Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, перша редакція — Прийняття від 19.09.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Група 24
Тютюн і промислові замінники тютюну

Примітка:

Ця група не включає лікарські сигарети (група 30).

Примітка до підпозицій:

1. В підпозиції 2403 11 термін "тютюн для кальяна" означає тютюн, призначений для куріння за допомогою кальяна, що складається з суміші тютюну та гліцерину, з вмістом або без вмісту ароматичних масел і екстрактів, меляси або цукру, який має або не має фруктового аромату. Проте продукти, що не містять табаки, призначені для куріння за допомогою кальяна, виключаються з цієї підпозиції.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

2401

Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи:

2401 10

- тютюн з невідділеною середньою жилкою:

2401 10 35 00

- - свiтлий тіньового сушіння


1

1

-

2401 10 60 00

- - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушіння


1

1

-

2401 10 70 00

- - тютюн темний тіньового сушіння


1

1

-

2401 10 85 00

- - тютюн вогневого сушiння


1

1

-

2401 10 95 00

- - інший


1

1

-

2401 20

- тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою:

2401 20 35 00

- - тютюн свiтлий тіньового сушіння


1

1

-

2401 20 60 00

- - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушіння


1

1

-

2401 20 70 00

- - тютюн темний тіньового сушіння


1

1

-

2401 20 85 00

- - тютюн вогневого сушiння


1

1

-

2401 20 95 00

- - інший


1

1

-

2401 30 00 00

- тютюновi вiдходи


1

1

-

2402

Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками:

2402 10 00 00

- сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну


10

10

тис. шт

2402 20

- сигарети, цигарки з вмiстом тютюну:

2402 20 10 00

- - з вмiстом гвоздики


1,5 євро за
1000 шт

1,5 євро за
1000 шт

тис. шт

2402 20 90

- - iншi:

2402 20 90 10

- - - сигарети без фільтра, цигарки


1,5 євро за
1000 шт

1,5 євро за
1000 шт

тис. шт

2402 20 90 20

- - - сигарети з фільтром


1,5 євро за
1000 шт

1,5 євро
за
1000 шт

тис. шт

2402 90 00 00

- iншi


20

20

-

2403

Інший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї:


- тютюн для куріння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв тютюну у будь-якій пропорцiї:

2403 11 00 00

- - тютюн для кальяна, зазначений в примітці 1 до цієї групи


20

20

-

2403 19

- - інший:

2403 19 10 00

- - - у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 500 г


20

20

-

2403 19 90 00

- - - iнший


20

20

-


- iнші:

2403 91 00 00

- - "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн


1,8 євро за 1 кг

1,8 євро за 1 кг

-

2403 99

- - iнші:

2403 99 10 00

- - - жувальний i нюхальний тютюн


1,8 євро за 1 кг

1,8 євро за 1 кг

-

2403 99 90 00

- - - iнший


1,8 євро за 1 кг

1,8 євро за 1 кг

-

Розділ V
МІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Група 25
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

Примітки:

1. Якщо в контексті або в примітці 4 до цієї групи інше не обумовлено, до цієї групи включаються лише продукти, сирі або промиті (у тому числі із застосуванням хімічних речовин, що виводять домішки без зміни структури продукту), роздроблені, перетворені в порошок, просіяні, розмелені, збагачені шляхом флотації, магнітної сепарації або з використанням інших механічних чи фізичних процесів (за винятком кристалізації). Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одержані змішуванням або оброблені іншими способами, не зазначеними в кожній товарній позиції, до цієї групи не включаються.

Продукти цієї групи можуть уміщувати домішки протипилового агента за умови, що це не змінює властивостей продукту і робить його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного застосування.

2. Ця група не включає:

(a) сірку сублімовану, осаджену або колоїдну (товарна позиція 2802);

(b) мінеральні барвники (земельні фарби) із вмістом 70 мас. % або більше хімічно зв’язаного заліза в перерахунку на Fe2O3 (товарна позиція 2821);

(c) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30;

(d) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);

(e) брущатку, бордюрне каміння та плити для брукування (товарна позиція 6801); кубики для мозаїки та аналогічні вироби (товарна позиція 6802); сланець для покрівлі, облицювання або гідроізоляції (товарна позиція 6803);

(f) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція 7102 чи 7103);

(g) штучно вирощені кристали хлориду натрію або оксиду магнію (крім оптичних елементів) масою кожний не менш як 2,5 г (товарна позиція 3824); оптичні елементи з хлориду натрію або оксиду магнію (товарна позиція 9001);

(h) крейду для більярду (товарна позиція 9504); або

(ij) крейду для писання чи малювання або кравецьку крейду (товарна позиція 9609).

3. Продукти, що можуть включатися як до товарної позиції 2517, так і до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи, повинні включатися до товарної позиції 2517.

4. До товарної позиції 2530 включаються, серед інших (inter alia): вермикуліт, перліт і хлорити неспучені; природні пігменти, кальциновані або некальциновані, змішані або незмішані; природний слюдяний оксид заліза; сепіоліт (у вигляді полірованих або неполірованих кусків); бурштин; сепіоліт агломерований і бурштин агломерований, у пластинках, прутках, паличках або аналогічних формах, не оброблені після відливання; гагат (чорний бурштин); стронціаніт (кальцинований або некальцинований), крім оксиду стронцію; уламки кераміки, цегли або бетону.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

2501 00

Сiль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або ті, що містять або не містять домішки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкість сухих продуктiв і плиннiсть рiдких); вода морська:

2501 00 10 00

- вода морська та сольовi розчини


2

2

-


- сiль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або ті, що містять або не містять домішки речовин, які запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок:

2501 00 31 00

- - для хiмiчних перетворень (вiддiлення натрiю вiд хлору) з подальшим використанням для виробництва iншої продукції


2

2

-


- - iнша:

2501 00 51 00

- - - денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крiм консервування чи виготовлення харчових продуктiв, для споживання людьми або годівлі тварин


2

2

-


- - - iнша:

2501 00 91 00

- - - - сiль, придатна для споживання людьми


2

2

-

2501 00 99 00

- - - - iнша


2

2

-

2502 00 00 00

Пiрит невипалений


2

2

-

2503 00

Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної:

2503 00 10 00

- сiрка сира або нерафiнована


1

1

-

2503 00 90 00

- iнша


1

1

-

2504

Графiт природний:

2504 10 00 00

- у виглядi порошку або пластівців


2

2

-

2504 90 00 00

- iнший


2

2

-

2505

Пiски природнi всiх видiв, забарвлені або незабарвлені, крiм металоносних пiскiв групи 26:

2505 10 00 00

- пiски кремнеземні і пiски кварцові


2

2

-

2505 90 00 00

- iнший пiсок


2

2

-

2506

Кварц (крiм природних пiсків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:

2506 10 00 00

- кварц


2

2

-

2506 20 00 00

- кварцит


2

2

-

2507 00

Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або некальцинованi:

2507 00 20 00

- каолiн


10

10

-

2507 00 80 00

- iншi глини каолiновi


10

10

-

2508

Іншi глини (крiм спучених глин товарної позицiї 6806), андалузит, кiанiт і силiманiт, кальцинованi або некальцинованi; мулiт; землi шамотнi або динасовi:

2508 10 00 00

- бентонiт


20

20

-

2508 30 00 00

- глина вогнетривка


20

20

-

2508 40 00

- iншi глини:

2508 40 00 10

- - землi знебарвлювальнi та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину)


20

20

-

2508 40 00 90

- - інші


10

10

-

2508 50 00 00

- андалузит, кiанiт і силiманiт


20

20

-

2508 60 00 00

- мулiт


20

20

-

2508 70 00 00

- землi шамотнi або динасовi


20

20

-

2509 00 00 00

Крейда


10

10

-

2510

Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна:

2510 10 00 00

- нерозмеленi


2

2

-

2510 20 00 00

- розмеленi


2

2

-

2511

Сульфат барiю природний (барит); карбонат барiю природний (вiтерит), кальцинований або некальцинований, крiм оксиду барiю товарної позицiї 2816:

2511 10 00 00

- сульфат барiю природний (барит)


2

2

-

2511 20 00 00

- карбонат барiю природний (вiтерит)


2

2

-

2512 00 00 00

Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кізельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременисті землi, кальцинованi або некальцинованi, з питомою вагою 1 або менше


10

10

-

2513

Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали, термiчно обробленi або необробленi:

2513 10 00 00

- пемза


2

2

-

2513 20 00 00

- наждак, корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали


2

2

-

2514 00 00 00

Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми


2

2

-

2515

Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва з питомою вагою 2,5 або більше, та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи роздiлені iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:


- мармур i травертин:

2515 11 00 00

- - необробленi або начорно обробленi


2

2

-

2515 12 00 00

- - лише розрізані, розпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми


2

2

-

2515 20 00 00

- екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва; алебастр


2

2

-

2516

Гранiт, порфір, базальт, пiсковик та iнші камені для монументiв чи будiвництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи роздiлені iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:


- гранiт:

2516 11 00 00

- - необроблений або начорно оброблений


10

10

-

2516 12 00 00

- - лише розрізаний, розпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми


10

10

-

2516 20 00

- пiсковик:2516 20 00 10

- - необроблений або начорно оброблений


10

10

-

2516 20 00 90

- - інший


20

20

-

2516 90 00 00

- iнші камені для монументiв чи будiвництва


10

10

-

2517

Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залiзничних колій, або як iнші види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi; макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв, із вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених на початку цiєї товарної позицiї; гудронований макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:

2517 10

- галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залiзничних колій, або як iнші види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi:

2517 10 10 00

- - галька, гравiй, щебінь


2

2

-

2517 10 20 00

- - вапняк, доломiт та iнше каміння із вмiстом вапняку, подрiбнене


2

2

-

2517 10 80 00

- - iншi


2

2

-

2517 20 00 00

- макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв із вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї 2517 10


2

2

-

2517 30 00 00

- гудронований макадам (дорожнє покриття)


2

2

-


- гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:2517 41 00 00

- - з мармуру


2

2

-

2517 49 00 00

- - iншi


2

2

-

2518

Доломiт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломiт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломітова набивна суміш:

2518 10 00 00

- доломiт, некальцинований або неспечений


2

2

-

2518 20 00

- доломіт, кальцинований або спечений:

2518 20 00 10

- - із середнім діаметром частинок менш як 0,3 мм


0

0

-

2518 20 00 90

- - інший


2

2

-

2518 30 00 00

- доломітова набивна суміш


2

2

-

2519

Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) із вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спіканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок:
2519 10 00 00

- карбонат магнiю природний (магнезит)


0

0

-

2519 90

- iншi:2519 90 10 00

- - оксид магнiю, крiм кальцинованого природного карбонату магнiю


0,1

0,1

-

2519 90 30 00

- - магнезiя випалена (спечена)


0,1

0,1

-

2519 90 90 00

- - iншi


2

2

-

2520

Гiпс; ангiдрит; гіпсові в’яжучі (у виглядi кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю), забарвлені чи незабарвлені, із вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi прискорювачiв чи уповiльнювачiв:

2520 10 00 00

- гiпс; ангiдрит


2

2

-

2520 20 00 00

- гіпсові в’яжучі


2

2

-

2521 00 00 00

Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу


10

10

-

2522

Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне, крiм оксиду і гiдроксиду кальцiю, зазначених у товарній позицiї 2825:

2522 10 00 00

- вапно негашене


10

10

-

2522 20 00 00

- вапно гашене


10

10

-

2522 30 00 00

- вапно гiдравлiчне


10

10

-

2523

Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвленi або незабарвленi, готові чи у вигляді клінкерів:2523 10 00 00

- клiнкери цементнi


10

10

-


- портландцемент:
2523 21 00 00

- - цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений


10

10

-

2523 29 00 00

- - iншi


10

10

-

2523 30 00 00

- цемент глиноземистий


2

2

-

2523 90 00 00

- iншi цементи гiдравлiчнi


10

10

-

2524

Азбест:

2524 10 00 00

- крокідоліт


2

2

-

2524 90 00 00

- iнший


2

2

-

2525

Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; вiдходи слюди:

2525 10 00 00

- слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми


2

2

-

2525 20 00 00

- слюда в порошку


2

2

-

2525 30 00 00

- вiдходи слюди


2

2

-

2526

Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк:
2526 10 00 00

- неподрiбнений, нерозмелений


10

10

-

2526 20 00 00

- подрiбнений або розмелений


5

5

-

[2527]


2528 00 00 00

Борати природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi), крiм боратiв, видiлених з природних розсолів; борна кислота природна із вмiстом не більш як 85 мас. % Н3ВО3 у перерахунку на суху речовину


2

2

-

2529

Польовий шпат; лейцит; нефелiн і сiєнiт нефелiновий; флюорит (плавиковий шпат):2529 10 00 00

- польовий шпат


2

2

-


- флюорит (плавиковий шпат):2529 21 00 00

- - із вмiстом фтористого кальцiю 97 мас. % або менше


0

0

-

2529 22 00 00

- - із вмiстом фтористого кальцiю більш як 97 мас. %


0

0

-

2529 30 00 00

- лейцит; нефелiн та сiєнiт нефелiновий


2

2

-

2530

Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних позицій:

2530 10 00 00

- вермикулiт, перлiт і хлорити, неспінені


2

2

-

2530 20 00 00

- кiзерит, епсомiт (природнi сульфати магнiю)


2

2

-

2530 90 00 00

- iншi


2

2

-вгору