Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, перша редакція — Прийняття від 19.09.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Група 30
Фармацевтична продукція

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) харчові продукти або напої (такі як дієтичні, діабетичні або збагачені поживними добавками харчові продукти, харчові добавки, тонізуючі напої та мінеральні води), крім поживних препаратів для внутрішньовенного введення (розділ IV);

(b) препарати, такі як таблетки, жувальна гумка або пластирі (трансдермальні системи), призначені для того, щоб допомогти курцям кинути курити (товарна позиція 2106 або 3824);

(c) спеціально кальциновані або тонкоподрібнені гіпси, що використовуються у стоматології (товарна позиція 2520);

(d) водні дистиляти або водні розчини ефірних олій, призначені для використання у медицині (товарна позиція 3301);

(e) препарати товарних позицій 3303-3307, навіть якщо вони мають терапевтичні або профілактичні властивості;

(f) мило або інші продукти товарної позиції 3401 із вмістом медикаментозних речовин;

(g) препарати на основі гіпсу, що використовуються у стоматології (товарна позиція 3407); або

(h) альбумін крові, не підготовлений для терапевтичного або профілактичного використання (товарна позиція 3502).

2. У товарній позиції 3002 термін "імунологічні продукти" застосовується до пептидів та білків (крім товарів товарної позиції 2937), таких як моноклональні антитіла (MAB), фрагменти антитіл, коньюгати антитіл та коньюгати фрагментів антитіл, інтерлейкіни, інтерферони (IFN), хемокіни та деякі фактори некрозу пухлини (TNF), фактори росту (GF), гематопоетини та колонієстимулюючі фактори (CSF), які безпосередньо беруть участь у регулюванні імунологічних процесів.

3. У товарних позиціях 3003 і 3004 та примітці 4 (d) до цієї групи слід розуміти:

(a) як незмішані продукти:

(1) незмішані продукти, розчинені у воді;

(2) усі товари групи 28 або 29; та

(3) прості рослинні екстракти товарної позиції 1302, стандартизовані або розчинені у будь-якому розчиннику;

(b) як змішані продукти:

(1) колоїдні розчини та суспензії (крім колоїдної сірки);

(2) рослинні екстракти, одержані шляхом оброблення сумішей рослинної сировини; та

(3) солі та концентрати, одержані шляхом випаровування природних мінеральних вод.

4. До товарної позиції 3006 включаються продукти, зазначені тільки у цій товарній позиції і не зазначені в інших товарних позиціях УКТЗЕД:

(a) стерильний хірургічний кетгут, аналогічні стерильні матеріали для накладання швів (включаючи стерильні хірургічні або стоматологічні нитки, які розсмоктуються) та стерильні адгезиви для тканин для хірургічного закриття ран;

(b) ламінарія стерильна та стерильні тампони з ламінарії;

(c) стерильні хірургічні або стоматологічні кровоспинні засоби (гемостатики), які розсмоктуються; стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які розсмоктуються або не розсмоктуються;

(d) контрастні препарати для рентгенографічних обстежень і діагностичні реактиви, призначені для введення хворим, а саме: незмішані речовини у дозованих формах або речовини, що складаються з двох або більше компонентів, змішаних для аналогічного використання;

(e) реагенти для визначення групи крові;

(f) стоматологічні цементи та інші матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток;

(g) санітарні сумки та набори для надання першої медичної допомоги;

(h) хімічні контрацептивні засоби на основі гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або сперміцидів;

(ij) препарати у вигляді гелю, призначені для використання в медицині або ветеринарії як засіб для змащення частин тіла у процесі хірургічних операцій або фізичних обстежень чи як сполучний агент між тілом і медичними інструментами;

(k) фармацевтичні відходи, такі як фармацевтичні продукти, не придатні для використання за призначенням, наприклад унаслідок закінчення строку їх придатності; та

(l) пристрої, що ідентифікуються як пристрої, призначені для стомічного використання, а саме мішечки, що використовуються при колостомії, ілеостомії, уростомії, виготовлені за формою, та їх адгезивні пластини або лицеві частини.

Додаткова примітка:

1. Товарна позиція 3004 включає лікарські засоби, виготовлені на основі рослинної сировини, та препарати, виготовлені на основі таких активних речовин, як вітаміни, мінеральні речовини, незамінні амінокислоти або жирні кислоти, в упаковках для роздрібної торгівлі. Ці препарати класифікують у товарній позиції 3004, якщо вони мають на етикетці, упаковці або в інструкції для користувачів відповідні вказівки:

(a) специфічні недуги, хвороби або їх ознаки, для лікування яких цей продукт повинен використовуватися;

(b) концентрація активної речовини або речовин;

(c) дозування; та

(d) спосіб застосування.

Ця товарна позиція включає гомеопатичні лікарські препарати, якщо виконуються умови, зазначені в пунктах (a), (c) і (d).

Якщо препарати виготовлені на основі вітамінів, мінеральних речовин, компонентів амінокислот або жирних кислот, рівень вмісту однієї з цих речовин у рекомендованій середньодобовій нормі вживання, яка зазначена в інструкції для користувачів, повинна бути значно більшою, ніж рекомендована середньодобова норма вживання з метою збереження загального стану здоров’я або доброго самопочуття.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

3001

Залози та iншi органи, призначенi для органотерапевтичного використання, висушенi, подрiбненi або не подрiбненi у порошок; екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв, призначенi для органотерапевтичного використання; гепарин та його солi; iншi речовини людського або тваринного походження, підготовлені для терапевтичного або профiлактичного застосування, не включені до інших товарних позицій:

3001 20

- екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв (продуктiв їх секрецiї):

3001 20 10 00

- - людського походження


0

0

-

3001 20 90 00

- - iншi


0

0

-

3001 90

- iншi:

3001 90 20 00

- - людського походження


0

0

-


- - iншi:

3001 90 91 00

- - - гепарин та його солi


0

0

-

3001 90 98 00

- - - iншi


0

0

-

3002

Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні, інші фракції крові та імунологічні продукти, модифіковані або немодифіковані, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні продукти:

3002 10

- сироватки iмуннi та iншi фракцiї кровi та iмунологiчні продукти, модифіковані або немодифіковані, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів:

3002 10 10 00

- - сироватки iмуннi (антисироватки)


0

0

-


- - iншi:

3002 10 91 00

- - - гемоглобiн, глобулiни кровi i сироватковi глобулiни


0

0

-


- - - iншi:

3002 10 95 00

- - - - людського походження


0

0

-

3002 10 99 00

- - - - iншi


0

0

-

3002 20 00 00

- вакцини для людей


0

0

-

3002 30 00 00

- вакцини ветеринарнi


0

0

-

3002 90

- iншi:

3002 90 10 00

- - кров людей


0

0


3002 90 30 00

- - кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування


0

0

-

3002 90 50 00

- - культури мiкроорганiзмiв


0

0

-

3002 90 90 00

- - iншi


0

0

-

3003

Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарів, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі:

3003 10 00 00

- що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини або їх похiднi


0

0

-

3003 20 00 00

- що мiстять iншi антибiотики


0

0

-


- що мiстять гормони або iншi сполуки товарної позицiї 2937, але без вмiсту антибiотикiв:

3003 31 00 00

- - що мiстять iнсулiн


0

0

-

3003 39 00 00

- - iншi


0

0

-

3003 40 00 00

- що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але не мiстять гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або антибiотикiв


0

0

-

3003 90 00

- iншi:

3003 90 00 10

- - - фітин (phytine)


0

0

-

3003 90 00 90

- - - інші


0

0

-

3004

Лiкарськi засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються із змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі:

3004 10 00 00

- що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або із вмiстом стрептомiцинiв або їх похiдних


0

0

-

3004 20 00 00

- що мiстять iншi антибiотики


0

0

-


- що мiстять гормони або iншi сполуки товарної позицiї 2937, але без вмiсту антибiотикiв:

3004 31 00 00

- - що мiстять iнсулiн


0

0

-

3004 32 00 00

- - що мiстять гормони кори надниркової залози, їх похідні або структурні аналоги


0

0

-

3004 39 00 00

- - iншi


0

0

-

3004 40 00 00

- що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але без вмiсту гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або антибiотикiв


0

0

-

3004 50 00 00

- iншi лiкарськi засоби, що мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної позицiї 2936


0

0

-

3004 90 00 00

- iншi


0

0

-

3005

Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев’язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї:

3005 10 00 00

- перев’язувальнi адгезивнi та iншi вироби, що мають липкий шар (липку поверхню)


0

0

-

3005 90

- iншi:

3005 90 10 00

- - вата та вироби з вати


0

0

-


- - iншi:


- - - з текстильних матерiалiв:

3005 90 31 00

- - - - марля та вироби з марлi


0

0

-

3005 90 50 00

- - - - iншi


0

0

-

3005 90 99 00

- - - iншi


0

0

-

3006

Фармацевтичнi товари, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:

3006 10

- кетгут хiрургiчний стерильний, аналогiчнi стерильнi матеріали для накладання швів (включаючи стерильні хiрургiчнi або стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і стерильнi адгезиви для тканин для хірургічного закриття ран; ламінарія стерильна та тампони з ламінарії стерильні; стерильні хiрургiчні або стоматологiчні кровоспинні засоби, що розсмоктуються (гемостатики); стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які розсмоктуються або не розсмоктуються:

3006 10 10 00

- - кетгут хiрургiчний стерильний


0

0

-

3006 10 30 00

- - стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні бар’єри, які розсмоктуються або не розсмоктуються


0

0

-

3006 10 90 00

- - iншi


0

0

-

3006 20 00 00

- реагенти для визначення групи кровi


0

0

-

3006 30 00 00

- контрастні препарати для рентгенографiчних обстежень; дiагностичнi реактиви для введення хворим


0

0

-

3006 40 00 00

- зубні цементи та iншi стоматологiчнi матерiали для пломбування зубiв; цементи для реконструювання (відновлення) кісток


0

0

-

3006 50 00 00

- санiтарнi сумки та набори для надання першої допомоги


0

0

-

3006 60 00 00

- хiмiчнi контрацептивнi засоби на основi гормонiв, інших сполук товарної позиції 2937 або спермiцидiв


0

0

-

3006 70 00 00

- препарати у вигляді гелю, призначені для використання в медицині або ветеринарії як засіб для змащення частин тіла в процесі хірургічних операцій або фізичних обстежень чи як сполучний агент між тілом і медичними інструментами


0

0

-


- інші:

3006 91 00 00

- - пристрої, що ідентифікуються як пристрої для стомічного використання


0

0

-

3006 92 00 00

- - фармацевтичні відходи та не придатні для використання фармацевтичні засоби


0

0

-вгору