Документ 5744-XI, поточна редакція — Прийняття від 18.04.1988

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради
Української РСР "Про внесення доповнень і змін
до Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 18, ст. 449 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити Указ Президії Верховної Ради Української РСР від
14 квітня 1988 року "Про внесення доповнень і змін до
Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української
РСР" ( 5723-11 ).

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 18 квітня 1988 року
N 5744-XIвгору