Про Республіканський бюджет Української РСР на 1991 рік
Закон Української РСР; Бюджет від 25.12.1990579-XII
Документ 579-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.08.1991, підстава - 1279-XII

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про Республіканський бюджет Української РСР
на 1991 рік

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 5, ст.23 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1279-XII ( 1279-12 ) від 03.07.91, ВВР, 1991, N 42, ст.549 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Республіканський бюджет Української РСР
на 1991 рік по доходах у сумі 23 055 136 тис. карбованців і по
видатках у сумі 27 495 005 тис. карбованців. Затвердити граничний розмір дефіциту Республіканського
бюджету Української РСР на 1991 рік у сумі 4 439 869 тис.
карбованців. Установити, що фінансування видатків бюджету
здійснюється в межах фактично одержаних доходів.
Стаття 2. Врахувати у Республіканському бюджеті Української
РСР на 1991 рік надходження доходів по основних джерелах у таких
сумах:
(тис. карбованців)
Податок з обороту 12.169.490
Податок на прибуток підприємств, об'єднань і організацій 5.057.126
Доходи від зовнішньоекономічної діяльності 32.100
Надходження коштів від грошово-речової лотереї 30.000
Стабілізаційний податок з підприємств, об'єднань і організацій (11 процентів від 3.300.000 фонду оплати праці)
Податок з обороту на спирт етиловий і олію, що використовуються для промислової переробки 3.907.315
Надходження 50 процентів коштів від фонду уцінки товарів підприємств державної роздрібної торгівлі 100.000
Податок з продажів 1.395.100
Рентні платежі 200.000
Кошти, одержані з місцевих бюджетів на відшкодування банкам різниці в цінах на сільгосппродукцію 5.244.652
Інші податки, збори та неподаткові надходження 1.047.455 ( Стаття 2 в редакції Закону N 1279-12 від 03.07.91 )
Стаття 3. Затвердити на 1991 рік асигнування з
Республіканського бюджету на здійснення таких заходів:
(тис. карбованців)
Фінансування народного господарства 35.723.361
з них на:
відшкодування різниці в цінах на сільськогосподарську продукцію, інші види продовольчих товарів і деякі види сировинних товарів 21.371.071
відшкодування різниці в цінах на вугілля 9.028.900
Фінансування соціально- культурних заходів 7.018.582
з них на:
народну освіту і підготовку кадрів 2.747.492
культуру, мистецтво і засоби масової інформації 433.310
охорону здоров'я і фізичну культуру 547.494
охорону материнства і дитинства, виплату пенсій окремим категоріям громадян та інші заходи щодо соціального забезпечення 2.355.386
утримання соціально-культурних закладів агропромислового комплексу 934.900
Фінансування науково-дослідних робіт 843.874
Утримання республіканських органів державної влади та управління, судів 473.930
Утримання правоохоронних органів 1.066.511
Утворення фондів 550.000
з них:
резервний фонд Кабінету Міністрів Української РСР 500.000
спеціальний резерв коштів для виконання робіт по ліквідації наслідків стихійних явищ, аварій та катастроф 50.000
а соціальний захист населення у зв'язку з реформою цін 13.252.474 ( Стаття 3 в редакції Закону N 1279-12 від 03.07.91 )
Стаття 4. Із загальної суми асигнувань на утримання
республіканських органів державної влади та управління затвердити
видатки на утримання:
(тис. карбованців)
Верховної Ради Української РСР 39.127
апарату Кабінету Міністрів Української РСР 12.311
міністерств і відомств Україн- ської РСР, місцевих статистичних, судових, фінансових органів, податкових інспекцій та органів Головліту УРСР 422.492 ( Стаття 4 в редакції Закону N 1279-12 від 03.07.91 )
Стаття 5. Затвердити на 1991 рік нормативи відрахувань до
місцевих бюджетів по областях і містах республіканського
підпорядкування:
а) від податку з обороту:
Області (у процентах)
Вінницька 70
Волинська 65
Дніпропетровська 70
Донецька 30
Житомирська 70
Закарпатська 60
Запорізька 35
Івано-Франківська 45
Київська 70
Кіровоградська 70
Кримська 70
Луганська 30
Львівська 30
Миколаївська 60
Одеська 35
Полтавська 20
Ровенська 70
Сумська 55
Тернопільська 70
Харківська 55
Херсонська 70
Хмельницька 70
Черкаська 50
Чернівецька 55
Чернігівська 70
м. Київ 55
м. Севастополь 70
б) від суми реалізації облігацій
Державної внутрішньої виграшної
позики 1982 року 50 процентів в) від податку на прибуток підприємств
союзного і республіканського
підпорядкування 10 процентів
прибутку ( Пункт "в" статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1279-12 від 03.07.91 )
Стаття 6. Встановити, що в 1991 році податок з обороту, який
надходить на території Української РСР, повністю зараховується до
бюджету республіки.
Стаття 7. Встановити, що фінансування видатків на
відшкодування різниці в цінах на м'ясо і молоко, які споживаються
в областях, містах Києві та Севастополі, провадиться в 1991 році
за рахунок місцевих бюджетів.
Стаття 8. Запровадити, починаючи з другого півріччя 1991
року, внески у розмірі 3 процентів від фонду споживання (фонду
заробітної плати) всіх госпрозрахункових підприємств, об'єднань і
організацій, незалежно від форм власності і підпорядкованості,
розташованих на території Української РСР, для фінансування
заходів по реалізації Закону Української РСР "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", з віднесенням зазначених витрат на
собівартість продукції (робіт, послуг). ( Закон доповнено статтею 8 згідно із Законом N 1279-12 від
03.07.91 )
Стаття 9. Встановити на період 1991-1992 років першочерговий,
а при необхідності - безспірний порядок стягнення до бюджету та в
республіканський позабюджетний фонд стабілізації економіки
Української РСР належних платежів. ( Закон доповнено статтею 9 згідно із Законом N 1279-12 від
03.07.91 )
Стаття 10. Національному банку України забезпечити в 1991
році кредитними ресурсами видатки Республіканського бюджету, які
не покриваються бюджетними доходами. ( Закон доповнено статтею 10 згідно із Законом N 1279-12 від
03.07.91 )

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 грудня 1990 року
N 579-XIIвгору