Документ 578_020, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.03.2010

              Меморандум 
про співробітництво у сфері регулювання
галузі зв'язку між Національною комісією з питань
регулювання зв'язку України та Норвезьким
органом регулювання зв'язку

Дата підписання: 15.03.2010 Дата набрання чинності для України: 15.03.2010
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України та
Норвезький орган регулювання зв'язку, надалі - Сторони,
прагнучи сприяти розвитку економічного і культурного
співробітництва між двома державами на основі подальшого розвитку
і зміцнення дружніх відносин між країнами,
визнаючи важливість впливу функціонування сфери
телекомунікації та поштового зв'язку на економічний розвиток
кожної держави,
визнаючи інтереси кінцевих користувачів, учасників ринків, а
також українського та норвезького суспільств щодо ефективного
регулювання галузі зв'язку,
беручи до уваги переваги від розвитку телекомунікаційних
послуг за умови справедливої конкуренції, високої якості та
великого обсягу послуг, що надаються споживачам,
керуючись спільним бажанням поглиблення партнерства та
підтримки щодо розвитку телекомунікацій згідно з чинними актами
Міжнародного союзу електрозв'язку, інших міжнародних та
регіональних організацій, членами яких є Україна та Норвегія,
національним законодавством кожної з держав Сторін, а також
положеннями даного Меморандуму,
домовилися про наступне:
Мета співпраці
Параграф 1. Метою цього Меморандуму є розвиток
співробітництва у сфері регулювання галузі зв'язку через підтримку
та реалізацію спільних заходів, обмін інформацією та досвідом між
національними регуляторними органами України та Норвегії.
Сфера співпраці
Параграф 2. Враховуючи швидкий прогрес в усіх сферах галузі
зв'язку визначаються наступні напрямки співробітництва:
а) сприяння розвитку ефективних телекомунікаційних послуг
високої якості;
б) проведення взаємних консультацій та обмін інформацією щодо
визначення стратегії та механізмів активної співпраці в рамках
спільних проектів у сфері регулювання галузі зв'язку і заходів з
питань розвитку інформаційного суспільства;
в) обмін спеціалістами та експертами, а також організація
візитів та зустрічей;
г) вивчення ролі Сторін в забезпеченні розвитку сучасного
сектора зв'язку;
д) організація спільних семінарів, симпозіумів, виставок з
питань регулювання галузі зв'язку;
є) інші погоджені форми співпраці.
Право застосування
Параграф 3. Цей Меморандум не зачіпає будь-яких прав та
обов'язків за будь-якими іншими міжнародними договорами держав
Сторін.
Обмін інформацією
Параграф 4. Кожна із Сторін забезпечує конфіденційність
інформації, отриманої від іншої Сторони. Інформація, що отримана в
рамках цього Меморандуму, не буде передаватися третім особам без
письмової згоди на те Сторони, що надала цю інформацію.
Заключні положення
Параграф 5. Цей Меморандум набуває чинності з дати його
підписання Сторонами. Меморандум укладено терміном на п'ять років.
Якщо за три місяці до завершення п'ятирічного терміну дії жодна зі
Сторін не висловила бажання припинити дію Меморандуму, термін його
дії буде автоматично подовжено на наступні п'ять років.
Параграф 6. Дія Меморандуму припиняється через три місяці з
дати отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Параграф 7. Зміни та доповнення до цього Меморандуму
вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами,
які є його невід'ємною частиною.
Вчинено в м. Києві 15 March 2010 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення
положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською
мовою.
За Національну комісію За Норвезький
з питань регулювання зв'язку орган регулювання зв'язку
України
(підпис) (підпис)
Сергій Колобов Віллі Єнсенвгору