Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, перша редакція — Прийняття від 19.09.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Група 10
Зернові культури

Примітки:

1. (a) Ця група включає тільки зерна, у тому числі не відділені від колосків або стебел;

(b) Ця група не включає зерно, лущене або оброблене будь-яким іншим способом. Проте рис лущений, обрушений, полірований, глазурований, пропарений або битий класифікується в товарній позиції 1006.

2. У товарну позицію 1005 не включається цукрова кукурудза (група 07).

Примітка до товарних підпозицій:

Термін "тверда пшениця" означає пшеницю виду Triticum durum і гібриди, одержані від міжвидового схрещення Trіticum durum з іншими видами, які мають таку саму кількість хромосом (28).

Додаткові примітки:

1. Наведені нижче терміни мають такі значення:

(a) "короткозерний рис" (товарні підкатегорії 1006 10 21 00, 1006 10 92 00, 1006 20 11 00, 1006 20 92 00, 1006 30 21 00, 1006 30 42 00, 1006 30 61 00 і 1006 30 92 00) - рис, довжина зерен якого не більш як 5,2 мм і співвідношення довжини та ширини менш як 2;

(b) "середньозерний рис" (товарні підкатегорії 1006 10 23 00, 1006 10 94 00, 1006 20 13 00, 1006 20 94 00, 1006 30 23 00, 1006 30 44 00, 1006 30 63 00 і 1006 30 94 00) - рис, довжина зерен якого понад 5,2 мм, але не більш як 6 мм і співвідношення довжини та ширини менш як 3;

(c) "довгозерний рис" (товарні підкатегорії 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 96 00, 1006 10 98 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 96 00, 1006 20 98 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 46 00, 1006 30 48 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 96 00 і 1006 30 98 00) - рис, довжина зерен якого понад 6 мм;

(d) "рис у плівці (рис-сирець)" (товарні підкатегорії 1006 10 21 00, 1006 10 23 00, 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 92 00, 1006 10 94 00, 1006 10 96 00 і 1006 10 98 00) - рис, який зберіг плівку після обмолоту;

(e) "рис лущений" (товарні підкатегорії 1006 20 11 00, 1006 20 13 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 92 00, 1006 20 94 00, 1006 20 96 00 і 1006 20 98 00) - рис, з якого видалено тільки плівку. До цього виду належить рис з комерційними назвами "коричневий рис", "рис карго", "рис лунзен" і "рис сбрамато";

(f) "рис напівобрушений" (товарні підкатегорії 1006 30 21 00, 1006 30 23 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 42 00, 1006 30 44 00, 1006 30 46 00 і 1006 30 48 00) - рис, з якого видалено плівку, частину зародку і повністю або частково зовнішній шар оплодня, але внутрішній шар залишено неторканим;

(g) "рис повністю обрушений" (товарні підкатегорії 1006 30 61 00, 1006 30 63 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 92 00, 1006 30 94 00, 1006 30 96 00 і 1006 30 98 00) - рис, з якого видалено плівку, зовнішній та внутрішній шар оплодня, повністю зародок (якщо йдеться про довгі та середні зерна) або частково (якщо йдеться про короткі зерна) за можливого збереження продовгуватих білих боріздок на не більш як 10 % зерен;

(h) "битий рис" (товарна підкатегорія 1006 40 00 00) - дрібні частини зерна, довжина яких дорівнює або менша ніж 3/4 середньої довжини цілого зерна.

2. Ставка мита, що застосовується до сумішей, які входять до цієї групи, повинна бути такою:

(a) до сумішей, в яких один з компонентів становить не менш як 90 мас. %, ставка мита застосовується така сама, як до цього компонента;

(b) до інших сумішей ставка мита застосовується така сама, як до компонента, що має найвищу ставку імпортного мита.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

1001

Пшениця і сумiш пшеницi та жита (меслин):


- пшениця тверда:

1001 11 00 00

- - насіннєва


0

0

-

1001 19 00 00

- - інша


10

10

-


- інші:

1001 91

- - насіннєві:

1001 91 10 00

- - - спельта (полба)


10

10

-

1001 91 20 00

- - - пшениця м’яка та меслин


0

0

-

1001 91 90 00

- - - інша


10

10

-

1001 99 00 00

- - інші


10

10

-

1002

Жито:

1002 10 00 00

- насіннєве


20

20

-

1002 90 00 00

- інше


20

20

-

1003

Ячмінь:

1003 10 00 00

- насіннєвий


5

5

-

1003 90 00 00

- інший


5

5

-

1004

Овес:

1004 10 00 00

- насіннєвий


5

5

-

1004 90 00 00

- інший


5

5

-

1005

Кукурудза:

1005 10

- насiннєва:


- - гiбриди:

1005 10 13 00

- - - гiбриди потрiйнi


0

0

-

1005 10 15 00

- - - гiбриди простi


0

0

-

1005 10 18 00

- - - iншi


0

0

-

1005 10 90 00

- - iнша


0

0

-

1005 90 00 00

- iнша


10

10

-

1006

Рис:

1006 10

- рис у плівці (рис-сирець):

1006 10 10 00

- - для сiвби


5

5

-


- - iнший:


- - - пропарений:

1006 10 21 00

- - - - короткозерний


5

5

-

1006 10 23 00

- - - - середньозерний


5

5

-


- - - - довгозерний:

1006 10 25 00

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3


5

5

-

1006 10 27 00

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або бiльше


5

5

-


- - - iнший:

1006 10 92 00

- - - - короткозерний


5

5

-

1006 10 94 00

- - - - середньозерний


5

5

-


- - - - довгозерний:

1006 10 96 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3


5

5

-

1006 10 98 00

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або бiльше


5

5

-

1006 20

- рис лущений (коричневий):


- - пропарений:

1006 20 11 00

- - - короткозерний


5

5

-

1006 20 13 00

- - - середньозерний


5

5

-


- - - довгозерний:

1006 20 15 00

- - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3


5

5

-

1006 20 17 00

- - - - із спiввiдношенням довжини і ширини 3 або бiльше


5

5

-


- - iнший:

1006 20 92 00

- - - короткозерний


5

5

-

1006 20 94 00

- - - середньозерний


5

5

-


- - - довгозерний:

1006 20 96 00

- - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3


5

5

-

1006 20 98 00

- - - - із спiввiдношенням довжини і ширини 3 або бiльше


5

5

-

1006 30

- рис напiвобрушений або повнiстю обрушений, полірований чи неполірований, глазурований чи неглазурований:


- - напiвобрушений рис:


- - - пропарений:

1006 30 21 00

- - - - короткозерний


5

5

-

1006 30 23 00

- - - - середньозерний


5

5

-


- - - - довгозерний:

1006 30 25 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3


5

5

-

1006 30 27 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини 3 або бiльше


5

5

-


- - - iнший:

1006 30 42 00

- - - - короткозерний


5

5

-

1006 30 44 00

- - - - середньозерний


5

5

-


- - - - довгозерний:

1006 30 46 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3


5

5

-

1006 30 48 00

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або більше


5

5

-


- - повністю обрушений рис:


- - - пропарений:

1006 30 61 00

- - - - короткозерний


5

5

-

1006 30 63 00

- - - - середньозерний


5

5

-


- - - - довгозерний:

1006 30 65 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3


5

5

-

1006 30 67 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини 3 або бiльше


5

5

-


- - - iнший:

1006 30 92 00

- - - - короткозерний


5

5

-

1006 30 94 00

- - - - середньозерний


5

5

-


- - - - довгозерний:

1006 30 96 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3


5

5

-

1006 30 98 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини 3 або бiльше


5

5

-

1006 40 00 00

- рис битий


5

5

-

1007

Сорго зернове:

1007 10

- насіннєве:

1007 10 10 00

- - гiбриди


2

2

-

1007 10 90 00

- - інші


2

2

-

1007 90 00 00

- інше


2

2

-

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури:

1008 10 00 00

- гречка


20

20

-


- просо:

1008 21 00 00

- - насіннєве


20

20

-

1008 29 00 00

- - інше


20

20

-

1008 30 00 00

- насiння канаркової трави


5

5

-

1008 40 00 00

- пальчатка (росичка) (Digitaria spp.)


20

20

-

1008 50 00 00

- киноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa)


20

20

-

1008 60 00 00

- тритикале


20

20

-

1008 90 00

- iншi зернові культури:

1008 90 00 10

- - нешліфоване насіння цицанії водяної, або тускарори (Zizania aquatica) (дикий рис)


1

1

-

1008 90 00 90

- - iншi


20

20

-вгору