Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Розділ X
МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО З ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛIВ; ПАПIР АБО КАРТОН, ОДЕРЖАНI З ВIДХОДIВ ТА МАКУЛАТУРИ; ПАПIР, КАРТОН ТА ВИРОБИ З НИХ

Група 47
Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури

Примітка:

1. У товарній позиції 4702 термін "целюлоза деревинна, сорти розчинні" означає деревинну целюлозу із вмістом 92 мас. % або більше нерозчинної фракції для натронної або сульфатної целюлози чи 88 мас. % або більше - для сульфітної целюлози після витримування протягом однієї години у розчині каустичної соди з вмістом 18 мас. % гідроксиду натрію (NaОH) при температурі 20 °C і з вмістом золи не більш як 0,15 мас. % для сульфітної целюлози.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

4701 00

Механiчна деревинна маса:

4701 00 10 00

- термомеханiчна деревинна маса


0

0

кг сух. 90 % реч

4701 00 90 00

- iнша


0

0

кг сух. 90 % реч

4702 00 00 00

Целюлоза деревинна, розчиннi сорти


0

0

кг сух. 90 % реч

4703

Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв:


- невибiлена:

4703 11 00 00

- - з хвойних порiд


0

0

кг сух. 90 % реч

4703 19 00 00

- - з листяних порiд


0

0

кг сух. 90 % реч


- напiввибiлена або вибiлена:

4703 21 00 00

- - з хвойних порiд


0

0

кг сух. 90 % реч

4703 29 00 00

- - з листяних порiд


0

0

кг сух. 90 % реч

4704

Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв:


- невибiлена:

4704 11 00 00

- - з хвойних порiд


0

0

кг сух. 90 % реч

4704 19 00 00

- - з листяних порiд


0

0

кг сух. 90 % реч


- напiввибiлена чи вибiлена:

4704 21 00 00

- - з хвойних порiд


0

0

кг сух. 90 % реч

4704 29 00 00

- - з листяних порiд


0

0

кг сух. 90 % реч

4705 00 00 00

Деревинна маса, одержана поєднанням механічних та хімічних процесів виготовлення


0

0

кг сух. 90 % реч

4706

Маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури), або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв:

4706 10 00 00

- маса з бавовняного лінту


0

0

-

4706 20 00 00

- маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури)


0

0

кг сух. 90 % реч

4706 30 00 00

- інша, з бамбука


0

0

кг сух. 90 % реч


- iнша:

4706 91 00 00

- - механiчна деревинна


0

0

кг сух. 90 % реч

4706 92 00 00

- - целюлозна


0

0

кг сух. 90 % реч

4706 93 00 00

- - отримана сполученням механічних та хімічних процесів


0

0

кг сух. 90 % реч

4707

Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи):

4707 10 00 00

- невибiленi крафт-папiр або картон чи гофрованi ґатунки паперу або картону


0

0

-

4707 20 00 00

- інший папiр або картон, одержанi головним чином з вибiленої целюлози, не забарвлені в масi


0

0

-

4707 30

- папiр або картон, одержанi головним чином з механiчної деревної маси (наприклад, газети, журнали та аналогічна друкована продукцiя):

4707 30 10 00

- - старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi довiдники, брошури та рекламнi видання


0

0

-

4707 30 90 00

- - iншi


0

0

-

4707 90

- iншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру:

4707 90 10 00

- - несортованi


0

0

-

4707 90 90 00

- - вiдсортованi


0

0

-

Група 48
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

Примітки:

1. У даній групі, якщо в тексті спеціально не зазначено інше, термін "папір" поширюється на картон (незалежно від товщини або маси 1 м-2).

2. До цієї групи не включаються:

(a) вироби групи 30;

(b) фольга для тиснення (товарна позиція 3212);

(c) ароматизований папір або папір, просочений або покритий косметичними засобами (група 33);

(d) папір або целюлозна вата, просочена або з покриттям милом чи дезінфікуючими засобами (товарна позиція 3401) або поліруючими речовинами, кремами чи аналогічними препаратами (товарна позиція 3405);

(e) сенсибілізований папір або картон (товарні позиції 3701-3704);

(f) папір, просочений діагностичними або лабораторними реагентами (товарна позиція 3822);

(g) листова шарувата пластмаса з паперовим наповненням або один шар паперу чи картону, покритий шаром пластмаси, якщо товщина шару пластмаси становить більш як половину всієї товщини матеріалу, або вироби з них, крім настінних покриттів товарної позиції 4814 (група 39);

(h) вироби товарної позиції 4202 (наприклад дорожні речі);

(ij) вироби групи 46 (вироби з матеріалів для плетіння);

(k) паперова пряжа або текстильні вироби з неї (розділ XI);

(l) вироби групи 64 або 65;

(m) абразивний папір або картон (товарна позиція 6805) або слюда на паперовій чи картонній основі (товарна позиція 6814) (однак папір та картон, покриті слюдяним порошком, включаються до даної групи);

(n) металева фольга на паперовій або картонній основі (як правило, розділ XIV або XV);

(o) вироби товарної позиції 9209;

(p) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар); або

(q) вироби групи 96 (наприклад, гудзики, жіночі гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки (серветки) та підгузники).

3. За умови дотримання положень примітки 7 до цієї групи в товарні позиції 4801-4805 включаються папір і картон, піддані каландруванню, суперкаландруванню, лощенню або аналогічному оздобленню, з нанесенням водяних знаків або проклеюванням поверхні, а також папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, забарвлені по всій масі або оздоблені під мармур будь-яким способом. Однак папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, які піддавалися іншому обробленню, не включаються до зазначених товарних позицій, за винятком особливо обумовлених положень товарної позиції 4803.

4. У даній групі термін "газетний папір" означає папір некрейдований, що використовується для друкування газет, із вмістом загальної маси не менш як 50 мас. % деревних волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, не проклеєний або дуже мало проклеєний, що має шорстку поверхню з кожного боку, виміряну апаратом Parker Print Surf (1 МПа), більш як 2,5 мікрометра (мікрона), з масою 1 м-2 не менш як 40 г, але не більш як 65 г.

5. У товарній позиції 4802 терміни "папір та картон, ґатунків, що використовують для писання, друкування або інших графічних цілей" та "неперфоровані карти та неперфоровані паперові стрічки" означають папір або картон, які виготовлені головним чином з вибіленої маси або маси, одержаної механічним або хіміко-механічним способом, та які відповідають умовам будь-якого з таких критеріїв:

для паперу або картону з масою 1 м-2 не більш як 150 г:

(a) вміст волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, 10 % або більше, і

1) маса 1 м-2 не більш як 80 г, або

2) забарвлені в масі; або

(b) зольність більш як 8 %, та

1) маса 1 м-2 не більш як 80 г, або

2) забарвлені в масі; або

(c) зольність більш як 3 % і білизна 60 % або більше; або

(d) зольність більш як 3 %, але не більш як 8 %, білизна менш як 60 % та індекс опору продавлювання не більш як 2,5 кПа м-2/г; або

(e) зольність 3 % або менше, білизна 60 % або більше та індекс опору продавлювання не більш як 2,5 кПа м-2/г;

для паперу або картону з масою 1 м-2 більш як 150 г:

(a) забарвлені в масі; або

(b) білизна 60 % або більше, і

1) товщина не більш як 225 мікрометрів (мікронів), або

2) товщина більш як 225 мікрометрів (мікронів), але не більш як 508 мікрометрів (мікронів) і зольність більш як 3 %; або

(c) білизна менше 60 %, товщина не більш як 254 мікрометри (мікрони), зольність більш як 8 %.

До товарної позиції 4802 не включаються фільтрувальний папір або картон (включаючи папір для пакетиків для заварювання чаю) чи папір-основа або картон-основа, які використовуються для виготовлення покрівельного картону.

6. У даній групі термін "крафт-папір та крафт-картон" означає папір та картон із вмістом загальної маси волокна не менш як 80 мас. % волокон, одержаних хімічним сульфатним або натронним способами.

7. За винятком окремих особливих випадків, зазначених у товарних позиціях, папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, які можуть включатися одночасно до двох або кількох товарних позицій 4801-4811, включаються до тієї товарної позиції, яка має найбільший порядковий номер згідно з УКТЗЕД серед зазначених товарних позицій.

8. До товарних позицій 4801 і 4803-4809 включаються тільки папір, картон, целюлозна вата та полотно із целюлозних волокон:

(a) у смугах або стрічках, або рулонах завширшки більш як 36 см; або

(b) у прямокутних (включаючи квадратні) аркушах з розміром однієї сторони більш як 36 см та іншої більш як 15 см у розгорнутому вигляді.

9. У товарній позиції 4814 термін "шпалери та аналогічні настінні покриття" стосується тільки:

(a) паперу в рулонах завширшки не менш як 45 см, але не більш як 160 см, придатного для декорування (оздоблення) стін або стель:

(1) із зернистим тисненням, з рельєфним малюнком, забарвленою поверхнею, друкованим малюнком або інакше декорованого на поверхні (наприклад з текстильним ворсом), покритого або не покритого захисним прозорим шаром пластмаси;

(2) із шорсткою поверхнею, яка утворена внаслідок наявності (змішування з папером) частинок дерева, соломи тощо;

(3) з покриттям з лицьового боку пластмасою, причому цей шар має зернисте або інше тиснення, рельєфний малюнок, фарбований, з друкованим малюнком або декорований інакше; або

(4) покритого з лицьового боку матеріалом для плетіння, з’єднаним або не з’єднаним у паралельні смуги, тканим або нетканим;

(b) бордюрів та фризів з паперу, оброблених зазначеними вище способами, у рулонах або не у рулонах, придатних для декорування стін або стель;

(c) настінних покриттів з паперу, виготовлених з декількох панелей, у рулонах або аркушах, з друкованим зображенням, які утворюють разом пейзаж, картину або візерунок на стіні.

Вироби на основі з паперу або картону, придатні для використання як покриття для підлоги, так і настінні покриття, включаються до товарної позиції 4823.

10. До товарної позиції 4820 не включаються окремі аркуші або карти, нарізані за розміром, надруковані або ненадруковані, тиснені або нетиснені, перфоровані або неперфоровані.

11. До товарної позиції 4823 включаються серед інших (inter alia) перфоровані папір або картонні перфокарти для жакардових або аналогічних машин та паперові мережива.

12. За винятком виробів, що включаються до товарної позиції 4814 або 4821, папір, картон, целюлозна вата та вироби з них з надрукованими узорами, мереживами або іншими малюнками або зображеннями, які відповідають основному призначенню виробів, включаються до групи 49.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарних підпозиціях 4804 11 і 4804 19 термін "крафт-лайнер" означає оздоблені або лощені машинним способом папір та картон у рулонах з вмістом від загальної маси волокна не менш як 80 мас. % деревних волокон, одержаних хімічним, сульфатним або натронним способом. Маса 1 м-2 таких виробів більш як 115 г і мінімальний індекс опору продавлювання за Мюленом відповідає значенням, наведеним нижче у таблиці. За будь-яких інших значень питомої маси 1 м-2 опір продавлювання визначається шляхом лінійної інтерполяції або екстраполяції.

Маса, г/м-2

Мінімальний опір продавлювання за Мюленом, кПа

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961вгору