Документ 578_013, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 02.06.2004

               Угода 
між Державним комітетом зв'язку та
інформатизації України та Міністерством
транспорту і зв'язку Королівства Норвегія
про співробітництво у сфері поштового зв'язку
і телекомунікацій
Дата підписання: 02.06.2004 Дата набуття чинності: 02.06.2004
Державний комітет зв'язку та інформатизації України та
Міністерство транспорту і зв'язку Королівства Норвегія, далі -
Сторони, керуючись бажанням розвивати і поглиблювати взаємовигідне
співробітництво у сфері поштового зв'язку і телекомунікацій, визнаючи традиційні, історично обумовлені економічні зв'язки
між Україною і Королівством Норвегія, визнаючи провідну роль, яку відіграє сучасна поштова і
телекомунікаційна інфраструктура в політичному, економічному і
соціальному розвитку суспільства, домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони на основі рівності, взаємності та взаємної вигоди
розвиватимуть співробітництво у галузі поштового зв'язку і
телекомунікацій між Україною та Королівством Норвегія відповідно
до положень цієї Угоди, Статуту ( 995_101 ) і Всесвітньої поштової
конвенції ( 995_297 ) Всесвітнього поштового союзу (ВПС) та
Статуту ( 995_099 ) і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку
( 995_100 ) (МСЕ), а також внутрішнього законодавства держави
кожної Сторони. Питання, не врегульовані цією Угодою чи вищезгаданими
документами, вирішуватимуться окремими угодами.
Поштовий зв'язок
Стаття 2
Під час впровадження і надання послуг поштового зв'язку
Сторони діятимуть відповідно до законодавства своїх країн.
Стаття 3
Сторони продовжуватимуть співпрацювати у наданні послуг
міжнародної експрес-пошти і вживатимуть відповідних заходів для
поліпшення способів і методів обміну поштовими відправленнями з
метою прискорення перевезення поштових відправлень та забезпечення
їхньої схоронності.
Стаття 4
Сторони шляхом листування визначатимуть бюро та пункти обміну
поштовими відправленнями та завчасно інформуватимуть одна одну про
будь-які очікувані зміни.
Стаття 5
Сторони завчасно інформуватимуть одна одну про
внутрішньодержавні обмеження, що стосуються умов відправлення,
доставки та вмісту поштових відправлень.
Стаття 6
Сторони допомагатимуть одна одній у питаннях, що стосуються
транзиту письмової кореспонденції і поштових відправлень,
призначених для третіх країн, з якими вони здійснюють поштовий
обмін.
Стаття 7
Сторони нестимуть відповідальність за втрату, крадіжку чи
пошкодження зареєстрованих поштових відправлень та поштових
відправлень з оголошеною цінністю за винятком випадків
форс-мажору. Розмір належного відшкодування за таку втрату, крадіжку або
пошкодження та зобов'язання виплати такого відшкодування
регулюватиметься відповідними положеннями Статуту ( 995_101 ) і
Всесвітньої поштової конвенції ВПС ( 995_297 ).
Телекомунікації
Стаття 8
Усі види і категорії телекомунікаційних послуг, передбачені
діючими Статутом ( 995_099 ), Конвенцією ( 995_100 ),
Адміністративними регламентами та Рекомендаціями МСЕ і Правилами
процедури Європейської конференції адміністрацій пошт і
телекомунікацій (СЕПТ), будуть дозволені між Сторонами якщо це не
суперечить їхнім зобов'язанням згідно з іншими міжнародними
договорами.
Стаття 9
Сторони належним чином вживатимуть заходів для подальшого
розвитку всіх видів телекомунікаційних послуг між їхніми країнами.
Стаття 10
Сторони належним чином допомагатимуть одна одній у
забезпеченні телекомунікаційного транзиту третім країнам.
Стаття 11
Сторони належним чином допомагатимуть одна одній у питаннях
державної політики і регулювання у сфері телекомунікацій.
Стаття 12
Сторони належним чином розроблятимуть плани впровадження
Статей 8, 9, 10 і 11 цієї Угоди. Такі плани можуть узгоджуватися
шляхом листування або підписання окремих протоколів.
Стаття 13
Сторони належним чином координуватимуть використання частот
за допомогою органів, які знаходяться у їхній компетенції, згідно
з законодавством та нормами, що діють на території кожної країни.
Така координація може бути погоджена шляхом листування або
підписання окремих протоколів.
Стаття 14
Кожна зі Сторін на вимогу іншої Сторони інформуватиме її про
організації/установи, розташовані на території її країни, які
мають право надавати доступ до міжнародних комутованих телефонних
мереж загального користування.
Наукове і технічне співробітництво
Стаття 15
Сторони будуть проводити взаємні консультації та обмін
інформацією щодо визначення стратегій і механізмів активної
співпраці в рамках Світової організації торгівлі, спільних
телекомунікаційних проектів та заходів з питань розвитку
інформаційного суспільства.
Стаття 16
Сторони належним чином сприятимуть розширенню ділових
контактів між компаніями і спеціалістами, а також обміну досвідом
виробництва і науково-технічною інформацією у сфері поштового
зв'язку і телекомунікацій за умови, що не порушуються договірні
або інші зобов'язання Сторін.
Стаття 17
Сторони намагатимуться сприяти діяльності спільних
українсько-норвезьких підприємств, що надають послуги зв'язку в
Україні, а також утворенню нових українсько-норвезьких підприємств
в Україні і в Королівстві Норвегія. Таке сприяння може набувати форми надання ліцензій і,
можливо, комерційних інвестицій у розвиток зв'язку згідно з чинним
законодавством держав Сторін. Ці питання повинні регулюватися окремими переговорами і
угодами.
Заключні положення
Стаття 18
Ця Угода визначає форми співробітництва у сфері поштового
зв'язку і телекомунікацій. Ця Угода не може впливати або бути
витлумаченою як така, що впливає на права та обов'язки, які
випливають із Актів ВПС та Статуту ( 995_099 ), Конвенції
( 995_100 ), Адміністративних регламентів і Рекомендацій МСЕ, а
також із правових інструментів СЕПТ та інших юридичних документів,
прийнятих цими організаціями або підпорядкованими їм установами.
Стаття 19
Поштова та телеграфна кореспонденція, телефонні, телексні та
факсимільні дзвінки між Сторонами вестимуться англійською мовою.
Стаття 20
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання Сторонами. Дія
Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання однією
Стороною письмового повідомлення іншої Сторони про її намір
припинити дію цієї Угоди.
Вчинено у м. Осло, 2 червня 2004 р., у двох примірниках,
кожен українською, норвезькою і англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення текст англійською мовою матиме переважну силу.
За Державний комітет зв'язку За Міністерство транспорту і
та інформатизації України зв'язку Королівства Норвегіявгору