Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 40
Каучук, гума та вироби з них

Примітки:

1. Якщо у контексті не обумовлене інше, то за всіма розділами УКТЗЕД терміни "каучук" і "гума" означають таку продукцію, вулканізовану або невулканізовану, затверділу або незатверділу: природний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та аналогічні природні смоли, синтетичний каучук, фактис, одержаний з олій або масел, та ці самі матеріали у регенерованому вигляді.

2. До цієї групи не включаються:

(a) товари розділу XI (текстильні матеріали і текстильні вироби);

(b) взуття та частини взуття групи 64;

(c) головні убори та частини головних уборів, включаючи купальні шапочки, групи 65;

(d) механічні чи електричні пристрої та їх частини, включаючи електротовари усіх видів, з твердої гуми розділу XVI;

(e) вироби груп 90, 92, 94 або 96; або

(f) вироби групи 95, крім спортивних рукавичок і виробів товарних позицій 4011-4013.

3. У товарних позиціях 4001-4003 та 4005 термін "первинні форми" означає:

(a) рідини та пасти (включаючи латекс, підвулканізований або непідвулканізований та інші дисперсії і розчини);

(b) блоки неправильної форми, шматки, пачки, порошки, гранули, крихти та аналогічні насипні форми.

4. У примітці 1 до цієї групи та у товарній позиції 4002 термін "каучук синтетичний" означає:

(a) ненасичені синтетичні речовини, які способом вулканізації сіркою можуть бути необоротно перетворені на нетермопластичні речовини, що при температурі від 18 °C до 29 °C спроможні без розриву витримувати розтягування, що збільшує їх первинну довжину у три рази, а під час розтягування із збільшенням первинної довжини в два рази, і протягом 5 хвилин повертаються до довжини, що перевищує первинну довжину не більш як у півтора раза. Під час зазначеного випробування дозволяється додання речовин, необхідних для утворення поперечних зв’язків, зокрема таких, як активатори або прискорювачі вулканізації. Допускається також присутність речовин, розглянутих у примітці 5 (B) (2) та (3). Водночас не допускається наявність будь-яких речовин, не призначених для створення поперечних зв’язків, таких як розріджувачі, пластифікатори та наповнювачі;

(b) тіопласти (ТМ); та

(c) природний каучук, модифікований прищепленням або змішуванням з пластмасами, деполімеризований природний каучук і суміші ненасичених синтетичних речовин з насиченими синтетичними високомолекулярними полімерами за умови, що ці продукти відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 (a) цієї примітки, щодо вулканізації, розтягування та відновлення розмірів.

5. (A) До товарних позицій 4001 і 4002 не включаються каучук або суміші каучуків, якщо вони до або після коагуляції були змішані з:

(1) вулканізуючими агентами, прискорювачами, уповільнювачами або активаторами (крім тих, що були додані для приготування підвулканізованого каучукового латексу);

(2) пігментами або іншими барвниками, крім тих, що використовуються тільки з метою ідентифікації;

(3) пластифікаторами або наповнювачами (крім мінеральних масел у разі маслонаповненого каучуку), зміцнювальними агентами, органічними розчинниками або будь-якими іншими речовинами, крім зазначених у пункті 5 (B).

5. (B) Наявність таких речовин у каучуку або суміші каучуків не впливатиме на їх віднесення до товарної позиції 4001 або 4002 за умови, що такий каучук або суміш каучуків зберігають свої основні характеристики як сировинного матеріалу:

(1) емульгаторів або антиадгезивів;

(2) невеликої кількості продуктів розпаду емульгаторів;

(3) дуже невеликої кількості термочутливих речовин (здебільшого з метою отримання термочутливих каучукових латексів), катіонних поверхневоактивних речовин (здебільшого з метою отримання електропозитивних каучукових латексів), антиоксидантів, коагулянтів, речовин, що сприяють перетворенню каучуку в крихту, речовин, які забезпечують морозостійкість пептизаторів, антикоагулянтів, стабілізаторів, агентів, що регулюють в’язкість, або інших подібних добавок спеціального призначення.

6. У товарній позиції 4004 термін "відходи, обрізки та скрап" означає відходи, обрізки та скрап, що утворюються під час виробництва чи оброблення каучуку або виробів з каучуку (гуми), які абсолютно не придатні для використання як вироби через пошкодження, зношеність або з інших причин.

7. Нитки, що повністю складаються з вулканізованої гуми з найбільшим поперечним перерізом більш як 5 мм, повинні класифікуватись як смуги, стрічки, прутки, профілі фасонні в товарній позиції 4008.

8. До товарної позиції 4010 включаються конвеєрні та транспортерні стрічки, привідні паси чи бельтинг з текстильних матеріалів, просочені, покриті, облицьовані або шаруваті (ламіновані) гумою, або вироблені з текстильної пряжі чи корду, просочені, покриті або захищені гумою.

9. У товарних позиціях 4001, 4002, 4003, 4005 і 4008 терміни "плити", "листи" і "смуги та стрічки" означають лише плити, листи, смуги, стрічки та блоки правильної геометричної форми, нерозрізані або нарізані на прямокутники (включаючи квадрати), що є або не є готовими виробами з тисненою або нетисненою, або обробленою іншим способом поверхнею, крім матеріалів, нарізаних на куски іншої форми або підданих подальшій обробці.

Терміни "прутки" і "профілі" товарної позиції 4008 означають тільки вироби з поверхневою обробкою або без поверхневої обробки, нарізані або нерозрізані за визначеною довжиною, але без іншої подальшої обробки.

Додаткова примітка:

1. У разі коли тканини або полотна трикотажні, повсть чи фетр, або неткані матеріали, які використані з метою армування, рукавички, рукавиці або мітенки, просочені або вкриті пористою гумою, розглядаються у групі 40, навіть якщо вони:

виготовлені з тканин або полотен трикотажних (крім тих, що належать до товарної позиції 5906), повсті чи фетру, або нетканих матеріалів, просочених або вкритих комірчастою (пористою) гумою, або

виготовлені з непросочених або невкритих тканин або полотен трикотажних, повсті чи фетру, або нетканих матеріалів, які потім були просочені або вкриті пористою гумою.

(Примітка 3 (c) до групи 56 та примітка 4, останній абзац, до групи 59).

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

4001

Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природнi смоли у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:

4001 10 00 00

- каучуковий латекс натуральний, пiдвулканiзований або непiдвулканiзований


0

0

-


- каучук натуральний в iнших формах:

4001 21 00 00

- - смокед-шитс (марка каучуку натурального)


0

0

-

4001 22 00 00

- - каучук натуральний, технiчно специфiкований (TSNR)


0

0

-

4001 29 00 00

- - iнший


0

0

-

4001 30 00 00

- балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природнi смоли


0

0

-

4002

Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формі пластин, листiв чи стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з одним з продуктів цiєї товарної позиції у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:


- каучук стирол-бутадiєновий (SBR); карбоксил-стирол-бутадiєновий каучук (XSBR):

4002 11 00 00

- - латекс


0

0

-

4002 19

- - iнший:

4002 19 10 00

- - - каучук стирол-бутадiєновий, одержаний емульсійною полімеризацією (E-SBR), у вигляді тюків, паків або пачок


0

0

-

4002 19 20 00

- - - стирол-бутадiєн-стироловий блок-співмономер, одержаний полімеризацією в розчині (SBS, термопластичний еластомер), у вигляді гранул, крихти або порошку


0

0

-

4002 19 30 00

- - - стирол-бутадiєновий каучук, одержаний полімеризацією в розчині (S-SBR), у вигляді тюків, паків або пачок


0

0

-

4002 19 90 00

- - - інші


0

0

-

4002 20 00 00

- каучук бутадiєновий (BR)


0

0

-


- каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR); каучук галоген-iзобутилен-iзопреновий (CIIR або BIIR):

4002 31 00 00

- - каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR)


0

0

-

4002 39 00 00

- - iнший


0

0

-


- каучук хлоропреновий (хлорбутадiєновий) (CR):

4002 41 00 00

- - латекс


0

0

-

4002 49 00 00

- - iнший


0

0

-


- каучук акрилонітрил-бутадiєновий (NBR):

4002 51 00 00

- - латекс


0

0

-

4002 59 00 00

- - iнший


0

0

-

4002 60 00 00

- каучук iзопреновий (IR)


0

0

-

4002 70 00 00

- каучук етиленпропiлендiєновий неспряжений (EPDM)


0

0

-

4002 80 00 00

- сумiшi речовин товарної позицiї 4001 з речовинами цiєї товарної позицiї


0

0

-


- iнший:

4002 91 00 00

- - латекс


0

0

-

4002 99

- - iншi:

4002 99 10 00

- - - продукти, модифiкованi включенням пластмас


10

10

-

4002 99 90 00

- - - iншi


0

0

-

4003 00 00 00

Каучук регенерований у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок


5

5

-

4004 00 00 00

Вiдходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крім твердої гуми), порошки і гранули, одержані з каучуку або гуми


5

5

-

4005

Невулканiзованi гумові сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:

4005 10 00

- гумова сумiш з доданням сажi (технічного вуглецю) або діоксиду кремнiю:

4005 10 00 10

- - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4005 10 00 90

- - інша


5

5

-

4005 20 00 00

- розчини; iншi дисперсiї, крiм зазначених у товарній підпозиції 4005 10


5

5

-


- iншi:

4005 91 00

- - пластини, листи, смужки або стрічки:

4005 91 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4005 91 00 90

- - - інші


5

5

-

4005 99 00 00

- - iншi


5

5

-

4006

Iншi форми (наприклад, прутки, трубки, профiлi фасоннi) та вироби (наприклад, диски та кiльця) з невулканiзованої гуми:

4006 10 00 00

- протекторнi заготiвки для вiдновлення гумових шин


5

5

-

4006 90 00

- інші:

4006 90 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4006 90 00 90

- - інші


5

5

-

4007 00 00 00

Нитки і корд з вулканiзованої гуми


5

5

-

4008

Пластини, листи, стрiчки, смужки, прутки і фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми:


- з пористої гуми:

4008 11 00 00

- - пластини, листи і смужки або стрiчки


5

5

-

4008 19 00 00

- - iншi


5

5

-


- з непористої гуми:

4008 21

- - пластини, листи і смужки або стрiчки:

4008 21 10 00

- - - покриття для пiдлоги i мати


2

2

м-2

4008 21 90 00

- - - iншi


2

2

-

4008 29 00

- - iншi:

4008 29 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4008 29 00 30

- - - фасонні профілі, нарізані за розміром, для цивільної авіації


0

1

-

4008 29 00 90

- - - інші


5

5

-

4009

Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад, патрубками, колiнами, з’єднаннями):


- неармованi або некомбiнованi iншим способом з iншими матерiалами:

4009 11 00 00

- - без фiтингiв


10

10

-

4009 12 00 00

- - з фiтингами


0

0

-


- армованi або комбiнованi iнакше тільки з металом:

4009 21 00 00

- - без фiтингiв


0

0

-

4009 22 00 00

- - з фiтингами


0

0

-


- армованi або комбiнованi iнакше тільки з текстильними матерiалами:

4009 31 00 00

- - без фiтингiв


5

5

-

4009 32 00 00

- - з фiтингами


0

0

-


- армованi або комбiнованi iнакше з iншими матерiалами:

4009 41 00 00

- - без фітингів


10

10

-

4009 42 00 00

- - з фiтингами


0

0

-

4010

Конвеєрні стрiчки або привіднi паси, або бельтинг з вулканiзованої гуми:


- конвеєрні стрiчки або бельтинг:

4010 11 00 00

- - армованi тільки металом


0

0

-

4010 12 00

- - армованi тільки текстильними матеріалами:

4010 12 00 10

- - - конвеєрні стрічки завширшки не менш як 800 мм, але не більш як 1200 мм


10

10

-

4010 12 00 90

- - - інші

0

0

-

4010 19 00 00

- - iншi


0

0

-


- привіднi паси або бельтинг:

4010 31 00 00

- - паси привіднi із з’єднаними кінцями (нескінченні) трапецiєподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см


0

0

-

4010 32 00 00

- - паси привіднi із з’єднаними кінцями трапецiєподібного поперечного перетину (V-видні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см


0

0

-

4010 33 00 00

- - паси привіднi із з’єднаними кінцями трапецiєподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см


0

0

-

4010 34 00 00

- - паси привіднi із з’єднаними кінцями трапецiєподібного поперечного перетину (V-видні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см


0

0

-

4010 35 00 00

- - паси привіднi синхронні (зубчасті) з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 150 см


0

0

-

4010 36 00 00

- - паси привіднi синхроннi (зубчасті) із з’єднаними кінцями з довжиною зовнішнього кола більш як 150 см, але не більш як 198 см


0

0

-

4010 39 00 00

- - iншi


0

0

-

4011

Шини та покришки пневматичнi гумові новi:

4011 10 00

- для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі):

4011 10 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

4011 10 00 90

- - інші


10

10

шт

4011 20

- для автобусiв і вантажних автомобiлiв:

4011 20 10 00

- - з iндексом навантаження не більш як 121


7

7

шт

4011 20 90 00

- - з індексом навантаження більш як 121


7

7

шт

4011 30 00

- для літальних апаратів:

4011 30 00 30

- - для цивільної авіації


0

4

шт

4011 30 00 90

- - інші


10

10

шт

4011 40 00 00

- для мотоциклiв


10

10

шт

4011 50 00 00

- для велосипедiв


10

10

шт


- iншi з протектором типу "ялинка" або з подібними малюнками протектора:

4011 61 00 00

- - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних засобах і машинах


10

10

шт

4011 62 00 00

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода не більш як 61 см


10

10

шт

4011 63 00 00

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода більш як 61 см


10

10

шт

4011 69 00 00

- - iншi


7

7

шт


- iншi:

4011 92 00 00

- - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних засобах і машинах


10

10

шт

4011 93 00 00

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода не більш як 61 см


10

10

шт

4011 94 00 00

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода більш як 61 см


10

10

шт

4011 99 00 00

- - iншi


7

7

шт

4012

Шини та покришки пневматичнi гумові, вiдновленi або тi, що використовувалися; масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободовi стрiчки, гумові:


- шини та покришки вiдновленi:

4012 11 00 00

- - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)


10

10

шт

4012 12 00 00

- - для автобусiв або вантажних автомобiлiв


10

10

шт

4012 13 00

- - для літальних апаратів:

4012 13 00 30

- - - для цивільної авіації


0

1

шт

4012 13 00 90

- - - інші


10

10

шт

4012 19 00 00

- - iншi


10

10

шт

4012 20 00

- пневматичні шини та покришки, що використовувались:

4012 20 00 30

- - для цивільної авіації


0

1

шт

4012 20 00 90

- - інші


10

10

шт

4012 90

- інші:

4012 90 20 00

- - масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини)


10

10

-

4012 90 30 00

- - протектори для шин та покришок


10

10

-

4012 90 90 00

- - стрічки для ободів


10

10

-

4013

Камери гумові:

4013 10 00

- для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі), автобусiв або вантажних автомобілів:

4013 10 00 10

- - для автобусiв i вантажних автомобiлiв


2

2

шт

4013 10 00 90

- - інші


10

10

шт

4013 20 00 00

- для велосипедiв


5

5

шт

4013 90 00 00

- iншi


10

10

шт

4014

Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi (включаючи соски) з вулканiзованої гуми, крiм твердої (ебоніту), з фiтингами з твердої гуми або без них:

4014 10 00 00

- оболонкові контрацептиви


5

5

-

4014 90 00

- інші:

4014 90 00 10

- - рiзнi типи сосок та аналогiчнi вироби для дiтей


5

5

-

4014 90 00 90

- - iншi


2

2

-

4015

Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з незатвердiлої вулканiзованої гуми будь-якого призначення:


- рукавиці, рукавички та мітенки:

4015 11 00 00

- - хiрургiчнi


5

5

пар

4015 19 00 00

- - iншi


5

5

пар

4015 90 00 00

- iншi


10

10

-

4016

Іншi вироби з вулканiзованої гуми, крім твердої:

4016 10 00

- з пористої гуми:

4016 10 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4016 10 00 30

- - для цивільної авіації


0

5

-

4016 10 00 90

- - інші


13

13

-


- iншi:

4016 91 00 00

- - покриття для пiдлоги та килимки


10

10

-

4016 92 00 00

- - гумки (канцелярськi)


2

2

-

4016 93 00

- - прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, тощо:

4016 93 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4016 93 00 30

- - - для цивільної авіації


0

1

-

4016 93 00 90

- - - інші


10

10

-

4016 94 00 00

- - амортизатори для причалювання човнiв, надувнi або ненадувнi


5

5

-

4016 95 00 00

- - iншi надувнi вироби


5

5

-

4016 99

- - iншi:


- - - для автомобiлiв товарних позицiй 8701-8705:

4016 99 52

- - - - частини гумометалевi (металовмісних гум):

4016 99 52 10

- - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4016 99 52 90

- - - - - інші


10

10

-

4016 99 57

- - - - iншi:

4016 99 57 10

- - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4016 99 57 90

- - - - - інші


10

10

-


- - - інші:

4016 99 91 00

- - - - частини гумометалевi (металовмісних гум)


10

10

-

4016 99 97

- - - - інші:

4016 99 97 10

- - - - - для цивільної авіації


0

1

-

4016 99 97 90

- - - - - інші


10

10

-

4017 00 00

Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми:

4017 00 00 10

- гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки


0

1

-

4017 00 00 90

- iншi


10

10

-вгору