Про заходи щодо забезпечення надання населенню санітарно-гігієнічних послуг
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.200258-р
Документ 58-2002-р, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 14 лютого 2002 р. N 58-р
Київ

Про заходи щодо забезпечення надання
населенню санітарно-гігієнічних послуг

1. МОЗ привести до 1 березня 2002 р. у відповідність із
сучасними вимогами санітарні правила щодо об'єктів, які
використовуються для надання санітарно-гігієнічних послуг
(пральні, лазні, їх дезінфекційні камери).
2. Держбуду забезпечити до 1 березня 2002 р. розроблення та
затвердження державних будівельних норм "Підприємства побутового
обслуговування" для об'єктів, які використовуються для надання
санітарно-гігієнічних послуг.
3. Мінекономіки разом з МОЗ та Укрсоюзсервісом розробити і
надіслати до 1 квітня 2002 р. Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям методичні рекомендації щодо складання переліків
суб'єктів господарювання, які надають населенню
санітарно-гігієнічні послуги (відповідно до санітарних правил і
державних будівельних норм).
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:
забезпечити до 1 червня 2002 р. разом з МНС, МОЗ та
Укрсоюзсервісом складання переліків, зазначених у пункті 3 цього
розпорядження, виділивши окремо суб'єкти господарювання, які
можуть залучатися за їх згодою на підставі відповідних
цивільно-правових угод до проведення санітарної обробки людей та
одягу в разі настання надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, надзвичайних екологічних ситуацій і
ліквідації їх наслідків, при цьому передбачивши у
цивільно-правових угодах завдання суб'єктам господарювання та
норми їх оснащення відповідним обладнанням і витратними
матеріалами для проведення зазначених робіт;
поінформувати до 1 липня 2002 р. Мінекономіки і МНС про
виконання завдань, передбачених цим пунктом.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в разі
відчуження об'єктів комунальної власності, які надають населенню
санітарно-гігієнічні послуги, передбачати в договорах
купівлі-продажу зобов'язання нових власників щодо збереження
профілю діяльності об'єктів.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
МНС.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25вгору