Документ 575-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення про
помічника-консультанта народного депутата України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.169 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині другій статті 1.1 Положення про
помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року
( 379/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р. N 37,
ст. 283) слова: "двох осіб" замінити словами "чотирьох осіб".
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 8 квітня 1999 року
N 575-XIVвгору