Про затвердження Положення про дозвільну систему
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 12.10.1992576
Документ 576-92-п, попередня редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 430-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 1992 р. N 576
Київ
Про затвердження Положення
про дозвільну систему
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 706 ( 706-93-п ) від 07.09.93
N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95
N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99
N 1326 ( 1326-99-п ) від 21.07.99
N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000
N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001
N 1953 ( 1953-2002-п ) від 25.12.2002
N 648 ( 648-2007-п ) від 20.04.2007
N 1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010
N 430 ( 430-2012-п ) від 21.05.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про дозвільну систему, що додається, і
ввести його в дію з 15 жовтня 1992 року.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України В.СИМОНЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд.29

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1992 р. N 576
ПОЛОЖЕННЯ
про дозвільну систему
( Чинність Положення про дозвільну систему,
затвердженого цією постановою, у частині
переліку об'єктів, на які поширюється
дозвільна система, поширено на газові
пістолети і револьвери та патрони до них,
заряджені речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, об'єкти виготовлення і
реалізації спеціальних засобів
самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, згідно з
Постановою КМ N 706 ( 706-93-п ) від
07.09.93 )
1. Загальні положення
1. Дозвільна система - це особливий порядок виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання
спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також
відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і
лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.
2. До предметів, матеріалів і речовин, підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,
належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна
стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і
гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя, (арбалети,
мисливські ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду,
пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони,
вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини I - II
класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I - II групи
патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони
зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні
стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту
вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти
вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил
поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких
здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї,
організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і
лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють
із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і
токсинами*). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 373
( 373-95-п ) від 31.05.95, N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, N 1381
( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 575 ( 575-2001-п ) від
28.05.2001, N 1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010 }
3. Міністерства та інші центральні органи державної
виконавчої влади, підприємства, установи, організації,
господарські об'єднання, а також громадяни мають право у
встановленому порядку використовувати, зберігати, перевозити
предмети, матеріали і речовини, відкривати підприємства,
майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 373
( 373-95-п ) від 31.05.95 )
4. Право на володіння вогнепальною зброєю посадовими особами
та громадянами і умови її застосування визначаються в порядку,
встановленому законодавством України.
5. Укладання трудового договору на виконання робіт,
пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком,
охороною, перевезенням, використанням предметів, матеріалів і
речовин, на які поширюється дозвільна система, провадиться за
погодженням з органами міліції.
*)Надалі - об'єкти дозвільної системи.

II. Порядок виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, охорони, перевезення, використання
предметів, матеріалів і речовин, відкриття
підприємств, майстерень і лабораторій, на
які поширюється дозвільна система
6. Міністерства та інші центральні органи державної
виконавчої влади, підприємства, установи, організації,
господарські об'єднання, а також громадяни, яким у встановленому
порядку надано право виготовляти, придбавати, зберігати,
перевозити і використовувати предмети, матеріали і речовини,
відкривати підприємства, майстерні та лабораторії, на які
поширюється дозвільна система, повинні забезпечити їх належну
охорону і правильне використання у господарській діяльності.
7. Об'єкти дозвільної системи розміщуються у приміщеннях, які
забезпечують їх схоронність. Такі приміщення повинні мати належну
охорону і бути обладнаними сигналізацією, в них установлюється
пропускний режим.
8. Прийняття до експлуатації сховищ, складів, баз і приміщень
для зберігання і використання предметів, матеріалів і речовин,
відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які
поширюється дозвільна система, здійснюється комісіями, до яких
входять представники органів міліції, заінтересованих підприємств,
установ і організацій і, залежно від виду об'єкта, органів
державного нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці),
санітарного, пожежного нагляду і нагляду з ядерної та радіаційної
безпеки.
За результатами обстеження складається акт з викладенням
висновків, які враховуються при вирішенні питання про відкриття
об'єкта дозвільної системи. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575
( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
9. Видача дозволів на виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів
і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій
здійснюється: ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну
стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і
гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, сховища, склади
і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища,
мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по
виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї,
піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини
зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх
застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та
бойових припасів до неї - у порядку, визначеному МВС; { Абзац
другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, N 1381 ( 1381-2000-п ) від
01.09.2000, N 1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010 }
на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення, а також
сховища та склади, де вони зберігаються, у порядку, визначеному
Держнаглядохоронпраці разом з МВС; ( Абзац третій пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
на сильнодіючі отруйні речовини I, II класу безпечності,
збудники інфекційних захворювань I - II групи патогенності і
токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються,
організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і
лабораторії, які проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють
із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і
токсинами, - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів
України від 20 червня 1995 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження
Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів"; ( Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
( Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
( Абзац шостий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
10. Дозволи на виготовлення, зберігання та використання
предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування
підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється
дозвільна система, видаються на ім'я керівників підприємств,
установ і організацій, а також громадянам строком на 3 роки.
Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і
речовин видаються на строк до 3 місяців. ( Пункт 10 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95,
N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
11. Порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших
предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, у
Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України
військових формуваннях Держспецзв'язку, а також у митній службі
визначається законами, актами Кабінету Міністрів України та іншими
нормативно-правовими актами, у тому числі Міноборони, МВС, інших
центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму
підпорядкуванні військові формування Адміністрації
Держспецзв'язку, і Держмитслужби. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1326
( 1326-99-п ) від 21.07.99, в редакції Постанов КМ N 1381
( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 1953 ( 1953-2002-п ) від
25.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 648
( 648-2007-п ) від 20.04.2007, N 430 ( 430-2012-п ) від
21.05.2012 }

III. Контроль за дотриманням порядку виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення і
відкриття та функціонування підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється
дозвільна система
12. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств,
інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій, господарських об'єднань і громадянами
встановленого порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин,
відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій,
на які поширюється дозвільна система, здійснюється безпосередньо
МВС, а також МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575
( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

13. Об'єкти, де зберігається 20 чи більше одиниць бойової,
спортивної (навчальної) вогнепальної зброї, а також базові склади
вибухових матеріалів обстежуються щомісячно. Інші об'єкти
дозвільної системи - щоквартально.
Незалежно від строку раніше проведених перевірок об'єкт
дозвільної системи у кожному випадку обстежується:
при оформленні на новий строк дозволу на зберігання,
використання предметів, матеріалів і речовин, функціонування
підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється
дозвільна система; ( Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
при переоформленні дозволу у зв'язку із зміною місця
зберігання чи використання зазначених предметів, матеріалів і
речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо,
а також керівника, на ім'я якого видано дозвіл. ( Абзац четвертий
пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575
( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
14. Дії та рішення посадових осіб органів МВС, МОЗ,
Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці, пов'язані з відмовою у
видачі дозволу, його анулюванням і вилученням підконтрольних
предметів, матеріалів і речовин, закриттям підприємств, майстерень
і лабораторій, виконанням інших функцій щодо здійснення дозвільної
системи, може бути оскаржено у порядку встановленому для
оскарження неправомірних дій органів державного управління і
посадових осіб, які ущемляють права громадян. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575
( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
IV. Відповідальність за порушення порядку виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення і
використання предметів, матеріалів і речовин,
відкриття і функціонування підприємств, майстерень
і лабораторій, на які поширюється дозвільна система
15. Посадові особи та громадяни, які порушили порядок
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення
і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття і
функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які
поширюється дозвільна система, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.вгору