Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 223
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 14.07.2010577
Документ 577-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2013, підстава - 347-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 липня 2010 р. N 577
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 347 ( 347-2013-п ) від 15.04.2013 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 223

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня
2008 р. N 223 ( 223-2008-п ) "Деякі питання надання роботодавцям
дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем" (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 23, ст. 697) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2010 р. N 577
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 223
( 223-2008-п )

1. В абзаці четвертому постанови ( 223-2008-п ) слова та
цифри "у 2008 році" виключити.
2. Перелік професій та спеціальностей, за якими роботодавцям
може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим
місцем, затверджений зазначеною постановою ( 223-2008-п ),
викласти у такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 223
( 223-2008-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2010 р. N 577)
ПЕРЕЛІК
професій та спеціальностей,
за якими роботодавцям може надаватися
дотація для забезпечення молоді
першим робочим місцем

------------------------------------------------------------------ | Професія (спеціальність) | Код професії (спеціальності) | |--------------------------------+-------------------------------| | Професії | | |--------------------------------+-------------------------------| |Електрогазозварник | 7212.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Електрозварник ручного | 7212.1 | |зварювання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Електромонтер з ремонту та | 7241.1 | |обслуговування | | |електроустаткування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Електрослюсар (слюсар) черговий | 7241.1 | |та з ремонту устаткування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Електрослюсар підземних споруд | 7241.1 | |та комунікацій електрозв'язку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Електрослюсар підземний | 7241.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Кондитер | 7412.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Кухар | 5122 | |--------------------------------+-------------------------------| |Маляр | 7141.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Муляр | 7122.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Верстатник широкого профілю | 8211.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Фрезерувальник | 8211.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Столяр будівельний | 7124.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Слюсар з ремонту автомобілів | 7231.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Слюсар-ремонтник | 7233.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Слюсар з ремонту рухомого | 7233.2 | |складу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Слюсар з ремонту | 7233.2 | |сільськогосподарських машин та | | |устаткування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Токар | 8211.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Тракторист | 8331.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Тракторист-машиніст | 8331.2 | |сільськогосподарського | | |(лісогосподарського) | | |виробництва | | |--------------------------------+-------------------------------| |Тракторист (лісозаготівельні | 8331.2 | |роботи) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Швачка | 8263.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Вишивальник | 8263.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Штукатур | 7133.2 | |--------------------------------+-------------------------------| | Спеціальності | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дошкільне виховання | 7.010101; 8.010101 | |--------------------------------+-------------------------------| |Початкове навчання | 7.010102; 8.010102 | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна педагогіка |5.01010601; 7.010105; 8.010105 | |--------------------------------+-------------------------------| |Дефектологія | 7.010106; 8.010106 | |--------------------------------+-------------------------------| |Книгознавство, | 7.020102; 8.020102 | |бібліотекознавство і | | |бібліографія | | |--------------------------------+-------------------------------| |Документознавство та | 7.020105; 8.020105 | |інформаційна діяльність | | |--------------------------------+-------------------------------| |Бібліотечна справа | 5.01020201 | |--------------------------------+-------------------------------| |Образотворче та декоративно- | 7.020208; 8.020208 | |прикладне мистецтво | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фінанси | 7.050104; 8.050104 | |--------------------------------+-------------------------------| |Облік і аудит | 7.050106; 8.050106 | |--------------------------------+-------------------------------| |Економіка підприємств |5.03050401; 7.050107; 8.050107 | |--------------------------------+-------------------------------| |Бухгалтерський облік | 5.03050901 | |--------------------------------+-------------------------------| |Менеджмент організацій | 7.050201; 8.050201 | |--------------------------------+-------------------------------| |Туризм | 7.050401; 8.050401 | |--------------------------------+-------------------------------| |Екологія та охорона | 7.070801; 8.070801 | |навколишнього середовища | | |--------------------------------+-------------------------------| |Автомобілі та автомобільне | 7.090258; 8.090258 | |господарство | | |--------------------------------+-------------------------------| |Розробка родовищ корисних | 7.090301; 8.090301 | |копалин | | |--------------------------------+-------------------------------| |Шахтне і підземне будівництво |5.05030104; 7.090303; 8.090303 | |--------------------------------+-------------------------------| |Буріння | 7.090306; 8.090306 | |--------------------------------+-------------------------------| |Маркшейдерська справа |5.05030105; 7.090307; 8.090307 | |--------------------------------+-------------------------------| |Швейні вироби | 7.091801; 8.091801 | |--------------------------------+-------------------------------| |Швейне виробництво | 5.05160201 | |--------------------------------+-------------------------------| |Механізація сільського | 7.091902; 8.091902 | |господарства | | |--------------------------------+-------------------------------| |Лісоінженерна справа | 7.092001; 8.092001 | |--------------------------------+-------------------------------| |Промислове і цивільне | 7.092101; 8.092101 | |будівництво | | |--------------------------------+-------------------------------| |Теплогазопостачання і | 7.092108; 8.092108 | |вентиляція | | |--------------------------------+-------------------------------| |Агрохімія і ґрунтознавство | 7.130101; 8.130101 | |--------------------------------+-------------------------------| |Агрономія | 7.130102; 8.130102 | |--------------------------------+-------------------------------| |Плодоовочівництво і | 7.130103; 8.130103 | |виноградарство | | |--------------------------------+-------------------------------| |Лісове господарство |5.09010301; 7.130401; 8.130401 | |--------------------------------+-------------------------------| |Лікувальна справа | 7.110101; 8.110101 | |--------------------------------+-------------------------------| |Педіатрія | 7.110104; 8.110104 | |--------------------------------+-------------------------------| |Ветеринарна медицина |5.11010101; 7.130501; 8.130501 | ------------------------------------------------------------------ ".
3. У Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у
державному бюджеті на надання роботодавцям дотації для
забезпечення молоді першим робочим місцем, затвердженому
зазначеною постановою ( 223-2008-п ):
у назві Порядку ( 223-2008-п ) слова і цифри "у 2008 році"
виключити;
у пункті 1:
в абзаці першому слова і цифри "у 2008 році" виключити;
в абзаці другому слова "отриманою професією (спеціальністю),
включеною" замінити словами "однією з отриманих професій
(спеціальностей), що включені".вгору