- - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв


10

10

-

2309 90 53 00

- - - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв


10

10

-

2309 90 59 00

- - - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв


10

10

-

2309 90 70 00

- - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв


10

10

-


- - - iншi:

2309 90 91 00

- - - - буряковий жом з добавкою меляси


10

10

-

2309 90 96

- - - - інші:

2309 90 96 10

- - - - - - попередні суміші (премікси)


2

2

-

2309 90 96 90

- - - - - - інші


10

10

-вгору