Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції безпечного материнства на 2002-2005 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Заходи від 15.10.2002583-р
Документ 583-2002-р, поточна редакція — Прийняття від 15.10.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 жовтня 2002 р. N 583-р
Київ

Про затвердження заходів щодо реалізації
Концепції безпечного материнства
на 2002-2005 роки

1. Затвердити заходи щодо реалізації Концепції безпечного
материнства на 2002-2005 роки (далі - заходи), що додаються.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським держадміністраціям затвердити
у місячний термін відповідні регіональні заходи.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечувати здійснення заходів виходячи із загального обсягу
видатків, передбачених їм у державному бюджеті на відповідний рік.
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям
передбачати виділення з місцевих бюджетів коштів для здійснення
регіональних заходів.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським держадміністраціям подавати МОЗ щороку до
1 березня матеріали для узагальнення та інформування до 1 квітня
Кабінету Міністрів України про хід здійснення заходів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2002 р. N 583-р
ЗАХОДИ
щодо реалізації Концепції безпечного
материнства на 2002-2005 роки

1. Внести в установленому порядку пропозиції щодо:
приведення у відповідність з рекомендаціями ВООЗ
нормативно-правових актів, що стосуються визначення критеріїв
життєздатності новонародженого.
МОЗ, Мін'юст, Держкомстат.
2003 рік;
проведення медичного обстеження осіб, які подали заяву про
реєстрацію шлюбу.
МОЗ, Мін'юст.
2002 рік;
посилення відповідальності батьків за здоров'я та виховання
дітей.
Держкомсім'ямолодь, МОН, МОЗ,
Мін'юст.
2003 рік.
2. Внести у державну статистичну звітність зміни щодо
показників стану здоров'я жінок та дітей.
МОЗ, Держкомстат.
2002-2004 роки.
3. Розробити і запровадити стандарти надання
акушерсько-гінекологічної допомоги.
МОЗ, Академія медичних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські
держадміністрації.
2003 рік.
4. Створити перинатальні центри на базі родопомічних та
дитячих лікувальних закладів у кожному обласному центрі та в
містах з чисельністю населення 100 тис. і більше.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2004 роки.
5. Вивчити питання щодо створення спеціалізованої служби з
проблем порушення репродуктивної функції жінок.
МОЗ, Академія медичних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські
держадміністрації.
2004 рік.
6. Відновити роботу виїзних жіночих консультацій для
забезпечення потреб сільського населення у кваліфікованій медичній
допомозі.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2005 роки.
7. Розробити і затвердити методичні рекомендації щодо
підготовки сімейних пар до пологів та необхідності грудного
вигодовування дитини.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2004 роки.
8. Забезпечити поширення досвіду роботи центрів лактації та
підтримки грудного вигодовування, що діють в Україні, та
ініціативи ВООЗ ЮНІСЕФ "Лікарня, доброзичлива до дитини".
МОЗ, Академія медичних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2005 роки.
9. Забезпечити родопомічні заклади препаратами заліза для
лікування вагітних з тяжкими формами залізодефіцитної анемії.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські
держадміністрації.
Починаючи з 2003 року.
10. Забезпечити обстеження всіх новонароджених на генетично
обумовлені захворювання з порушенням обміну речовин
(фенілкетонурія, гіпотиреоз).
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські
держадміністрації.
Починаючи з 2003 року.
11. Розробити і затвердити методичні рекомендації з питань
планування сім'ї, безпечного материнства для спеціалістів
первинної ланки надання медичної допомоги.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2004 роки.
12. Розглянути можливість введення до штату
лікувально-профілактичних закладів, що надають допомогу вагітним
жінкам, посади психолога.
МОЗ.
2004-2005 роки.
13. Удосконалити програми підготовки та перепідготовки
педагогічних працівників за напрямами "Педагогічна освіта" та
"Медицина" з питань статевого виховання молоді.
МОН, МОЗ.
2003-2004 роки.
14. Розробити і включити до навчальних планів закладів
післядипломної педагогічної освіти програму з питань
репродуктивного здоров'я, планування сім'ї, охорони материнства і
дитинства, відповідального батьківства.
МОН, Академія педагогічних наук,
МОЗ.
2003-2004 роки.
15. Запровадити проведення в навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації спеціальних лекторіїв з медичних та правових знань з
проблем впливу на здоров'я людини паління, алкоголізму,
наркоманії, ВІЛ-інфекції, абортів, захворювань, що передаються
статевим шляхом.
МОН, Академія педагогічних наук,
МОЗ.
2003-2005 роки.
16. Продовжити розроблення і впровадження соціальних програм
для дітей та молоді з питань здорового способу життя, статевого
виховання, збереження репродуктивного здоров'я, запобігання
захворюванням, що передаються статевим шляхом.
Держкомсім'ямолодь, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2004 роки.
17. Розробити навчальні програми з питань грудного
вигодовування немовлят згідно з рекомендаціями ВООЗ для
удосконалення підготовки лікарів і середнього медперсоналу.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2004 роки.
18. Розробити методичні рекомендації щодо профілактики,
діагностики та лікування основних видів акушерської патології.
МОЗ, Академія медичних наук.
2004-2005 роки.
19. Розробити і запровадити комп'ютерну програму моніторингу
патології плоду та проведення профілактичних оглядів з метою
діагностики передпухлинних і пухлинних захворювань жіночих
статевих органів.
МОЗ, Академія медичних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські
держадміністрації.
2004-2005 роки.
20. Провести наукові дослідження щодо удосконалення
організації діагностики та лікування безпліддя.
Академія медичних наук, МОЗ.
2004-2005 роки.
21. Провести вибіркове медико-соціальне дослідження з питань
захворюваності на анемію серед жінок дітородного віку та дітей до
трьох років. За підсумками дослідження підготувати відповідні
рекомендації.
Держкомстат, МОЗ, Академія
медичних наук.
2002-2003 роки.
22. Забезпечувати підготовку і випуск інформаційних
матеріалів з питань підготовки молоді до подружнього життя,
планування сім'ї, безпечного материнства та відповідального
батьківства, здорового способу життя, запобігання захворюванням,
що передаються статевим шляхом.
Держкомсім'ямолодь, МОЗ, МОН,
Академія медичних наук, Академія
педагогічних наук.
2003-2004 роки.
23. Забезпечити видання статистичного збірника "Діти, жінки
та сім'я в Україні".
Держкомстат, МОН, МОЗ,
Держкомсім'ямолодь.
Один раз на 2 роки починаючи
з 2002 року.
24. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації
медичних, соціальних, правових, психолого-педагогічних аспектів
безпечного материнства, відповідального батьківства.
Держкомінформ.
Постійно.
25. Розробити інформаційно-методичні матеріали з питань
збереження репродуктивного здоров'я, безпечного материнства,
відповідального батьківства для батьківських комітетів
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
МОН, Академія педагогічних наук.
2002-2003 роки.
26. Передбачати проведення у навчальних закладах заходів з
відзначення Дня матері, відродження національних свят з метою
пропаганди кращих духовних надбань народу, розвитку і підтримки
традицій вшанування жінки-матері, підвищення ролі жінки в
суспільстві.
МОН, Держкомінформ, Мінкультури,
Держкомсім'ямолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
27. Створити умови для функціонування в закладах культури та
бібліотеках клубів молодої родини, сімейних клубів, проведення
циклів інформаційних заходів з питань підготовки до подружнього
життя, планування сім'ї, безпечного материнства, відповідального
батьківства, виховання дітей, пропаганди здорового способу життя.
Мінкультури.
Постійно.
28. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації
стану здійснення заходів.
МОЗ, МОН, Держкомсім'ямолодь,
Держкомінформ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.вгору