Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 18
Какао та продукти з нього

Примітки:

1. До цієї групи не включаються продукти товарних позицій 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 і 3004.

2. До товарної позиції 1806 включаються і кондитерські вироби з цукру, що містять какао, а також за умови дотримання положень примітки 1 до цієї групи - інші харчові продукти з вмістом какао.

Додаткова примітка:

2. До товарних підкатегорій 1806 90 11 00 і 1806 90 19 00 не включаються шоколадні цукерки, вироблені виключно з шоколаду одного типу.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

1801 00 00 00

Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi


0

0

-

1802 00 00 00

Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао


5

5

-

1803

Какао-паста, знежирена або незнежирена:

1803 10 00 00

- незнежирена


0

0

-

1803 20 00 00

- повнiстю або частково знежирена


0

0

-

1804 00 00 00

Какао-масло, какао-жир


0

0

-

1805 00 00

Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

1805 00 00 10

- в упаковках, масою нетто 10 кг і більше


0

0

-

1805 00 00 90

- інший


0

0

-

1806

Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао:

1806 10

- какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

1806 10 15 00

- - без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу


5

5

-

1806 10 20 00

- - з вмiстом 5 мас. % або більше, але менш як 65 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу


5

5

-

1806 10 30 00

- - з вмiстом 65 мас. % або більше, але менш як 80 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу


5

5

-

1806 10 90 00

- - з вмiстом 80 мас. % або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу


5

5

-

1806 20

- інші готовi вироби у вигляді блоків, плиток чи батонів, масою понад 2 кг або в рiдкому станi, у виглядi пасти чи порошку, у гранулах або іншому аналогічному вигляді, якi мiстяться в контейнерах або в первинній упаковці, масою нетто понад 2 кг:

1806 20 10 00

- - з вмiстом 31 мас. % або бiльше какао-масла чи з вмiстом у сумi 31 мас. % або бiльше какао-масла і молочного жиру


15

15

-

1806 20 30 00

- - з вмiстом у сумi 25 мас. % або бiльше, але менш як 31 мас. % какао-масла та молочного жиру


15

15

-


- - iншi:

1806 20 50 00

- - - з вмiстом 18 мас. % або бiльше какао-масла


15

15

-

1806 20 70 00

- - - крихти молочного шоколаду


15

15

-

1806 20 80 00

- - - шоколадна глазур


15

15

-

1806 20 95 00

- - - iншi


15

15

-


- iншi, у вигляді блоків, плиток чи батонів:

1806 31 00 00

- - з начинкою


10

10

-

1806 32

- - без начинки:

1806 32 10 00

- - - з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодів


5

5

-

1806 32 90 00

- - - iншi


5

5

-

1806 90

- iншi:


- - шоколад i шоколаднi вироби:


- - - шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки:

1806 90 11 00

- - - - якi мiстять алкоголь


10

10

-

1806 90 19 00

- - - - iншi


10

10

-


- - - iншi:

1806 90 31 00

- - - - з начинкою


10

10

-

1806 90 39

- - - - без начинки:
1806 90 39 10

- - - - - вироби з вмістом неїстiвних ігор або сувенірів


10

10

-

1806 90 39 90

- - - - - інші


10

10

-

1806 90 50 00

- - кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовлені з цукрозамінників, з вмістом какао


10

10

-

1806 90 60 00

- - пасти, що мiстять какао


10

10

-

1806 90 70 00

- - готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв


10

10

-

1806 90 90 00

- - iншi


10

10

-

Група 19
Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) готові харчові продукти з вмістом понад 20 мас. % ковбаси, м’яса, м’ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних чи будь-які суміші цих продуктів (група 16), за винятком виробів з начинкою, зазначених у товарній позиції 1902;

(b) сухе печиво або інші вироби на основі борошна чи крохмалю, вироблені спеціально для годівлі тварин (товарна позиція 2309); або

(c) лікарські засоби та інші продукти групи 30.

2. У товарній позиції 1901:

(a) термін "крупи" означає крупи із зерна зернових культур групи 11;

(b) терміни "борошно" і "крупка" означають:

1) борошно та крупку із зерна зернових культур групи 11, і

2) борошно, крупи та порошки рослинного походження будь-якої групи, крім борошна, крупів та порошків із сушених овочів (товарна позиція 0712), картоплі (товарна позиція 1105) або сушених бобових овочів (товарна позиція 1106).

3. До товарної позиції 1904 не включаються вироби з вмістом понад 6 мас. % какао в перерахунку на повністю знежирену основу або ж покриті шоколадом чи інші харчові продукти з вмістом какао (товарна позиція 1806).

4. У товарній позиції 1904 слова "приготовлені іншим способом" означають, що вироби піддано особливій обробці чи приготуванню, відмінним від передбачених у товарних позиціях або в примітках групи 10 чи 11.

Додаткова примітка:

1. Термін "солодке сухе печиво" у підпозиції 1905 31 означає продукти з вмістом води не більш як 12 мас. % і жиру не більш як 35 мас. % (начинка та покриття під час визначення зазначених показників не враховуються).

2. Товарна підкатегорія 1905 90 20 00 поширюється лише на сухі та крихкі продукти.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

1901

Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в іншому місці не зазначені; готові харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401-0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в іншому місці не зазначені:

1901 10 00 00

- продукти дитячого харчування, розфасованi для роздрiбної торгiвлi


0

0

-

1901 20 00 00

- сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 1905


10

10

-

1901 90

- iншi:


- - екстракт солодовий:

1901 90 11 00

- - - з вмiстом сухого екстракту 90 мас. % або бiльше


10

10

-

1901 90 19 00

- - - iншi


10

10

-


- - iншi:

1901 90 91 00

- - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор) чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю, крiм харчових продуктiв у виглядi порошку із сировини товарних позицiй 0401-0404


10

10

-

1901 90 99 00

- - - iншi


10

10

-

1902

Вироби з макаронного тіста варені або неварені, начинені (м’ясом чи іншими продуктами) або неначинені, або приготовлені iншим способом, наприклад, спагетi, макарони, локшина, ріжки, галушки, равіолі, канелоні; кускус, готовий або не готовий до вживання:


- вироби з макаронного тіста, начинені, неварені або не приготовлені iншим способом:

1902 11 00 00

- - з вмiстом яєць


20

20

-

1902 19

- - iншi:

1902 19 10 00

- - - без вмiсту борошна або крупки з м’якої пшеницi


15

15

-

1902 19 90 00

- - - iншi


15

15

-

1902 20

- вироби з макаронного тіста, начинені, варені або неварені, або приготовлені iншим способом:

1902 20 10 00

- - з вмiстом понад 20 мас. % риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних


20

20

-

1902 20 30 00

- - з вмiстом понад 20 мас. % ковбас i аналогiчних продуктiв із м’яса та м’ясних субпродуктiв усiх видiв, включаючи жири будь-якого виду або походження


20

20

-


- - iншi:

1902 20 91 00

- - - варені


20

20

-

1902 20 99 00

- - - iншi


20

20

-

1902 30

- iншi вироби з макаронного тiста:

1902 30 10 00

- - висушенi


10

10

-

1902 30 90 00

- - iншi


10

10

-

1902 40

- кускус:

1902 40 10 00

- - неприготовлений


20

20

-

1902 40 90 00

- - iнший


20

20

-

1903 00 00 00

Тапiока та її замiнники, приготовлені з крохмалю, у формі пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин і в інших аналогiчних формах


20

20

-

1904

Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад кукурудзянi пластiвцi); зернові культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи оброблені iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в іншому місці не зазначені:

1904 10

- готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктів:

1904 10 10 00

- - виготовленi з кукурудзи


10

10

-

1904 10 30 00

- - виготовленi з рису


10

10

-

1904 10 90 00

- - iншi


10

10

-

1904 20

- готовi харчовi продукти, виготовленi з несмажених зернових пластiвцiв або із сумiшей несмажених зернових пластiвцiв із смаженими зерновими пластівцями чи з обробленими шляхом здуття зернами зернових культур:

1904 20 10 00

- - вироби типу мюслі (Musli) на основi несмажених пластiвцiв із зерна зернових культур


10

10

-


- - iншi:

1904 20 91 00

- - - виготовленi з кукурудзи


10

10

-

1904 20 95 00

- - - виготовленi з рису


10

10

-

1904 20 99 00

- - - iншi


10

10

-

1904 30 00 00

- пшениця Bulgur


10

10

-

1904 90

- iншi:

1904 90 10 00

- - рис


10

10

-

1904 90 80 00

- - iншi


10

10

-

1905

Хлiбобулочнi, борошняні кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти:

1905 10 00 00

- хрусткi хлiбцi


10

10

-

1905 20

- пряники:

1905 20 10 00

- - з вмiстом менш як 30 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)


10

10

-

1905 20 30 00

- - з вмiстом 30 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)


10

10

-

1905 20 90 00

- - з вмiстом 50 мас. % або більше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)


10

10

-


- печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки:

1905 31

- - печиво солодке сухе:


- - - повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:

1905 31 11 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г


10

10

-

1905 31 19 00

- - - - iншi


10

10

-


- - - iншi:

1905 31 30 00

- - - - з вмiстом 8 мас. % або бiльше молочних жирiв


10

10

-


- - - - iншi:

1905 31 91 00

- - - - - печиво сухе з начинкою у вигляді сандвічів


10

10

-

1905 31 99 00

- - - - - iншi


10

10

-

1905 32

- - вафлi та вафельнi облатки:

1905 32 05 00

- - - з вмістом води понад 10 мас. %


10

10

-


- - - інші:


- - - - повнiстю або частково покритi шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:

1905 32 11 00

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г


10

10

-

1905 32 19 00

- - - - - iншi


10

10

-


- - - - iншi:

1905 32 91 00

- - - - - пiдсоленi, з начинкою або без неї


10

10

-

1905 32 99 00

- - - - - iншi


10

10

-

1905 40

- сухарi, грiнки та аналогічні смаженi вироби:

1905 40 10 00

- - сухарi


12

12

-

1905 40 90 00

- - iншi


12

12

-

1905 90

- iншi:

1905 90 10 00

- - прiсний хлiб (маца)


10

10

-

1905 90 20 00

- - вафельнi пластини, порожнi капсули для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папір і аналогічні продукти


10

10

-


- - iншi:

1905 90 30 00

- - - хлiбобулочнi вироби без додання меду, яєць, сиру або плодів, з вмiстом у сухому станi не бiльш як 5 мас. % цукру і не бiльш як 5 мас. % жиру


10

10

-

1905 90 45 00

- - - печиво сухе


10

10

-

1905 90 55 00

- - - продукти екструдованi або експадованi, пряні або пiдсоленi


10

10

-


- - - iншi:

1905 90 60 00

- - - - з доданням пiдсолоджувальних речовин


10

10

-

1905 90 90 00

- - - - iншi


10

10

-вгору