Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво
Угода Кабінету Міністрів України; Норвегія; Міжнародний документ від 18.10.2016
Документ 578_027-16, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 22.03.2017, підстава - 1969-VIII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.05.2017, підстава - v1378321-17. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво


Дата підписання:

18.10.2016


Дата ратифікації Україною:

22.03.2017


Дата набрання чинності для України:

15.06.2017

Кабінет Міністрів України (далі - Українська сторона) та Уряд Королівства Норвегія (далі - Норвезька сторона), які надалі разом іменуються Сторонами

ПРАГНУЧИ до зміцнення відносин і сприяння технічному та фінансовому співробітництву між двома державами,

ПРАГНУЧИ до співпраці з метою сприяння сталому економічному та соціальному розвитку і просуванню демократії та дотриманню прав людини в Україні,

домовились про таке:

Стаття I
Сфера застосування та мета

1. Метою Угоди є створення правових норм і процедур для підтримки та спрощення реалізації програм/проектів, що належать до сфери дії цієї Угоди.

2. Угода поширюється на всі програми/проекти технічної та/або фінансової допомоги, які реалізуються в Україні та фінансуються повністю або частково за рахунок Норвезької сторони (далі - програми/проекти). Це стосується діючих програм/проектів, програм/проектів на етапі підготовки та майбутніх програм/проектів після дати набрання чинності цією Угодою.

Технічна допомога включає в себе, зокрема, передачу ноу-хау, тренінги, консультації, поставку обладнання та матеріалів, допомогу пов'язану із впровадженням нових технологій, необхідних для успішної реалізації програм/проектів.

Фінансова допомога включає в себе, зокрема, гранти для фінансування постачання товарів, обладнання і матеріалів, робіт та послуг, необхідних для успішної реалізації програм/проектів.

Термін «норвезький експерт» означає експерта, направленого для цілей програми/проекту в рамках цієї Угоди, який не є громадянином України та постійно не проживає на її території.

3. Кожна програма/проект, що належать до сфери дії цієї Угоди, є предметом окремих домовленостей між учасниками таких програм/проектів. У таких домовленостях мають бути детально визначені права та обов'язки кожного із учасників програми/проекту.

4. Українська сторона гарантує, що всі програми/проекти в рамках цієї Угоди реєструються безкоштовно та без затримки Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідно до законодавства України.

Стаття II
Представництво

У питаннях, що стосуються реалізації Угоди, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України і Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія є компетентними органами для представлення Української і Норвезької сторони відповідно. Посольство Королівства Норвегія в Україні, як частина МЗС, має право діяти від імені МЗС. Всі комунікації з Норвезькою Стороною щодо Угоди повинні бути спрямовані через Посольство.

Сторони, які діють через компетентні органи, проводять регулярні консультації.

Стаття III
Оподаткування та митні положення

1. З метою реалізації програм/проектів у рамках цієї Угоди всі ввезення товарів повинні бути звільнені від будь-яких податків, мита, зборів та інших платежів, які мають аналогічну силу. Це також стосується послуг, коштів і інших ресурсів у зв'язку із здійсненням програм/проектів у рамках цієї Угоди.

2. Українська сторона гарантує, що ліцензії на тимчасове імпортування/ввезення товарів, необхідних для реалізації програм/проектів у рамках цієї Угоди, надаються без затримки відповідно до законодавства України.

3. Українська сторона гарантує, що товари, необхідні для виконання програм/проектів у рамках цієї Угоди, можуть бути ввезені на митну територію України та вивезені після завершення робіт без сплати мита, податків та інших зборів, що мають аналогічну силу, у тому числі митних зборів. У разі відчуження цих товарів на митній території України, вони підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України, якщо вони не будуть продані іншим особам, які самі мають право на звільнення від мит, податків і зборів.

4. Особисте майно норвезьких експертів повинне бути звільнене від непрямих податків, у тому числі імпортних мит, протягом тимчасового перебування цих експертів у зв'язку з реалізацією програми/проекту. Такі товари повинні бути вивезені після закінчення терміну реалізації конкретної програми/проекту. У разі відчуження цих товарів на митній території України мито, податки та інші обов'язкові платежі стягуються відповідно до законодавства України.

5. На кожного норвезького експерта дозволяється звільнене від мита ввезення одного автомобіля за умови, що автомобіль буде використовуватися лише протягом строку його призначення у зв'язку з реалізацією програми/проекту і після закінчення цього строку підлягає реекспорту.

6. Українська сторона гарантує норвезьким експертам, направленим для цілей програми/проекту в рамках цієї Угоди, звільнення від податку на прибуток і будь-якого іншого прямого податку, збору на заробітну плату і винагороди, які виплачуються в рамках програм/проектів.

Стаття IV
Антикорупція

Сторони дотримуються нульової терпимості щодо корупції та інших фінансових порушень, які можуть виникати в рамках та пов'язані з програмами/проектами. Політика нульової терпимості розповсюджується на всіх співробітників, консультантів та інших позаштатних співробітників і партнерів, залучених до виконання програм/проектів.

Стаття V
Права норвезьких експертів

1. Українська сторона забезпечує швидке оформлення та видачу довгострокових віз за нульовою ставкою консульського збору норвезьким експертам, призначеним з метою реалізації програм/проектів технічної та/або фінансової допомоги, зареєстрованих у рамках цієї Угоди, а також членам їх сімей, на запрошення державної установи, підприємства або  організації, що є реципієнтом такої допомоги.

2. Українська сторона надає норвезьким експертам, а також членам їх сімей,  усі необхідні документи, такі як посвідка на тимчасове проживання, та виконує будь-які інші формальності без безпідставної затримки згідно із законодавством України.

3. Українська сторона гарантує, що норвезькі експерти мають право відкривати та використовувати зовнішній банківський рахунок в Україні для своїх особистих потреб, такі рахунки мають бути вільними від будь-якого валютного контролю або зборів введених Україною, та залишки можуть бути вільноконвертовані у норвезькі крони або у будь-яку іншу  конвертовану валюту.

Стаття VI
Прикінцеві положення

1. Статті I, II, IV, пункти 1, 2 Статті V, Стаття VI цієї Угоди застосовуються тимчасово з дати її підписання. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. Будь-які зміни до цієї Угоди повинні бути погоджені в письмовій формі між Сторонами та набирають чинності у порядку, встановленому пунктом 1 цієї Статті.

3. Ця Угода укладається строком на десять років, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону, не пізніше ніж за шість місяців, про свій намір припинити дію Угоди. Угода може бути продовжена шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами.

4. У разі припинення дії положення цієї Угоди продовжують застосовуватися до всіх програм/проектів, реалізація яких почалася до припинення дії Угоди.

5. У разі виникнення будь-яких спірних питань, пов'язаних із реалізацією або тлумаченням цієї Угоди, Сторони проводять консультації з метою досягнення спільного рішення.

Вчинено у м. Осло 18.10.2016 у двох примірниках, кожний українською, норвезькою та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу має текст англійською мовою.

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Королівства Норвегія

(підпис)

(підпис)
вгору