Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 69
Керамічні вироби

Примітка:

1. До цієї групи включаються тільки керамічні вироби, піддані випалюванню після формування. До товарних позицій 6904-6914 включаються тільки ті вироби, що не включаються до товарних позицій 6901-6903.

2. До цієї групи не включаються:

(a) вироби товарної позиції 2844;

(b) вироби товарної позиції 6804;

(c) вироби групи 71 (наприклад біжутерія);

(d) металокераміка товарної позиції 8113;

(e) вироби групи 82;

(f) ізолятори електричні (товарна позиція 8546) або арматура з ізоляційних матеріалів товарної позиції 8547;

(g) штучні керамічні зуби (товарна позиція 9021);

(h) вироби групи 91 (наприклад, годинники та корпуси годинників);

(ij) вироби групи 94 (наприклад, меблі, лампи (світильники) та освітлювальне обладнання, збірні будівельні конструкції);

(k) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар);

(l) вироби товарної позиції 9606 (наприклад ґудзики) або товарної позиції 9614 (наприклад люльки для куріння); або

(m) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна


I. ВИРОБИ З КРЕМНЕЗЕМИСТОГО КАМ’ЯНОГО БОРОШНА АБО З АНАЛОГIЧНИХ КРЕМНЕЗЕМИСТИХ ПОРIД ТА ВОГНЕТРИВКI ВИРОБИ

6901 00 00 00

Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам’яного борошна (наприклад, з кізельгуру, триполiту або дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд


10

10

-

6902

Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв з кремнеземистого кам’яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих порiд:

6902 10 00 00

- з вмістом більш як 50 мас. % елементiв Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, CaO або Cr2O3


5

5

-

6902 20

- з вмістом більш як 50 мас. % глинозему (Al2O3), кремнезему (SiO2) чи сумiші або сполуки цих продуктів:

6902 20 10 00

- - з вмістом 93 мас. % або бiльше кремнезему (SiO2)


10

10

-


- - iншi:

6902 20 91 00

- - - з вмістом більш як 7 мас. %, але менш як 45 мас. % глинозему (Al2O3)


10

10

-

6902 20 99 00

- - - iншi


10

10

-

6902 90 00 00

- iншi


5

5

-

6903

Інші вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад, реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам’яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд:

6903 10 00 00

- з вмiстом більш як 50 мас. % графiту або iнших форм вуглецю або сумiшей цих продуктiв


10

10

-

6903 20

- з вмістом більш як 50 мас. % глинозему (Al2O3) або сумiші, або сполуки глинозему з кремнеземом (SiO2):

6903 20 10 00

- - з вмістом менш як 45 мас. % глинозему (Al2O3)


10

10

-

6903 20 90 00

- - з вмістом 45 мас. % або бiльше глинозему (Al2O3)


10

10

-

6903 90

- iншi:

6903 90 10 00

- - з вмiстом більш як 25 мас. %, але не більш як 50 мас. % графiту або iнших форм вуглецю або їх сумiшей


10

10

-

6903 90 90 00

- - iншi


10

10

-


II. ІНШI КЕРАМIЧНI ВИРОБИ

6904

Цегла будiвельна, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi та аналогiчнi вироби з керамiки:

6904 10 00 00

- цегла будiвельна


10

10

шт

6904 90 00 00

- iншi


10

10

-

6905

Черепиця дахова, складові частини димарів, дефлектори, оздоби архiтектурнi та iншi будiвельнi керамiчнi вироби:

6905 10 00 00

- черепиця дахова


10

10

шт

6905 90 00 00

- iншi


10

10

-

6906 00 00 00

Труби керамiчнi, трубопроводи iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб


10

10

-

6907

Плитка та плити для мостіння i покриття пiдлоги, печей, камінів або стiн, керамiчнi неглазурованi; кубики керамiчнi неглазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї:

6907 10 00 00

- плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною менш як 7 см


5

5

м-2

6907 90

- iншi:

6907 90 20 00

- - з кам’яної керамiки


5

5

м-2

6907 90 80 00

- - інша


5

5

м-2

6908

Плитка для мостіння, облицювальна для підлоги, печей, камінів чи стін керамічна глазурована; кубики керамічні глазуровані для мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі або без неї:

6908 10 00 00

- плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною менш як 7 см


10

10

м-2

6908 90

- iншi:


- - з грубої керамiки:

6908 90 11 00

- - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен"


5

5

м-2

6908 90 20 00

- - - інша


5

5

м-2


- - iншi:

6908 90 31 00

- - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен"


5

5

м-2


- - - iнша:

6908 90 51 00

- - - - з поверхнею не більш як 90 см-2


5

5

м-2


- - - - iнша:

6908 90 91 00

- - - - - з кам’яної керамiки


5

5

м-2

6908 90 93 00

- - - - - з фаянсу або тонкої керамiки


5

5

м-2

6908 90 99 00

- - - - - iнша


5

5

м-2

6909

Посуд та вироби керамічні для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного застосування; керамiчнi жолоби, чани та аналогiчнi ємностi, використовуванi в сiльському господарствi; керамiчнi глечики, баки та аналогiчнi вироби, використовуванi для транспортування або упаковування товарiв:


- посуд та вироби керамiчні для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного використання:

6909 11 00 00

- - з фарфору


10

10

-

6909 12 00 00

- - вироби, в яких твердість еквiвалентна 9 або бiльше за шкалою Mooca (Mohs)


5

5

-

6909 19 00 00

- - iншi


2

2

-

6909 90 00 00

- iншi


2

2

-

6910

Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з кераміки:

6910 10 00 00

- з фарфору


10

10

-

6910 90 00 00

- iншi


5

5

-

6911

Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарськi і туалетнi вироби, з фарфору:

6911 10 00 00

- посуд та прибори столові або кухонні


10

10

-

6911 90 00 00

- iнший


10

10

-

6912 00

Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарськi і туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових:

6912 00 10 00

- з грубої керамiки


5

5

-

6912 00 30 00

- з кам’яної керамiки


5

5

-

6912 00 50 00

- з фаянсу або тонкої керамiки


5

5

-

6912 00 90 00

- iншi


5

5

-

6913

Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi вироби:

6913 10 00 00

- з фарфору


5

5

-

6913 90

- iншi:

6913 90 10 00

- - з грубої керамiки


10

10

-


- - iншi:

6913 90 93 00

- - - з фаянсу або тонкої керамiки


10

10

-

6913 90 98 00

- - - інші


10

10

-

6914

Інші керамiчнi вироби:

6914 10 00 00

- з фарфору


5

5

-

6914 90 00 00

- інші


10

10

-вгору