Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 70
Скло та вироби із скла

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) товари товарної позиції 3207 (наприклад, склоподібні емалі та глазурі, скляна фрита, інше скло у вигляді порошку, гранул або пластівців);

(b) вироби групи 71 (наприклад біжутерія);

(c) волоконно-оптичні кабелі товарної позиції 8544, електричні ізолятори (товарна позиція 8546) або арматура з ізоляційних матеріалів товарної позиції 8547;

(d) волокна оптичні, оптично оброблені оптичні елементи, шприци для підшкірних ін’єкцій, штучні очі, термометри, барометри, гідрометри або інші вироби групи 90;

(e) лампи (світильники) та освітлювальне обладнання, світлові вивіски, світлові табло або аналогічні вироби, які мають постійне джерело світла, або їх частини товарної позиції 9405;

(f) ігри, іграшки та ялинкові прикраси, спортивний інвентар або інші товари групи 95 (за винятком скляних очей для ляльок без механізмів та інших виробів групи 95); або

(g) ґудзики, вакуумні посудини в зібраному вигляді, розпилювачі або аналогічні предмети групи 96.

2. У товарних позиціях 7003, 7004 та 7005:

(a) скло не вважається "обробленим", яким би процесам воно не піддавалося до відпалювання;

(b) обрізування скла за формою зовсім не впливає на класифікацію листового скла;

(c) термін "поглинальні, відбивальні або невідбивальні шари" означає мікроскопічно тонке покриття металом або хімічною сполукою (наприклад оксидом металу), яке поглинає, наприклад, інфрачервоне випромінювання, або поліпшує здатність скла до відбиття, зберігаючи при цьому ступінь його прозорості; або те, що перешкоджає відбиттю світла від поверхні скла.

3. Вироби, зазначені у товарній позиції 7006, включаються до цієї позиції, якщо вони відповідають характеристикам готових виробів або ні.

4. У товарній позиції 7019 термін "скловата" означає:

(a) вату мінеральну з вмістом кремнезему (SiO2) не менш як 60 мас. %;

(b) вату мінеральну з вмістом кремнезему (SiO2) менш як 60 мас. %, але з вмістом оксидів лужних металів (K2O або Na2O) більш як 5 мас. % або з вмістом оксиду бору (В2О3) більш як 2 мас. %.

Інші види мінеральної вати включаються до товарної позиції 6806.

5. В УКТЗЕД термін "скло" означає плавлений кварц та інші плавлені оксиди кремнію.

Примітка до товарних підпозицій:

У товарних підпозиціях 7013 22, 7013 33, 7013 41 та 7013 91 термін "свинцевий кришталь" означає тільки скло з вмістом монооксиду свинцю (PbO) не менш як 24 мас. %.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

7001 00

Склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла; скло у блоках:

7001 00 10 00

- склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла


5

5

-


- скло у блоках:

7001 00 91 00

- - оптичне скло


5

5

-

7001 00 99 00

- - iнше


5

5

-

7002

Скло у виглядi куль (крiм мiкросфер товарної позицiї 7018), прутків або трубок, необроблене:

7002 10 00 00

- кулi


10

10

-

7002 20

- прутки:

7002 20 10 00

- - з оптичного скла


2

2

-

7002 20 90 00

- - iншi


5

5

-


- трубки:

7002 31 00 00

- - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю


5

5

-

7002 32 00 00

- - з iншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не більш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °C до 300 °C


5

5

-

7002 39 00 00

- - iншi


2

2

-

7003

Скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:


- листи неармованi:

7003 12

- - забарвленi по всiй масi (тонованi), глушені, накладнi, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього:

7003 12 10 00

- - - з оптичного скла


10

10

м-2


- - - iнше:

7003 12 91 00

- - - - з невiдбивальним шаром


10

10

м-2

7003 12 99 00

- - - - iншi


10

10

м-2

7003 19

- - iншi:

7003 19 10 00

- - - з оптичного скла


10

10

м-2

7003 19 90 00

- - - iншi


10

10

м-2

7003 20 00 00

- листи армованi


10

10

м-2

7003 30 00 00

- профiлi


10

10

-

7004

Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:

7004 20

- скло забарвлене по всiй масi (тоноване), глушене, накладне або яке має поглинальний, вiдбивальний або невiдбивальний шар:

7004 20 10 00

- - скло оптичне


10

10

м-2


- - iнше:

7004 20 91 00

- - - з невiдбивальним шаром


10

10

м-2

7004 20 99 00

- - - iнше


10

10

м-2

7004 90

- iнше скло:

7004 90 10 00

- - скло оптичне


10

10

м-2

7004 90 80 00

- iнше


10

10

м-2

7005

Скло термiчно полiроване та скло з шліфованою або полiрованою поверхнею у листах з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:

7005 10

- скло неармоване з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром:

7005 10 05 00

- - з невiдбивальним шаром


10

10

м-2


- - iнше, завтовшки:

7005 10 25 00

- - - не бiльш як 3,5 мм


10

10

м-2

7005 10 30 00

- - - більш як 3,5 мм, але не більш як 4,5 мм


10

10

м-2

7005 10 80 00

- - - більш як 4,5 мм


10

10

м-2


- інше неармоване скло:

7005 21

- - забарвлене по всiй масi (тоноване), глушене, накладне або тільки шліфоване:

7005 21 25

- - - завтовшки не бiльш як 3,5 мм:

7005 21 25 10

- - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

м-2

7005 21 25 90

- - - - інше


10

10

м-2

7005 21 30

- - - завтовшки більш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм:

7005 21 30 10

- - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

м-2

7005 21 30 90

- - - - інше


10

10

м-2

7005 21 80

- - - завтовшки більш як 4,5 мм:

7005 21 80 10

- - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

м-2

7005 21 80 90

- - - - інше


10

10

м-2

7005 29

- - iнше:

7005 29 25

- - - завтовшки не більш як 3,5 мм:

7005 29 25 10

- - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

м-2

7005 29 25 90

- - - - інше


10

10

м-2

7005 29 35

- - - завтовшки більш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм:

7005 29 35 10

- - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

м-2

7005 29 35 90

- - - - інше


10

10

м-2

7005 29 80

- - - завтовшки більш як 4,5 мм:

7005 29 80 10

- - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

м-2

7005 29 80 90

- - - - інше


10

10

м-2

7005 30 00 00

- армоване скло


10

10

м-2

7006 00

Скло товарних позицiй 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене iншим способом, але не оправлене або не комбiноване з iншими матерiалами:

7006 00 10 00

- скло оптичне


10

10

-

7006 00 90 00

- iнше


10

10

-

7007

Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове:


- скло змiцнене (загартоване) безпечне:

7007 11

- - розмiром і форматом, які дають змогу використовувати його у транспортних засобах, лiтальних апаратах, космiчних апаратах або суднах:

7007 11 10

- - - розмiром і форматом, які дають змогу використовувати його у моторних траспортних засобах:

7007 11 10 10

- - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7007 11 10 90

- - - - інші


8

8

-

7007 11 90 00

- - - iнше


5

5

-

7007 19

- - iнше:

7007 19 10 00

- - - емальоване


5

5

м-2

7007 19 20 00

- - - забарвлене по всiй масi (тоноване), матове, плаковане або дубльоване чи таке, що має поглинальний або вiдбивальний шар


10

10

м-2

7007 19 80 00

- - - iнше


5

5

м-2


- скло багатошарове безпечне (триплекс):

7007 21

- - розмiром і форматом, які дають змогу використовувати його в транспортних засобах, лiтальних апаратах, космiчних апаратах або суднах:

7007 21 20

- - - розмiром і форматом, які дають змогу використовувати його у моторних транспортних засобах:

7007 21 20 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7007 21 20 30

- - - - вiтрове скло, необрамлене, для цивiльної авiацiї


0

1

-

7007 21 20 90

- - - - інше


8

8

-

7007 21 80 00

- - - інше


5

5

-

7007 29 00 00

- - iнше


5

5

м-2

7008 00

Багатошаровi iзоляційнi вироби склянi:

7008 00 20 00

- забарвленi по всiй масi, матовi чи такi, що мають поглинальний або вiдбивальний шар


5

5

м-2


- iншi:

7008 00 81 00

- - якi складаються з двох скляних листiв, герметично скрiплених за периметром i роздiлених шаром повiтря чи iнших газiв або вакуумом


10

10

м-2

7008 00 89 00

- - iншi


10

10

м-2

7009

Дзеркала склянi, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду:

7009 10 00

- дзеркала заднього огляду для транспортних засобiв:

7009 10 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

7009 10 00 90

- - інші


10

10

шт


- iншi:

7009 91 00 00

- - без рам


10

10

-

7009 92 00 00

- - у рамах


10

10

-

7010

Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємності, скляні для транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi:

7010 10 00 00

- ампули


1

1

шт

7010 20 00 00

- пробки, кришки та аналогiчнi вироби


5

5

-

7010 90

- iншi:

7010 90 10

- - банки для консервування (стерилiзацiйнi банки):

7010 90 10 10

- - - номінальною місткістю не більш як 0,15 л


6,5

6,5

шт

7010 90 10 90

- - - інші


6,5

6,5

шт


- - iншi:

7010 90 21 00

- - - виготовлені із скляних трубок


5

5

шт


- - - iншi, номінальною мiсткiстю:

7010 90 31

- - - - 2,5 л або більше:

7010 90 31 10

- - - - - пляшки для харчових продуктів та напоїв з безбарвного скла


0

0

шт

7010 90 31 90

- - - - - інші


6,5

6,5

шт


- - - - менш як 2,5 л:


- - - - - для харчових продуктiв i напоїв:


- - - - - - пляшки:


- - - - - - - з безбарвного скла, номінальною місткістю:

7010 90 41 00

- - - - - - - - 1 л або більше


0

0

шт

7010 90 43 00

- - - - - - - - більш як 0,33 л, але менш як 1 л


6,5

6,5

шт

7010 90 45 00

- - - - - - - - 0,15 л або більше, але не бiльш як 0,33 л


6,5

6,5

шт

7010 90 47 00

- - - - - - - - менш як 0,15 л


6,5

6,5

шт


- - - - - - - з кольорового скла, номінальною мiсткiстю:

7010 90 51 00

- - - - - - - - 1 л або більше


6,5

6,5

шт

7010 90 53 00

- - - - - - - - більш як 0,33 л, але менш як 1 л


6,5

6,5

шт

7010 90 55 00

- - - - - - - - 0,15 л або більше, але не більш як 0,33 л


6,5

6,5

шт

7010 90 57 00

- - - - - - - - менш як 0,15 л


6,5

6,5

шт


- - - - - - iншi, номінальною місткістю:

7010 90 61 00

- - - - - - - 0,25 л або більше


6,5

6,5

шт

7010 90 67 00

- - - - - - - менш як 0,25 л


6,5

6,5

шт


- - - - - для фармацевтичних продуктiв, номінальною мiсткiстю:

7010 90 71

- - - - - - більш як 0,055 л:

7010 90 71 10

- - - - - - - не більш як 0,15 л


5

5

шт

7010 90 71 90

- - - - - - - інші


6,5

6,5

шт

7010 90 79 00

- - - - - - не більш як 0,055 л


5

5

шт


- - - - - для iнших продуктiв:

7010 90 91 00

- - - - - - з безбарвного скла


6,5

6,5

шт

7010 90 99 00

- - - - - - з кольорового скла


6,5

6,5

шт

7011

Колби iз скла (включаючи балони і трубки), вiдкритi, та їх частини iз скла, без фітингів, для електричних ламп, електронно-променевих трубок або аналогiчних виробiв:

7011 10 00 00

- для електричного освiтлювального обладнання


10

10

-

7011 20 00 00

- для електронно-променевих трубок


10

10

-

7011 90 00 00

- iншi


10

10

-

[7012]


7013

Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цілей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018:

7013 10 00 00

- із склокерамiки


8

8

шт


- посудини на ножці для пиття, крiм вироблених із склокерамiки:

7013 22

- - із свинцевого кришталю:

7013 22 10 00

- - - ручного виготовлення


8

8

шт

7013 22 90 00

- - - механiчного виготовлення


8

8

шт

7013 28

- - iншi:

7013 28 10 00

- - - ручного виготовлення


8

8

шт

7013 28 90 00

- - - механiчного виготовлення


8

8

шт


- інші посудини для пиття, крім вироблених із склокераміки:

7013 33

- - із свинцевого кришталю:


- - - ручного виготовлення:

7013 33 11 00

- - - - ограновані або інакше оздоблені


8

8

шт

7013 33 19 00

- - - - інші


8

8

шт


- - - механічного виготовлення:

7013 33 91 00

- - - - ограновані або інакше оздоблені


8

8

шт

7013 33 99 00

- - - - інші


8

8

шт

7013 37

- - інші:

7013 37 10 00

- - - із зміцненого скла


8

8

шт


- - - інші:


- - - - ручного виготовлення:

7013 37 51 00

- - - - - ограновані або інакше оздоблені


8

8

шт

7013 37 59 00

- - - - - інші


8

8

шт


- - - - механічного виготовлення:

7013 37 91 00

- - - - - ограновані або інакше оздоблені


8

8

шт

7013 37 99 00

- - - - - інші


8

8

шт


- посуд столовий (крiм посудин для пиття) або кухонний, крiм виробленого із склокерамiки:

7013 41

- - із свинцевого кришталю:

7013 41 10 00

- - - ручного виготовлення


10

10

шт

7013 41 90 00

- - - механiчного виготовлення


10

10

шт

7013 42 00 00

- - із скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °C до 300 °C


10

10

шт

7013 49

- - iнший:

7013 49 10 00

- - - із змiцненого скла


10

10

шт


- - - інший:

7013 49 91 00

- - - - ручного виготовлення


10

10

шт

7013 49 99 00

- - - - механiчного виготовлення


10

10

шт


- iншi вироби із скла:

7013 91

- - iз свинцевого кришталю:

7013 91 10 00

- - - ручного виготовлення


10

10

шт

7013 91 90 00

- - - механiчного виготовлення


10

10

шт

7013 99 00 00

- - iншi


10

10

шт

7014 00 00 00

Склянi вироби для сигналiзацiї та оптичнi елементи із скла (крiм перелiчених у товарнiй позицiї 7015), оптично не обробленi


10

10

-

7015

Скло для годинникiв та аналогічне скло, скло для окулярiв, звичайних або тих, що коригують зiр, опуклi, центрованi, увiгнутi тощо, оптично не обробленi; склянi порожнисті сфери та їх сегменти для виготовлення такого скла:

7015 10 00 00

- скло для окулярiв, що коригують зiр


10

10

-

7015 90 00 00

- iншi


10

10

-

7016

Блоки для мостіння (брукування), плитка, цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з пресованого або литого скла, армовані або неармовані, для будiвництва; кубики, квадратики та iншi невеликі скляні форми, на основi чи без неї, для мозаїк або аналогічних оздоблень; вiтражi та подібні вироби; скло пористе або пiноскло у блоках, панелях, пластинах тощо:

7016 10 00 00

- кубики, квадратики та iншi невеликі скляні форми, на основi чи без неї, для мозаїк або аналогічних оздоблень


10

10

-

7016 90

- iншi:

7016 90 10 00

- - вiтражi та подібні вироби


10

10

м-2

7016 90 40 00

- - блоки та цегла для будівництва


10

10

-

7016 90 70 00

- - інші


10

10

-

7017

Посуд скляний для лабораторних, гiгiєнiчних або фармацевтичних цілей, градуйований або неградуйований, калібрований або некалібрований:

7017 10 00 00

- з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю


10

10

-

7017 20 00 00

- з іншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не більш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °C до 300 °C


10

10

-

7017 90 00 00

- iнший


10

10

-

7018

Намистини склянi, вироби, що iмiтують перли, дорогоцiнне або напівдорогоцінне каміння та аналогiчнi вироби із скла, крiм бiжутерiї; скляні очi, крiм протезiв; статуетки та iншi декоративнi вироби із скла, виробленi за допомогою склодувної трубки, крiм бiжутерiї; склянi мiкросфери дiаметром не більш як 1 мм:

7018 10

- намистини склянi, вироби, що iмiтують перли, дорогоцiнне або напівдорогоцінне каміння та аналогiчнi вироби із скла:


- - намистини склянi:

7018 10 11 00

- - - огранованi та полiрованi механiчно


10

10

-

7018 10 19 00

- - - iншi


10

10

-

7018 10 30 00

- - вироби, що iмiтують перли


10

10

-


- - вироби, що iмiтують дорогоцiнне або напівдорогоцінне каміння:

7018 10 51 00

- - - огранованi та полiрованi механiчно


10

10

-

7018 10 59 00

- - - iншi


10

10

-

7018 10 90 00

- - iншi


10

10

-

7018 20 00 00

- мiкросфери із скла дiаметром не більш як 1 мм


10

10

-

7018 90

- iншi:

7018 90 10 00

- - скляні очi; вироби у вигляді невеликих форм із скла


10

10

-

7018 90 90 00

- - iншi


10

10

-

7019

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):


- пряжа, рівниця i нитки із скловолокна, розрiзанi або нi:

7019 11 00 00

- - скловолокно завдовжки не більш як 50 мм


10

10

-

7019 12 00 00

- - рівниця


10

10

-

7019 19

- - iншi:

7019 19 10 00

- - - з ниток


10

10

-

7019 19 90 00

- - - з волокон


10

10

-


- тонкi тканини (вуалi), полотна, мати, матраци, плити та iншi нетканi матерiали:

7019 31

- - мати:

7019 31 10 00

- - - з ниток


8

8

-

7019 31 90 00

- - - інші


8

8

-

7019 32

- - тонкi тканини (вуалi):

7019 32 10 00

- - - з ниток


3

3

-

7019 32 90 00

- - - інші


3

3

-

7019 39 00 00

- - iншi


10

10

-

7019 40 00 00

- тканини з рівницi


10

10

-


- iншi тканини:

7019 51 00 00

- - завширшки не більш як 30 см


10

10

-

7019 52 00 00

- - завширшки більш як 30 см, полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю менш як 250 г/м-2, з ниток лiнiйної щiльностi не більш як 136 тексів на одиничну нитку


10

10

-

7019 59 00 00

- - iншi


10

10

-

7019 90 00 00

- iншi


10

10

-

7020 00

Іншi вироби із скла:

7020 00 05 00

- реакторні трубки кварцові і патрони, призначені для установлення в дифузійних печах та печах окислення для виробництва напівпровідникових матеріалів


0

0

-


- скляні колби для термосів або для інших вакуумних посудин:

7020 00 07 00

- - не завершені у виробництві


10

10

-

7020 00 08 00

- - завершені у виробництві


10

10

-


- інші:

7020 00 10

- - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю:

7020 00 10 10

- - - тиглі з плавленого кварцу


2

2

-

7020 00 10 90

- - - інші


10

10

-

7020 00 30 00

- - із скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °C до 300 °C


10

10

-

7020 00 80 00

- - iншi


10

10

-вгору