Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 65
Головні убори та їх частини

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) головні убори, що використовувалися, товарної позиції 6309;

(b) головні убори з азбесту (товарна позиція 6812); або

(c) головні убори іграшкові, наприклад, капелюхи для ляльок або карнавальні вироби групи 95.

2. До товарної позиції 6502 не включаються шиті капелюшні напівфабрикати, за винятком капелюшних напівфабрикатів, зшитих із смужок по спіралі.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

6501 00 00 00

Капелюшнi форми, капелюшні заготівки та ковпаки, неформовані, без полів; плоскi та цилiндричнi заготівки (включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру


10

10

шт

6502 00 00 00

Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, без полів, без підкладки та оздоблення


10

10

шт

[6503]


6504 00 00 00

Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення


10

10

шт

6505 00

Капелюхи та інші головні убори трикотажні машинного або ручного в’язання, або виготовлені з одного суцільного полотнища (але не із смужок) з мережива, фетру або іншого текстильного матеріалу, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення; сітки для волосся з будь-яких матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення:

6505 00 10 00

- з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовлені з капелюшних заготівок, ковпаків або плоских заготівок товарної позиції 6501


10

10

шт


- інші:

6505 00 30 00

- - кашкети, кепки з козирками


10

10

шт

6505 00 90 00

- - iншi


10

10

-

6506

Іншi головнi убори та капелюхи, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення:

6506 10

- захиснi головнi убори:

6506 10 10 00

- - з пластмаси


10

10

шт

6506 10 80 00

- - з iнших матерiалiв


10

10

шт


- iншi:

6506 91 00 00

- - з гуми або полімерних матеріалів


10

10

шт

6506 99

- - з iнших матерiалiв:

6506 99 10 00

- - - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовлені з капелюшних заготівок, ковпаків або плоских заготівок товарної позиції 6501


10

10

шт

6506 99 90 00

- - - інші


10

10

шт

6507 00 00 00

Стрічки, прокладки, пiдкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхів, козирки та зав’язки для головних уборiв


10

10

-

Група 66
Парасольки від дощу та сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) мірні палиці та подібні вироби (товарна позиція 9017);

(b) палиці з вогнепальною зброєю, з вкладеним списом, залиті свинцем та подібні вироби (група 93); або

(c) вироби групи 95 (наприклад, парасольки, призначені для дитячих ігор).

2. До товарної позиції 6603 не включаються частини, оздоблювальні деталі або пристосування з текстильних матеріалів, а також чохли, китиці, ремені, футляри для парасольок та подібні вироби з будь-яких матеріалів. Такі товари, подані разом з виробами товарної позиції 6601 або 6602, але не прикріплені до них, класифікуються окремо і не розглядаються як складові частини цих виробів.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

6601

Парасольки та парасольки вiд сонця (включаючи парасольки-палицi, садовi парасольки та подібнi парасольки):

6601 10 00 00

- садовi парасольки та подібнi парасольки


10

10

шт


- iншi:

6601 91 00 00

- - із складаним стрижнем


10

10

шт

6601 99

- - iншi:

6601 99 20 00

- - - з покриттям із тканих текстильних матерiалiв


10

10

шт

6601 99 90 00

- - - iншi


10

10

шт

6602 00 00 00

Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та подібнi вироби


10

10

-

6603

Частини, оздоблювальні деталі та пристосування до виробів товарної позицiї 6601 або 6602:

6603 20 00 00

- каркаси парасольковi, включаючи каркаси на стрижнях (палицях)


10

10

-

6603 90

- інші:

6603 90 10 00

- - ручки та набалдашники


10

10

-

6603 90 90 00

- - інші


10

10

-

Група 67
Оброблені пір’я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) фільтрувальні тканини з волосся людини (товарна позиція 5911);

(b) мереживо, вишивка та інші текстильні матеріали з рослинним орнаментом (розділ XI);

(c) взуття (група 64);

(d) головні убори або сітки для волосся (група 65);

(e) іграшки, спортивний інвентар та карнавальні вироби (група 95); або

(f) мітелки з пір’я, пухівки для пудри або сита з волосу (група 96).

2. До товарної позиції 6701 не включаються:

(a) вироби, в яких пір’я або пух використовуються лише як матеріал для набивки (наприклад постільні речі товарної позиції 9404);

(b) одяг та аксесуари одягу, в яких пір’я або пух використовуються тільки для оздоблення чи набивки; або

(c) штучні квіти, листя та їх частини або готові вироби товарної позиції 6702.

3. До товарної позиції 6702 не включаються:

(a) вироби із скла (група 70); або

(b) штучні квіти, листя або плоди з кераміки, каменю, металу, дерева або інших матеріалів у вигляді суцільного виробу, отриманого литтям, куванням, різьбленням, штампуванням чи іншим способом, або які складаються з частин, закріплених будь-яким способом, крім переплетення, склеювання, збирання, або аналогічних способів.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

6701 00 00 00

Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр’ям або пухом, пір’я, частини пiр’я, пух та вироби з цих матерiалiв (крiм виробiв товарної позицiї 0505 та оброблених стовбурів і стрижнiв пiр’я)


10

10

-

6702

Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби із штучних квiтiв, листя або плодiв:

6702 10 00 00

- із пластмаси


10

10

-

6702 90 00 00

- з iнших матерiалiв


10

10

-

6703 00 00 00

Волосся людини, розправлене, пiдiбране, витончене, освiтлене або оброблене iншим способом; вовна, iнший волос тварин або iншi текстильнi матерiали, пiдготовленi для виробництва перук та аналогiчних виробiв


10

10

-

6704

Перуки, накладнi бороди, брови, вiї, шиньйони та аналогiчнi вироби з волосся людини, вовни або текстильних матерiалiв; вироби з волосся людини, не включенi до iнших груп:


- із синтетичних текстильних матерiалiв:

6704 11 00 00

- - перуки готові


10

10

-

6704 19 00 00

- - iншi


10

10

-

6704 20 00 00

- з волосся людини


10

10

-

6704 90 00 00

- з iнших матерiалiв


10

10

-вгору