Документ 576-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.04.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 67
Кодексу законів про працю України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 19, ст.175 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити статтю 67 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст.375; 1983 р., N 6, ст.87; Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 28, ст.201; 1998 р., N 18, ст.93) частиною
третьою такого змісту:
"У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73)
збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на
наступний після святкового або неробочого".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 квітня 1999 року
N 576-XIVвгору