Про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 18.07.2018577
Документ 577-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.11.2018, підстава - 932-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 липня 2018 р. № 577
Київ

Про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 932 від 07.11.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 577

СКЛАД
Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Координаційної ради

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо, заступник голови Координаційної ради

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник

Перший заступник (заступник) Міністра інформаційної політики

Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Міністра юстиції

Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ

Перший заступник (заступник) Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки

Перший заступник (заступник) Міністра культури

Перший заступник (заступник) Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції

Перший заступник (заступник) Голови Фонду державного майна

Перший заступник (заступник) Голови ДРС

Перший заступник (заступник) Голови НАДС

Перший заступник (заступник) Голови Національної поліції

Перший заступник (заступник) Голови Держспецзв’язку

Перший заступник (заступник) Голови Держенергоефективності

Перший заступник (заступник) Голови ДСА (за згодою)

Перший заступник (заступник) Голови СБУ (за згодою)

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Директор Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Перший заступник (заступник) Голови Київської міської держадміністрації

Заступник Керівника Головного департаменту - керівник департаменту європейської інтеграції Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (за згодою)

Начальник Управління комунікацій та преси Міноборони

Представник Національної академії наук (за згодою)

Представники громадських організацій (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 932 від 07.11.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 577

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

1. Координаційна рада з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення координації заходів з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки (далі - Стратегія).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, пов’язаних з реалізацією Стратегії і виконанням плану заходів з її реалізації (далі - план заходів);

2) сприяння ефективній співпраці органів виконавчої влади із засобами масової інформації як загальнодержавного, так і регіонального (місцевого) рівня з питання європейської інтеграції в різних регіонах держави;

3) надання рекомендацій щодо виготовлення інформаційних повідомлень для поширення публічної інформації та інформування про процеси європейської інтеграції;

4) сприяння залученню бізнесу та інституцій в регіонах (навчальних закладів, інформаційних центрів, бібліотек тощо) до поширення інформації з актуальних питань європейської інтеграції та результатів імплементації Угоди про асоціацію;

5) надання методологічної допомоги щодо використання інструментів взаємодії України з ЄС та структурами держав - членів ЄС, включаючи донорські організації як суб’єктів реалізації Стратегії, для забезпечення ефективного інформування громадськості та створення необхідних комунікаційних інституційних систем і навичок;

6) залучення донорської допомоги та фінансових ресурсів бізнесу, міжнародних громадських організацій та громадських організацій в Україні тощо;

7) підготовка пропозицій щодо:

діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної з реалізацією Стратегії і виконання плану заходів, та надання допомоги в їх реалізації і виконанні;

визначення разом з відповідними центральними органами виконавчої влади обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Стратегії;

оновлення Стратегії та плану заходів за результатами їх реалізації і виконання;

8) виконання інших завдань, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз діяльності центральних органів виконавчої влади з реалізації Стратегії і виконання плану заходів, готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності такої діяльності;

2) проводить моніторинг та оцінку ефективності реалізації Стратегії і виконання плану заходів, схвалення та оприлюднення періодичних звітів про хід їх реалізації і виконання;

3) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, експертами, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні в рамках реалізації Стратегії і виконання плану заходів;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

3) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі, у роботі утворених нею робочих груп представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також експертів (за згодою);

4) організовувати і проводити конференції, засідання за круглим столом, форуми, наради, зустрічі, семінари з питань, що належать до її компетенції.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Раду очолює голова.

Головою Ради є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

Секретар Ради призначається головою Ради.

9. Голова Ради:

1) здійснює керівництво та організовує роботу Ради;

2) затверджує проект порядку денного засідань Ради на основі пропозицій її членів та головує під час проведення засідань Ради;

3) представляє Раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

4) інформує Кабінет Міністрів України про результати роботи Ради;

5) затверджує персональний склад Ради та в разі потреби вносить до нього зміни.

10. Формою роботи Ради є засідання, що скликаються головою Ради або за його дорученням одним з членів Ради, проводяться не рідше ніж один раз на квартал. У разі потреби за рішенням голови Ради можуть проводитися позачергові засідання Ради.

Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує його секретар.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. Секретар Ради:

1) забезпечує підготовку матеріалів і проектів пропозицій (рекомендацій) Ради;

2) забезпечує ведення протоколів її засідань;

3) забезпечує взаємодію в установленому порядку з питань розроблення проекту та реалізації Стратегії з представниками інституцій ЄС та держав - членів ЄС, інших держав і міжнародних організацій.

12. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

14. Для забезпечення виконання рішень Ради можуть надаватися доручення Прем'єр-міністра України.

15. Пропозиції (рекомендації) Ради є обов’язковими для розгляду центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень.

16. Організаційне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює відповідальний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України.вгору