Про відзначення нагородами України
Указ Президента України від 07.04.2000575/2000
Документ 575/2000, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення нагородами України

За самовіддану працю, вагомі досягнення у професійній
діяльності п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" III ступеня
АНУФРІЄВА - заступника Міністра внутрішніх справ
Миколу Івановича України - начальника Головного
управління МВС України,
генерал-лейтенанта міліції, м. Київ
КОЗАКА - начальника нафтогазовидобувного
Володимира Павловича управління "Полтаванафтогаз"
ЛОМАКОВА - генерального директора спільного
Григорія Миколайовича підприємства "Іскор", Житомирська
область
МАХИНЮ - начальника спеціалізованого
Миколу Івановича будівельного управління N 51
акціонерного товариства
"Київопоряджбуд"
МИХЕЄНКО - керуючого справами виконкому Самарської
Неллі Павлівну районної ради міста Дніпропетровська
МІСЮРАК - робітницю спільного підприємства
Іванну Ярославівну "Тикаферлюкс", Івано-Франківська
область
ШЕЙКА - токаря акціонерного товариства "Сумське
Олега Васильовича машинобудівне науково-виробниче
об'єднання імені М.В. Фрунзе"
Нагородити відзнакою Президента України "Орден княгині Ольги"
III ступеня
ОНИЩЕНКО - віце-президента Національного
Євгенію Іванівну університету "Києво-Могилянська
академія"
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
БАБКІНУ - провідному науковому співробітникові
Володимиру Дмитровичу Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України, м. Київ
РОЗЕНФЕЛЬДУ - ректорові Міжнародного Соломонового
Олександру Іллічу університету, докторові економічних
наук, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"
ЧУРИЛО - доярці колективного агроторговельного
Клавдії Андріївні підприємства "Джанкой" Джанкойського
району, Автономна Республіка Крим
"ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ"
ЛУК'ЯНЧЕНКУ - першому заступникові Донецького
Олександру Олексійовичу міського голови
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"
АФАНАСЕНКУ - директорові Макіївського
Миколі Івановичу автотранспортного підприємства 11471,
Донецька область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
РУДЬ - начальникові управління холдингової
Ніні Василівні компанії "Київміськбуд"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
БЄЛЯЄВІЙ - головному бібліографу Національної
Лілії Вікентіївні бібліотеки України імені
В.І. Вернадського НАН України, м. Київ
ПАРХОМЕНКУ - першому заступникові голови
Миколі Трохимовичу Українського товариства охорони
пам'яток історії та культури, м. Київ
ПОПРОЦЬКІЙ - вченому секретареві Національної
Вірі Григорівні бібліотеки України імені
В.І. Вернадського НАН України, м. Київ
СІРІЙ - завідувачу відділу Національної
Іраїді Володимирівні бібліотеки України імені
В.І. Вернадського НАН України, м. Київ.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 квітня 2000 року
N 575/2000вгору