Про кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29.04.19885822-XI
Документ 5822-XI, перша редакція — Прийняття від 29.04.1988
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про кримінальну відповідальність
за жорстоке поводження з тваринами

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1988, N 19, ст. 481 )

Враховуючи побажання трудящих, пропозиції громадських
організацій про посилення відповідальності за жорстоке поводження
з тваринами і беручи до уваги, що такі дії несумісні з мораллю
соціалістичного суспільства і завдають шкоди справі виховання
громадян, особливо дітей, Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Встановити, що жорстоке поводження з тваринами, що спричинило
їх загибель або каліцтво, а так само мучення тварин, вчинені
особою, до якої протягом року було застосовано адміністративне
стягнення за такі ж дії, тягнуть за собою кримінальну
відповідальність у вигляді виправних робіт на строк до шести
місяців або штрафу у розмірі до ста карбованців.
У зв'язку з цим внести доповнення в такі законодавчі акти
Української РСР:
1. Доповнити Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) статтею 207-1 такого змісту:
"С т а т т я 207-1. Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з тваринами, що спричинило їх загибель
або каліцтво, а так само мучення тварин, вчинені особою, до якої
протягом року було застосовано адміністративне стягнення за такі ж
дії, - караються виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом у розмірі до ста карбованців".
2. Частину першу статті 111 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1002-05 ) після цифр "206" доповнити
цифрами "207-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 29 квітня 1988 р.
N 5822-XIвгору