Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, перша редакція — Прийняття від 19.09.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Група 36
Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали

Примітки:

1. До цієї групи не включають окремі сполуки визначеного хімічного складу, крім сполук, зазначених нижче у примітці 2 (a) або 2 (b).

2. У товарній позиції 3606 термін "вироби з горючих матеріалів" застосовується до таких продуктів:

(a) метальдегід, гексаметилентетрамін та аналогічні речовини, виготовлені у формі таблеток, стрижнів або аналогічних формах для використання як пальне; пальне на основі спирту та аналогічне пальне у твердому або пастоподібному стані;

(b) паливо рідке або зріджене газоподібне паливо в ємностях, які використовуються для заповнення і повторного заправлення сигаретних або інших запальничок місткістю не більш як 300 см-3; та

(c) смолоскипи, ґноти та аналогічні вироби.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

3601 00 00 00

Порохи


6,5

6,5

-

3602 00 00 00

Готовi вибуховi речовини, крiм порохів


6,5

6,5

-

3603 00

Шнури вогнепровідні, шнури детонаторнi; капсулі ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори:

3603 00 10 00

- шнури вогнепровідні; шнури детонаторнi


6,5

6,5

-

3603 00 90 00

- iншi


6,5

6,5

-

3604

Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв), сигнальнi, дощовi (протиградові) ракети, протитуманні сигнали та інші піротехнічні вироби:

3604 10 00 00

- феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв)


6,5

6,5

-

3604 90 00 00

- iншi


6,5

6,5

-

3605 00 00 00

Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604


6,5

6,5

-

3606

Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матерiалiв, зазначені у примiтцi 2 до цiєї групи:

3606 10 00 00

- паливо рiдке або зрiджене газоподібне паливо в ємностях місткістю не бiльш як 300 см-3, для заповнення або повторного заправлення сигаретних або інших запальничок


6,5

6,5

-

3606 90

- iншi:

3606 90 10 00

- - фероцерiй та інші пiрофорнi сплави у будь-яких формах


6,5

6,5

-

3606 90 90 00

- - iншi


6,5

6,5

-

Група 37
Фотографічні або кінематографічні товари

Примітки:

1. До цієї групи не включають відходи або браковані товари.

2. У цій групі термін "фотографічний" означає процес, завдяки якому прямо або непрямо одержують видимі зображення під впливом світла або інших форм випромінювання на фоточутливі поверхні.

Додаткові примітки:

1. У разі коли звукові фільми імпортуються в двох стрічках (одна стрічка містить тільки зображення, друга використовується як звукова), кожна стрічка повинна бути включена до відповідної товарної позиції.

2. Термін "хронікальні фільми" товарної підкатегорії 3706 90 52 00 означає фільми з метражем менш як 330 м, які відображають поточні події політичного, спортивного, військового, наукового, літературного, фольклорного, туристичного, суспільного характеру, природи тощо.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

3701

Фотопластинки та фотоплiвка, плоскі, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них:

3701 10 00 00

- рентгенiвськi


6,5

6,5

м-2

3701 20 00 00

- для моментальної фотографiї


6,5

6,5

шт

3701 30 00 00

- iншi платiвки та плiвка, довжина будь-якої із сторін яких більш як 255 мм


6,5

6,5

м-2


- iншi:

3701 91 00 00

- - для кольорової фотографiї (полiхромні)


6,5

6,5

-

3701 99 00 00

- - iншi


6,5

6,5

-

3702

Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована:

3702 10 00 00

- рентгенiвська


6,5

6,5

м-2


- плiвка iнша, неперфорована, завширшки не більш як 105 мм:

3702 31

- - для кольорової фотографiї (полiхромна):

3702 31 91 00

- - - кольорова негативна плівка:

- завширшки 75 мм або більше, але не більш як 105 мм і


6,5

6,5

м


- завдовжки 100 м або більше для виробництва касет для миттєвої фотографії

3702 31 97 00

- - - інша


6,5

6,5

м

3702 32

- - iнша, з емульсiєю з галогенними сполуками срiбла:


- - - завширшки не бiльш як 35 мм:

3702 32 10 00

- - - - мiкроплiвка; плiвка для художньої фотографiї


6,5

6,5

-

3702 32 20 00

- - - - iнша


6,5

6,5

-

3702 32 85 00

- - - завширшки більш як 35 мм


6,5

6,5

м-2

3702 39 00 00

- - iнша


6,5

6,5

-


- плiвка iнша, неперфорована, завширшки більш як 105 мм:

3702 41 00 00

- - завширшки більш як 610 мм i завдовжки більш як 200 м, для кольорової фотографiї (полiхромна)


6,5

6,5

м-2

3702 42 00 00

- - завширшки більш як 610 мм i завдовжки більш як 200 м, крiм плiвки для кольорової фотографiї


6,5

6,5

м-2

3702 43 00 00

- - завширшки більш як 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м


6,5

6,5

м-2

3702 44 00

- - завширшки більш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм:

3702 44 00 10

- - - завдовжки не більш як 200 м


6,5

6,5

м-2


- - - завдовжки більш як 200 м:

3702 44 00 91

- - - - для моментальної фотографії


6,5

6,5

м-2

3702 44 00 99

- - - - інша


2

2

м2


- iнша плiвка для кольорової фотографiї (полiхромна):

3702 52 00 00

- - завширшки не бiльш як 16 мм


6,5

6,5

-

3702 53 00 00

- - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, призначена для дiапозитивiв


6,5

6,5

шт

3702 54 00 00

- - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, крiм плiвки для дiапозитивiв


6,5

6,5

шт

3702 55 00 00

- - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки більш як 30 м


6,5

6,5

м

3702 56 00 00

- - завширшки більш як 35 мм


6,5

6,5

-


- iнша:

3702 96

- - завширшки не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м:

3702 96 10 00

- - - мікроплівка, плiвка для художньої фотографiї


6,5

6,5

-

3702 96 90 00

- - - iнша


6,5

6,5

шт

3702 97

- - завширшки не бiльш як 35 мм i завдовжки більш як 30 м:

3702 97 10 00

- - - мiкроплівка, плiвка для художньої фотографiї


6,5

6,5

-

3702 97 90 00

- - - iнша


6,5

6,5

м

3702 98 00 00

- - завширшки більш як 35 мм


6,5

6,5

-

3703

Фотопапiр, картон i текстильнi матерiали, сенсибiлiзованi, неекспонованi:

3703 10 00 00

- у рулонах, завширшки більш як 610 мм


6,5

6,5

-

3703 20 00 00

- iншi, для кольорової фотографiї (полiхромні)


6,5

6,5

-

3703 90 00 00

- iншi


6,5

6,5

-

3704 00

Фотопластинки, плiвка, папiр, картон i текстильнi матерiали, експонованi, але не проявленi:3704 00 10 00

- пластинки та плiвка


6,5

6,5

-

3704 00 90 00

- iншi


6,5

6,5

-

3705

Фотопластинки та фотоплiвка, експонованi та проявленi, крiм кiноплiвки:3705 10 00 00

- для офсетного копіювання


6,5

6,5

-

3705 90

- iншi:

3705 90 10 00

- - мікроплівка


6,5

6,5

-

3705 90 90 00

- - iншi


6,5

6,5

-

3706

Кiноплiвка, експонована та проявлена, iз звуковою дорiжкою або без звукової дорiжки, або яка складається лише iз звукової дорiжки:

3706 10

- завширшки 35 мм або бiльше:

3706 10 20 00

- - лише із звуковою дорiжкою; негативна; промiжна позитивна


0

0

м

3706 10 99 00

- - позитивна iнша


6,5

6,5

м

3706 90

- iнша:

3706 90 52 00

- - лише із звуковою дорiжкою; негативна, промiжна позитивна; хронікальна


6,5

6,5

м


- - iнша завширшки:

3706 90 91 00

- - - менш як 10 мм


6,5

6,5

м

3706 90 99 00

- - - 10 мм або бiльше


6,5

6,5

м

3707

Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних препаратів (адгезивів) тощо); продукти незмiшанi, дозованi для застосування у фотографiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi до використання:

3707 10 00 00

- емульсiї сенсибiлiзованi


6,5

6,5

-

3707 90

- iншi:

3707 90 20 00

- - проявники та фiксатори


6,5

6,5

-

3707 90 90 00

- - iншi


6,5

6,5

-вгору