Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009579
Документ 579-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.06.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 червня 2009 р. N 579
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 червня 2009 р. N 579
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах державної реєстрації та обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 7 вересня 1998 р., N 1388 ( 1388-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 1999 р., N 16,
ст. 650; 2000 р., N 34, ст. 1433; 2001 р., N 20, ст. 868),
доповнити:
1) у пункті 10:
друге речення абзацу першого після слів "Кабінету Міністрів
України" словами і цифрами "чи комісії, утвореної відповідно до
Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і
переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985
( 985-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29,
ст. 1371),";
абзац шостий після слів "цих платежів" словами ", за винятком
безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів, які
згідно з податковим законодавством звільнені від сплати цих
податків і зборів, у свідоцтво про реєстрацію яких вноситься
відповідний запис";
2) абзац перший пункту 41 після слів "виконавчого напису
нотаріусів" словами ", постанови державного виконавця";
3) пункт 42 після слів "чи постанова слідчого" словами "або
державного виконавця".
2. У Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням
суду і переданим органам державної виконавчої служби,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 985 ( 985-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 29, ст. 1371; 2003 р., N 29, ст. 1476; 2007 р., N 10, ст. 368;
2008 р., N 89, ст. 2983):
1) доповнити абзац другий пункту 14 після слів "Якщо майно"
словами ", в тому числі транспортні засоби,", а після слів
"безоплатної передачі майна" - словами "органам державної влади,";
2) пункти 16-1 і 22 виключити.вгору