Документ 580-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 18.03.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про державні нагороди України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.157 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 7 Закону України "Про державні нагороди України"
( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21,
ст. 162) доповнити абзацом такого змісту:
"орден Данила Галицького - для нагородження
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України, а також
державних службовців за значний особистий внесок у розбудову
України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 580-IV



вгору