Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011580
Документ 580-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.04.2014, підстава - 117-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2011 р. N 580
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 117 ( 117-2014-п ) від 23.04.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 580
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. В абзаці четвертому пункту 19 Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403; 2007 р., N 41, ст. 1624;
2010 р., N 7, ст. 333, N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275):
після слів і цифр "від 14 квітня 2010 р. N 357" доповнити
словами і цифрами "(Офіційний вісник України, 2010 р., N 39,
ст. 1297)";
доповнити абзац реченням такого змісту: "Строк надання
авансових платежів, що використовуються для придбання конструкцій,
обладнання та устаткування іноземного виробництва, може бути
продовжено за рішенням Кабінету Міністрів України.".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 117
( 117-2014-п ) від 23.04.2014 }

3. Доповнити пункт 14 Порядку використання запозичених у
2010 році коштів для виконання завдань та заходів Державної
цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 990
( 990-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2939,
N 94, ст. 3335; 2011 р., N 17, ст. 710, N 24, ст. 1001, N 30,
ст. 1299), після четвертого речення реченням такого змісту: "Строк
надання авансових платежів, що використовуються для придбання
конструкцій, обладнання та устаткування іноземного виробництва,
може бути продовжено за рішенням Кабінету Міністрів України.".вгору