Про впровадження штрихового кодування товарів
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1996574
Документ 574-96-п, поточна редакція — Редакція від 16.05.2007, підстава - 744-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 травня 1996 р. N 574
Київ
Про впровадження штрихового кодування товарів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 744 ( 744-2007-п ) від 16.05.2007 }

З метою створення умов для впровадження в Україні
інформаційних технологій автоматизованої ідентифікації та
електронного обміну даними і створення інформаційної бази для
контролю та управління товарно-грошовим обігом Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Запровадити з 1 січня 1997 р. маркування суб'єктами
підприємницької діяльності товарів, які виробляються або
реалізуються в Україні, штриховими кодами GS1 відповідно до
Положення про штрихове кодування товарів. { Абзац перший пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 744 ( 744-2007-п )
від 16.05.2007 }
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерству економіки, Міністерству статистики разом із
заінтересованими міністерствами та відомствами і за участю
Асоціації Товарної Нумерації України (ЕАН - Україна) до 1 вересня
1996 р. розробити та затвердити Положення про штрихове кодування
товарів.
2. Прийняти пропозицію Асоціації Товарної Нумерації України
про організацію нею роботи, пов'язаної з присвоєнням штрихових
кодів GS1 та створенням Центрального депозитарію штрихових кодів
вітчизняних товарів, для забезпечення органів державної виконавчої
влади необхідною інформацією. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 744
( 744-2007-п ) від 16.05.2007 }
3. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерству економіки, Міністерству статистики, Міністерству
зв'язку, Міністерству транспорту, Міністерству юстиції, Державному
митному комітетові, Київській міській державній адміністрації
надати Асоціації Товарної Нумерації України необхідну допомогу у
створенні Центрального депозитарію штрихових кодів вітчизняних
товарів.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.52вгору