Документ 581-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 438-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 травня 2011 р. № 581
Київ

Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устатковання, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 438 від 23.05.2012}

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 282, підпункту 5 пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України і підпункту "б" пункту 2 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 438 від 23.05.2012}

1. Затвердити Порядок ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устатковання, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. № 581

ПОРЯДОК
ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устатковання, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива

1. Цей Порядок визначає механізм ввезення суб'єктами господарювання на митну територію України без сплати ввізного мита та податку на додану вартість техніки, обладнання та устатковання, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біологічних видів палива, виготовлення і реконструкції (переобладнання) технічних та транспортних засобів з метою забезпечення споживання біологічних видів палива, і технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що працюють з використанням біологічних видів палива, які класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД, визначеними у статті 7 Закону України "Про альтернативні види палива", що не виробляються та не мають аналогів в Україні, а також визначені Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива" (далі - товари).

2. Ввезення на митну територію України товарів здійснюється в порядку, встановленому законодавством з питань митної справи.

3. Для підтвердження відповідності товарів критеріям, визначеним у пункті 1 цього Порядку, суб'єкт господарювання подає митному органові заяву із зазначенням найменування товарів, їх кодів згідно з УКТЗЕД, кількості, вартості та призначення, до якої додаються:

1) засвідчені в установленому порядку копії:

зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на митну територію України;

технічного паспорта або іншого документа заводу - виробника товару, в якому зазначено, що товар призначений для виробництва та/або споживання біологічних видів палива;

2) висновок Міністерства економічного розвитку і торгівлі, виданий у встановленому Міністерством порядку, про те, що товари не виробляються та не мають аналогів в Україні.

4. Суб'єкт господарювання, який ввозить товари (крім транспортних засобів), подає щомісяця до 5 числа митному органові, що здійснив оформлення товарів, звіт про їх цільове використання у двох примірниках, один з яких (з відміткою про прийняття товарів) надсилається митним органом до 15 числа органові державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта господарювання. Форма звіту затверджується Держмитслужбою за погодженням з Державною податковою службою.

5. У разі виявлення факту використання товарів не за призначенням митний орган, що здійснив оформлення товарів, надсилає відповідну інформацію органові державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта господарювання та вживає із залученням заінтересованих центральних органів виконавчої влади заходів до стягнення несплачених сум податку на додану вартість, ввізного мита та пені в порядку та розмірах, передбачених підпунктом "б" пункту 2 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, частиною другою статті 282 і останнім абзацом пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 438 від 23.05.2012}вгору