Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України
Указ Президента України від 22.06.2002576/2002
Документ 576/2002, перша редакція — Прийняття від 22.06.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення
про Пенсійний фонд України

Внести до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого
Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121
( 121/2001 ) (зі змінами, внесеними Указом від 24 вересня
2001 року N 887 ( 887/2001 ), такі зміни:
1) підпункт 5 пункту 4 після абзацу п'ятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"призначення і виплати пенсій".
У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно
абзацами сьомим - дев'ятим;
2) підпункт 5 пункту 12 та пункт 15 викласти в такій
редакції:
"5) затверджує положення про головні управління Пенсійного
фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві, Севастополі, про управління Пенсійного фонду України в
районах, містах і районах у містах";
"15. Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні
управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві, Севастополі, та управління Пенсійного
фонду України в районах, містах і районах у містах";
3) у підпунктах 4 та 6 пункту 12, підпунктах 7 та 8 пункту 13
слово "управлінь" замінити словами "головних управлінь".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 2002 року
N 576/2002вгору