Про Національний атлас України
Указ Президента України від 01.08.2001574/2001
Документ 574/2001, поточна редакція — Редакція від 22.01.2005, підстава - 77/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національний атлас України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1125/2002 ( 1125/2002 ) від 02.12.2002
N 192/2004 ( 192/2004 ) від 14.02.2004
N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005 )

З метою поліпшення забезпечення органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, наукових, освітніх, інших
установ та організацій, широкої вітчизняної та міжнародної
громадськості комплексною науково обгрунтованою офіційною
інформацією про геополітичне становище, формування території та
державності, природні умови та ресурси, стан навколишнього
природного середовища, історію, культуру, економіку, соціальну
сферу, населення держави, а також про роль і місце України у
міжнародних відносинах п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати пропозицію Національної академії наук України
та Українського географічного товариства щодо підготовки та
видання Національного атласу України.
2. Утворити Координаційну раду з підготовки та видання
Національного атласу України (далі - Координаційна рада), на яку
покласти організацію підготовки та видання не пізніше 2004 року
Національного атласу України.
( Частина друга статті 2 втратила чинність в частині
призначення МЕДВЕДЧУКА В.В. на підставі Указу Президента N 77/2005
( 77/2005 ) від 22.01.2005 ) Призначити МЕДВЕДЧУКА Віктора
Володимировича - Главу Адміністрації Президента України - та
ПАТОНА Бориса Євгеновича - президента Національної академії наук
України (за згодою) - співголовами Координаційної ради. ( Частина
друга статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1125/2002 ( 1125/2002 ) від 02.12.2002 )
Затвердити персональний склад Координаційної ради
(додається).
3. Координаційній раді:
розробити протягом чотирьох місяців за участю провідних
наукових центрів та вчених, наукових громадських організацій, а
також заінтересованих органів державної влади з урахуванням
міжнародного досвіду, провести громадське обговорення та подати на
затвердження Кабінету Міністрів України проект Державної програми
підготовки та видання Національного атласу України з пропозиціями
щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення її
виконання;
забезпечити координацію робіт з підготовки відповідно до
зазначеної Програми протягом 2001-2004 років карт та інших
матеріалів, необхідних для видання Національного атласу України.
4. Надати Координаційній раді для виконання покладених на неї
завдань право:
утворювати в разі потреби робочі та експертні групи, залучати
в установленому порядку до робіт з підготовки Національного атласу
України наукові центри та інші установи, підприємства та
організації, провідних вітчизняних та іноземних вчених;
одержувати безоплатно від центральних та місцевих органів
виконавчої влади необхідну інформацію.
5. Кабінету Міністрів України:
затвердити за поданням Координаційної ради Державну програму
підготовки та видання Національного атласу України;
вирішити питання фінансового та матеріально-технічного
забезпечення підготовки та видання Національного атласу України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 серпня 2001 року
N 574/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 серпня 2001 року N 574/2001
СКЛАД
Координаційної ради з підготовки та видання
Національного атласу України

ПАТОН - президент Національної академії наук
Борис Євгенович України, співголова Координаційної
ради
РУДЕНКО - директор Інституту географії НАН Леонід Григорович України, член-кореспондент
Національної академії наук України,
доктор географічних наук, науковий
редактор Національного атласу
України
АЗАРОВ - Перший віце-прем'єр-міністр України,
Микола Янович Міністр фінансів України,
член-кореспондент Національної
академії наук України,
доктор геолого-мінералогічних наук
БАГРОВ - ректор Таврійського національного Микола Васильович університету імені В. Вернадського,
член-кореспондент Національної
академії наук України,
доктор географічних наук
ГЕЄЦЬ - директор Інституту економічного Валерій Михайлович прогнозування НАН України,
академік Національної академії наук
України, доктор економічних наук
ГОЖИК - директор Інституту геологічних наук
Петро Феодосійович НАН України, член-кореспондент
Національної академії наук України,
доктор геолого-мінералогічних наук
ГОЛУБЕЦЬ - директор Інституту екології Карпат
Михайло Андрійович НАН України, академік Національної
академії наук України, доктор
біологічних наук
ГРОДЗИНСЬКИЙ - академік-секретар Відділення Дмитро Михайлович загальної біології НАН України,
академік Національної академії наук
України, доктор біологічних наук
ДОБРЯК - директор Інституту земельних Дмитро Степанович ресурсів та землеустрою Української
академії аграрних наук,
член-кореспондент
Української академії аграрних наук,
доктор економічних наук
ДОВГИЙ - перший заступник Голови Комітету Станіслав Олексійович Верховної Ради України з питань
будівництва, транспорту, житлово-
комунального господарства і зв'язку,
член-кореспондент Національної
академії наук України, доктор фізико-
математичних наук (за згодою)
ДОРОГУНЦОВ - заступник Голови Комітету Верховної
Сергій Іванович Ради України з питань науки і освіти,
голова Ради з вивчення продуктивних
сил України НАН України, член-
кореспондент Національної академії
наук України, доктор економічних наук
(за згодою)
ДЬОМІН - Перший заступник Глави Адміністрації
Олег Олексійович Президента України
ЄРЕМЕЄВ - директор Морського гідрофізичного Валерій Михайлович інституту НАН України,
академік Національної академії наук
України, доктор фізико-математичних
наук
ЖУКОВСЬКИЙ - голова Товариства імені Тараса Аркадій Іларіонович Шевченка, іноземний член
Національної академії наук України
(за згодою)
ЖУПАНСЬКИЙ - завідувач кафедри економічної Ярослав Іванович географії Чернівецького
національного університету імені
Юрія Федьковича, доктор
географічних наук
ЗЛОЧЕВСЬКИЙ - Голова Державного комітету природних
Микола Владиславович ресурсів України
КРЕМЕНЬ - Міністр освіти і науки України, Василь Григорович президент Академії педагогічних наук
України, академік Національної
академії наук України, доктор
філософських наук
КУРАС - віце-президент Національної академії
Іван Федорович наук України, директор Інституту
міжнаціональних відносин і
політології НАН України, доктор
історичних наук, народний депутат
України (за згодою)
ЛЕВИЦЬКИЙ - завідувач кафедри геодезії і Іван Юрійович картографії Харківського
національного університету імені
В.Н. Каразіна, доктор географічних
наук
ЛИТВИНЕНКО - перший заступник директора Олександр Валерійович Національного інституту стратегічних
досліджень, доктор політичних наук
ЛІПІНСЬКИЙ - Голова Державної гідрометеорологічної
В'ячеслав Миколайович служби
МАРИНИЧ - радник дирекції Інституту географії
Олександр Мефодійович НАН України, член-кореспондент
Національної академії наук України,
доктор географічних наук
МЕДВЕДЄВ - директор Інституту грунтознавства Віталій Володимирович Української академії аграрних наук,
академік Української академії
аграрних наук, доктор
сільськогосподарських наук
НЕГОДА - Генеральний директор Національного
Олександр Олексійович космічного агентства України
ОЛЕЩЕНКО - перший заступник Керівника Головного
В'ячеслав Іванович державно-правового управління
Адміністрації Президента України,
кандидат географічних наук, секретар
Координаційної ради
ОСАДЧИЙ - директор Українського Володимир Іванович науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту,
кандидат географічних наук
ОСАУЛЕНКО - Голова Державного комітету Олександр Григорович статистики України
ПАЛІЄНКО - завідувач відділу геоморфології Валентина Петрівна Інституту географії НАН України,
доктор географічних наук
ПИРОЖКОВ - директор Об'єднаного інституту Сергій Іванович економіки НАН України, академік
Національної академії наук України,
доктор економічних наук
ПОЛЯКОВ - Міністр охорони навколишнього Сергій Васильович природного середовища України,
кандидат технічних наук

СЕРГІЄНКО - академік-секретар Відділення Іван Васильович інформатики і кібернетики НАН
України, доктор фізико-математичних
наук
СМОЛІЙ - директор Інституту історії НАН Валерій Андрійович України, академік Національної
академії наук України, доктор
історичних наук
СОССА - директор Науково-виробничого Ростислав Іванович підприємства "Картографія", кандидат
географічних наук
СТАРОСТЕНКО - директор Інституту геофізики імені
Віталій Іванович С.І. Субботіна НАН України,
академік Національної академії наук
України, доктор
геолого-мінералогічних наук
ТАБАЧНИК - Віце-прем'єр-міністр України, Дмитро Володимирович академік Академії правових наук
України, доктор історичних наук
ТОЛОЧКО - директор Інституту археології НАН Петро Петрович України, академік Національної
академії наук України, доктор
історичних наук, народний депутат
України (за згодою)
ТОПЧІЄВ - завідувач кафедри економічної Олександр Григорович географії Одеського державного
університету імені І. Мечникова,
доктор географічних наук
ТРОНЬКО - завідувач відділу Інституту історії
Петро Тимофійович НАН України, голова Українського
товариства краєзнавців, академік
Національної академії наук України,
доктор історичних наук
ЧИЖ - Голова Державного комітету Іван Сергійович телебачення і радіомовлення України.

ШАБЛІЙ - завідувач кафедри економічної і Олег Іванович соціальної географії Львівського
державного університету імені
І. Франка, доктор географічних наук
ШЕЛЯГ-СОСОНКО - завідувач відділу геоботаніки Юрій Романович Інституту ботаніки НАН України,
академік Національної академії наук
України, доктор біологічних наук
ШИЩЕНКО - президент Українського географічного
Петро Григорович товариства, професор Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, доктор
географічних наук
ШПАК - перший віце-президент Національної
Анатолій Петрович академії наук України, академік
Національної академії наук України,
доктор фізико-математичних наук
ЯЦКІВ - директор Головної астрономічної Ярослав Степанович обсерваторії НАН України, академік
Національної академії наук України,
доктор фізико-математичних наук.
( Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1125/2002 ( 1125/2002 ) від 02.12.2002, N 192/2004 ( 192/2004 )
від 14.02.2004, N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору