Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Розділ XIII
ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГІПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ, СЛЮДИ АБО АНАЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ; КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ; СКЛО ТА ВИРОБИ ІЗ СКЛА

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 68
Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) товари групи 25;

(b) папір та картон крейдовані, покриті або просочені, товарної позиції 4810 або 4811 (наприклад, покриті порошком слюди або графіту, бітумом або асфальтом);

(c) текстильні тканини, покриті або просочені, групи 56 або 59 (наприклад, покриті порошком слюди, бітумом або асфальтом);

(d) вироби групи 71;

(e) інструменти та частини інструментів групи 82;

(f) камені літографічні товарної позиції 8442;

(g) ізолятори електричні (товарна позиція 8546) або арматура з ізоляційних матеріалів товарної позиції 8547;

(h) бори зубні (товарна позиція 9018);

(ij) вироби групи 91 (наприклад, годинники та корпуси годинників);

(k) вироби групи 94 (наприклад, меблі, лампи (світильники) та освітлювальне обладнання, збірні будівельні конструкції);

(l) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар);

(m) вироби товарної позиції 9602, якщо вони складаються з матеріалів, зазначених у примітці 2 (b) до групи 96, вироби товарної позиції 9606 (наприклад ґудзики), товарної позиції 9609 (наприклад грифелі олівців) або товарної позиції 9610 (наприклад грифельні дошки); або

(n) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

2. У товарній позиції 6802 термін "оброблений камінь для пам’ятників або будівництва" означає не тільки камінь товарної позиції 2515 або 2516, але і всі інші види природного каменю (наприклад, кварцити, кремній, доломіти, стеатити), оброблені подібним чином, за винятком сланців.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

6801 00 00 00

Брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю (крiм сланцю)


10

10

-

6802

Оброблений камінь (крім сланцю) для пам’ятникiв або будівництва та вироби з цього каменю, за винятком виробiв товарної позицiї 6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю (включаючи сланець), на основi або без неї; гранули, кришка та порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно забарвленi:

6802 10 00 00

- плитки, кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми (включаючи квадратну), найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною розмiром менш як 7 см; гранули, кришка та порошок, штучно забарвленi


5

5

-


- iнші камені для пам’ятникiв або будiвництва та вироби з них, розпилянi або обтесанi, з плоскою або рiвною поверхнею:

6802 21 00 00

- - мармур, травертин та алебастр


5

5

-

6802 23 00 00

- - гранiт


5

5

-

6802 29 00 00

- - iншi каменi


5

5

-


- iншi:

6802 91 00 00

- - мармур, травертин та алебастр


5

5

-

6802 92 00 00

- - iншi вапняки


5

5

-

6802 93

- - гранiт:

6802 93 10 00

- - - полiрований, декорований або iнакше оброблений, крiм рiзьбленого, масою нетто 10 кг або бiльше


5

5

-

6802 93 90 00

- - - iнший


5

5

-

6802 99

- - інші камені:

6802 99 10 00

- - - полiровані, декоровані або iнакше оброблені, крiм рiзьблення, масою нетто 10 кг або бiльше


5

5

-

6802 99 90 00

- - - iншi


5

5

-

6803 00

Сланець оброблений та вироби із сланцю або агломерованого сланцю:

6803 00 10 00

- сланець для покрiвель та стiн


5

5

-

6803 00 90 00

- iнший


5

5

-

6804

Жорна, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без каркасу, призначенi для шлiфування, заточування, подрiбнення, полiрування, розрiзування або розпилювання, каменi для ручного точiння або полiрування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з частинами з iнших матерiалiв або без них:

6804 10 00 00

- жорна, каменi шліфувальні для розмелювання, розтирання, шліфування або подрiбнення


10

10

-


- iншi жорна і каменi точильнi, круги шліфувальні та аналогiчнi вироби:

6804 21 00 00

- - з агломерованих штучних або природних алмазiв


10

10

-

6804 22

- - з iнших агломерованих абразивiв або з керамiки:


- - - із штучних абразивiв із зв’язувальними речовинами:


- - - - із синтетичних полімерів або штучних смол:

6804 22 12 00

- - - - - неармованi


10

10

-

6804 22 18 00

- - - - - армованi


10

10

-

6804 22 30 00

- - - - з керамiчних чи силiкатних матерiалiв


10

10

-

6804 22 50 00

- - - - з iнших матерiалiв


10

10

-

6804 22 90 00

- - - iншi


10

10

-

6804 23 00 00

- - з природного каменю


5

5

-

6804 30 00 00

- каменi для заточування та полiрування вручну


5

5

-

6805

Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена:

6805 10 00

- на тканiй текстильнiй основi:

6805 10 00 10

- - для сухого шліфування


10

10

-

6805 10 00 90

- - інші


15

15

-

6805 20 00

- на паперовiй або картоннiй основi:

6805 20 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

6805 20 00 90

- - інші


10

10

-

6805 30 00

- на основi з iнших матерiалiв:

6805 30 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

6805 30 00 90

- - інші


6

6

-

6806

Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата і аналогiчнi види мiнеральної вати; вiдшарований вермикулiт, спученi глини, спiнений шлак та аналогiчнi спученi мiнеральнi продукти; сумiшi та вироби з теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних або звукопоглинальних матерiалiв, крiм виробiв товарних позицiй 6811-6812 або групи 69:

6806 10 00 00

- шлаковата, мiнеральна силiкатна вата і аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах


5

5

-

6806 20

- вермикулiт вiдшарований, спучені глини, спiнений шлак та iншi спученi мiнеральнi продукти (включаючи їх сумiшi):

6806 20 10 00

- - глини спученi


10

10

-

6806 20 90 00

- - iншi


10

10

-

6806 90 00 00

- iншi


8

8

-

6807

Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв (наприклад, з нафтового бiтуму або кам’яновугiльного пеку):

6807 10 00

- у рулонах:

6807 10 00 10

- - на основі з картону


10

10

м-2


- - на основі з азбесту, скловолокна або полімерних волокон:

6807 10 00 21

- - - покриті з обох боків шаром бітумно-полімерної маси


10

10

м-2

6807 10 00 29

- - - інші


10

10

м-2

6807 10 00 90

- - інші


10

10

м-2

6807 90 00

- інші:

6807 90 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

6807 90 00 90

- - інші


10

10

-

6808 00 00 00

Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, трiски, частинок, тирси тощо, агломерованi з цементом, гiпсом або iншими мiнеральними речовинами


5

5

-

6809

Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу:


- плити, панелi, листи, пластинки, плитки та аналогiчнi вироби, без орнаменту:

6809 11 00 00

- - покритi або армованi папером або картоном


10

10

м-2

6809 19 00 00

- - iншi


5

5

м-2

6809 90 00 00

- iншi вироби


5

5

-

6810

Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армованi чи неармованi:


- черепиця, кахлі, плити, цегла та аналогiчнi вироби:

6810 11

- - будiвельнi блоки та цегла:

6810 11 10 00

- - - з легкого бетону (на основi з подрібненої пемзи, гранульованого шлаку тощо)


5

5

-

6810 11 90 00

- - - iншi


5

5

-

6810 19 00 00

- - iншi


5

5

-


- iншi вироби:

6810 91 00 00

- - елементи збiрнi для будiвництва, включаючи житлове


5

5

-

6810 99 00 00

- - iншi


5

5

-

6811

Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогічних матерiалiв:

6811 40 00

- з вмістом азбесту:

6811 40 00 10

- - гофровані листи; труби, трубки або фітинги до них


10

10

-

6811 40 00 90

- - інші


5

5

-


- без вмісту азбесту:

6811 81 00 00

- - гофровані листи


10

10

-

6811 82 00 00

- - інші листи, панелі, плити та подібні вироби


10

10

-

6811 89 00 00

- - інші вироби


10

10

-

6812

Волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю; вироби з цих сумiшей або з азбесту (наприклад, нитки, тканини, одяг, головнi убори, взуття, прокладки), армованi або неармованi, крiм виробiв товарної позицiї 6811 або 6813:

6812 80

- з крокідоліту:

6812 80 10 00

- - волокно оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю


5

5

-

6812 80 90

- - інші:

6812 80 90 10

- - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

6812 80 90 30

- - - для цивільної авіації


0

1

-

6812 80 90 90

- - - інші


5

5

-


- інші:

6812 91 00 00

- - одяг, додаткові речі до одягу, взуття та головнi убори


5

5

-

6812 92 00 00

- - папір, картон, повсть або фетр


5

5

-

6812 93 00

- - ущільнювальний матеріал з пресованого азбестового волокна, в листах або рулонах:

6812 93 00 10

- - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

6812 93 00 30

- - - для цивільної авіації


0

1

-

6812 93 00 90

- - - інші


5

5

-

6812 99

- - інші:

6812 99 10 00

- - - волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю


5

5

-

6812 99 90

- - - інші:

6812 99 90 10

- - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

6812 99 90 30

- - - - для цивільної авіації


0

1

-

6812 99 90 90

- - - - інші


5

5

-

6813

Фрикцiйнi матеріали та вироби з них (наприклад, пластини, рулони, стрiчки, сегменти, диски, шайби, прокладки), немонтованi, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на основi азбесту, iнших мiнеральних речовин або целюлози, комбiнованi чи некомбiнованi з текстилем або iншими матерiалами або без них:

6813 20 00

- із вмістом азбесту:

6813 20 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

6813 20 00 30

- - для цивільної авіації


0

1

-

6813 20 00 90

- - інші


5

5

-


- без вмісту азбесту:

6813 81 00

- - гальмові прокладки та накладки:

6813 81 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

6813 81 00 30

- - - для цивільної авіації


0

1

-

6813 81 00 90

- - - інші


5

5

-

6813 89 00

- - інші:

6813 89 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

6813 89 00 30

- - - для цивільної авіації


0

1

-

6813 89 00 90

- - - інші


5

5

-

6814

Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовiй, картоннiй чи iншiй основi або без неї:

6814 10 00 00

- пластини, листи i стрiчки з агломерованої або регенерованої слюди на основi чи без неї


5

5

-

6814 90 00 00

- iншi


5

5

-

6815

Вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з цих матерiалiв i торфу), в іншому місці не зазначені:

6815 10

- вироби з графiту або iнших вуглецевих матерiалiв, якi не використовуються в електротехнiцi:

6815 10 10 00

- - волокна вуглецевi та вироби з них


5

5

-

6815 10 90 00

- - iншi


5

5

-

6815 20 00 00

- вироби з торфу


5

5

-


- iншi вироби:

6815 91 00 00

- - що мiстять магнезит, доломiт або хромiт


8

8

-

6815 99 00 00

- - інші


10

10

-вгору