Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 54
Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів

Примітки:

1. В УКТЗЕД термін "волокна синтетичні або штучні" означає штапельні волокна та нитки з органічних полімерів, одержаних під час одного з таких виробничих процесів:

(a) полімеризації органічних мономерів для виробництва таких полімерів, як поліаміди, поліефіри, поліолефіни чи поліуретани або хімічної модифікації полімерів, утворених за допомогою цього процесу (наприклад, полівініловий спирт, отриманий внаслідок гідролізу полівінілацетату); або

(b) розчинення або хімічних перетворень природних органічних полімерів (наприклад целюлози) для отримання таких полімерів, як мідно-аміачне чи віскозне волокно, або хімічної модифікації природних органічних полімерів (наприклад, целюлози, казеїну та інших протеїнів або альгінової кислоти) для отримання таких полімерів, як ацетат целюлози або альгінати.

Терміни "синтетичні" та "штучні", що застосовуються до волокон, означають: синтетичні - волокна, визначені у пункті (a); штучні - у пункті (b). Пласкі та аналогічні нитки товарної позиції 5404 або 5405 не вважаються синтетичними або штучними волокнами.

Терміни "синтетичні" та "штучні" застосовуються у тому самому значенні і до терміна "текстильні матеріали".

2. До товарних позицій 5402 та 5403 не включаються джгути із синтетичних або штучних ниток, що класифікуються у групі 55.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

5401

Нитки швейнi із синтетичних або штучних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:

5401 10

- із синтетичних волокон:


- - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:


- - - нитки армовані:

5401 10 12 00

- - - - нитки з поліефірів, обплетені бавовняними волокнами


0

10

-

5401 10 14 00

- - - - iншi


0

10

-


- - - інші:

5401 10 16 00

- - - - нитки текстуровані


0

10

-

5401 10 18 00

- - - - інші


0

10

-

5401 10 90 00

- - розфасованi для роздрiбної торгiвлi


0

10

-

5401 20

- із штучних волокон:

5401 20 10 00

- - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi


0

10

-

5401 20 90 00

- - розфасованi для роздрiбної торгiвлi


0

10

-

5402

Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не розфасовані для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів:


- нитки високомiцнi з нейлону або iнших полiамiдiв:

5402 11 00 00

- - з арамiдiв


0

10

-

5402 19 00 00

- - iншi


0

10

-

5402 20 00 00

- нитки високомiцнi з полiефiрiв


0

10

-


- нитки текстурованi:

5402 31 00 00

- - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльністю одиночної нитки 50 тексів або менше


0

10

-

5402 32 00 00

- - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки понад 50 тексів


0

10

-

5402 33 00 00

- - з полiефірiв


0

10

-

5402 34 00 00

- - з полiпропiлену


0

10

-

5402 39 00 00

- - iншi


0

10

-


- iнші нитки, однониткові, некручені або кручені, не бiльш як 50 скр/м:

5402 44 00 00

- - еластомiрні


0

10

-

5402 45 00 00

- - інші, з нейлону або iнших полiамiдiв


0

10

-

5402 46 00 00

- - інші, з поліефірів частково орiєнтованих


0

10

-

5402 47 00 00

- - інші, з полiефiрiв


0

10

-

5402 48 00 00

- - інші, з поліпропілену


0

10

-

5402 49 00 00

- - інші


0

10

-


- інші нитки, однониткові, кручені, понад 50 скр/м:

5402 51 00 00

- - з нейлону або iнших полiамiдiв


0

10

-

5402 52 00 00

- - з полiефірiв


0

10

-

5402 59

- - iнші:

5402 59 10 00

- - - з полiпропiлену


0

10

-

5402 59 90 00

- - - iнші


0

10

-


- iнші нитки, однокручені та багатокручені:

5402 61 00 00

- - з нейлону або iнших полiамiдiв


0

10

-

5402 62 00 00

- - з полiефірiв


0

10

-

5402 69

- - iнші:

5402 69 10 00

- - - з полiпропiлену


0

10

-

5402 69 90 00

- - - iнші


0

10

-

5403

Нитки комплекснi з штучних волокон (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи штучні мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів:

5403 10 00 00

- нитки високомiцнi з вiскози


0

10

-


- iнші нитки, однониткові:

5403 31 00 00

- - з вiскози, некручені або крученi, не бiльш як 120 скр/м


0

10

-

5403 32 00 00

- - з вiскози, кручені понад 120 скр/м


0

10

-

5403 33 00 00

- - з ацетатцелюлози


0

10

-

5403 39 00 00

- - iншi


0

10

-


- iнші нитки, однокручені або багатокручені:

5403 41 00 00

- - з вiскози


0

10

-

5403 42 00 00

- - з ацетатцелюлози


0

10

-

5403 49 00 00

- - iншi


0

10

-

5404

Мононитки синтетичнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексів або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрічкові та подібної форми нитки (наприклад штучна соломка) із синтетичних текстильних матерiалiв завширшки не бiльш як 5 мм:


- мононитки:

5404 11 00 00

- - еластомірнi


0

10

-

5404 12 00 00

- - інші з поліпропілену


0

10

-

5404 19 00 00

- - iншi


0

10

-

5404 90

- інші:

5404 90 10 00

- - з полiпропiлену


0

10

-

5404 90 90 00

- - iншi


0

10

-

5405 00 00 00

Мононитки штучнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексів або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрiчковi та подібної форми нитки (наприклад штучна соломка) з штучних текстильних матерiалiв, завширшки не бiльш як 5 мм


0

10

-

5406 00 00 00

Нитки синтетичні або штучні комплекснi (крiм ниток для шиття), розфасовані для роздрiбної торгiвлi


0

10

-

5407

Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404:

5407 10 00 00

- тканини, виготовленi з високомiцних ниток з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв


5

20

м-2

5407 20

- тканини, виготовленi із стрiчкових або подібної форми ниток:


- - з полiетилену або полiпропiлену завширшки:

5407 20 11 00

- - - менш як 3 м


5

20

м-2

5407 20 19 00

- - - 3 м або бiльше


1

5

м-2

5407 20 90 00

- - iншi


5

20

м-2

5407 30 00 00

- тканини, зазначені у примiтцi 9 до роздiлу XI


5

20

м-2


- iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас. % ниток з нейлону або iнших полiамiдiв:

5407 41 00 00

- - невибiленi або вибiленi


5

20

м-2

5407 42 00 00

- - пофарбованi


5

20

м-2

5407 43 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв


5

20

м-2

5407 44 00 00

- - вибивнi


5

20

м-2


- iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас. % текстурованих полiефiрних ниток:

5407 51 00 00

- - невибiленi або вибiленi


5

20

м-2

5407 52 00 00

- - пофарбованi


5

20

м-2

5407 53 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв


5

20

м-2

5407 54 00 00

- - вибивнi


5

20

м-2


- iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас. % полiефірних ниток:

5407 61

- - з вмiстом нетекстурованих ниток з полiефiру не менш як 85 мас. %:

5407 61 10 00

- - - невибiленi або вибiленi


5

20

м-2

5407 61 30 00

- - - пофарбованi


5

20

м-2

5407 61 50 00

- - - з ниток рiзних кольорiв


5

20

м-2

5407 61 90 00

- - - вибивнi


5

20

м-2

5407 69

- - iншi:

5407 69 10 00

- - - невибiленi або вибiленi


5

20

м-2

5407 69 90 00

- - - iншi


5

20

м-2


- iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас. % синтетичних ниток:

5407 71 00 00

- - невибiленi або вибiленi


1

20

м-2

5407 72 00 00

- - пофарбованi


5

20

м-2

5407 73 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв


5

20

м-2

5407 74 00 00

- - вибивнi


5

20

м-2


- iншi тканини, з вмiстом менш як 85 мас. % синтетичних ниток, змiшаних головним чином або виключно з бавовною:

5407 81 00 00

- - невибiленi або вибiленi


5

20

м-2

5407 82 00 00

- - пофарбованi


5

20

м-2

5407 83 00

- - з ниток рiзних кольорiв:

5407 83 00 10

- - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см, з поверхневою щiльнiстю понад 250 г/м-2


1

20

м-2

5407 83 00 90

- - - iншi


5

20

м-2

5407 84 00 00

- - вибивнi


5

20

м-2


- iншi тканини:

5407 91 00 00

- - невибiленi або вибiленi


2

20

м-2

5407 92 00 00

- - пофарбованi


5

20

м-2

5407 93 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв


5

20

м-2

5407 94 00 00

- - вибивнi


5

20

м-2

5408

Тканини з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5405:

5408 10 00 00

- тканини, виготовленi з високомiцних вiскозних ниток


0

10

м-2


- iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас. % стрiчкових або подібної форми ниток:

5408 21 00 00

- - невибiленi або вибiленi


0

10

м-2

5408 22

- - пофарбованi:

5408 22 10 00

- - - завширшки понад 135 см, але не бiльш як 155 см, з полотняним переплетенням, саржевим переплетенням, включаючи зворотну (збиту) саржу, або атласним переплетенням


5

10

м-2

5408 22 90 00

- - - iншi


5

10

м-2

5408 23 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв


5

10

м-2

5408 24 00 00

- - вибивнi


5

10

м-2


- iншi тканини:

5408 31 00 00

- - невибiленi або вибiленi


2

10

м-2

5408 32 00 00

- - пофарбованi


0

10

м-2

5408 33 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв


5

10

м-2

5408 34 00 00

- - вибивнi


5

10

м-2вгору