Документ 574-VI, попередня редакція — Редакція від 11.03.2010, підстава - 1887-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Перелік пам'яток культурної спадщини,
що не підлягають приватизації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 8, ст.105 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1887-VI ( 1887-17 ) від 12.02.2010, ВВР, 2010, N 19, ст.149 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Затвердити Перелік пам'яток культурної спадщини, що не
підлягають приватизації (додається).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) абзац п'ятий частини другої статті 4 Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 49,
ст. 301; 2004 р., N 50, ст. 539; 2006 р., N 8, ст. 89) після слів
"Закону України "Про приватизацію державного майна" доповнити
словами "(крім пам'яток культурної спадщини)";
2) у Законі України "Про охорону культурної спадщини"
( 1805-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 39,
ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114):
абзац шостий статті 1 після слова "пам'ятка" доповнити
словами "культурної спадщини (далі - пам'ятка)";
частину першу статті 18 після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"Пам'ятка може бути приватизована лише за умови укладення
майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної
спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому
охоронного договору на пам'ятку (її частину) з викладенням його
істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам'ятки,
робіт, які майбутній власник зобов'язується провести на пам'ятці з
метою утримання її в належному стані".
У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим - п'ятим.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
тимчасову заборону приватизації пам'яток культурної спадщини"
( 2391-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 11,
ст. 201).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 вересня 2008 року
N 574-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 23 вересня 2008 року N 574-VI
ПЕРЕЛІК
пам'яток культурної спадщини,
що не підлягають приватизації

------------------------------------------------------------------ |Найменування пам'ятки| Час |Місце розташування |Охоронний | | |створення | |номер | |----------------------------------------------------------------| | Автономна Республіка Крим | |----------------------------------------------------------------| |Будівля окружного |1907 рік |м. Сімферополь, вул.|5-Кр | |суду | |М. Гоголя, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля банку |1913 рік |м. Сімферополь, вул.|7-Кр | | | |М. Горького, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля кінотеатру |1911 рік |м. Сімферополь, вул.|8-Кр | |"Баян" | |М. Горького, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |1847 рік |м. Сімферополь, вул.|9-Кр | |працював | |М. Горького, 10 | | |М.І. Пирогов, будинок| | | | |дворянського зібрання| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Жіноча гімназія |1901 рік |м. Сімферополь, вул.|26-Кр | |Станішевської | |Леніна, 17 вул. | | | | |Пролетарська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля банку |1905 рік |м. Сімферополь, вул.|32-Кр | |"Азово-Донський" | |Р. Люксембург, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля театру |1911 рік |м. Сімферополь, вул.|49-Кр | | | |О. Пушкіна, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок притулку для |1869-1904 |м. Сімферополь, вул.|50-Кр | |дівчат графині |роки |О. Пушкіна, 18/ вул.| | |Адлерберг | |М. Гоголя, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишніх | перша |м. Сімферополь, |* | |офіцерських зборів | половина |вул. К. Лібкнехта, | | | | XIX |35 | | | | сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс Юсупівського| XIX-XX |Підрозділ |* | |палацу | сторіччя |Секретаріату | | | | |Президента | | | | |України | | |----------------------------------------------------------------| | Алуштинська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Дача О.М. Бекетова |1898 рік |м. Алушта, вул. |8 | | | |Набережна, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |кінець XIX|м. Алушта, вул. |235 | |перебували ув'язнені |сторіччя |Леніна, 20 | | |члени уряду | | | | |Республіки Тавриди | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |1906 рік |м. Алушта, |237 | |С.М. Сергєєв-Ценський| |вул. С. Сергєєва- | | | | |Ценського, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла "Анна" |1908-1910 |Санаторій "Рабочий |* | | | роки |уголок" | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла "Марина" |1912 рік | -"- |* | |----------------------------------------------------------------| | Бахчисарайський район | |----------------------------------------------------------------| |Бахчисарайський |XVI-XVIII |м. Бахчисарай, вул. |285/0 | |палацово-парковий |сторіччя |Річкова, 133 | | |комплекс (Ханський | | | | |палац): | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус головний | -"- | -"- |285/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гарем |XVIII | -"- |285/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус графський |XVI-XVIII | -"- |284/3 | | (світський) |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | кухня ханська | -"- | -"- |285/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус стайневий | -"- | -"- |285/5 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус бібліотечний|XIX | -"- |285/6 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта Соколина |XVIII | -"- |285/7 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мечеть ханська |1740-1743 | -"- |285/8 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гробниця "Дюрбе |1764 рік | -"- |285/9 | | Діляри-Бикеч" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лазня Сари Гюзель |1533 рік | -"- |285/10 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гробниця "Південне |XVII | -"- |285/11 | | ханське дюрбе" |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гробниця "Північне |XVI | -"- |285/12 | | ханське дюрбе" |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ротонда надгробна |XVIII | -"- |285/13 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | набережна |XVI | -"- |285/14 | | р. Чурук-Су |сторіччя | | | | з трьома мостами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | сади і паркові |XVI-XVIII | -"- |285/15 | | споруди |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | миля Єкатерининська|1787 рік | -"- |285/16 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | кладовище палацове |XVI-XVIII | -"- |285/17 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гробниця "Дюрбе |XVI |м. Бахчисарай, вул. |296 | |великий |сторіччя |Нахімова/ вул. | | |восьмигранник" | |Будьонного | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гробниця "Дюрбе | -"- |м. Бахчисарай, вул. |298 | |кубовидне" Мімбар | |Будьонного | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Лазня |XVIII-XIX |м. Бахчисарай, вул. |6 | | |сторіччя |Затрубченко, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан | -"- |м. Бахчисарай, вул. |8 | | | |Комунарів, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан |XIX |м. Бахчисарай, вул. |9 | | |сторіччя |Краснофлотська, 35 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гробниця "Ескі-Дюрбе"|XIV |м. Бахчисарай, вул. |286 | | |сторіччя |З. Космодем'янської | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Караїмська кенаса |друга |м. Бахчисарай, вул. |1642 | | |половина |Леніна, 67 | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кав'ярня |XIX |м. Бахчисарай, вул. |11 | | |сторіччя |Леніна, 81 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мечеть Тохтали-Джамі |1704 рік |м. Бахчисарай, вул. |1229 | | | |Р. Люксембург, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишньої |кінець |м. Бахчисарай, вул. |3245 | |друкарні "Терджиман" |XIX - |Р. Люксембург, 47а | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Бахчисарай, вул. |1645 | | | |О. Македонського, 6а| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба |XIX |м. Бахчисарай, вул. |1646 | | |сторіччя |К. Маркса, 31 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гробниця "Дюрбе малий|XV-XVI |м. Бахчисарай, пров.|297 | |восьмигранник" |сторіччя |Первомайський | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гробниця "Старовинне |XIV-XV |м. Бахчисарай, вул. |299 | |Дюрбе" |сторіччя |М. Фрунзе | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи |XIX |м. Бахчисарай, вул. |1649 | | |сторіччя |Річкова, 125 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каплиця |кінець XIX|м. Бахчисарай, вул. |3493 | | |сторіччя |Партизанська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каплиця |1896 рік |м. Бахчисарай, вул. |757 | | | |О. Пушкіна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Д. Пачаджи |кінець |м. Бахчисарай, вул. |3494 | | |XVII-XVIII|О. Пушкіна, 1 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мечеть Ісмі-Хан |початок XX|м. Бахчисарай, вул. |4 | | |сторіччя |Севастопольська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мечеть |XVIII |м. Бахчисарай, вул. | | | |сторіччя |Севастопольська, 41а| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Школа |1500 рік |м. Бахчисарай, вул. |288 | |"Зінджирли-Медресе" | |Басенко, 57 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дюрбе Хаджи Герая |1501 рік |м. Бахчисарай, вул. |287 | | | |Басенко, 57 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фортеця і печерне |VI-XIX | -"- |290 | |місто "Чуфут-Кале" |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дюрбе |XVI-XVIII |с. Айвове, |10 | | |сторіччя |вул. К. Маркса, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення на скелі |IX-X |с. Баштанівка |706 | |Бурун-Кая |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир печерний |XIX | -"- |1230 | |Качи-Кальон |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Іоанна |XIV-XV |с. Верхоріччя |1231 | |Предтечі |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення Керменчик | -"- |с. Високе |1660 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс фортеці та |V-VI та |с. Ходжа Сала |292 | |печерного міста |XIV-XV | | | |"Мангуп-Кале" |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фортифікаційна стіна |VIII-IX | -"- |1661 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Трьохабсидна базиліка|IX-XVIII | -"- |968 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Руїни печерного міста|VI |с. Красний Мак |294 | |Ески-Кермен |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Башта "Киз-Куле" |X-XIV | -"- |293 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерна церква |X-XV | -"- |1234 | |Донаторів |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Архангельська церква |1328 рік |с. Кудрине |1232 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерна церква |V-VIII | -"- |295 | |Тепе-Кермен |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерне місто |IX | -"- |1233 | |Киз-Кермен |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерний монастир |VIII-XV |с. Мале Садове | | |"Челтер Коба" |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир та печери |X-XV | -"- |1670 | |Данильча-Коба |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мури оборонні та |VIII-XVIII| -"- |291 | |Сюренська башта |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення Пампук-Кая|XII-XV |с. Нижня Голубинка |688 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан з арабською |середина |с. Новоульянівка |1673 | |в'яззю |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква |XVIII |с. Охотниче |1674 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фортеця Сандик-Кая |XIV-XV |с. Поляна |708 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерне місто Бакла |IV-XIII |с. Скалисте |1236 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мечеть Кутлерська |XIX-XX |с. Соколине, вул. |1678 | | |сторіччя |Титова, 44 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мечеть (князя |XVIII-XIX |с. Соколине, вул. |1679 | |Булгакова Алі-бея) |сторіччя |Фрунзе, 29 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення Сююрю-Кая |X-XIII |с. Соколине |707 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс |X-XIV | -"- |711 | |середньовічний на |сторіччя | | | |горі Бойко | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Поселення, храм та |XIII-XV | -"- |2872 | |каменярня |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Поселення та храм |IX-XV | -"- |2873 | |Ай-Нікола |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Поселення та храм |XII-XV | -"- |2870 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастирський |X-XIII | -"- |2045 | |комплекс біля печери |сторіччя | | | |Данильча-Коба: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | храм (руїни) | -"- | -"- |2045/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фортифікаційна | -"- | -"- |2045/2 | | стіна (руїни) в | | | | | урочищі Папас-Баїр | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс колишнього |1883-1910 | -"- |175-Кр | |Юсуповського палацу: |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | головний корпус | -"- | -"- |175-Кр/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус з баштою | -"- | -"- |175-Кр/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарські | -"- | -"- |175-Кр/3 | | будівлі (людська, | | | | | конюшня, пральня) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан | -"- | -"- |175-Кр/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан сліз на | -"- | -"- |175-Кр/5 | | фасаді головного | | | | | корпусу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | колишня Юсуповська | -"- | -"- |175-Кр/6 | | мечеть | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житлова будівля |кінець |с. Танкове |1683 | |садиби Н.А. Говорова |XIX - | | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення Кермен |V-VI |с. Трудолюбівка |712 | | |сторіччя | | | | |до нової | | | | |ери - X-XV| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення на горі |X-XV |с. Щасливе |3140 | |Яман-Таш |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Поселення, храм і |XII-XV | -"- |2871 | |могильник на горі |сторіччя | | | |Кіпія | | | | |----------------------------------------------------------------| | Євпаторійська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок |початок XX|м. Євпаторія, вул. |90-Кр | |Ю.М. Гілеловича |сторіччя |Дувановська, 11/ | | | | |вул. С. Кірова, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дача |початок XX|м. Євпаторія, просп.|33 | | |сторіччя |Леніна, 28а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жила|середина |м. Євпаторія, вул. |273 | |Леся Українка |XIX |Революції, 41 | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Керченська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Меморіальний комплекс|1903-1907 |м. Керч, вул. |323 | |"Аджимушкайські |роки, |Краснопартизанська | | |каменоломні" |1919 рік, | | | | |1941-1944 | | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Місце, де |1943 рік |м. Керч, |1906 | |розміщувався шпиталь | |вул. Г. Петрової | | |Ельтигенського | | | | |десанту | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Місаксуді |кінець XIX|м. Керч, |1206 | |(історико- |сторіччя |вул. Я. Свердлова, | | |археологічний музей) | |22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |1885-1905 |м. Керч, вул. |103-Кр | | |роки |Театральна, 34 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |середина |м. Керч, вул. |105-Кр | | |XIX |Театральна, 36 | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Кіровський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок-музей |початок XX|м. Старий Крим, вул.|1083 | |письменника |сторіччя |К. Лібкнехта, 52 | | |О.С. Гріна | | | | |----------------------------------------------------------------| | Сакський район | |----------------------------------------------------------------| |Колишній особняк |1913 рік |м. Саки, вул. |98 | |цесаревича | |Курортна, 29 | | |----------------------------------------------------------------| | Судацька міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Комплекс споруд |X-XVIII |м. Судак, Фортечна |279 | |Генуезької фортеці |сторіччя |гора | | |----------------------------------------------------------------| | Феодосійська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок художника |друга |м. Феодосія, просп. |114-Кр | |Л.Ф. Лагоріо |половина |І. Айвазовського, 11| | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1880 рік |м. Феодосія, вул. |113 | |Є.К. Мезирової | |Галерейна, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |початок XX|м. Феодосія, вул. |436 | |Феодосійського |сторіччя |Галерейна, 10 | | |меморіального музею | | | | |О. Гріна | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишньої |XIX |м. Феодосія, вул. |427 | |земської управи, в |сторіччя |Земська, 4 | | |якому працював | | | | |Д.І. Ульянов | | | | |----------------------------------------------------------------| | Ялтинська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок О.Т. Тянкова |1900 рік |м. Ялта, |3808 | | | |вул. М. Бірюкова, | | | | |12/16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жила|80-ті роки|м. Ялта, вул. |593 | |Леся Українка |XIX |Єкатерининська, 8а | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля міського |початок XX|м. Ялта, вул. |28 | |театру |сторіччя |Єкатерининська, 13а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла |середина |м. Ялта, вул. |6 | | |XIX |Пушкінська, 5, 5г | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац графа |1900-1902 |м. Ялта, |4 | |О.М. Новосельцева |роки |вул. С. Халтуріна, | | | | |32 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк для | -"- |м. Ялта, |5 | |проживання | |вул. С. Халтуріна, | | |курортників | |32а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишнього | -"- |м. Ялта, |9 | |санаторію "Яузлар", | |вул. С. Халтуріна, | | |заснованого | |32 | | |А.П. Чеховим | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1914 рік |смт Гаспра, |145 | | | |Севастопольське | | | | |шосе, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1870 рік | -"- |146 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дача Кавкасидзе |початок |смт Гурзуф, |153 | | |XIX |Міжнародний дитячий | | | |сторіччя |центр "Артек", табір| | | | |"Кипарисний" | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс дач-готелів |1882-1898 |смт Гурзуф, вул. |620 | |П. Губоніна |роки |Ленінградська, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |80-ті роки|смт Гурзуф, |618 | |А.П. Чехов |XIX |вул. А. Чехова, 22 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |1808-1811 |смт Гурзуф, |617 | |О.С. Пушкін |роки |Набережна імені | | | | |О.С. Пушкіна, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Юсуповський палац |XIX-XX |смт Кореїз, Парковий|154 | |(садиба) |сторіччя |спуск, 26 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1830-1846 |м. Алупка, Палацове |1215 | |Воронцовського |роки |шосе, 10 | | |палацу: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | головний корпус |1830-1837 | -"- |1215/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | бібліотечний корпус| -"- | -"- |1215/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Шуваловський корпус| -"- | -"- |1215/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарський | -"- | -"- |1215/4 | | корпус | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | чайний будиночок та|1824-1860 | -"- |1215/5 | | паркові споруди |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Трільбі" | -"- | -"- |1215/6 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Східний" | -"- | -"- |1215/7 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Готичний" | -"- | -"- |1215/8 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Каскадний" | -"- | -"- |1215/9 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан сліз "Марія"| -"- | -"- |1215/10 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан | -"- | -"- |1215/11 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан амурів | -"- | -"- |1215/12 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Раковина" | -"- | -"- |1215/13 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан-стела | -"- | -"- |1215/14 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Античний | -"- | -"- |1215/15 | | саркофаг" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан | -"- | -"- |1215/16 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан-стела | -"- | -"- |1215/17 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | скульптури левів |1848 рік | -"- |1215/18 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | квітники мармурові | -"- | -"- |1215/19 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вази мармурові | -"- | -"- |1215/20 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лави кам'яні | -"- | -"- |1215/21 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | статуї половецькі | -"- | -"- |1215/22 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | візантійські колони| -"- | -"- |1215/23 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарські | -"- | -"- |1215/24 | | будівлі | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | павільйон кам'яний | -"- | -"- |1215/25 | | над басейном | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | грот з мармуровою | -"- | -"- |1215/26 | | дошкою | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац Воронцовський| -"- | -"- |1215/27 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садово-парковий і | XIX-XX |м. Ялта, |* | |архітектурний | сторіччя |вул. | | |комплекс санаторію | |Севастопольська, | | |"Ялта" ЧФ РФ | |12/43, | | | | |санаторій "Ялта" | | | | |ЧФ РФ | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд | XIX-XX |смт Лівадія, |1221 | |Лівадійського палацу:| сторіччя |вул. Батурина | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Великий палац | -"- | -"- |1221/1 | | (будівля 1910-1911 | | | | | років), у якому | | | | | 4-11 лютого | | | | | 1945 року проходила| | | | | Кримська | | | | | (Ялтинська) | | | | | конференція | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Церква Здвиження | -"- | -"- |1221/2 | | Хреста Господнього | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Палац Фредерікса | -"- | -"- |1221/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Свитський корпус | -"- | -"- |1221/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Паркові споруди | | -"- |1221/5 | |та малі | | | | |архітектурні форми: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Колодязь із химерою| XIX-XX | -"- |1221/5-1 | | | сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Колона Махмуд-хана |1838-1839 | -"- |1221/5-2 | | | роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Леви парадного | XIX-XX | -"- |1221/5-3 | | входу | сторіччя| | | | Великого палацу | | | | | (2 одиниці) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Ковані ворота | -"- | -"- |1221/5-4 | | Італійського | | | | | дворика | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Лави мармурові | -"- | -"- |1221/5-5 | | Італійського | | | | | дворика | | | | | Великого палацу | | | | | (6 одиниць) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Фонтан | -"- | -"- |1221/5-6 | | в Італійському | | | | | дворику | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Фонтан "Марія" в | -"- | -"- |1221/5-7 | | Арабському дворику | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Фонтан на східному | -"- | -"- |1221/5-8 | | фасаді Великого | | | | | палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Фонтан "Лівадія" | -"- | -"- |1221/5-9 | | (з головою | | | | | баранчика) | | | | | біля західного | | | | | фасаду | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Дивани мармурові | -"- | -"- |1221/5-10 | | на східному фасаді | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Дзвіниця біля | -"- | -"- |1221/5-11 | | західного фасаду | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Ваза "з орлами" | -"- | -"- |1221/5-12 | | (на території | | | | | Лівадійського | | | | | парку) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Постаменти та вази | -"- | -"- |1221/5-13 | | із яшми (портик | | | | | північного фасаду | | | | | Великого палацу) | | | | | (2 одиниці) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1880-1902 | м. Ялта, |4617-АР | |палацу | роки | смт Масандра | | |Олександра III: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Палац | -"- | -"- |4617/1-АР | | Олександра III | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Напівкругла | -"- | -"- |4617/2-АР | | підпірна | | | | | стіна з арками, | | | | | вазами, | | | | | ліхтарними | | | | | колонами і | | | | | пристінними | | | | | фонтанами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Підпірна стіна із | -"- | -"- |4617/3-АР | | чотирьохщаблевими | | | | | сходами, | | | | | скульптурами | | | | | "Сфінкс", | | | | | вазами і стовпами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Підпірна стіна | -"- | -"- |4617/4-АР | | з вазами і тумбою | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Скульптурна | -"- | -"- |4617/5-АР | | група на | | | | | західному фасаді | | | | | палацу: дві | | | | | скульптури | | | | | "Сатир", дві | | | | | скульптури | | | | | "Химера", | | | | | три чаші фонтанів | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Басейн | -"- | -"- |4617/6-АР | | декоративний | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Вази на ґанку | -"- | -"- |4617/ | | головного входу | | |/7/1-6-АР | | (6 одиниць) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Балюстрада з | -"- | -"- |4617/8-АР | | вазами на терасі | | | | | західного фасаду | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Спарені колони | -"- | -"- |4617/9-АР | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Сходи | -"- | -"- |4617/10-АР| |----------------------------------------------------------------| | Вінницька область | |----------------------------------------------------------------| | Вінницька міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Особняк |кінець XIX|м. Вінниця, |212-М | | |сторіччя |вул. Г. Артинова, 21| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |кінець |м. Вінниця, |334-М | | |XIX - |вул. І. Бевза, 6 | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок міської |початок XX|м. Вінниця, вул. М. |213-М | |управи |сторіччя |Грушевського, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Водонапірна башта | -"- |м. Вінниця, вул. М. |4-Вн | | | |Грушевського, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок міської |1910-1912 |м. Вінниця, вул. М. |22-М | |управи |роки |Грушевського, 17/11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |початок XX|м. Вінниця, вул. |339-М | | |сторіччя |Інтернаціональна, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XIX |м. Вінниця, |2-Вн | | |сторіччя |вул. М. Козицького, | | | | |1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Прибутковий будинок |кінець |м. Вінниця, |217-М | | |XIX - |вул. М. Козицького, | | | |початок XX|22 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля готелю |XIX |м. Вінниця, |3-Вн | |"Савой" |сторіччя |вул. М. Козицького, | | | | |36 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба в П'ятничанах:|кінець |м. Вінниця, |958 | | |XVIII |вул. І. Мічуріна, 32| | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |958/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |958/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | павільйон (руїни) | -"- | -"- |958/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |перша |м. Вінниця, вул. |297-М | | |половина |Мічуріна | | | |XX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1746 рік |м. Вінниця, вул. В. |56/1 | |Миколая: | |Маяковського, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця церкви | -"- | -"- |56/2 | | Святого Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок офіцерів |1930-ті |м. Вінниця, пл. |362-М | | |роки |Перемоги, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|м. Вінниця, вул. |23-М | | |сторіччя |Першотравнева, 66 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |початок |м. Вінниця, |20-М/1 | |психіатричної |XIX |вул. М. Пирогова, 12| | |лікарні: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |парк психіатричної |1902 рік |м. Вінниця, |20-М/2 | |лікарні | |вул. М. Пирогова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба М.І. Пирогова:|XIX |м. Вінниця, |5-Вн/0 | | |сторіччя |вул. М. Пирогова, | | | | |155 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква з | -"- |м. Вінниця, 2-й |5-Вн/3 | | усипальницею | |пров. О. | | | | |Вишневського, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |5-Вн/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок житловий | -"- |м. Вінниця, |5-Вн/1 | | | |вул. М. Пирогова, | | | | |155 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | аптека | -"- | -"- |5-Вн/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк капітана |початок XX|м. Вінниця, |24-М | |О. Четкова |сторіччя |вул. О. Пушкіна, 38 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVII-XVIII|м. Вінниця, вул. |54/0 | |Єзуїтського |сторіччя |Соборна, 17 | | |монастиря: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел |1617 рік | -"- |54/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | колегіум | -"- | -"- |54/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії |XVIII |м. Вінниця, вул. |54/3 | | |сторіччя |Соборна, 19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVII-XVIII|м. Вінниця, вул. |55/0 | |Домініканського |сторіччя |Соборна, 23 | | |монастиря: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел |1760 рік | -"- |55/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії |1765 рік | -"- |55/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта та мури |1647 рік |м. Вінниця, |55/3 | | | |вул. П. Осипенко, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий з |початок XX|м. Вінниця, вул. |30-М | |еркером |сторіччя |Соборна, 37/2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок міської думи |1911 рік |м. Вінниця, вул. |28-М | | | |Соборна, 67 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок організацій |1936-1940 |м. Вінниця, вул. |292-М | | |роки |Соборна, 70/18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок бібліотеки |1907 рік, |м. Вінниця, вул. |373-М | |імені К. Тімірязєва |1936-1950 |Соборна, 73 | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |XX |м. Вінниця, вул. |379-М | |будинок |сторіччя |Соборна, 85 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок реального |1891 рік |м. Вінниця, вул. |27-М | |училища | |Соборна, 87/18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля жіночої |1894, 1950|м. Вінниця, вул. |225-М | |гімназії |роки |Соборна, 94 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1910, 1948|м. Вінниця, вул. |1-Вн | |музично-драматичного |роки |Театральна, 13 | | |театру імені | | | | |М.К. Садовського | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок графа |1912 рік |м. Вінниця, |295-М | |Д.Ф. Гейдена | |вул. Л. Толстого, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |кінець XIX|м. Вінниця, |387-М | | |сторіччя |вул. Л. Толстого, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |кінець |м. Вінниця, |388-М | | |XIX - |вул. Л. Толстого, 11| | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Літній театр |початок |м. Вінниця, вул. |352-М | | |1950-х |Хлібна, 1 | | | |років | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XIX |м. Вінниця, |6-Вн | | |сторіччя |вул. В. Чкалова, 15 | | |----------------------------------------------------------------| | Барський район | |----------------------------------------------------------------| |Фортеця |1538-1636 |м. Бар, вул. |960 | | |роки |В. Буняковського, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок реального |1904-1907 |м. Бар, вул. |33-М | |училища |роки |Пролетарська, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1913 рік |м. Бар, вул. |227-М | | | |50-річчя Жовтня, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|м. Бар, вул. |228-М | | |сторіччя |Революції, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |1757 рік |м. Бар, вул. Святого|63 | |Пресвятої Богородиці | |Миколая, 10/22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба |початок |с. Верхівка |233-М | |Михальських- |XIX | | | |Бібікових: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |233-м/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарська | -"- | -"- |233-м/2 | | споруда | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |233-м/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Маєток адмірала |кінець XIX|с. Митки |38-М | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Бершадський район | |----------------------------------------------------------------| |Стражниця |XVII |с. Баланівка |45-М | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Вінницький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого |1751 рік |смт Вороновиця, вул.|961 | |Архангела Михаїла | |М. Коцюбинського, 15| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац та парк |кінець |смт Вороновиця, вул.|74/0 | |О. Можайського: |XVIII |Леніна, 26 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1780 рік | -"- |74/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус | -"- | -"- |74/2 | | господарський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | погріб |кінець | -"- |74/3 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |середина | -"- |74/4 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Залишки ставки |1942 рік |смт Стрижавка |12 | |Гітлера "Вервольф" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XIX |с. Лука-Мелешківська|236-М | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Гайсинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок гімназії |початок XX|м. Гайсин, вул. |58-М | | |сторіччя |Першотравнева, 56 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|м. Гайсин, вул. |60-М | | |сторіччя |Першотравнева, 69 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк | -"- |м. Гайсин, вул. |61-М | | | |Б. Хмельницького, 16| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Собор Успіння |1867 рік |с. Тишківська |962/1 | |Пресвятої Богородиці | |Слобода | | |----------------------------------------------------------------| | Жмеринський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля залізничного |1904 рік |м. Жмеринка, пл. |7-Вн/1 | |вокзалу | |Вокзальна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок приміських | -"- | -"- |7-Вн/2 | |кас залізничного | | | | |вокзалу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок гімназії |1909 рік |м. Жмеринка, вул. |67-М | | | |М. Коцюбинського, 39| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс монастиря |1767-1778 |смт Браїлів, вул. |68/0 | |Святої Трійці: |роки |Леніна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | собор Святої Трійці| -"- | -"- |68/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії | -"- | -"- |68/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама |кінець XIX| -"- |68/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба фон Мекк: |XIX |смт Браїлів, вул. |69-М | | |сторіччя |Чайковського, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |69-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |69-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Бахметьєвих: |перша |с. Носківці |73-М | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |73-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | манеж | -"- | -"- |73-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |73-М/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палацо-парковий | -"- |с. Северинівка |74-М | |комплекс садиби | | | | |Орловських: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |74-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | скотний двір | -"- | -"- |74-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |74-М/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XIX |с. Станіславчик |237-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба |1830 рік |с. Чернятин |963/0 | |Вітославського- | | | | |Львова: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |963/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама | -"- | -"- |963/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |309-М/1 | | господарський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |кінець | -"- |309-М/3 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Іллінецький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого |1764 рік |смт Дашів, |64 | |Архангела Михаїла | |вул. С. Кірова, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба: |XIX |смт Дашів, вул. |964/0 | | |сторіччя |40-річчя Жовтня, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1887 рік | -"- |964/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | стайні | -"- | -"- |964/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |310-М | |----------------------------------------------------------------| | Калинівський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац |XIX |с. Гущинці |9-Вн | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок |XVIII |с. Іванів |10-Вн | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1701-1861 |с. Нова Гребля |70 | |Архангела Михаїла |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Козятинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля залізничного |1888-1900 |м. Козятин, вул. |17-Вн/1 | |вокзалу |роки |Вокзальна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Спаса |1661 рік |с. Поличинці |965 | |Преображення | | | | |Господнього | | | | |----------------------------------------------------------------| | Крижопільський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля залізничного |1908 рік |смт Крижопіль, вул. |332-м/1 | |вокзалу: | |О. Чабанюка, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | багажне відділення | -"- | -"- |332-м/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XIX |с. Жабокрич |238-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Бжозовських: |XIX |с. Соколівка |94-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |94-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вежа в'їзна з | -"- | -"- |94-М/2 | | огорожею | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарський | -"- | -"- |94-М/3 | | комплекс | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |94-М/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус | -"- | -"- |94-М/5 | | господарський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа кам'яна з | -"- | -"- |94-М/6 | | воротами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ротонда | -"- | -"- |94-М/7 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |94-М/8 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква | -"- | -"- |94-М/9 | |----------------------------------------------------------------| | Липовецький район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба Ланге: |кінець |с. Нападівка |71 | | |XVIII - | | | | |початок | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |XVIII | -"- |71/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс земської |початок XX|с. Нова Прилука |97-М | |лікарні |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святої Трійці | -"- | -"- |967 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац | -"- |с. Стара Прилука |966 | |----------------------------------------------------------------| | Мурованокуриловецький район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба: |XVI-XIX |смт Муровані |973/0 | | |сторіччя |Курилівці, вул. | | | | |Спортивна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1805 рік | -"- |973/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | арсенал | -"- | -"- |973/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |973/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури замку |XVI | -"- |973/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | міст |1805 рік | -"- |973/5 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |початок | -"- |313-М | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |друга |с. Вищеольчедаїв |137-М | |цукрозаводчика |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Колосовських |XIX |с. Вінож |135-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дзвіниця церкви |1701 рік |с. Котюжани |975 | |Святого Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба С. Ценіної: |початок XX|с. Котюжани, вул. |974/0 | | |сторіччя |Червоноармійська, 12| | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |974/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | міст | -"- | -"- |974/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |314-М | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Собанських: |XIX |с. Михайлівці |140-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |140-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |140-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок садиби | -"- |с. Рівне |142-М | |Розцишевських | | | | |----------------------------------------------------------------| | Немирівський район | |----------------------------------------------------------------| |Електростанція та |XVIII |м. Немирів, |977 | |млин |сторіччя |вул. М. Горького, 26| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XIX |м. Немирів, вул. |976 | |Немирівської |сторіччя |А. Луначарського, 27| | |гімназії: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус чоловічий |1838 рік | -"- |976/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус жіночий |середина | -"- |976/2 | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|смт Брацлав, |150-М | | |сторіччя |вул. Ю. Гагаріна, 14| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок клініки |кінець XIX|смт Брацлав, |326-М | | |сторіччя |вул. 1 Травня, 26 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк | -"- |смт Брацлав, |151-М | | | |вул. Ф. Енгельса, 30| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гімназія |1913 рік |смт Брацлав, вул. |327-М | | | |Комінтерну, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XVII-XIX |с. Ковалівка |240-М | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Оратівський район | |----------------------------------------------------------------| |Парк |друга |смт Оратів |241-М | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля залізничного | -"- |смт Оратів, вул. |153-М | |вокзалу | |Миру | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба: |1893 рік |с. Бугаївка |156/0 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | маєток | -"- | -"- |156/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |156/2 | |----------------------------------------------------------------| | Піщанський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба: |XIX |с. Гонорівка |242-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |242-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |242-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба графів |XIX |с. Чорномин |978/0 | |Чорномських: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |перша | -"- |978/1 | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Погребищенський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац |кінець |с. Андрушівка |979 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок садибний |1910 рік |с. Круподеринці |980 | |графа Ігнатьєва | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква-мавзолей | -"- | -"- |981 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XVIII-XIX |м. Погребище |244-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |початок |с. Сніжна |243-М | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XIX |с. Спичинці |982/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святої |1825 рік |с. Старостинці |983 | |Параскеви П'ятниці | | | | |----------------------------------------------------------------| | Тиврівський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба Ярошинських: |XVII-XIX |смт Тиврів, вул. |173-М | | |сторіччя |Леніна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |173-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама | -"- | -"- |173-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |173-М/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишнього |XIX |смт Тиврів |33 | |духовного училища, у |сторіччя | | | |якому працювали | | | | |М.Д. Леонтович та | | | | |К.Г. Стеценко | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок Чарленківський |XVI-XVIII |с. Селище, вул. |988 | |(башта) |сторіччя |Кірова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Д.Ф. Гейдена: |XIX |смт Сутиски, вул. |176-М | | |сторіччя |Леніна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |176-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вежа | -"- | -"- |176-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | сторожка | -"- | -"- |176-М/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |176-М/4 | |----------------------------------------------------------------| | Томашпільський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба: |кінець |с. Антопіль, вул. |984 | | |XVIII - |Жовтнева, 59 | | | |друга | | | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |кінець | -"- |984/1 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок |1911 рік | -"- |984/2 | | господарський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама |XIX | -"- |984/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба: | -"- |с. Комаргород, вул. |985 | | | |Леніна, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |перша | -"- |985/1 | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |кінець XIX| -"- |985/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |1770 рік |с. Комаргород, вул. |986 | | | |Леніна, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |1767 рік |с. Марківка, вул. |987 | |Пресвятої Богородиці | |Шкільна, 83 | | |----------------------------------------------------------------| | Тростянецький район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба Собанських: |кінець XIX|с. Верхівка |989/0 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |989/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | стайні | -"- | -"- |989/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама | -"- | -"- |989/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |989/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палацо-парковий | -"- |с. Ободівка |181-м | |ансамбль | | | | |----------------------------------------------------------------| | Тульчинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок декабристів |кінець |м. Тульчин, |60 | | |XVIII |вул. Ю. Гагаріна, 1 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |1789 рік |м. Тульчин, |61/1 | |Пресвятої Богородиці | |вул. Ю. Гагаріна, 11| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дзвіниця церкви | -"- | -"- |61/2 | |Успіння Пресвятої | | | | |Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац Потоцьких малий|1775 рік |м. Тульчин, |58 | |(новий) | |вул. Леніна, 55 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс старого |1757-1782 |м. Тульчин, вул. |59/0 | |палацу Потоцьких: |роки |Незалежності, 19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1757 рік | -"- |59/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | театр | -"- | -"- |59/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел домініканців з|1780 рік |м. Тульчин, вул. |992 | |келіями | |Леніна, 41 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок-палац |XVIII |смт Шпиків |196-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Різдва |1762 рік |с. Печера |993/1 | |Пресвятої Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |993/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба: |XIX |с. Тиманівка |193-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |193-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |193-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садибний будинок |кінець | -"- |194-М | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Хмільницький район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба: |XVI-XX |м. Хмільник, |994 | | |сторіччя |вул. Т. Шевченка, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1916 рік | -"- |994/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта замку |XVI | -"- |994/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | міст |1915 рік | -"- |994/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Усікновення |1728 рік |м. Хмільник, |995 | |глави Іоанна Предтечі| |вул. Т. Шевченка, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок земського |кінець |м. Хмільник, |300-М | |лікаря |XIX-XX |вул. Т. Шевченка, 35| | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Вознесіння |1777 рік |с. Уланів, вул. |996 | |Господнього | |Набережна, 11 | | |----------------------------------------------------------------| | Чечельницький район | |----------------------------------------------------------------| |Парк |кінець |смт Чечельник |245-М | | |XIX - | | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Шаргородський район | |----------------------------------------------------------------| |Синагога |1589 рік |м. Шаргород, вул. |67 | | | |Ф. Дзержинського, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVIII-XIX |м. Шаргород, вул. |65 | |монастиря Святого |сторіччя |Леніна, 207 | | |Миколая: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | собор Святого |1829 рік | -"- |65/1 | | Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус прибрамний з|кінець | -"- |65/2 | | дзвіницею |XVIII - | | | | |початок | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус братський з |XVIII |м. Шаргород, вул. |65/3 | | церквою Святого |сторіччя |Леніна, 209 | | | Архангела Михаїла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта наріжна і |кінець |м. Шаргород, вул. |65/4 | | мури |XVIII - |Леніна, 207 | | | |початок | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | служби монастирські|XIX |м. Шаргород, вул. |65/5 | | |сторіччя |Леніна, 211 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святого |1595 рік |м. Шаргород, вул. |66/1 | |Флоріана Шалого | |Леніна, 216 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Потоцького: |XIX |с. Деребчин |201-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок садівника | -"- | -"- |201-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |201-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Покрови |1700-1702 |с. Лозова, вул. |1001/1 | |Пресвятої Богородиці |роки |Леніна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |1001/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1752 рік | -"- |1002/1 | |Миколая: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |1002/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Непорочного |1627 рік |с. Мурафа, вул. |999/1 | |зачаття Діви Марії | |Дружби | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Баланових: |XVIII-XIX |с. Рахни Лісові |207-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок садиби |XIX | -"- |207-М/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |207-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Різдва |1750 рік |с. Слобода |69 | |Пресвятої Богородиці | |Шаргородська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XIX |с. Федорівка |246-М | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Ямпільський район | |----------------------------------------------------------------| |Башта замку |XVII |с. Буша, |1004 | | |сторіччя |вул. І. Богуна, 12а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Храм печерний |IX-XVIII |с. Буша, |1003 | |давньослов'янський з |сторіччя |вул. І. Богуна, 18а | | |"Бушинським рельєфом"| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Історико-ландшафтний |XVIII-XIX |с. Буша, |247-м/1 | |парк: |сторіччя |вул. І. Богуна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | кладовище з | -"- | -"- |247-м/2 | | пам'ятниками | | | | |----------------------------------------------------------------| | Волинська область | |----------------------------------------------------------------| | Луцька міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок Луцької |1939 рік |м. Луцьк, вул. |583 | |міської ради | |В. Винниченка, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Воздвиження |1634-1890 |м. Луцьк, вул. |79 | |Чесного Хреста |роки |Данила Галицького, 2| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Синагога |1629 рік |м. Луцьк, вул. |1008 | | | |Данила Галицького, | | | | |19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |початок XX|м. Луцьк, вул. |26-Мз | | |сторіччя |М. Драгоманова, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий з |XVIII-XIX |м. Луцьк, вул. |29-Мз | |підвалами |сторіччя |М. Драгоманова, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий з |XVI-XIX |м. Луцьк, вул. |30-Мз | |підвалами |сторіччя |М. Драгоманова, 11а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Луцьк, вул. |9-Вл | | |сторіччя |М. Драгоманова, 23 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Келії монастиря |XVIII |м. Луцьк, вул. |80 | |домініканців |сторіччя |М. Драгоманова, 26 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Покрови |XV |м. Луцьк, вул. |78 | |Пресвятої Богородиці |сторіччя |Караїмська, 11а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кірха |XIX |м. Луцьк, вул. |2-Вл | | |сторіччя |Караїмська, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква соборна Іоанна|XII-XVIII |м. Луцьк, вул. |22-Мз | |Богослова |сторіччя |Кафедральна, 1а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Княжий палац |XIV | -"- |23-Мз | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XIV-XIX | -"- |75/0 | |Луцького Верхнього |сторіччя | | | |замку: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта в'їзна |XIV-XVII | -"- |75/1 | | (надбрамна) |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта Стирова |XVI-XVII | -"- |75/2 | | (Свидригайла) |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта Владича |XIV | -"- |75/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури замкові |XV | -"- |75/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | канцелярія повітова|1789 рік | -"- |75/5 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | скарбниця повітова |1821 рік | -"- |75/6 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVII-XVIII|м. Луцьк, вул. |77/0 | |монастиря єзуїтів: |сторіччя |Кафедральна, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел Святих |1616-1642 | -"- |77/1 | | апостолів Петра і |роки | | | | Павла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1724-1741 |м. Луцьк, вул. |77/2 | | |роки |Кафедральна, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | колегіум |1646 рік, |м. Луцьк, вул. |77/3 | | |кінець |Кафедральна, 6 | | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир бригіток |1624-1718 |м. Луцьк, вул. |1005 | | |роки |Кафедральна, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир василіанів |1646 рік, |м. Луцьк, вул. |83 | | |XVIII |Й. Кондзелевича, 5 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир тринітаріїв |1718-1729 |м. Луцьк, |81 | | |роки |вул. Д. Медведєва, 4| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Башта окольного замку|XVI |м. Луцьк, Старе |1010 | |з муром |сторіччя |місто | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1752 рік -|м. Луцьк, вул. Лесі |76 | |монастиря |початок XX|Українки, 60 | | |бернардинців: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел |1752-1789 | -"- |76/1 | | (кафедральний собор|роки, | | | | Святої Трійці) |1877-1879 | | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії |1720-1789 |м. Луцьк, просп. |76/2 | | |роки |Волі, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама |1904 рік |м. Луцьк, вул. Лесі |76/3 | | | |Українки, 60 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишньої |1928-1929 |м. Луцьк, вул. |833 | |української гімназії,|роки |Б. Хмельницького, 12| | |в якій працював | | | | |Я. Галан | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |30-ті роки|м. Луцьк, |294 | |розміщувався штаб 5-ї|XX |вул. Ф. Шопена, 20 | | |армії |сторіччя, | | | | |1941 рік | | | |----------------------------------------------------------------| | Володимир-Волинський район | |----------------------------------------------------------------| |Келії Домініканського|1789 рік |м. Володимир- |31-Вл | |монастиря з дзвіницею| |Волинський, | | | | |вул. Данила | | | | |Галицького, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святих Іоакима|1752 рік |м. Володимир- |86 | |та Анни | |Волинський, | | | | |вул. Князя | | | | |Василька, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |кінець |м. Володимир- |85 | |Василія |XIII |Волинський, | | | |сторіччя, |вул. Князя | | | |XIX |Всеволода, 28 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кірха |XIX |м. Володимир- |24-Вл | | |сторіччя |Волинський, | | | | |вул. Ковельська, 45 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVIII |м. Володимир- |1012/0 | |монастиря Різдва |сторіччя |Волинський, | | |Христового (в ім'я | |вул. Миколаївська | | |послання Апостолів): | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел |1718-1766 |м. Володимир- |1012/2 | | |роки |Волинський, | | | | |вул. Миколаївська, | | | | |20 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії | -"- |м. Володимир- |1012/1 | | | |Волинський, | | | | |вул. Миколаївська, | | | | |18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Келії монастиря |XVIII | -"- |27-Вл | |єзуїтів |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каплиця |1888 рік |м. Володимир- |32-Вл | | | |Волинський, | | | | |вул. Соборна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1156 рік |м. Володимир- |84/0 | |собору Успіння | |Волинський, | | |Пресвятої Богородиці:| |вул. Соборна, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | собор |1156 рік, | -"- |84/1 | | |кінець XIX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | замочок єпископів |1494 рік, |м. Володимир- |84/2 | | |кінець XIX|Волинський, | | | |сторіччя |вул. Соборна, 27 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури з північною та|XVII |м. Володимир- |84/3 | | західною брамами |сторіччя |Волинський, | | | | |вул. Соборна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вали земляні |X-XIV |м. Володимир- |1013 | | |сторіччя |Волинський, | | | | |вул. Підзамче | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1780 рік |м. Володимир- |1011 | |Миколая | |Волинський, вул. | | | | |О. Цинкаловського, 1| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Стара катедра |X сторіччя|м. Володимир- |261-м | | | |Волинський, урочище | | | | |"Федорівка" | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XV-XX |с. Зимне |88 | |Святогірського |сторіччя | | | |монастиря: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Успіння |1495 рік, | -"- |88/1 | | Пресвятої |кінець XIX| | | | Богородиці з |сторіччя | | | | печерами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури оборонні з |XV-XVI | -"- |88/2 | | баштами |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Святої |1465-1475 | -"- |88/3 | | Трійці |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | трапезна |XV-XVI | -"- |88/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта-дзвіниця |XVI | -"- |88/5 | | надбрамна |сторіччя, | | | | |1898 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | школа монастирська |1899 рік | -"- |88/6 | |----------------------------------------------------------------| | Горохівський район | |----------------------------------------------------------------| |Комплекс споруд |XVIII |м. Берестечко, вул. |98/0 | |монастиря |сторіччя |І. Богуна, 20 | | |тринітаріїв: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел Святої |1765 рік | -"- |98/1 | | Трійці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |друга | -"- |98/2 | | |половина | | | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії |1711 рік | -"- |98/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каплиця Святої Теклі |XVII |м. Берестечко, |99 | | |сторіччя |околиця міста | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1678 рік |с. Борочиче |100 | |Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1638 рік |с. Охлопів |105 | |Миколая | | | | |----------------------------------------------------------------| | Іваничівський район | |----------------------------------------------------------------| |Комплекс споруд |XVII |с. Низкиничі |93 | |церкви Успіння |сторіччя | | | |Пресвятої Богородиці:| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква |1653 рік | -"- |93/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |XVII-XVIII| -"- |93/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мур |друга | -"- |93/3 | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Камінь-Каширський район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Стрітення |1642 рік |с. Видричі |113/1 | |Господнього | |(Михнівка) | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |1589 рік, |с. Качин |112 | |Пресвятої Богородиці |кінець XIX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Преображення |1600 рік, |с. Нуйно |114 | |Господнього |кінець XIX| | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Ківерцівський район | |----------------------------------------------------------------| |Комплекс споруд |XVII |смт Олика |116/0 | |колегіати Святої |сторіччя | | | |Трійці: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел |1635-1640 | -"- |116/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1650 рік | -"- |116/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури з баштами та | -"- | -"- |116/3 | | брамами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок князів |1564 рік | -"- |117 | |Радзивіллів | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святих |1450, 1612| -"- |118 | |апостолів Петра і |роки | | | |Павла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Луцька брама міських |XVII | -"- |1026 | |укріплень |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Ковельський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля залізничного |XX |м. Ковель, вул. |96-м | |вокзалу |сторіччя |Привокзальна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Успіння |1771 рік |м. Ковель, вул. |1049 | |Пресвятої Богородиці | |М. Вербицького, 1а | | | | |(перенесено з | | | | |с. Вишеньки | | | | |Рожищенського | | | | |району) | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок залізничної |1903 рік |смт Голоби |171-м | |станції | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля поштової |XIX |с. Воля-Любитівська |170-м | |станції |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1567 рік |с. Гішин |1029 | |Дмитрія | | | | |----------------------------------------------------------------| | Локачинський район | |----------------------------------------------------------------| |Костел Святої Трійці |1642 рік |с. Затурці |1031 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кисилинський монастир|1614 рік |с. Кисилин |833 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1632-1677 | -"- |89/0 | |церкви Святого |роки | | | |Архангела Михаїла: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква | -"- | -"- |89/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |середина | -"- |89/2 | | |XVII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мур з брамою | -"- | -"- |89/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Загорівський монастир|1492 рік |с. Новий Загорів |832 | |----------------------------------------------------------------| | Луцький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого |1636 рік |с. Білосток |142 | |Архангела Михаїла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |1707 рік |с. Забороль |157 | |зупинявся Петро I | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс церкви |1745 рік |с. Піддубці |125/1 | |Покрови Пресвятої | | | | |Богородиці: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама | -"- | -"- |125/2 | |----------------------------------------------------------------| | Любешівський район | |----------------------------------------------------------------| |Келії монастиря |1684 рік |смт Любешів, вул. |1036 | |піарів | |Незалежності, 54 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир капуцинів: |XVIII |смт Любешів, вул. |205-м | | |сторіччя |Незалежності | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел | -"- | -"- |205-м/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії | -"- | -"- |205-м/2 | |----------------------------------------------------------------| | Любомльський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац Браницьких |XVIII |м. Любомль, вул. 1 |1040 | | |сторіччя |Травня, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |XVI, XVIII|м. Любомль, вул. |132 | |Георгія |сторіччя |Незалежності, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святої Трійці:|1412 рік |м. Любомль, вул. |133/1 | | | |Самохіна, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |перша | -"- |133/2 | | |половина | | | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святої Трійці:|1841 рік |смт Головне |1041/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця надбрамна | -"- | -"- |1041/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1674 рік |с. Згорани |136/1 | |Дмитрія: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |136/2 | |----------------------------------------------------------------| | Маневицький район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок залізничного |1904 рік |смт Маневичі |224-м | |вокзалу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1691 рік |с. Карасин |121 | |Архангела Михаїла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел монастиря |1736-1741 |с. Старий |126 | |домініканців |роки |Чорторийськ | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Преображення |1600-1604 |с. Четвертня |128 | |Господнього |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Рожищенський район | |----------------------------------------------------------------| |Костел монастиря |1629 рік |с. Іванівка |141 | |бернардинців (церква | | | | |Святих апостолів | | | | |Петра і Павла) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |XVI |с. Сокіл |145 | |Пресвятої Богородиці |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1767 рік, |с. Щурин |147/1 | |Архангела Михаїла: |70-ті роки| | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |XVIII | -"- |147/2 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Старовижівський район | |----------------------------------------------------------------| |Комплекс споруд |XVI - |с. Мильці |131 | |монастиря Святого |початок XX| | | |Миколая: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Святого |1542 рік | -"- |131/1 | | Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1901 рік | -"- |131/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок ігумена |початок | -"- |131/3 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії з теплою |кінець | -"- |131/4 | | церквою |XVIII - | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Турійський район | |----------------------------------------------------------------| |Костел Святих |XVI, XVIII|смт Луків |134 | |Станіслава та Анни |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дзвіниця церкви |1723 рік | -"- |135/2 | |Святої Параскеви | | | | |П'ятниці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |початок | -"- |253-м | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська область | |----------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому жила|початок |м. Дніпропетровськ, |6156 | |О.А. Ган та |XIX |вул. Ленінградська, | | |народилася |сторіччя |11 | | |О.П. Блаватська | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок головпоштамту|середина |м. Дніпропетровськ, |1524 | | |XIX - |просп. К. Маркса, 62| | | |початок | | | | |XX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок канцелярії |1802-1825 |м. Дніпропетровськ, |1525 | |генерала |роки, |просп. К. Маркса, 64| | |І.М. Інзова, в якому |1820 рік | | | |зупинявся | | | | |О.С. Пушкін | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок заводського |кінець XIX|м. Дніпродзержинськ,|2035 | |клубу |сторіччя |вул. Губи, 17 | | |----------------------------------------------------------------| | Нікопольський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок музею |початок |м. Нікополь, вул. |2145 | |витончених мистецтв |XIX |Микитинська, 25 | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Царичанський район | |----------------------------------------------------------------| |Укріплення |1731 рік |с. Рудка (південна |1085 | |Української лінії | |околиця) | | |----------------------------------------------------------------| | Донецька область | |----------------------------------------------------------------| | Донецька міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок обласного |1961 рік |м. Донецьк, вул. |6-Дц | |академічного | |Артема, 74а | | |українського | | | | |музично-драматичного | | | | |театру | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок академічного |1941 рік |м. Донецьк, вул. |8-Дц | |державного | |Артема, 82 | | |російського театру | | | | |опери та балету | | | | |ім. А.Б. Солов'яненка| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок обласної |1936 рік |м. Донецьк, вул. |9-Дц | |універсальної | |Артема, 84 | | |наукової бібліотеки | | | | |ім. Н.К. Крупської | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Архітектурний |1951-1954 |м. Донецьк, просп. |14-Дц | |комплекс мосту через |роки |Ілліча | | |р. Кальміус | | | | |----------------------------------------------------------------| | Дебальцівська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок залізничного |1878 рік |м. Дебальцеве |26-Дц | |вокзалу | | | | |----------------------------------------------------------------| | Маріупольська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок обласного |1960 рік |м. Маріуполь, пл. |30-Дц | |російського | |Театральна, 1 | | |драматичного театру | | | | |----------------------------------------------------------------| | Волноваський район | |----------------------------------------------------------------| |Метеорологічна |1852 рік |смт Комсомольський |975 | |обсерваторія | | | | |----------------------------------------------------------------| | Костянтинівський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок залізничного |1926, 1955|м. Костянтинівка |90-Дц | |вокзалу |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Слов'янська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Свято-Успенська |XVII-XIX |м. Святогірськ, вул.|154 | |Святогірська Лавра: |сторіччя |Зарічна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Святого |XVII | -"- | | | Миколая |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | споруди печерні | -"- | -"- | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | підземна церква | -"- | -"- | | | Святих Антонія і | | | | | Феодосія | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | каплиця Святого |XIX | -"- | | | апостола Андрія |сторіччя | | | | Первозванного | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башти монастирської| -"- | -"- | | | огорожі (західна та| | | | | східна) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Кирило-Мефодіївські| -"- | -"- | | | сходи | | | | |----------------------------------------------------------------| | Харцизька міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Зуївська |1930-1939 |м. Зугрес, вул. |35-Дц | |Терпигорівська ГРЕС |роки |Станційна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок залізничного |1931 рік |м. Іловайськ, вул. |37-Дц | |вокзалу | |Т. Шевченка, 139 | | |----------------------------------------------------------------| | Ясинуватський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок залізничного |1952 рік |м. Ясинувата |50-Дц | |вокзалу | | | | |----------------------------------------------------------------| | Житомирська область | |----------------------------------------------------------------| | Житомирська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1870 рік |м. Житомир, вул. |3064 | |перебувала Мала Рада | |Велика Бердичівська,| | |УНР | |32 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |1907 рік |м. Житомир, вул. |1370 | |народився | |Дмитрівська, 5 | | |С.П. Корольов | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |1853-1866 |м. Житомир, |1371 | |В.Г. Короленко |роки |вул. В. Короленка, 3| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |1905-1910 |м. Житомир, вул. |8 | |навчався |роки |Михайлівська, 2 | | |М.А. Скорульський | | | | |----------------------------------------------------------------| | Андрушівський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1919-1920 |м. Андрушівка, вул. |1897 | |розміщувався штаб |роки |Садова, 1 | | |Першої кінної армії і| | | | |працював Волревком | | | | |----------------------------------------------------------------| | Бердичівський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1917 рік |м. Бердичів, вул. |44 | |відбувався | |К. Лібкнехта, 21 | | |надзвичайний з'їзд | | | | |революційних | | | | |представників | | | | |Південно-західного | | | | |фронту 18-24 лютого | | | | |1917 року | | | | |----------------------------------------------------------------| | Брусилівський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1943 рік |с. Ставище |2498 | |розміщувався | | | | |командний пункт | | | | |мінометного дивізіону| | | | |"Катюша" | | | | |П.В. Колеснікова | | | | |----------------------------------------------------------------| | Коростишівський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1895-1899 |м. Коростишів, вул. |2100 | |народився |роки |Леніна, 29 | | |С.В. Васильченко | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок школи, у |початок XX|с. Слобідка |630 | |якому відбувалися |сторіччя | | | |наради підпільників | | | | |на чолі з | | | | |М.О. Музикою | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Приміщення школи, у |30-ті роки|с. Старосільці |631 | |якій навчалася |XX | | | |Л.Л. Мирончук |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Попільнянський район | |----------------------------------------------------------------| |Приміщення школи, у |1918-1926 |с. Липки |2535 | |якій навчався |роки | | | |М.І. Шпак | | | | |----------------------------------------------------------------| | Закарпатська область | |----------------------------------------------------------------| | Ужгородська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок правління |1809 рік |м. Ужгород, пл. |166 | |Ужгородського | |Жупанатська, 3 | | |комітету | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок-фортеця |X-XVI |м. Ужгород, вул. |163 | | |сторіччя |Капітульна, 33 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |XII-XIV |м. Ужгород, пров. |190 | |Миколая (Горянська |сторіччя |Музейний, 1 | | |ротонда) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Амбар та винний |1781 рік |м. Ужгород, вул. |1107 | |погріб | |Ракоці, 2 | | |----------------------------------------------------------------| | Мукачівська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Замок "Паланок" |XIV-XVIII |м. Мукачеве, Замкова|168 | | |сторіччя |гора | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каплиця Святого |XIV |м. Мукачеве, вул. |170 | |Мартина |сторіччя |Миру, 51 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац графів |1667-1748 |м. Мукачеве, вул. |169 | |Шенборнів "Білий Дім"|роки |Миру, 26-28 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1789-1806 |м. Мукачеве, вул. |171/1 | |Миколая |роки |Північна, 2 | | |----------------------------------------------------------------| | Берегівський район | |----------------------------------------------------------------| |Ансамбль споруд |1629 рік |м. Берегове, |1108/0 | |"Графського двору": | |вул. Г. Бетлена, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |палац князя |1629-1857 | -"- |1108/1 | |Г. Бетлена |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |каретна і |1629-1686 | -"- |1108/2 | |зерносховище |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |стайні | -"- | -"- |1108/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XV |м. Берегове, |173 | | |сторіччя |вул. С. Тіноди, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XIII-XV |м. Берегове, |1109 | | |сторіччя |вул. Ш. Петефі, 30 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XIV |с. Бене |1110 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XIII-XIV |с. Кідьош |1111 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок (руїни) |XII-XIII |с. Квасово |1113 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел (руїни) |XIV |с. Мужієво |1112 | |Святого Іоанна |сторіччя | | | |Хрестителя | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел і дзвіниця |1753 рік |с. Четфалва |182 | |----------------------------------------------------------------| | Великоберезнянський район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого |1703 рік |с. Сіль |1114 | |Василія | | | | |----------------------------------------------------------------| | Виноградівський район | |----------------------------------------------------------------| |Угочанський замок |XIV-XVI |м. Виноградів, вул. |177 | |(руїни) |сторіччя |М. Коцюбинського | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба барона Перені:|XVI-XVIII |м. Виноградів, вул. |176/0 | | |сторіччя |Радянська, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |176/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігелі службові |XVII-XVIII| -"- |176/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама | -"- | -"- |176/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |XVIII-XIX | -"- |176/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святої Олени |1788 рік |смт Вилок |1115 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок (руїни) |XIV |смт Королево |178 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |XVII |с. Новоселиця |181/1 | |Пресвятої Богородиці:|сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |181/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква |XIV-XIX |с. Шаланки |1117 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Воловецький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого Духа: |XVIII |с. Гукливий |186/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |186/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |початок XX|с. Задільське |1118/1 | |Миколая: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |1118/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Вознесіння |XVIII - |с. Ялове |1120/1 | |Господнього: |кінець XIX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |кінець XIX| -"- |1120/2 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Іршавський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац-фортеця |1712-1798 |смт Довге, вул. |1122 | | |роки |Перемоги, 3 | | |----------------------------------------------------------------| | Міжгірський район | |----------------------------------------------------------------| |Введенська церква: |1808 рік |с. Буковець |212/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |212/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1804 рік |с. Верхній Студений |213/1 | |Миколая: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |213/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |XVII |с. Ізки |215/1 | |Миколая: |сторіччя -| | | | |1798 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1798 рік | -"- |215/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого Духа: |1795 рік |с. Колочава |216/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |216/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1818 рік |с. Негровець |219 | |Михайла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Благовіщення |1820 рік |с. Нижній Студений |226/1 | |Господнього: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |226/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Різдва |1780 рік |с. Пилипець |221 | |Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |кінець |с. Подобовець |1125/1 | |Миколая: |XVII | | | | |сторіччя -| | | | |1785 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |1125/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1797 рік |с. Присліп |222/1 | |Миколая: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |222/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1780 рік |с. Репинне |223 | |Дмитрія | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Введенська церква |1759 рік |с. Розтока |224 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |XVII |с. Рекіти |225/1 | |Миколая: |сторіччя -| | | | |1751 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1751 рік | -"- |225/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Покрови |1817 рік |с. Синевирська |1126/1 | |Пресвятої Богородиці:| |Поляна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |1126/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Введенська церква |1809 рік |с. Торунь |1127 | |----------------------------------------------------------------| | Мукачівський район | |----------------------------------------------------------------| |Замок |XVII |смт Чинадійово, вул.|183 | | |сторіччя |М. Волошина, 53б | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац графів |1890-1895 |смт Чинадійово |1128 | |Шенборнів |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |XVII |с. Вільховиця |184 | |Дмитрія |сторіччя, | | | | |1758, 1910| | | | |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Перечинський район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого |XVII |с. Лікіцари |193/1 | |Василія: |сторіччя, | | | | |1748 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |XIX-XX | -"- |193/2 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Рахівський район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Вознесіння |1824 рік |смт Ясіня |201/1 | |Господнього | | | | |(Струківська): | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1813 рік | -"- |201/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |1750 рік |с. Ділове |203 | |Пресвятої Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1428, |с. Середнє Водяне |208/1 | |Миколая (верхня): |1600, 1760| | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |XVIII | -"- |208/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |середина | -"- |209 | |Миколая (нижня) |XVII | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Свалявський район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого |1588, 1759|м. Свалява, присілок|185 | |Миколая |роки |Бистрий | | |----------------------------------------------------------------| | Тячівський район | |----------------------------------------------------------------| |Костел |XIII-XVIII|м. Тячів |200 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1604 рік -|с. Діброва |202/1 | |Миколая: |перша | | | | |половина | | | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |перша | -"- |202/2 | | |половина | | | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1470 рік, |с. Колодне |205/1 | |Миколая: |XVI | | | | |сторіччя, | | | | |1770 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |перша | -"- |205/2 | | |половина | | | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1813 рік |с. Нересниця |207 | |Архангела Михаїла | | | | |----------------------------------------------------------------| | Ужгородський район | |----------------------------------------------------------------| |Замок (руїни) |XII-XIII |смт Середнє |195 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква реформаторська|1729 рік |с. Комарівці |1130 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XIX |с. Тарнівці |1131 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XV-XIX |с. Часлівці |1132 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок |XII-XV |с. Невицьке |194 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XV |с. Сюрте |197 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Xустський район | |----------------------------------------------------------------| |Замок (руїни) |XI-XII |м. Хуст, Замкова |210 | | |сторіччя, |гора | | | |XIV-XVI | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святої |XIV |м. Хуст, вул. |211 | |Єлизавети |сторіччя |Конституції | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1779 рік |с. Данилово |214/1 | |Миколая: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | |214/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1688 рік |с. Крайниково |217/1 | |Архангела Михаїла: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |217/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святої |XV |с. Олександрівка |220/1 | |Параскеви П'ятниці: |сторіччя -| | | | |1753 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1753 рік | -"- |220/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |початок |с. Сокирниця |227/1 | |Миколая: |XVII | | | | |сторіччя, | | | | |1770 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1770 рік | -"- |227/2 | |----------------------------------------------------------------| | Запорізька область | |----------------------------------------------------------------| | Запорізька міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок лікаря |кінець |м. Запоріжжя, вул. |9-Зп | |Г. Бера |XIX - |Артема, 27 | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |1904 рік |м. Запоріжжя, вул. |1200 | |Катерининської | |К. Великого, 1 | | |залізниці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок першої |1913 рік |м. Запоріжжя, вул. |1204 | |теплової | |М. Горького, 73 | | |електростанції | | | | |м. Олександрівська | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок чоловічої |1909 рік |м. Запоріжжя, вул. |13-Зп | |гімназії | |В. Жуковського, 66 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |кінець |м. Запоріжжя, вул. |12-Зп | |Я. Нибура |XIX - |Комсомольська, 28 | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок концертного |1953 рік |м. Запоріжжя, просп.|11-Зп | |залу імені М. Глінки | |Леніна, 183 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс пам'яток |III тися- |м. Запоріжжя, |911/1 | |Національного |чоліття до|о. Хортиця | | |заповідника "Хортиця"|н.е.- XIII| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мости інженера |1946 рік |м. Запоріжжя, |16-Зп | |Б.М. Преображенського| |р. Дніпро - | | | | |р. Старий Дніпро | | |----------------------------------------------------------------| | Бердянський район | |----------------------------------------------------------------| |Земляні укріплення |1770 рік |с. Новопетрівка, |1135 | |Петрівської фортеці | |узбережжя Азовського| | | | |моря | | |----------------------------------------------------------------| | Василівський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба "Замок |1894 рік |м. Василівка, вул. |1-Зп/0 | |В.С. Попова": | |Дружби, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель N 1 | -"- |м. Василівка, вул. |1-Зп/1 | | | |Ю. Гагаріна, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель N 2 | -"- | -"- |1-Зп/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель N 3 | -"- | -"- |1-Зп/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | конюшня | -"- | -"- |1-Зп/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | каретна | -"- | -"- |1-Зп/5 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | видова башта | -"- | -"- |1-Зп/6 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | капличка | -"- |м. Василівка, вул. |1-Зп/7 | | | |Ю. Гагаріна, 12 | | |----------------------------------------------------------------| | Куйбишевський район | |----------------------------------------------------------------| |Земляні укріплення |1770 рік |с. Ланцеве, за 0,5 |1532 | |Олексіївської фортеці| |кілометра від села | | |----------------------------------------------------------------| | Оріхівський район | |----------------------------------------------------------------| |Земляні укріплення |1770 рік |смт Комишуваха, за |1610 | |Микитинської фортеці | |4 кілометри на схід | | | | |від села | | |----------------------------------------------------------------| | Пологівський район | |----------------------------------------------------------------| |Земляні укріплення |1770 рік |с. Семенівка, за |1638 | |Кирилівської фортеці | |1 кілометр на схід | | | | |від села | | |----------------------------------------------------------------| | Івано-Франківська область | |----------------------------------------------------------------| | Івано-Франківська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Магістрат (міська |1666 рік, |м. Івано-Франківськ,|12-Іф | |рада і суд) |1671-1672 |вул. Галицька, 4а | | | |роки, | | | | |1826-1829 | | | | |роки, | | | | |1870 рік, | | | | |1928-1932 | | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |початок XX|м. Івано-Франківськ,|39-Іф | | |сторіччя |вул. М. Гаркуші, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Українського |1910 рік |м. Івано-Франківськ,|175-Іф | |культурно-спортивного| |вул. | | |товариства "Сокіл" | |М. Грушевського, 18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля театру імені |1891 рік |м. Івано-Франківськ,|340-Іф | |Станіслава Манюшка | |вул. Леся Курбаса, 3| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи |1912 рік |м. Івано-Франківськ,|142-Іф | |деревообробної | |вул. Б. Лепкого, 28 | | |промисловості | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля ощадкаси |1884 рік |м. Івано-Франківськ,|65-Іф | | | |вул. І. Мазепи, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля окружного |1911 рік |м. Івано-Франківськ,|372-Іф | |суду | |вул. Академіка | | | | |А. Сахарова, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |початок XX|м. Івано-Франківськ,|99-Іф | | |сторіччя |вул. М. Шашкевича, 2| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок єпископа |1830 рік |м. Івано-Франківськ,|376-Іф | | | |вул. Т. Шевченка, 16| | |----------------------------------------------------------------| | Богородчанський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок народного |початок XX|смт Богородчани, |606-Іф | |суду |сторіччя |вул. Т. Шевченка, 68| | |----------------------------------------------------------------| | Верховинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля лікарні |1910 рік |смт Верховина, вул. |634-Іф | | | |Жаб'євська, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Обсерваторія |1937 рік |с. Зелена, гора Піп |3 | | | |Іван | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля театру |1910 рік |с. Красноїлля |4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гражда |1790 рік |с. Криворівня |6 | | | |(прилісок Заріччя) | | |----------------------------------------------------------------| | Галицький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Різдва |XIII-XV |м. Галич, майдан |241 | |Христового |сторіччя |Різдва | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок Старостинський |1367-1658 |м. Галич, вул. |1152 | |(руїни) |роки |Коновальська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Кармелітів |1624 рік -|смт Більшівці, вул. |1153 | |(костел Благовіщення |XVIII |І. Франка, 7 | | |Діви Марії) |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1200 рік |с. Залуква |248/1 | |Пантелеймона: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1611 рік | |248/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |початок |с. Крилос |245 | |Пресвятої Богородиці |XVI | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каплиця Святого |1500 рік | -"- |246 | |Василія Великого | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Митрополичі палати |XIX | -"- |480 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фундаменти |1157 рік | -"- |481 | |Успенського собору | | | | |----------------------------------------------------------------| | Городенківський район | |----------------------------------------------------------------| |Костел Непорочного |1760 рік |м. Городенка, вул. |249/1 | |зачаття Діви Марії: | |Володимира Великого,| | | | |1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії | -"- | -"- |249/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок української |початок XX|м. Городенка, вул. |450 | |читальні |сторіччя |В. Винниченка, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |XIX |м. Городенка, вул. |1195 | |будинок |сторіччя |П. Дорошенка, 53 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вірменський костел |XVII |м. Городенка, вул. |669 | | |сторіччя |С. Крушельницької | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1879 рік |м. Городенка, вул. |668 | |о. Миколая | |Ринкова, 32 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |початок |м. Городенка, вул. |449 | | |XIX |Т. Шевченка, 55 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |1763 рік |м. Городенка, вул. |670 | |Пресвятої Богородиці | |Т. Шевченка, 70 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Різдва |1817 рік |смт Чернелиця, вул. |688 | |Пресвятої Богородиці | |Незалежності, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок |XVII |смт Чернелиця, вул. |251 | | |сторіччя |Незалежності, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел домініканців |1661 рік |смт Чернелиця, вул. |1154 | | | |Українська, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1774 рік |с. Вікно |677 | |Архангела Михаїла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого Микити|1887 рік |с. Вільхівці |691 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1873 рік |с. Виноград |690 | |Архангела Михаїла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Різдва |1895 рік |с. Городниця |692 | |Пресвятої Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1864 рік |с. Глушків |673 | |Архангела Михаїла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святих Косми і|1773 рік |с. Далешове |693 | |Дем'яна | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |1867 рік |с. Дубка |694 | |Пресвятої Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Cвятого |1904 рік |с. Колінки |695 | |о. Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Різдва Іоанна |1884 рік |с. Копачинці |696 | |Хрестителя | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Воздвиження |1868 рік |с. Кунисівці |674 | |Христового | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |1736 рік |с. Михальче |697 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Cвятого |1780 рік | -"- |676 | |о. Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дзвіниця церкви |1845 рік |с. Монастирок |675 | |Успіння Пресвятої | | | | |Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Вознесіння |1868 рік |с. Незвисько |699 | |Господнього | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Преображення |1828 рік |с. Олієво-Королівка |678 | |Господнього | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого Юрія |1859 рік |с. Острівець |700 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1806 рік |с. Поточище |679 | |Архангела Михаїла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Покрови |1840 рік |с. Прикмище |701 | |Пресвятої Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Руїни замку |1660 рік |с. Раковець |421-Іф | |Беньовського | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1858 рік | -"- |680 | |Дмитрія | | | | |Великомученика | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Різдва |1886 рік |с. Рашків |702 | |Пресвятої Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Cвятого |1893 рік |с. Репужинці |703 | |Михайла Чудотворця | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Преображення |1834 рік |с. Росохач |681 | |Господнього | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Вознесіння |1830 рік |с. Семаківці |704 | |Господнього | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святої |1860 рік |с. Семенівка |705 | |Параскеви П'ятниці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1882 рік |с. Серафинці |706 | |о. Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Покрови |1888 рік |с. Слобідка |682 | |Пречистої Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Cвятого Іоанна|1812 рік |с. Стрільче |683 | |Богослова | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Вознесіння |1848 рік |с. Сороки |707 | |Господнього | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Воздвиження |1877 рік |с. Тишківці |709 | |Христового | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житловий будинок |1870 рік | -"- |451 | |Шухевича | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |1853 рік |с. Топорівці |684 | |Пресвятої Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок-музей Леся |XIX |с. Торговиця |685 | |Мартовича |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Різдва |1924 рік | -"- |708 | |Пресвятої Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Покрови |1859 рік |с. Хмелева |710 | |Пречистої Діви Марії | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |1886 рік |с. Чернятин |711 | |Пресвятої Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Троїцька церква |XVIII |с. Чортовець |420-Іф | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1906 рік | -"- |698 | |Миколая | | | | |----------------------------------------------------------------| | Долинський район | |----------------------------------------------------------------| |Ратуша |XVIII |м. Болехів, майдан |714 | | |сторіччя |І. Франка | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Болехів, вул. |422-Іф | | |сторіччя |Є. Коновальця, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каса хворих - лікарня|1928 рік |м. Долина, вул. |1201 | | | |А. Міцкевича, 23 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля повітового |початок XX|м. Долина, вул. |1206 | |суду |сторіччя |А. Міцкевича, 33 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Польської | -"- |м. Долина, вул. |1209 | |гімназії | |В. Пачовського, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок спортивного | -"- |м. Долина, вул. |1210 | |товариства "Сокіл" | |В. Пачовського, 8 | | |----------------------------------------------------------------| | Калуський район | |----------------------------------------------------------------| |Адміністративний |кінець XIX|м. Калуш, |594 | |будинок |сторіччя |вул. С. Бандери, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |початок XX|м. Калуш, |589 | |будинок |сторіччя |вул. Ю. Гагаріна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи |початок |м. Калуш, |590 | | |XIX |вул. Ю. Гагаріна, 6 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |початок XX|м. Калуш, |591 | |муніципалітету |сторіччя |вул. Костельна, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |кінець XIX|м. Калуш, |1238 | | |сторіччя |вул. Костельна, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац культури |1954 рік |м. Калуш, вул. |595 | |"Мінерал" | |В. Чорновола, 20 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Колишній єврейський |середина |м. Калуш, |1241 | |культурний центр |XX |вул. Т. Шевченка, 5 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Колишній польський |XVIII |м. Калуш, |599 | |Народний дім |сторіччя |вул. Т. Шевченка, 7 | | |товариства "Сокіл" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Український народний |1880 рік |м. Калуш, |597 | |дім | |вул. Т. Шевченка, 8 | | |----------------------------------------------------------------| | Коломийський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок культури |XIX |м. Коломия, Вічовий |555 | | |сторіччя |майдан, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ратуша |1877 рік |м. Коломия, вул. |559 | | | |М. Грушевського, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1855-1871 |м. Коломия, вул. |560 | |Архангела Михаїла та |роки |М. Грушевського, 11 | | |дзвіниця | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишнього |початок XX|м. Коломия, вул. |584 | |банку |сторіччя |М. Драгоманова, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Благовіщення |1587 рік |м. Коломия, вул. |233/1 | |Пресвятої Діви Марії:| |Карпатська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |XVIII | -"- |233/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XIX |м. Коломия, |562 | | |сторіччя |вул. І. Мазепи, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишньої |1875 рік |м. Коломия, |574 | |гімназії | |вул. А. Міцкевича, 1| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля музею |1887-1902 |м. Коломия, |578 | | |роки |вул. Театральна, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Колишній будинок |1892 рік |м. Коломия, |579 | |ощадкаси | |вул. Театральна, 27 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Коломия, вул. |580 | | |сторіччя |Театральна, 33 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |початок XX|м. Коломия, вул. |582 | | |сторіччя |Театральна, 48 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Коломия, вул. |583 | | | |Театральна, 54 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Коломия, |585 | | |сторіччя |вул. І. Франка, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XX |м. Коломия, |586 | | |сторіччя |вул. І. Франка, 18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир Урсулок |початок XX|м. Коломия, |587 | | |сторіччя |вул. І. Франка, 19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Коломия, |564 | | | |вул. В. Чорновола, 1| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля медичної | -"- |м. Коломия, вул. |570 | |установи | |В. Чорновола, 32 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок пошти | -"- |м. Коломия, вул. В. |571 | | | |Чорновола, 47 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Коломия, вул. В. |572 | | |сторіччя |Чорновола, 57 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок повітової |початок XX|м. Коломия, |561 | |ради |сторіччя |вул. Р. Шухевича, 80| | |----------------------------------------------------------------| | Надвірнянський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок повітового |початок XX|м. Надвірна, вул. |425-Іф | |староства |сторіччя |Гетьмана Мазепи, 29 | | |----------------------------------------------------------------| | Рогатинський район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Різдва |XV-XVI |м. Рогатин, вул. |242/1 | |Пресвятої Богородиці:|сторіччя |Галицька, 18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури з брамами | -"- | -"- |242/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святого |XV-XVII |м. Рогатин, вул. |244 | |Миколая |сторіччя |Галицька, 60 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1729 рік |м. Рогатин, вул. |1188/1 | |Миколая: | |Святомиколаївська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |1188/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого Духа |1598 рік |м. Рогатин, вул. |243 | | | |М. Коцюбинського, 8 | | |----------------------------------------------------------------| | Снятинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля Ради |друга |м. Снятин, вул. |1270 | |повітової |половина |Коснятина, 41 | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок дітей-сиріт і| -"- |м. Снятин, вул. |1271 | |каплиця | |Коснятина, 48 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи | -"- |м. Снятин, вул. |1274 | |судового виконавця, | |Коснятина, 78 | | |староство | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля польської |1895 рік |м. Снятин, вул. |432-Іф | |жіночої школи | |Коснятина, 72 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1907 рік |м. Снятин, вул. |1268 | |Цісарсько- | |Лотоцького, 13 | | |королівської школи, з| | | | |1924 року - | | | | |чоловіча гімназія | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок товариства |початок XX|м. Снятин, вул. |1279 | |"Сокіл" |сторіччя |Симоненка, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд | -"- |м. Снятин, |1281 | |шпиталю | |вул. В. Стефаника, 4| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |кінець XIX|м. Снятин, вул. |1282 | |шпиталю |сторіччя |В. Стефаника, 4а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд | -"- |м. Снятин, |1283 | |шпиталю | |вул. В. Стефаника, 6| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля єврейського |початок XX|м. Снятин, вул. |1345 | |театру |сторіччя |Театральна, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ратуша |1861 рік |м. Снятин, |429-Іф | | | |вул. Т. Шевченка, 70| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла адвоката |початок XX|м. Снятин, |1285 | |Гольтшауба |сторіччя |вул. Т. Шевченка, 73| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Колишній будинок |друга |м. Снятин, |1286 | |повітового суду |половина |вул. Т. Шевченка, 75| | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Марка |1912-1927 |м. Снятин, вул. |1288 | |Черемшини |роки |Т. Шевченка, 101 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок торгівлі |1923 рік |м. Снятин, вул. |430-Іф | | | |Т. Шевченка, 141 | | |----------------------------------------------------------------| | Київська область | |----------------------------------------------------------------| | Білоцерківський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля гімназії |1843 рік |м. Біла Церква, |8-Кв | | | |пл. Волі, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Іоанна |1812 рік |м. Біла Церква, |911/1 | |Предтечі Хрестителя | |пл. Свободи, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац Зимовий |початок |м. Біла Церква, |44 | | |XIX |бульв. | | | |сторіччя |Олександрійський, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ряди торгові |1809-1814 |м. Біла Церква, |39 | | |роки |Торгова площа | | |----------------------------------------------------------------| | Васильківський район | |----------------------------------------------------------------| |Адміністративний |1817 рік |м. Васильків, вул. |912 | |будинок | |Соборна, 56 | | |----------------------------------------------------------------| | Вишгородський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок школи, у якій|1960 рік |с. Абрамівка |2046 | |навчався | | | | |О.І. Лошаков | | | | |----------------------------------------------------------------| | Києво-Святошинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому жив |1947 рік |м. Боярка, вул. |1230 | |М.О. Островський | |Жовтнева, 49 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |1991 рік |с. Малютянка, вул. |1273 | |М.К. Пимоненко | |Лісна, 12 | | |----------------------------------------------------------------| | Переяслав-Хмельницький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Трьох Святих з|1651 рік |м. Переяслав- |52/1 | |с. Пищики Сквирського| |Хмельницький, | | |району | |Михайлова гора | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1646-1666 |м. Переяслав- |50/1 | |Архангела Михаїла: |роки |Хмельницький, | | | | |вул. Московська, 34 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1666 рік | -"- |50/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс монастиря |XVIII |м. Переяслав- |49/0 | |Вознесіння |сторіччя |Хмельницький, | | |Господнього: | |вул. Г. Сковороди | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | собор |1700 рік |м. Переяслав- |49/1 | | | |Хмельницький, вул. | | | | |Г. Сковороди, 54 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1770-1776 | -"- |49/2 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | колегіум |1753-1757 |м. Переяслав- |49/3 | | |роки |Хмельницький, вул. | | | | |Г. Сковороди, 52 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок лікаря |1820 рік |м. Переяслав- |1235 | |А.Й. Козачковського | |Хмельницький, вул. | | | | |Т. Шевченка, 8 | | |----------------------------------------------------------------| | Сквирський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля чоловічої |XIX |м. Сквира, вул. |78-Кв | |гімназії |сторіччя |К. Лібкнехта, 141 | | |----------------------------------------------------------------| | Ставищенський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля лікарні |1890-1914 |смт Ставище, вул. |86-Кв | | |роки |Радянська, 15/1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля земської |XIX |с. Розкішна |88-Кв | |школи |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Таращанський район | |----------------------------------------------------------------| |Ансамбль споруд |1803-1817 |м. Тараща, вул. |92-Кв | |присутствених місць |роки |Т. Шевченка, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XIX |м. Тараща, вул. |90-Кв | | |сторіччя |Т. Шевченка, 62/20 | | |----------------------------------------------------------------| | Фастівський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок залізничного |1965 рік |м. Фастів, територія|2198 | |вокзалу | |залізниці | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок школи, в якій|1960 рік |с. Дорогинка |2196 | |навчався А.С. Грисюк | | | | |----------------------------------------------------------------| | Яготинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок школи, в якій|1958 рік |с. Годунівка |2177 | |навчалися | | | | |І.В. Борщик і | | | | |В.І. Кравченко | | | | |----------------------------------------------------------------| | Кіровоградська область | |----------------------------------------------------------------| | Кіровоградська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок школи, в якій|1951-1956 |м. Кіровоград, вул. |2311 | |працювала |роки |Авіаційна, 64 | | |О.К. Журлива (Котова)| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля окружного |1845 рік |м. Кіровоград, вул. |18-Кв | |суду | |Велика Пермська, | | | | |2/57 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|м. Кіровоград, вул. |225-Кв | | |сторіччя |В. Володарського, | | | | |19/22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |кінець |м. Кіровоград, вул. |41-Кв | | |XIX - |М. Гоголя, 28 | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Прибутковий будинок | -"- |м. Кіровоград, вул. |43-Кв | | | |М. Гоголя, 44 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк | -"- |м. Кіровоград, вул. |46-Кв | | | |М. Гоголя, 66 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Прибутковий будинок |кінець XIX|м. Кіровоград, вул. |44-Кв | | |сторіччя |М. Гоголя, 56 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля поштамту |1893 рік |м. Кіровоград, вул. |1-Кв | | | |М. Гоголя, 72/9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля повітового |кінець XIX|м. Кіровоград, вул. |47-Кв | |училища |сторіччя |М. Гоголя, 79 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|м. Кіровоград, вул. |48-Кв | | |сторіччя |М. Гоголя, 123 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк | -"- |м. Кіровоград, пров.|253-Кв | | | |Декабристів, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк | -"- |м. Кіровоград, вул. |254-Кв-о | | | |Декабристів, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |кінець XIX|м. Кіровоград, вул. |247-Кв | | |сторіччя |Ф. Дзержинського, 41| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля народного | -"- |м. Кіровоград, вул. |2-Кв | |училища | |Ф. Дзержинського, 65| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1899 рік |м. Кіровоград, вул. |74-Кв | | | |Ф. Дзержинського, 74| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Синагога |кінець XIX|м. Кіровоград, вул. |11-Кв | | |сторіччя |Ф. Дзержинського, 90| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Колишнє ремісниче |XIX |м. Кіровоград, вул. |17-Кв | |грамотне училище |сторіччя |Жовтневої революції,| | | | |20 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля жіночої |1898 рік |м. Кіровоград, вул. |14-Кв | |приватної гімназії | |К. Маркса, 28 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля готелю |1907 рік |м. Кіровоград, вул. |50-Кв | |"Північний" | |К. Маркса, 31 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок банку |1898 рік |м. Кіровоград, вул. |51-Кв | | | |К. Маркса, 33 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Торговий будинок |кінець XIX|м. Кіровоград, вул. |15-Кв | | |сторіччя |К. Маркса, 51 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1897 рік |м. Кіровоград, вул. |16-Кв | | | |К. Маркса, 60 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква грецька: |1812 рік |м. Кіровоград, вул. |258/1 | | | |К. Маркса, 74 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1828 рік | -"- |258/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок настоятеля | -"- | -"- |258/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |кінець XIX|м. Кіровоград, вул. |1094 | |М.Л. Кропивницький |сторіччя |М. Кропивницького, | | | | |172/42 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Корпус палацовий |1851-1855 |м. Кіровоград, вул. |253 | |(військова |роки |Леніна, 2 | | |прогімназія) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Зимовий театр |1867 рік |м. Кіровоград, вул. |14 | | | |Леніна, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |середина |м. Кіровоград, вул. |4-Кв | | |XIX |Леніна, 5 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля готелю |1880 рік |м. Кіровоград, вул. |5-Кв | | | |Леніна, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля готелю |кінець XIX|м. Кіровоград, вул. |6-Кв | | |сторіччя |Леніна, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гостиний двір | -"- |м. Кіровоград, вул. |25-Кв | | | |Леніна, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1890 рік |м. Кіровоград, вул. |9-Кв | | | |Леніна, 15/6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1898 рік |м. Кіровоград, вул. |12-Кв | | | |Леніна, 40 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля колишньої |середина |м. Кіровоград, вул. |13-Кв | |приватної лікарні |XIX |Леніна, 45/35 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |кінець |м. Кіровоград, вул. |291-Кв | |народився і жив |XIX - |Леніна, 89 | | |О.О. Осьморкін |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля навчального |кінець XIX|м. Кіровоград, вул. |79-Кв | |закладу |сторіччя |А. Луначарського, | | | | |17/7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Прибутковий будинок |початок XX|м. Кіровоград, вул. |34-Кв/1 | | |сторіччя |А. Луначарського, 36| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Громадський будинок |кінець |м. Кіровоград, вул. |35-Кв | | |XIX - |А. Луначарського, 38| | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля військового |1848 рік |м. Кіровоград, вул. |254 | |училища | |С. Орджонікідзе, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Манеж | -"- |м. Кіровоград, вул. |255 | | | |С. Орджонікідзе, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Корпус штабний | -"- |м. Кіровоград, вул. |256 | | | |С. Орджонікідзе, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля залізничного |1959-1961 |м. Кіровоград, вул. |308-Кв-0 | |вокзалу |роки |Р. Поповича, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Преображенська церква|1833 рік |м. Кіровоград, вул. |3-Кв | | | |Предображенська, 22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |кінець XIX|м. Кіровоград, вул. |81-Кв | | |сторіччя |К. Тимірязєва, 75/56| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |1871-1883 |м. Кіровоград, вул. |18 | |І.К. Карпенко-Карий |роки |І. Тобілевича, 16 | | |(Тобілевич) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля земського |1883 рік |м. Кіровоград, вул. |19-Кв | |реального училища | |М. Фрунзе, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Покровська церква |1875 рік |м. Кіровоград, вул. |1199-Кв | | | |М. Фрунзе, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля жіночої |1899 рік |м. Кіровоград, вул. |20-Кв | |гімназії | |Т. Шевченка, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля чоловічої |кінець XIX|м. Кіровоград, вул. |2308 | |гімназії |сторіччя, |Т. Шевченка, 3 | | | |1922 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок школи, у якій|1920-1921 |м. Кіровоград, вул. |95 | |навчався на курсах |роки |М. Шумілова, 30 | | |В.М. Сосюра | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс лікарні |1904 рік |м. Кіровоград, вул. |21-Кв | |Святої Анни: | |М. Щорса, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | головний корпус | -"- | -"- |21-Кв/1 | | лікарні | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лікувальний корпус | -"- | -"- |21-Кв/2 | | лікарні | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лікувальний корпус | -"- | -"- |21-Кв/3 | | лікарні | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1800 рік |м. Кіровоград, пров.|252/0 | |Фортеці Святої | |Фортечний, 21 | | |Єлизавети: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | штаб | -"- | -"- |252/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | казарма для трьох | -"- | -"- |252/2 | | рот | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | казарма для двох | -"- | -"- |252/3 | | рот | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | кухня | -"- | -"- |252/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | земляні укріплення | -"- | -"- |252/5 | |----------------------------------------------------------------| | Бобринецький район | |----------------------------------------------------------------| |Вознесенський собор |1898 рік |м. Бобринець, вул. |86-Кв | | | |Ф. Дзержинського, 36| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок ратуші, у |друга |м. Бобринець, вул. |2368 | |якій працювали |половина |Леніна, 47 | | |І.К. Тобілевич та |XIX | | | |М.Л. Кропивницький |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишнього | -"- |м. Бобринець, вул. |179-Кв | |училища, у якому | |Леніна, 60 | | |навчалися | | | | |І.К. Тобілевич та | | | | |М.Л. Кропивницький | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Синагога |кінець XIX|м. Бобринець, вул. |178-Кв | | |сторіччя |Леніна, 61/10 | | |----------------------------------------------------------------| | Голованівський район | |----------------------------------------------------------------| |Ігровий будинок |1908 рік |смт Голованівськ, |121-Кв | | | |вул. Піонерська, 11 | | |----------------------------------------------------------------| | Долинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок залізничної |1901 рік |м. Долинська, вул. |2406 | |станції, де працював | |Лазарева | | |А.Ю. Тесленко | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишнього |1911-1914 |м. Долинська, вул. |284 | |залізничного училища,|роки |Т. Шевченка, 4 | | |у якому працював | | | | |А.С. Макаренко | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк "Веселі |1893 рік |с. Веселі Боковеньки|93-Кв | |Боковеньки" | | | | |----------------------------------------------------------------| | Знам'янський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля залізничної |1905 рік |м. Знам'янка, вул. |5306 | |лікарні | |Жовтнева, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля духовної |1903 рік |с. Дмитрівка, вул. |132-Кв | |семінарії | |Миру, 42 | | |----------------------------------------------------------------| | Кіровоградський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба |кінець XIX|с. Миколаївка |44 | |І. Карпенка-Карого |сторіччя | | | |"Хутір Надія" | | | | |----------------------------------------------------------------| | Компаніївський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок лікарні, у |1920-1922 |с. Нечаївка |1096 | |якій працював |роки | | | |І.К. Микитенко | | | | |----------------------------------------------------------------| | Новомиргородський район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого Іллі |1786 рік |м. Новомиргород, |1200 | | | |вул. Жовтнева, 83а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс районної |кінець XIX|м. Новомиргород, |72-Кв | |лікарні |сторіччя |вул. Леніна, 89 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс районної | -"- | -"- |73-Кв | |лікарні | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії | -"- |м. Новомиргород, |213-Кв/0 | | | |вул. | | | | |А. Луначарського, 20| | |----------------------------------------------------------------| | Новоукраїнський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок суду |1901 рік |м. Новоукраїнка, |5099 | | | |вул. В. Воровського,| | | | |67 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Млин В. Варшавського |1894 рік |м. Новоукраїнка, |5100 | | | |вул. С. Кірова, 88 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок пошти |1903 рік |м. Новоукраїнка, |5101 | | | |вул. Леніна, 43 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок позавідомчої |кінець |м. Новоукраїнка, |5102 | |охорони |XIX - |вул. Леніна, 70 | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Олександрівський район | |----------------------------------------------------------------| |Церква-усипальниця |1833-1855 |с. Розумівка |1201 | |родини Раєвських |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Олександрійський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок житловий |1902 рік |м. Олександрія, вул.|83-Кв | | | |Першотравнева, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Громадський будинок |1908 рік |м. Олександрія, вул.|85-Кв | | | |Т. Шевченка, 71/2 | | |----------------------------------------------------------------| | Онуфріївський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок школи, у якій|1939-1941 |смт Онуфріївка, вул.|5258 | |працював |роки |50-річчя Жовтня, 24 | | |О.В. Сухомлинський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |друга |смт Онуфріївка |94-Кв | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок школи, у якій|1948 рік |смт Павлиш, вул. |792 | |працював | |О. Сухомлинського, 4| | |О.В. Сухомлинський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок школи, у якій|1926-1933 |с. Василівка |2416 | |навчався |роки | | | |О.В. Сухомлинський | | | | |----------------------------------------------------------------| | Петрівський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1851-1895 |с. Новий Стародуб |2420 | |народився |роки | | | |С.М. Степняк- | | | | |Кравчинський | | | | |----------------------------------------------------------------| | Луганська область | |----------------------------------------------------------------| | Лисичанська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, де |1895 рік |м. Лисичанськ, вул. |411 | |знаходився шпиталь | |Могилевська, 5 | | |Першої кінної армії | | | | |та лікувався | | | | |О. Дундич | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |XIX |м. Лисичанськ, вул. |412 | |знаходився штаб |сторіччя |Я. Свердлова, 1 | | |Першої кінної армії | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |1901 рік |м. Лисичанськ, |413 | |виступали | |Червона площа, 1 | | |К.Є. Ворошилов, | | | | |С.М. Будьонний | | | | |----------------------------------------------------------------| | Перевальський район | |----------------------------------------------------------------| |Школа, у якій |друга |смт Михайлівка |1754 | |працював |половина | | | |Б.Г. Грінченко |XIX | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Львівська область | |----------------------------------------------------------------| | Львівська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Адміністративний |1890-1892 |м. Львів, |2157 | |будинок |роки |вул. С. Бандери, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святої Марії |1609-1612 |м. Львів, |345/1 | |Магдалини |роки |вул. С. Бандери, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Школа Святої Марії |1883 рік |м. Львів, |192 | |Магдалини | |вул. С. Бандери, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Вищої |1874-1878 |м. Львів, |194 | |технічної школи |роки |вул. С. Бандери, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Першої |початок XX|м. Львів, |195 | |української гімназії |сторіччя |вул. С. Бандери, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи |1891-1893 |м. Львів, |198 | | |роки |вул. С. Бандери, 91 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Арсенал Сенявських |1639, 1840|м. Львів, |1280 | |(Палац Баворовських) |роки |вул. Бібліотечна, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Скульптури левів |XVI-XVII |м. Львів, Високий |368 | | |сторіччя |Замок | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок (руїни) |XIV-XVIII | -"- |367 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок намісника |1821 рік |м. Львів, вул. |1323 | | | |В. Винниченка, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок намісника |1821 рік |м. Львів, вул. |1324 | | | |В. Винниченка, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Намісництво |1877-1880 |м. Львів, вул. |1325 | | |роки |В. Винниченка, 18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Наукового |1831-1839 |м. Львів, вул. |425-Лв | |товариства імені |роки |В. Винниченка, 24 | | |Тараса Шевченка | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вівтар "Голгофа" |XVIII |м. Львів, вул. |318/4 | | |сторіччя |Вірменська, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XVII-XIX |м. Львів, вул. |323 | |"Пори року" |сторіччя |Вірменська, 23 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |початок XX|м. Львів, вул. |2034 | |будинок |сторіччя |Д. Вітовського, 55 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац Бесядецьких |середина |м. Львів, пл. |1265 | | |XVIII |Галицька, 10 | | | |сторіччя, | | | | |1934 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Іпотечного |1876 рік |м. Львів, пл. |727 | |банку | |Галицька, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля клубу |1912 рік |м. Львів, пл. Данила|63 | |ремісників | |Галицького, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний | -"- |м. Львів, |1230 | |будинок | |вул. М. Гоголя, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |середина |м. Львів, |2574 | | |XIX |вул. М. Гоголя, 17 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Католицький дім |1911 рік |м. Львів, вул. |1381 | | | |Городоцька, 36 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |1879 рік |м. Львів, вул. |1382 | |будинок | |Городоцька, 38 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |1912 рік |м. Львів, |1657 | |будинок | |пл. Г. Григоренка, 3| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля старого |1839-1844 |м. Львів, вул. |1309 | |університету |роки |М. Грушевського, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля залізничного |1904 рік |м. Львів, пл. |1016 | |вокзалу | |Двірцева, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля духовної |1890 рік |м. Львів, вул. |912-Лв | |семінарії | |П. Дорошенка, 41 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля бібліотеки |1904 рік |м. Львів, вул. |894 | |університету | |М. Драгоманова, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XIX |м. Львів, вул. |86 | | |сторіччя |М. Драгоманова, 42 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок товариства |1885-1900 |м. Львів, |155 | |"Сокіл" |роки |вул. Д. Дудаєва, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Оборонна стіна |1593 рік |м. Львів, |14 | |Онуфріївського | |вул. Замкова | | |монастиря | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок взаємних |початок XX|м. Львів, вул. |2114 | |забезпечень |сторіччя |Зелена, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |1911-1913 |м. Львів, вул. |585 | | |роки |Зелена, 22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XIX |м. Львів, вул. |586 | | |сторіччя |Зелена, 24 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Львівського | -"- |м. Львів, вул. |2116/1 | |водогону | |Зелена, 62 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Львівського | -"- |м. Львів, вул. |2116/2 | |водогону | |Зелена, 64 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каплиця Боїмів |1609-1615 |м. Львів, пл. |316/3 | | |роки |Катедральна, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |кінець XIX|м. Львів, вул. |152 | | |сторіччя |Кирила і Мефодія, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля друкарні |XIX |м. Львів, |1034 | | |сторіччя |вул. П. Ковжуна, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля приватної |1934 рік |м. Львів, |1644 | |гімназії | |вул. І. Кокорудза, 9| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла |кінець XIX|м. Львів, вул. |2645 | | |сторіччя |Є. Коновальця, 102 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок головного |1908 рік |м. Львів, вул. |928 | |страхового товариства| |М. Коперника, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац Потоцьких |1880 рік |м. Львів, вул. |1310/1 | | | |М. Коперника, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святого |1630-1670 |м. Львів, вул. |353/1 | |Лазаря: |роки |М. Коперника, 27 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | монастир |1781-1782 | -"- |353/2 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури з брамою |1620 рік | -"- |353/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | криниця з левами |1620 рік |м. Львів, вул. |353/4 | | | |М. Коперника, 27 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дзвіниця церкви |1729, 1750|м. Львів, вул. |351 | |Святого Духа |роки |М. Коперника, 38 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац з брамою |XIX |м. Львів, вул. |352 | | |сторіччя |М. Коперника, 40а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |1922 рік |м. Львів, вул. |132 | | | |М. Коперника, 42 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс монастиря |XIX |м. Львів, |1329 | |капуцинів |сторіччя |вул. В. Короленка, 1| | |(францисканців) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля готелю |1903-1904 |м. Львів, |728 | | |роки |вул. Т. Костюшка, 1а| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля крайового |1893 рік |м. Львів, |1605 | |банку | |вул. Т. Костюшка, 11| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житловий будинок, у |1903, |м. Львів, вул. |1088 | |якому жила |1939-1952 |С. Крушельницької, | | |С. Крушельницька |роки |23 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Казино де |1909 рік |м. Львів, вул. Леся |179 | |Парі | |Курбаса, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житловий будинок, у |1908 рік |м. Львів, вул. |1281 | |якому жив | |Кубанська, 12 | | |Б. Дибовський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля лікарні |1870-1875 |м. Львів, вул. |1618 | | |роки |Кульпарківська, 95 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Клуб трамвайників |1933-1934 |м. Львів, |1613 | | |роки |вул. С. Кушевича, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи Святої |кінець XIX|м. Львів, вул. |626 | |Анни |сторіччя |М. Леонтовича, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля бурси учнів |1907 рік |м. Львів, вул. |1327 | |ремісничих шкіл | |М. Лисенка, 14 і 14а| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XIX |м. Львів, вул. |157 | | |сторіччя |Лисенка, 15/17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Шляхетського |1896 рік |м. Львів, вул. |181 | |казино | |Листопадового | | | | |Чину, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житловий будинок, у |1938-1967 |м. Львів, вул. |100 | |якому жила |роки |Листопадового | | |О. Кульчицька | |Чину, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житловий будинок, у |1913-1935 |м. Львів, вул. |1274 | |якому жив і працював |роки |Листопадового | | |О. Новаківський | |Чину, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир кларисок |XVII-XX |м. Львів, |350 | | |сторіччя |пл. Митна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи |XIX-XX |м. Львів, вул. |625 | | |сторіччя |Личаківська, 171 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Львів, вул. |634 | | |сторіччя |Л. Мартовича, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля колегії |1762 рік |м. Львів, вул. |373 | |Піарів | |М. Некрасова, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1907-1912 |м. Львів, вул. |729 | |технологічного |роки |О. Нижанківського, 5| | |інституту | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |1865 рік |м. Львів, |605 | | | |вул. І. Огієнка, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |1849 рік |м. Львів, вул. |658 | | | |Пекарська, 19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Академії |1935-1976 |м. Львів, вул. |1251 | |ветеринарної |роки |Пекарська, 50а | | |медицини, у якій | | | | |викладав | | | | |С.З. Гжицький | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |початок |м. Львів, вул. |773 | | |XIX |Пекарська, 52 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля медичного |1898 рік |м. Львів, вул. |1366 | |факультету | |Пекарська, 52 | | |університету | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Губернаторські вали |1460 рік |м. Львів, вул. |112 | | | |Підвальна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вежа порохова |1554-1556 |м. Львів, вул. |336 | | |роки |Підвальна, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Арсенал міський |1555, 1575|м. Львів, вул. |334 | | |роки |Підвальна, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |1883 рік |м. Львів, вул. |216 | |будинок | |Підвальна, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Арсенал королівський |1639 рік |м. Львів, вул. |335 | | | |Підвальна, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |XIX |м. Львів, вул. |1005 | |будинок |сторіччя |Підвальна, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний | -"- |м. Львів, вул. |83 | |будинок | |Просвіти, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля бібліотеки |1928-1932 |м. Львів, вул. |219 | |Львівської |роки |Професорська, 1 | | |політехніки | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля учбового |кінець XIX|м. Львів, вул. |1646 | |корпусу Політехніки |сторіччя |Професорська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля єврейського |1913 рік |м. Львів, |1242 | |шпиталю | |вул. Я. Рапопорта, 8| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |1892 рік |м. Львів, вул. Князя|16 | |будинок | |Романа, 1/3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи |1876 рік |м. Львів, вул. Князя|17 | | | |Романа, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан "Адоніс" |1793 рік |м. Львів, пл. Ринок |326/43 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан "Амфітріта" | -"- | -"- |326/44 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан "Діана" | -"- | -"- |326/45 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан "Нептун" | -"- | -"- |326/46 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ратуша |1827-1835 |м. Львів, пл. Ринок,|326/47 | | |роки |1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кам'яниця Бандінеллі |1593, |м. Львів, пл. Ринок,|326/1 | | |1737-1739 |2 | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Чорна кам'яниця |XVI-XVII |м. Львів, пл. Ринок,|326/3 | | |сторіччя, |4 | | | |1884 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кам'яниця Корнякта |XVI-XIX |м. Львів, пл. Ринок,|326/5 | |(Королівська |сторіччя |6 | | |кам'яниця) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кам'яниця латинських |1634, 1845|м. Львів, пл. Ринок,|326/8 | |архієпископів |роки |9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кам'яниця |XVII |м. Львів, пл. Ринок,|326/9 | |Любомирських |сторіччя, |10 | | | |1763 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кам'яниця Франца |1574-1766 |м. Львів, пл. Ринок,|326/16 | |Венінга |роки |17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кам'яниця |XV |м. Львів, пл. Ринок,|326/23 | |Шульц-Вольфовичів |сторіччя, |24 | | | |1920 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок страхового |1905 рік |м. Львів, вул. |391-Лв | |товариства "Дністер" | |Руська, 20 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля палацу |1922 рік |м. Львів, |1647 | |мистецтв | |вул. У. Самчука, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фрагмент високого |XIV |м. Львів, просп. |327 | |муру |сторіччя |Свободи | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Галицька ощадна каса |1889-1904 |м. Львів, просп. |148 | | |роки |Свободи, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1894-1904 |м. Львів, просп. |1873 | |Художньо-промислового|роки |Свободи, 20 | | |музею | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля міського |1897-1900 |м. Львів, просп. |1264 | |театру |роки |Свободи, 28 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля банку |1897 рік |м. Львів, вул. |51 | | | |Січових Стрільців, 9| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля банку |1883-1884 |м. Львів, вул. |52 | | |роки |Січових Стрільців, | | | | |14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля головної |1920 рік |м. Львів, вул. |271 | |пошти | |Ю. Словацького, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля промислової |1909-1911 |м. Львів, вул. |281 | |школи |роки |Снопківська, 47 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс монастиря |1600-1630 |м. Львів, пл. |341 | |бернардинів: |роки |Соборна, 3а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | монастирський | -"- | -"- |341/3 | | корпус | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ротонда над | -"- | -"- |341/4 | | криницею | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | колона Святого | -"- | -"- |341/5 | | Івана з Дуклі | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | оборонні мури з |XV-XVIII |м. Львів, пл. |341/6 | | Глинянською вежею, |сторіччя, |Соборна, 3а, | | | південною бастеєю |XIX |вул. Валова, 18-20 | | | та примурними |сторіччя | | | | будівлями | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля готелю |1914 рік |м. Львів, пл. |33 | | | |Соборна, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля бібліотеки |1827 рік |м. Львів, вул. |1321 | |Оссолінських | |Стефаника, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Львів, |279 | | |сторіччя |вул. В. Стефаника, 3| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи |початок XX|м. Львів, вул. |1036 | | |сторіччя |Таманська, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |XIX |м. Львів, вул. |293 | | |сторіччя |Театральна, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац Дідушицьких |1797-1880 |м. Львів, вул. |1263 | | |роки |Театральна, 18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок меморіального|1910-1941 |м. Львів, |91 | |музею І.І. Труша |роки |вул. І. Труша, 28 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |1900 рік |м. Львів, |1090 | | | |вул. М. Туган- | | | | |Барановського, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля театру |1842 рік |м. Львів, вул. Лесі |1286 | |Скарбка | |Українки, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Галицького |1877-1881 |м. Львів, вул. |311 | |сейму |роки |Університетська, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля учбового |початок XX|м. Львів, |309 | |корпусу |сторіччя |вул. М. Устияновича,| | |політехнічного | |5 | | |університету | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Івана |XIV-XIX |м. Львів, вул. |1334 | |Хрестителя |сторіччя |Ужгородська, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Інституту |1580, 1788|м. Львів, |1276 | |Ставропігії |роки |вул. І. Федорова, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |1901 рік |м. Львів, |338 | |будинок | |вул. І. Франка, 119 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла |1902 рік |м. Львів, |342 | | | |вул. І. Франка, 152 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла | -"- |м. Львів, |1405 | | | |вул. І. Франка, 154 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля військового |1885 рік |м. Львів, |73 | |казино | |вул. О. Фредри, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |1932-1936 |м. Львів, вул. |317 | |будинок |роки |Ю. Федьковича, 54-56| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Галицького |1907-1910 |м. Львів, вул. |374 | |музичного товариства |роки |П. Чайковського, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс Львівського |XVIII-XX |м. Львів, Чернеча |371 | |музею народної |сторіччя |Гора, 1 | | |архітектури та побуту| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи Святої |1930 рік |м. Львів, вул. |206 | |Магдалини | |Генерала Чупринки, 1| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1911 рік |м. Львів, |743 | | | |пл. М. Шашкевича, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля музичного |1913-1916 |м. Львів, |390 | |інституту |роки |пл. М. Шашкевича, 5 | | |імені М. Лисенка | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1912 рік |м. Львів, просп. |405 | |торгово-промислової | |Т. Шевченка, 17 | | |палати | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля | -"- |м. Львів, просп. |406 | |торгово-промислової | |Т. Шевченка, 19 | | |палати | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |1876 рік |м. Львів, |1 | | | |вул. Р. Шухевича, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир сестер |XIX |м. Львів, пл. |367 | |Святого Серця |сторіччя |Святого Юра, 1 | | |----------------------------------------------------------------| | Бродівський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац |середина |м. Броди, |401/1 | | |XVIII |вул. Замкова, 1 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок: |XVII-XVIII|с. Підгірці |412/0 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1635-1640 | -"- |412/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | заїзд |XVIII | -"- |412/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк з парковими |XVII-XVIII| -"- |412/4 | | спорудами |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Буський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац |XIX |м. Буськ, вул. |781 | | |сторіччя |Є. Петрушевича, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святого |1739 рік |смт Олесько, вул. |406/1 | |Йосифа: | |Замкова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | монастирські | -"- | -"- |406/2 | | приміщення | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок |XIV-XVIII |смт Олесько |404 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Дрогобицький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Воздвиження |1613, 1661|м. Дрогобич, вул. |378/1 | |Чесного Хреста: |роки |Зварицька, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |XVII | -"- |378/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого Юрія: |початок |м. Дрогобич, вул. |377/1 | | |XVI |Солоний ставок, 23 | | | |сторіччя, | | | | |1678 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |друга | -"- |377/2 | | |половина | | | | |XVII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |кінець |м. Дрогобич, |817 | |будинок |XIX - |вул. Т. Шевченка, 23| | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля банку |друга |м. Дрогобич, |818 | | |половина |вул. Т. Шевченка, 38| | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Жидачівський район | |----------------------------------------------------------------| |Оборонна вежа |XV-XVI |с. П'ятничани |1359 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Жовківський район | |----------------------------------------------------------------| |Вежі та мури міста |XVII |м. Жовква, |392 | | |сторіччя |пл. Вічева, | | | | |вул. Василіянська, | | | | |пл. Є. Коновальця, | | | | |вул. Львівська, вул.| | | | |Б. Хмельницького, | | | | |вул. І. Підкови | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ратуша |XVII |м. Жовква, пл. |1378 | | |сторіччя, |Вічева, 1 | | | |1932 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок |друга |м. Жовква, пл. |385 | | |половина |Вічева, 2 | | | |XVII-XVIII| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Синагога |1692 рік, |м. Жовква, вул. |389 | | |XVIII |Запорізька, 8 | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Золочівський район | |----------------------------------------------------------------| |Замок: |XVI-XVIII |м. Золочів, |381/0 | | |сторіччя |вул. В. Чорновола, 5| | |---------------------+----------+--------------------+----------| | бастіонні |1634-1636 | -"- |381/1 | | укріплення |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | надбрамний корпус |1634-1686 | -"- |381/2 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1634-1636 | -"- |381/3 | | |роки, 1686| | | | |рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | китайський палац |1634-1686 | -"- |381/4 | | |роки, | | | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палацовий комплекс |початок |м. Золочів, вул. |842 | | |XIX |М. Шашкевича, 22 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |початок XX|м. Золочів, вул. |843 | |будинок |сторіччя |М. Шашкевича, 43 | | |----------------------------------------------------------------| | Перемишлянський район | |----------------------------------------------------------------| |Замок |XV-XVII |с. Свірж |481 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Пустомитівський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба Львівських |1730 рік, |с. Оброшине |477/0 | |архієпископів: |20-ті роки| | | | |XX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1730 рік, | -"- |477/1 | | |1922-1925 | | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | службові флігелі |1730 рік, | -"- |477/2 | | |20-ті роки| | | | |XX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа з парадною |1730 рік, | -"- |477/3 | | і господарською |друга | | | | брамами |половина | | | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |XVIII | -"- |477/4 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Сокальський район | |----------------------------------------------------------------| |Ратуша |XIX - |м. Белз, |511-Лв | | |початок XX|вул. У. Савенка, 1 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вежа |1606 рік |м. Белз, |491 | | | |пл. Л. Українки | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла |XIX |м. Белз, |535-Лв | | |сторіччя |вул. С. Бандери, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла |1924 рік |м. Белз, майдан |530-Лв | | | |Кобзаря, 3 | | |----------------------------------------------------------------| | Червоноградська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Палац (філія |XVIII |м. Червоноград, |544 | |Львівського музею |сторіччя |вул. Шашкевича, 10 | | |історії релігії) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Миколаївська область | |----------------------------------------------------------------| | Миколаївська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1803-1833 |м. Миколаїв, вул. |13 | |розміщувалося |роки |Адміральська, 9-11 | | |Чорноморське | | | | |гідрографічне депо | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля другої |друга |м. Миколаїв, вул. |19-М | |жіночої гімназії |половина |Адміральська, 24 | | | |XX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля театру Монте |1881 рік |м. Миколаїв, вул. |5-Мк | | | |Адміральська, 27 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс будівель |1901 рік |м. Миколаїв, вул. |24-М | |водолікарні доктора | |Велика Морська, 27 | | |Кенігсберга: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лікувальний корпус | -"- | -"- |24-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лікувальний корпус | -"- |м. Миколаїв, вул. |24-М/2 | | | |Велика Морська, 27а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лікувальний корпус | -"- |м. Миколаїв, вул. |24-М/3 | | | |Велика Морська, 27б | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |кінець XIX|м. Миколаїв, вул. |27-М | | |сторіччя |Велика Морська, 42 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля громадського |XIX |м. Миколаїв, вул. |6-Мк | |призначення |сторіччя |Велика Морська, 47 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля парафіяльного|1900 рік |м. Миколаїв, вул. |39-М | |училища та притулок | |Декабристів, 32а | | |католицького | | | | |благодійного | | | | |товариства | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Маріїнської |1892 рік |м. Миколаїв, вул. |64-М | |гімназії | |Нікольська, 34 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |перша |м. Миколаїв, |50-М | | |половина |вул. В. Лягіна, 5 | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Водонапірна башта |1907 рік |м. Миколаїв, |95-М | | | |вул. В. Рюміна, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля громадської |1894 рік |м. Миколаїв, вул. |109-М | |бібліотеки | |Спаська, 44 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Павільйон |початок XX|м. Миколаїв, вул. |55-М | | |сторіччя |Фалєєвська, 1а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1840 рік |м. Миколаїв, |123-М | | | |вул. Т. Шевченка, 58| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Прибутковий будинок |кінець XIX|м. Миколаїв, |124-М | | |сторіччя |вул. Т. Шевченка, 64| | |----------------------------------------------------------------| | Веселинівський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок залізничної |1920 рік |смт Кудрявцівка |801 | |станції Колосівка, у | | | | |якому розміщувався | | | | |штаб Г.І. Котовського| | | | |----------------------------------------------------------------| | Вознесенський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1918-1920 |м. Вознесенськ, вул.|835 | |розміщувався |роки |Жовтнева, 22 | | |Вознесенський | | | | |військово- | | | | |революційний комітет | | | | |і Вознесенський | | | | |повітовий комітет | | | | |КП(б)У | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |1891-1893 |м. Вознесенськ, вул.|833 | |навчалися |роки |Н. Урсулова, 1 | | |А.О. Сапегін та | | | | |Є.А. Кібрик | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |1900-1901 |м. Вознесенськ, вул.|834 | |навчалася Є.Б. Бош |роки |Т. Шевченка, 2 | | |----------------------------------------------------------------| | Очаківський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1906 рік |м. Очаків, |544 | |проходив суд над | |вул. П. Шмідта, 16 | | |П.П. Шмідтом | | | | |----------------------------------------------------------------| | Одеська область | |----------------------------------------------------------------| | Одеська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Дюківський сад |початок |м. Одеса, вул. |937-Од | | |XIX |Балківська | | | |сторіччя, | | | | |30-ті роки| | | | |XX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Стурдзовська |1849-1852 |м. Одеса, вул. |355-Од | |богадільня із |роки |В. Бєлінського, 2 | | |Скорбященською | | | | |церквою | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля амбулаторії |1911 рік |м. Одеса, вул. |357 | | | |В. Бєлінського, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Міст (Поліцейський) |1889-1890 |м. Одеса, |107-Од | | |роки |вул. І. Буніна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1826-1828 |м. Одеса, пров. |546/0 | |палацу Воронцова: |роки |Воронцовський, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |546/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | стайня | -"- | -"- |546/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | бельведер | -"- | -"- |546/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля прозектури |1900-1902 |м. Одеса, |172-Од/1 | | |роки |вул. Академіка | | | | |В. Воробйова, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс "Міська |1892-1898 |м. Одеса, |172-Од | |психіатрична |роки |вул. Академіка | | |лікарня": | |В. Воробйова, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | адміністративний | -"- | -"- |172-Од/1 | | корпус | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | кухонний корпус | -"- | -"- |172-Од/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарсько- | -"- | -"- |172-Од/3 | | побутовий корпус | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | пішохідна галерея | -"- | -"- |172-Од/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лікарня (8 | -"- | -"- |172-Од/5 | | павільйонів) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Колонія (7 | -"- | -"- |172-Од/6 | | павільйонів) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | котельня | -"- | -"- |172-Од/7 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | приватницька | -"- | -"- |172-Од/8 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок офіцерського |1876 рік |м. Одеса, вул. |255-Од | |зібрання | |Гаванна, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Строганов міст |1863 рік |м. Одеса, вул. |91-Од | | | |Грецька | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Російського |1910-1912 |м. Одеса, вул. |576-Од | |театру |роки |Грецька, 48 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |1914 рік |м. Одеса, вул. |99-Од | |літературно- | |Грецька, 50 | | |артистичного | | | | |товариства | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Міст на лінії трамвая|1910 рік |м. Одеса, вул. Дача |327 | |N 19 | |Т. Ковалевського, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1936-1937 |м. Одеса, вул. |163-Од | |технологічного |роки |Дворянська, 1 | | |інституту | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1857 рік |м. Одеса, вул. |164-Од | |Рішельєвського ліцею | |Дворянська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля головного |1929-1932 |м. Одеса, вул. |443/1-Од | |корпусу Одеського |роки |В. Дідріхсона, 4 | | |інженерно- | | | | |будівельного | | | | |інституту | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля старої біржі |1828-1834 |м. Одеса, пл. |547 | | |роки, |Думська, 1 | | | |1871-1873 | | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Новіков міст |1822-1924 |м. Одеса, |45-Од | | |роки |вул. В. Жуковського | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Казарми Сабанські |1827 рік |м. Одеса, вул. |556 | | | |Канатна, 23 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1952 рік |м. Одеса, вул. |823 | |технологічного | |Канатна, 112 | | |інституту | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Інституту |1950-ті |м. Одеса, вул. |952 | |зв'язку |роки |Кузнєчна, 1-3, ріг | | | | |пров. Лютеранського | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац Гагаріна |1842-1850 |м.Одеса, вул. |1460 | | |роки |Ланжеронівська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |1883 рік |м. Одеса, вул. |1461 | |археологічного музею | |Ланжеронівська, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля англійського |1841-1842 |м. Одеса, вул. |1462 | |клубу |роки, |Ланжеронівська, 6 | | | |кінець XIX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля театру опери |1884-1887 |м. Одеса, вул. |549 | |та балету |роки |Ланжеронівська, 6, | | | | |пров. | | | | |П. Чайковського | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан |друга |м. Одеса, вул. |526-Од | | |половина |Ланжеронівська | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок вокзалу |1904-1906 |м. Одеса, |951-Од | |станції "Одеса-Мала" |роки |Люстдорфська | | | | |дорога, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля інституту |1824-1890 |м. Одеса, вул. |138-Од | |шляхетних дівчат |роки |І. Мечникова, 34 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1880-ті |м. Одеса, пров. |807-Од | | |роки |П. Нахімова, 8, ріг | | | | |вул. Канатної, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля головного |1897-1899 |м. Одеса, вул. |147-Од | |корпусу Одеського |роки |Ольгієвська, 4 | | |медичного інституту | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Одеського |1981 рік |м. Одеса, вул. |962-Од | |театру музичної | |Пантелеймонівська, 3| | |комедії | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля земської |1899 рік |м. Одеса, вул. |262-Од | |управи | |Пантелеймонівська, | | | | |17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля судових |1893-1895 |м. Одеса, вул. |263-Од | |установ |роки |Пантелеймонівська, | | | | |19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1895 рік |м. Одеса, |151-Од | |бактеріологічної | |вул. Л. Пастера, 2, | | |станції | |ріг вул. Старопорто-| | | | |франківської | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля лікарні |1806-1812 |м. Одеса, вул. Л. |550 | | |роки |Пастера, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля клініки |1899-1902 |м. Одеса, вул. Л. |152-Од | | |роки |Пастера, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля клініки | -"- |м. Одеса, вул. Л. |153-Од | | | |Пастера, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля міської |1904-1906 |м. Одеса, вул. Л. |1464 | |публічної бібліотеки |роки |Пастера, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля театру |1903, 1914|м. Одеса, вул. Л. |154-Од | |Сибірякова |роки |Пастера, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Одеського |1897-1898 |м. Одеса, вул. Л. |158-Од | |державного |роки |Пастера, 27 | | |університету | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля пасажирського|кінець XIX|м. Одеса, вул. |305 | |морського вокзалу |сторіччя |Приморська, 6 | | | | |(Одеський морський | | | | |торговельний порт) | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля управління |початок |м. Одеса, Порт |306 | |торговельного порту |XIX - |морський | | | |кінець XIX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Воронцовський маяк |1888, 1954| -"- |308 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |"Червоні (нові) |1896 рік | -"- |559 | |пакгаузи" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Павловського |1877 рік |м. Одеса, вул. |233-Од | |комерційного училища | |Преображенська, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля художнього |початок |м. Одеса, вул. |237-Од | |училища |XIX |Преображенська, 14 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля наукової |1899-1902 |м. Одеса, вул. |241-Од | |бібліотеки Одеського |роки |Преображенська, 24 | | |національного | | | | |університету | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля залізничного |1950-1952 |м. Одеса, пл. |182-Од | |вокзалу |роки |Привокзальна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративна |початок XX|м. Одеса, пров. |274 | |споруда |сторіччя |Привокзальний, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс будівель |1907-1910 |м. Одеса, вул. |868/0-Од | |станції "Одеса-порт" |роки |Приморська, 8-10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Підпірні стіни |1830-1840 |м. Одеса, бульв. |765 | | |роки |Приморський | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок присутніх |1827-1830 |м. Одеса, бульв. |543 | |місць |роки |Приморський, 7, | | | | |пл. Катерининська, | | | | |2, пров. | | | | |Воронцовський, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житловий будинок |1856 рік |м. Одеса, вул. |194-Од | |Маразлі | |Пушкінська, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац Абази |1856-1858 |м. Одеса, вул. |551 | | |роки |Пушкінська, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Нової біржі |1894-1899 |м. Одеса, вул. |552 | | |роки |Пушкінська, 17, ріг | | | | |вул. І. Буніна, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля державного |1956 рік |м. Одеса, вул. |86-Од | |банку | |Рішельєвська, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1911 рік |м. Одеса, вул. |87-Од | |Російсько-Азіатського| |Рішельєвська, 8 | | |банку | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Сабанєєв міст |1829-1831 |м. Одеса, Сабанєєв |124-Од | | |роки, |міст | | | |1834-1836 | | | | |роки, 1980| | | | |рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок музичної |1938-1939 |м. Одеса, Сабанєєв |125-Од | |школи імені |роки |міст, 1 | | |П.С. Столярського | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля галереї |1896-1897 |м. Одеса, Сабанєєв |126-Од | |картинної |роки |міст, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля поштамту |1893-1895 |м. Одеса, вул. |222-Од | | |роки |Садова, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац Потоцького |1810, 1852|м. Одеса, вул. |554 | | |роки |Софіївська, 5а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля другої |1897 рік |м. Одеса, вул. |59-Од | |чоловічої гімназії | |Старопорто- | | | | |франківська, 26 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля нічліжного |1881 рік |м. Одеса, вул. |60-Од | |притулку | |Старопорто- | | | | |франківська, 28 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Інвалідний будинок |1890 рік |м. Одеса, вул. |855-Од | |міщанської управи | |Старопорто- | | | | |франківська, 34 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок залізничної |початок XX|м. Одеса, вул. |286 | |станції |сторіччя |Старосінна, 33 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |"Горбатий міст" |1890 рік |м. Одеса, станція |1071-Од | | | |Товарна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житловий будинок та |кінець XIX|м. Одеса, вул. |70-Од | |комплекс |сторіччя |Торгова, 15 | | |учбово- | | | | |адміністративних | | | | |споруд | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля чоловічої |1880 рік |м. Одеса, вул. |976-Од | |гімназії | |Успенська, 1, ріг | | | | |вул. В. Бєлінського | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан "Дівчина з |середина |м. Одеса, бульв. |19 | |глечиком" |XIX |Французький, 52 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс дачного |кінець |м. Одеса, бульв. |934/0-Од | |містечка на |XIX - |Французький, 85 | | |Французькому бульварі|початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Астрономічна |1870-1871 |м. Одеса, парк імені|303 | |обсерваторія |роки |Т. Г. Шевченка | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Аркада карантинна з |1803-1807 | -"- |558 | |вежею |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Бастіон Хаджибейської|1793 рік | -"- |1017 | |фортеці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ланжеронівська арка |1830 рік | -"- |650/84 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Учбові будинки |1850-ті |м. Одеса, |1038-Од | |Рішельєвського ліцею |роки |вул. М. Щепкіна, 12 | | |----------------------------------------------------------------| | Ананьївський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля школи |1850 рік |м. Ананьїв, вул. |4 | | | |Леніна, 45 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля міської |1870 рік |м. Ананьїв, вул. |2 | |управи | |Незалежності, 20 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля училища |кінець XIX|м. Ананьїв, |5 | | |сторіччя |вул. О. Пушкіна, 62 | | |----------------------------------------------------------------| | Балтський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля гімназії |XIX |м. Балта, |17 | | |сторіччя |вул. Т. Шевченка, 16| | |----------------------------------------------------------------| | Білгород-Дністровський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля |початок XX|м. Білгород- |37 | |туберкульозного |сторіччя |Дністровський, | | |санаторію | |вул. Ф. Енгельса, 17| | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Ізмаїльський район | |----------------------------------------------------------------| |Житловий будинок з |1880-1890 |м. Ізмаїл, вул. |51 | |дворовим флігелем |роки |Г. Котовського, 49 | | |Ф. Тульчианова | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Міський сад з |1842-1845 |м. Ізмаїл, |63 | |фонтанами і огорожею |роки |просп. О. Суворова | | |----------------------------------------------------------------| | Савранський район | |----------------------------------------------------------------| |Дендропарк садиби |XIX |с. Гетьманівка |99 | |І. Любомирського |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Полтавська область | |----------------------------------------------------------------| | Полтавська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок для |1900 рік |м. Полтава, |3-По | |просвітницьких цілей | |вул. М. Гоголя, 22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1958 рік |м. Полтава, |2-По | |музично-драматичного | |вул. Жовтнева, 23 | | |театру імені | | | | |М.В. Гоголя | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Міський особняк |початок XX|м. Полтава, вул. |34-По | | |сторіччя |Комсомольська, 37а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс лікувальних |1886 рік |м. Полтава, вул. |35-По | |корпусів богоугодного| |Комсомольська, 50 | | |закладу: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус 1 | -"- | -"- |35-По/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус 2 | -"- | -"- |35-По/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус 3 | -"- | -"- |35-По/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Флігель |1909-1914 |м. Полтава, вул. |38-По | | |роки |Конституції, 2а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля першої |XIX |м. Полтава, |37-По | |чоловічої гімназії |сторіччя |вул. В. Куйбишева, 4| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1886-1903 |м. Полтава, вул. |132-По | |психіатричної |роки |Медична, 2 | | |колонії: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | приймальне | -"- | -"- |132-По/2 | | відділення | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фізіотерапевтичний | -"- | -"- |132-По/3 | | корпус | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус 6 | -"- | -"- |132-По/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус 7 | -"- | -"- |132-По/5 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус 8 | -"- | -"- |132-По/6 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи |1830 рік |м. Полтава, просп. |6-По | |садівництва | |Першотравневий, 22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Другий укріплений |1972 рік |м. Полтава, поле |39/2 | |табір російської | |Полтавської битви | | |армії | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Командний пункт |1973 рік |м. Полтава, вул. |39/5 | |Петра I під час | |Шведська могила, 32 | | |Полтавської битви | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Народний будинок |1922 рік |м. Полтава, |10-По | |імені В. Короленка | |вул. О. Пушкіна, 20 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля музичного |1914 рік |м. Полтава, |49-По | |училища Ахшарумова | |вул. О. Пушкіна, 30 | | |----------------------------------------------------------------| | Кременчуцький район | |----------------------------------------------------------------| |Військові казарми |початок XX|м. Кременчук, вул. |186-По | | |сторіччя |40 років Жовтня, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Пожежна частина |1950 рік |м. Кременчук, вул. |189-По | | | |60 років Жовтня, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1844-1852 |м. Кременчук, вул. |139-По | |Кременчуцького |роки |М. Гоголя, 2 | | |військового шпиталю | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус 1 | -"- | -"- |139-По/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус 2 | -"- | -"- |139-По/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус 3 | -"- | -"- |139-По/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс колишніх | | | | |навчальних закладів: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будівля жіночої |початок XX|м. Кременчук, вул. |140-По/3 | | гімназії |сторіччя |М. Гоголя, 6 | | | | |вул. Перемоги, 17/6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будівлі |1878-1901 |м. Кременчук, вул. |140/1-По | | Олександрівського |роки |М. Коцюбинського, 12|140/2-По | | реального училища | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок поміщика |XX |м. Кременчук, вул. |143-По | |Таращенка |сторіччя |Жовтнева, 10/25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Готель "Пальміра" |кінець XIX|м. Кременчук, вул. |151-По | | |сторіччя |К. Маркса, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля клубу імені |1925-1927 |м. Кременчук, вул. |9-По | |І. Котлова |роки |І. Котлова, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля технікуму |1903 рік |м. Кременчук, вул. |137-По | |залізничного | |О. Леонова, 14 | | |транспорту | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Маєток фабриканта |1887 рік |м. Кременчук, вул. |147-По | |Н. Рабіновича | |В. Чапаєва, 73 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля народного |1914 рік |м. Кременчук, вул. |138-По | |училища | |В. Чкалова, 1 | | |----------------------------------------------------------------| | Лубенський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок житловий |середина |м. Лубни, |260-По | |(стоматологічна |XX |вул. К. Маркса, 17 | | |поліклініка) |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля земської |1910 рік |м. Лубни, вул. |250-По | |лікарні | |Л. Толстого, 16/27 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля єпархіального|1907 рік |м. Лубни, |11-По | |жіночого училища | |вул. Г. Ляскіна, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|м. Лубни, вул. |259-По | | |сторіччя |Радянська, 12 | | |----------------------------------------------------------------| | Миргородський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля міської думи |1912 рік |м. Миргород, |12-По | | | |вул. М. Гоголя, 120 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |1910 рік |м. Миргород, вул. |245-По | | | |М. Гоголя, 173/2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1896 рік |м. Миргород, |13-По | |художньо-промислової | |вул. М. Гоголя, 146 | | |школи імені | | | | |М.В. Гоголя | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Народний будинок |1900 рік |м. Миргород, |246-По | | | |вул. Б. Грекова, 5 | | |----------------------------------------------------------------| | Полтавський район | |----------------------------------------------------------------| |Комплекс споруд |1900 рік |с. Ковалівка |20-По | |музею-заповідника | | | | |А. Макаренка: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | "Білий будинок" | -"- | -"- |20-По/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | "Червоний будинок" | -"- | -"- |20-По/2 | |----------------------------------------------------------------| | Рівненська область | |----------------------------------------------------------------| | Рівненська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будівля гімназії |1839 рік |м. Рівне, вул. |599 | | | |М. Драгоманова, 19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XIX |м. Рівне, пл. |9-Рм | | |сторіччя |Музики, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Рівне, вул. |1-Рм | | |сторіччя |Симона Петлюри, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Рівне, вул. |3-Рм | | | |Симона Петлюри, 27 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |XX |м. Рівне, пл. |11-Рм | |музично-драматичного |сторіччя |Театральна, 1 | | |театру | | | | |----------------------------------------------------------------| | Гощанський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба Валевського |XIX |смт Гоща, вул. |50-Рм | | |сторіччя |Садова, 5 | | |----------------------------------------------------------------| | Володимирецький район | |----------------------------------------------------------------| |Цивільна споруда |XVII |с. Стара Рафалівка |49-Рм | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Дубенський район | |----------------------------------------------------------------| |Іллінська церква |1905 рік |м. Дубно, |19 | | | |вул. Данила | | | | |Галицького, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс монастиря |1630 рік |м. Дубно, |611/0 | |бернардинців: | |вул. Данила | | | | |Галицького, 28 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Святого | -"- | -"- |611/1 | | Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії | -"- | -"- |611/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Луцька брама |XV-XVI |м. Дубно, |610 | | |сторіччя |вул. Данила | | | | |Галицького, 32 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Домбровського|XIX |м. Дубно, вул. |13 | | |сторіччя |М. Грушевського, 156| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок князів |XVI-XVIII |м. Дубно, |609/0 | |Острозьких- |сторіччя |вул. Замкова, 15 | | |Любомирських: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | надбрамний корпус |XVI | -"- |609/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац Любомирських |XVI-XVIII | -"- |609/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок купця |XIX |м. Дубно, вул. |30-Рм | | |сторіччя |Кирила і Мефодія, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок купця |XIX |м. Дубно, вул. |29 | | |сторіччя |Кирила і Мефодія, 10| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівлі | -"- |м. Дубно, вул. |22 | |торговельно-житлові | |Кирила і Мефодія, 12| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Синагога |XVI |м. Дубно, вул. |31 | | |сторіччя |Кирила і Мефодія, 23| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Ельберта |XIX |м. Дубно, |20 | | |сторіччя |вул. Т. Бульби, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок контрактів | -"- |м. Дубно, вул. |21 | | | |Свободи, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парафіяльний костел з|1832 рік |м. Дубно, вул. |14 | |келіями | |К. Острозького, 18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівлі | -"- |м. Дубно, вул. |14/1 | |торговельно-житлові | |М. Драгоманова, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого Юрія: |1700 рік |м. Дубно, вул. |1494/1 | | | |Садова, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |1494/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Дубно, вул. |23 | | |сторіччя |Свободи, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Дубно, вул. |24 | | | |Свободи, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Дубно, вул. |25 | | | |Свободи, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Дубно, вул. |28 | | | |Свободи, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Дубно, вул. |26 | | | |Свободи, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |початок |м. Дубно, вул. |27 | | |XIX |Свободи, 18 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля хмелефабрики |XIX |м. Дубно, вул. |15 | | |сторіччя |Свободи, 48 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Спасо-Преображенська |XVI |м. Дубно, |18 | |церква |сторіччя |вул. І. Франка, 30 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба |1870 рік |м. Дубно, |12 | | | |вул. Т. Шевченка, 10| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел та монастир |1630-1686 |м. Дубно, |1493 | |кармеліток |роки |вул. Т. Шевченка, 51| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Форт |XIX |с. Тараканів |80 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Здолбунівський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок ксьондза |XVIII |смт Мізоч |105-Рм | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс |XV-XIX |с. Дермань Друга |616/0 | |монастиря-фортеці |сторіччя | | | |Святої Трійці: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | надбрамна |середина | -"- |616/1 | | башта-дзвіниця |XV | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Святої |початок | -"- |616/2 | | Трійці |XVII | | | | |сторіччя -| | | | |1849 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус келій |XVII-XIX | -"- |616/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель з теплою |1821 рік | -"- |616/4 | | церквою | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | криниця |XV | -"- |616/5 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фрагменти | -"- | -"- |616/6 | | оборонного муру | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля духовної |1912 рік | -"- |115 | |семінарії | | | | |----------------------------------------------------------------| | Корецький район | |----------------------------------------------------------------| |Гостинний будинок |XIX |м. Корець, вул. |130-Рм | |Корецьких |сторіччя |Київська, 75 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |1789 рік |с. Великі Межирічі |1504 | |----------------------------------------------------------------| | Млинівський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац |1780 рік |смт Млинів, |612 | | | |вул. І. Франка, 1б | | |----------------------------------------------------------------| | Острозький район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба князів |XVIII |м. Острог, вул. |166-Рм | |Яблоновських |сторіччя |Академічна, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок князів |XIV-XVI |м. Острог, вул. |602 | |Острозьких |сторіччя |Академічна, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Надбрамна дзвіниця |1905 рік |м. Острог, вул. |155-Рм | | | |Академічна, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX-XX |м. Острог, просп. |159 | | |сторіччя |Незалежності, 45 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Успіння Діви |XV-XIX |м. Острог, вул. |1509 | |Марії |сторіччя |Князів Острозьких | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Башта Луцька |XVI |м. Острог, |604 | | |сторіччя |вул. І. Папаніна, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Острог, вул. |160-Рм | | |сторіччя |Ревкомівська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Острог, вул. |161-Рм | | | |Ревкомівська, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Острог, вул. |162-Рм | | | |Ревкомівська, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел та монастир |1758 рік |м. Острог, вул. |182-Рм | |капуцинів | |Семінарська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Башта надбрамна |XVI |м. Острог, вул. |603 | |Татарська |сторіччя |Татарська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир-фортеця |XV-XVII |с. Межиріч |605 | |Святої Трійці |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Брама міська із |XVI | -"- |1510 | |земляними |сторіччя | | | |укріпленнями | | | | |----------------------------------------------------------------| | Радивилівський район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого |1650 рік |с. Пляшева |1528 | |Михаїла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1914 рік | -"- |1529 | |Георгія | | | | |----------------------------------------------------------------| | Сумська область | |----------------------------------------------------------------| | Сумська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святої Трійці |1901-1914 |м. Суми, вул. |1530 | | |роки |Ф. Дзержинського, | | | | |23а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля театру |1909-1912 |м. Суми, вул. |45-См | |Курипанова |роки |Жовтнева, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля управи |1886 рік |м. Суми, |16-См | |земської | |вул. С. Кірова, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок громадських |1890-1891 |м. Суми, вул. |39-См | |зібрань |роки |Петропавлівська, 63 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Флігель західний |1820 рік |м. Суми, |56-См | |садиби Линтварьових | |вул. А. Чехова, 79 | | |на Луці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Корпус головний |початок XX|м. Суми, Червона |22-См | |Державного банку |сторіччя |площа, 1 | | |----------------------------------------------------------------| | Глухівський район | |----------------------------------------------------------------| |Брама Київська |1766-1769 |м. Глухів, вул. |630 | | |роки |Києво-Московська, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Зібрання дворянське |1811 рік -|м. Глухів, вул. |108-См | | |кінець XIX|Терещенків, 42 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля банку |кінець |м. Глухів, |114-См | |М.А. Терещенка |XVIII - |вул. Т. Шевченка, 10| | | |кінець XIX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садибний будинок |1904 рік |м. Глухів, |350-См | |Кочубеїв | |вул. Т. Шевченка, 30| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садибний будинок |кінець XIX|м. Глухів, вул. |209-См | |поміщика П.П. Лютого |сторіччя |Києво-Московська, 34| | |----------------------------------------------------------------| | Кролевецький район | |----------------------------------------------------------------| |Садибний будинок |середина |м. Кролевець, |1497 | |Огієвських |XIX |бульв. Т. Шевченка, | | | |сторіччя |33 | | |----------------------------------------------------------------| | Сумський район | |----------------------------------------------------------------| |Головний будинок |XIX |смт Низи, вул. |150-См | |садиби Кондратьєвих- |сторіччя |Цукровиків | | |Суханових | | | | |----------------------------------------------------------------| | Тернопiльська область | |----------------------------------------------------------------| | Тернопільська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Келії монастиря |1749-1779 |м. Тернопіль, вул. |637/2 | |домініканців |роки |Гетьмана | | | | |Сагайдачного, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок Старий |1540 рік |м. Тернопіль, вул. |634 | | | |Замкова, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Міщанського |1903 рік |м. Тернопіль, вул. |16 | |братства | |Князя Острозького, | | | | |11 | | |----------------------------------------------------------------| | Бережанський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок магістрату |середина |м. Бережани, вул. |91 | | |XIX |Банкова, 4 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |початок |м. Бережани, вул. |19-Тр | |будинок |XIX |Вірменська, 4 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Вірменська: |1764 рік |м. Бережани, вул. |82/1-Тр | | | |Вірменська, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |82/2-Тр | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ратуша |1803-1811 |м. Бережани, пл. |638 | | |роки |Ринок, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс замку: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | замок |1554 рік |м. Бережани, вул. |641/1 | | | |І. Франка | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | каплиця-усипальниця| -"- | -"- |641/2 | | Святої Трійці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок "Рідна школа"|середина |м. Бережани, вул. |78-М | | |XIX |Т. Шевченка, 1 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святого |1630-1683 |м. Бережани, вул. |643 | |Миколая: |роки |Костельна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії монастиря |1716-1742 | -"- |643/2 | | бернардинців |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац мисливський з |1760-1770 |с. Рай, вул. |644 | |ландшафтним парком |роки |Раївська, 67 | | |----------------------------------------------------------------| | Борщівський район | |----------------------------------------------------------------| |Вали городища |IX |с. Дзвенигород |1563 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок (руїни): |1518 рік, |смт Скала-Подільська|645/0 | | |середина | | | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац замковий |середина | -"- |645/1 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта порохова |XVI | -"- |645/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Храм печерний |XI-XII |с. Монастирок |1569 | |давньослов'янський |сторіччя | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Бучацький район | |----------------------------------------------------------------| |Замок |XIV |м. Бучач, |651 | | |сторіччя |вул. Замкова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ратуша |1750 рік |м. Бучач, Майдан |650 | | | |Волі | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок гімназії, у |XVIII |м. Бучач, вул. |263 | |якій навчався |сторіччя |Шкільна, 4 | | |В. Гнатюк | | | | |----------------------------------------------------------------| | Збаразький район | |----------------------------------------------------------------| |Монастир |1627 рік |м. Збараж, вул. |662/0 | |бернардинців: | |Незалежності, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел | -"- | -"- |662/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії | -"- | -"- |662/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |662/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок: |1631 рік |м. Збараж, вул. |661/0 | | | |Богдана | | | | |Хмельницького, 28 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |661/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | в'їзна вежа | -"- | -"- |661/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | каземати замку | -"- | -"- |661/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |XIX | -"- |661/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Млин | -"- |м. Збараж, вул. |156 | | | |Данила Галицького, 8| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |кінець XIX|м. Збараж, вул. |139 | |будинок |сторіччя |Богдана | | | | |Хмельницького, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний | -"- |м. Збараж, вул. |140 | |будинок | |Богдана | | | | |Хмельницького, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний | -"- |м. Збараж, вул. |141 | |будинок | |Богдана | | | | |Хмельницького, 22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний | -"- |м. Збараж, вул. |142 | |будинок | |Богдана | | | | |Хмельницького, 24 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс монастиря |XVIII |м. Збараж, |128 | |тринітаріїв |сторіччя |вул. А. Чехова, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс |1720 рік |смт Вишнівець |663 | |палацово-парковий | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок (руїни) |XIV |с. Старий Збараж |1586 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Спаса |1600 рік |с. Залужжя |664 | |Преображення | | | | |Господнього | | | | |----------------------------------------------------------------| | Кременецький район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок житловий |XVIII |м. Кременець, вул. |670 | | |сторіччя |Базарна, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац графині |кінець |м. Кременець, вул. |56-Тр | |Дзембовської |XVIII |М. Драгоманова, 8 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир ордену |середина |м. Кременець, вул. |1591/0 | |реформаторів: |XVIII |Дубенська, 2 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | собор |1760 рік | -"- |1591/1 | | Богоявленський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус чернечий | -"- | -"- |1591/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |початок XX| -"- |1591/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа мурована |XIX | -"- |1591/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок (руїни) |XIV-XVI |м. Кременець, вул. |666 | | |сторіччя |Замкова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля міського |початок |м. Кременець, вул. |48 | |магістрату |XIX |Б. Козубського, 6 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Колегіум єзуїтський: |1731-1743 |м. Кременець, вул. |667/0 | | |роки |Ліцейна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел Святого | -"- | -"- |667/1 | | Ігнатія Лойоли | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус навчальний |1743 рік | -"- |667/2 | | південний | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус навчальний | -"- | -"- |667/3 | | північний | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |1809 рік | -"- |667/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XVIII |м. Кременець, вул. |671 | |"Близнята" |сторіччя |Медова, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив | -"- |м. Кременець, вул. |669 | |Ю. Словацький | |Ю. Словацького, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Собор Святого |1636-1832 |м. Кременець, вул. |668/1 | |Миколая: |роки |Т. Шевченка, 57 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії собору |XVIII |м. Кременець, вул. |668/2 | | |сторіччя |Т. Шевченка, 53 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Почаївська лавра: |XVIII-XX |м. Почаїв, вул. |672/0 | | |сторіччя |Возз'єднання, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | собор Успіння |1771-1784 | -"- |672/1 | | Пресвятої |роки | | | | Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | собор Святої Трійці|1912 рік | -"- |672/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії монастирські |1771-1780 | -"- |672/3 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок |1820-1825 | -"- |672/4 | | архієрейський |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1861-1871 | -"- |672/5 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус надбрамний |1835 рік | -"- |672/6 | |----------------------------------------------------------------| | Підволочиський район | |----------------------------------------------------------------| |Замок |1630 рік |м. Скалат |675 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Родинний будинок |кінець XIX|с. Старий Скалат |762 | |акторів |сторіччя | | | |Курбасів-Яновичів | | | | |----------------------------------------------------------------| | Теребовлянський район | |----------------------------------------------------------------| |Замок (руїни) |1631 рік |м. Теребовля, вул. |676 | | | |Підзамче | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XVIII-XIX |смт Микулинці, |680 | | |сторіччя |вул. Галицька, 2 | | |----------------------------------------------------------------| | Тернопільський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок родини |друга |с. Біла |871 | |Крушельницьких |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Харківська область | |----------------------------------------------------------------| | Харківська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Особняк |початок XX|м. Харків, вул. |8-Ха | | |сторіччя |Артема, 47 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Семінарія, у якій |1851 рік |м. Харків, вул. |20-Ха | |навчався | |В. Володарського, 46| | |П.А. Грабовський та у| | | | |якій розміщувалася | | | | |школа Червоних | | | | |старшин імені | | | | |Всеукраїнського | | | | |центрального | | | | |виконавчого комітету | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1899 рік |м. Харків, |181/А-Ха | | | |вул. К. Маркса, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк з огорожею |початок XX|м. Харків, вул. |293-Ха | | |сторіччя |Пушкінська, 62 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля недільної |1896 рік |м. Харків, вул. |380-Ха | |школи Х.Д. Алчевської| |Раднаркомівська, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1922-1928 |м. Харків, вул. |381-Ха | | |роки |Раднаркомівська, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля клубу, |1829, |м. Харків, вул. |323-Ха | |комерційний та |1885, 1932|Римарська, 21 | | |оперний театр |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля ломбарду |1908 рік |м. Харків, вул. |434-Ха | | | |Університетська, 5 | | |----------------------------------------------------------------| | Балаклійський район | |----------------------------------------------------------------| |Петрівська фортеця |1731-1742 |с. Петрівське |1606 | |Української лінії |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Барвінківський район | |----------------------------------------------------------------| |Тамбовська фортеця |1731 рік |с. Секретарівка |1607 | |Української лінії | | | | |----------------------------------------------------------------| | Великобурлуцький район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому жив |XVIII |смт Великий Бурлук, |601 | |Г.С. Сковорода |сторіччя |вул. | | | | |Сільгосптехніки, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Іоанна |1907-1913 |с. Гнилиця |521-Ха | |Предтечі |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Здвиженська церква |1808 рік | -"- |522-Ха | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Земське училище |1912 рік |с. Шипувате |648 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1910 рік | -"- |649 | |Церковно-парафіяльної| | | | |школи | | | | |----------------------------------------------------------------| | Зачепилівський район | |----------------------------------------------------------------| |Федорівська фортеця |1731 рік |с. Залінійне |1609 | |Української лінії | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Козловська фортеця |1731-1742 |с. Скалонівка |666 | |Української лінії |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Ізюмський район | |----------------------------------------------------------------| |Народний будинок |1910 рік |м. Ізюм, вул. |678 | | | |Старопоштова, 39 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |1870 рік |м. Ізюм, |679 | | | |вул. М. Фрунзе, 34 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Залишки Ізюмської |1681 рік |м. Ізюм, гора |189 | |фортеці | |Крем'янець | | |----------------------------------------------------------------| | Красноградський район | |----------------------------------------------------------------| |Особняк Р.Ф. Шиндлера|1914 рік |м. Красноград, |686 | | | |вул. Жовтнева, 55 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Присутні місця |початок |м. Красноград, |687 | | |XIX |вул. Жовтнева, 56 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Громадський будинок |початок XX|м. Красноград, |680 | | |сторіччя |вул. Леніна, 65 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля банку |кінець |м. Красноград, |681 | | |XIX-XX |вул. Леніна, 69 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля земської |1913 рік |м. Красноград, |682 | |управи | |вул. Леніна, 94 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |"Шляховий палац" |середина |м. Красноград, |689 | | |XVIII |вул. Полтавська, 76 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Бельовська фортеця |1931-1942 |м. Красноград |1612 | |Української оборонної|роки | | | |лінії | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Покровська церква |перша |с. Берестовенька |548-Ха | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Іванівська фортеця |1731-1742 |с-ще Жовтневе |1613 | |Української оборонної|роки | | | |лінії | | | | |----------------------------------------------------------------| | Краснокутський район | |----------------------------------------------------------------| |Архангело- |1880 рік |смт Краснокутськ, |549-Ха | |Михайлівська церква | |вул. Леніна, 130 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каразинський |кінець |смт Краснокутськ, |717 | |дендрологічний парк |XVIII - |вул. Е. Тельмана | | | |початок | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Заміська садиба |кінець |смт Краснокутськ, |709/0 | |"Наталіївка": |XVIII - |с-ще Володимирівка | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Спаська церква |1911-1913 | -"- |709/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |80-ті роки| -"- |709/2 | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | водонапірна башта |кінець | -"- |551/3-Ха | | |XIX- | | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |554/6-Ха | |---------------------+----------+--------------------+----------| | в'їзні ворота |початок XX| -"- |718/7 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | західні ворота | -"- | -"- |718/8 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс лікарні для |1892 рік |с. Мурафа |720 | |робітників | | | | |Володимирської | | | | |економії: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус головний | -"- | -"- |720/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус службовий | -"- | -"- |720/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус службовий | -"- | -"- |720/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта водонапірна | -"- | -"- |720/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Покровська церква |1808-1809 |с. Пархомівка |711 | | |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Лозівський район | |----------------------------------------------------------------| |Слобідська фортеця |1731-1742 |с. Павлівка Друга |1614 | |Української оборонної|роки | | | |лінії | | | | |----------------------------------------------------------------| | Первомайський район | |----------------------------------------------------------------| |Єфремівська фортеця |1731-1742 |с. Єфремівка |1617 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Михайлівська фортеця | -"- |с. Михайлівка |1618 | |Української оборонної| | | | |лінії | | | | |----------------------------------------------------------------| | Печенізький район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок колишнього |початок |смт Печеніги, вул. |1499 | |Ново-Бєлгородського |XIX |Леніна | | |каторжного централу |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Харківський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому жив |70-ті роки|смт Бабаї, |1435 | |Г.С. Сковорода |XVIII |пл. К. Маркса | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Чугуївський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому жив |1876-1877 |м. Чугуїв, |1498 | |І.Ю. Рєпін |роки |вул. Р. Люксембург, | | | | |8 | | |----------------------------------------------------------------| | Херсонська область | |----------------------------------------------------------------| | Херсонська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1896 рік |м. Херсон, |12218 | |народився та жив | |вул. М. Горького, 1 | | |Б.А. Лавреньов | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1906 рік |м. Херсон, |36-Хр | |природно-історичного | |вул. М. Горького, 5 | | |музею | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1890 рік |м. Херсон, |45-Хр | | | |вул. М. Горького, 28| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля окружного |1893 рік |м. Херсон, вул. |3-Хр | |суду | |Леніна, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля міської думи |1905 рік |м. Херсон, вул. |4-Хр | | | |Леніна, 34 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок купця |1900 рік |м. Херсон, |7-Хр | |Медведєва | |вул. В. Петренка, 6 | | |----------------------------------------------------------------| | Бериславський район | |----------------------------------------------------------------| |Введенська церква |1726 рік |м. Берислав, вул. |724 | | | |Садова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Міст |XVIII |с. Бургунка |539 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Залізничний міст |XIX |с. Тягинка |1993 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Великоолександрівський район | |----------------------------------------------------------------| |Гідроелектростанція |20-ті роки|смт Велика |336 | | |XX |Олександрівка, | | | |сторіччя |правий берег | | | | |р. Інгулець | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Залишки млина |XIX |с. Мала |1118 | | |сторіччя |Олександрівка | | |----------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |----------------------------------------------------------------| | Білогірський район | |----------------------------------------------------------------| |Земляний замок |XVI |смт Білогір'я |1676 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Тихомльське городище |X-XVI |смт Ямпіль |1677 | |з руїнами фортеці |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Віньковецький район | |----------------------------------------------------------------| |Покровська церква |1773 рік |с. Адамівка |766 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац з |XIX |с. Говори |1678 | |господарськими |сторіччя | | | |будівлями | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Михайлівська церква |1769 рік |с. Зіньків |767 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фортеця |XIII-XIV | -"- |768 | | |сторіччя, | | | | |XV-XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |1750 рік | -"- |1679 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба |XIX | -"- |1680 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Городоцький район | |----------------------------------------------------------------| |Міська брама |XV-XVI |смт Сатанів |753 | | |сторіччя, | | | | |1724 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок |XV-XVIII | -"- |754 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Синагога |1514 рік | -"- |755 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Троїцька церква |1654 рік |с. Сатанівська |756/1 | | | |Слобідка | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Келії з дзвіницею | -"- | -"- |756/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |В'їзна брама |XVIII | -"- |756/3 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Дунаєвецький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква |1839-1862 |с. Маків |1681 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |перша | -"- |1682 | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба: |XVIII-XIX |с. Маліївці |1683 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |палац | -"- | -"- |1683/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |башта водонапірна | -"- | -"- |1683/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |будинок господарський| -"- | -"- |1683/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |стіна огорожі та міст| -"- | -"- |1683/4 | |(з обелісками) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Ізяславський район | |----------------------------------------------------------------| |Замок |1539 рік |м. Ізяслав, вул. |757 | | | |Заславського, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба: |XVI-XVIII |м. Ізяслав, вул. |758/0 | | |сторіччя |Т. Шевченка, 18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |XVIII | -"- |758/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дворик з аркадами | -"- | -"- |758/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | місток | -"- | -"- |758/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел місіонерів |XVII | -"- |758/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кафедральний костел |XVI | -"- |759 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел бернардинців: |XVII | -"- |760/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії | -"- | -"- |760/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури з брамами та | -"- | -"- |760/3 | | баштами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |XVIII |с. Велика Радогощ |1684 | |Миколая та дзвіниця |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Покровська церква з |1800 рік |с. Мала Радогощ |1685 | |дзвіницею | | | | |----------------------------------------------------------------| | Кам'янець-Подільський район | |----------------------------------------------------------------| |Укріплення міста: |XV-XVIII |м. Кам'янець- |727 | | |сторіччя |Подільський | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | міські мури |XV |м. Кам'янець- |727/1 | | |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Руська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | міська брама |XVI |м. Кам'янець- |727/2 | | |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Замкова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | кравецька башта | -"- |м. Кам'янець- |727/3 | | | |Подільський, | | | | |вул. Вали | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | кушнірська башта |1565, 1785|м. Кам'янець- |727/4 | | |роки |Подільський, | | | | |Старопоштовий узвіз | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | різницька башта |XVI |м. Кам'янець- |727/5 | | |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Вали | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гончарна башта |1583 рік | -"- |727/6 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта на броді |XVI |м. Кам'янець- |727/7 | | |сторіччя |Подільський, Старий | | | | |бульвар | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | надбрамна башта |XV-XVI |м. Кам'янець- |727/8 | | |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Руська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | настінна башта | -"- |м. Кам'янець- |727/9 | | | |Подільський, | | | | |вул. Онуфріївська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | наскельна башта | -"- |м. Кам'янець- |727/10 | | | |Подільський, | | | | |вул. Руська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | підзамецька брама |1621, 1771|м. Кам'янець- |727/11 | | |роки |Подільський, | | | | |вул. Замкова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | каземат-лабораторія| -"- | -"- |727/12 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XII-XIX |м. Кам'янець- |730/0 | |фортеці: |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Замкова, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури фортеці | -"- | -"- |730/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | нова східна башта |1544 рік | -"- |730/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лянцкоронська башта|XV-XVI | -"- |730/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | комендантська башта|XVI | -"- |730/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта Рожанка |кінець | -"- |730/5 | | |XIV - | | | | |середина | | | | |XVI | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | водяна башта |XV - | -"- |730/6 | | |середина | | | | |XVI | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мала західна башта |XIV | -"- |730/7 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | нова західна башта |1542, 1672| -"- |730/8 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | денна башта |XII-XVI | -"- |730/9 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ляцька башта |XV - | -"- |730/10 | | |початок | | | | |XVI | | | | |сторіччя, | | | | |1544 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | тенчинська башта |XIV-XVI | -"- |730/11 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ковпак-башта | -"- | -"- |730/12 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | папська башта |початок | -"- |730/13 | | |XV - | | | | |середина | | | | |XVI | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | надбрамна башта |XV | -"- |730/14 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мала південна башта|XII-XIII | -"- |730/15 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта над ровом | -"- | -"- |730/16 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | польна башта |XVI | -"- |730/17 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | польний міст |XVIII | -"- |730/18 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | сортія | -"- | -"- |730/19 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XIV-XVIII |м. Кам'янець- |750 | |Вірменського костелу:|сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Вірменська, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел Святого | -"- | -"- |750/1 | | Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |кінець | -"- |750/2 | | |XV-XVI | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама і огорожа |XVII-XVIII| -"- |750/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |початок XX|м. Кам'янець- |37-Хм | | |сторіччя |Подільський, | | | | |пл. Вірменський | | | | |ринок, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля окружного |1893 рік |м. Кам'янець- |1646 | |суду | |Подільський, | | | | |пл. Вірменський | | | | |ринок, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Башта казематна |1667-1783 |м. Кам'янець- |736 | | |роки |Подільський, | | | | |пл. Вірменський | | | | |ринок, 6а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XVIII-XIX |м. Кам'янець- |1648 | | |сторіччя |Подільський, | | | | |пл. Вірменський | | | | |ринок, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |початок XX|м. Кам'янець- |25-Хм | | |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Гунська, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кріпосний міст |XIV-XVIII |м. Кам'янець- |732/1 | | |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Замкова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вірменські бастіони |XV-XVII | -"- |729 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Нова фортеця |1621 рік, |м. Кам'янець- |731 | | |XVIII-XIX |Подільський, | | | |сторіччя |вул. Замкова, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля комерційного |XIX |м. Кам'янець- |1667 | |банку |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Зарванська, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Чарторийських|XVI-XIX |м. Кам'янець- |749 | | |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Зарванська, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Вірменського |XVII |м. Кам'янець- |745 | |пробства |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Іоанно- | | | | |Предтеченська, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Хрестовоздвиженська |1799-1801 |м. Кам'янець- |752 | |церква |роки |Подільський, | | | | |вул. Карвасари, 24 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Новопланівський міст |XIX |м. Кам'янець- |32-Хм | | |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Князів | | | | |Коріатовичів | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля відділення |1896-1901 |м. Кам'янець- |1670/1 | |державного банку |роки |Подільський, | | | | |вул. Князів | | | | |Коріатовичів, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1901 рік |м. Кам'янець- |31-Хм | | | |Подільський, | | | | |вул. Князів | | | | |Коріатовичів, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Грот-колодязь і |XVI |м. Кам'янець- |1665 | |фундаменти житлового |сторіччя |Подільський, | | |будинку | |вул. Кузнецька, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вірменські склади | -"- |м. Кам'янець- |743 | | | |Подільський, пров. | | | | |Миколаївський, 1а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XIII-XIV |м. Кам'янець- |742 | |церкви Святого |сторіччя |Подільський, пров. | | |Миколая: | |Миколаївський, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Святого | -"- | -"- |742/1 | | Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |початок | -"- |742/2 | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мур і підпірна |XVII-XIX |м. Кам'янець- |742/3 | | стіна |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Довга | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля технічного |початок XX|м. Кам'янець- |24-Хм | |училища |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. І. Огієнка, 61 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок польського |XV-XIX |м. Кам'янець- |738 | |магістрату (Ратуша) |сторіччя |Подільський, | | | | |пл. Польський | | | | |ринок, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинки житлові |XVI-XVIII |м. Кам'янець- |49-Хм | | |сторіччя |Подільський, | | | | |пл. Польський | | | | |ринок, 14-16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля лікарні |1864-1871 |м. Кам'янець- |1671 | | |роки |Подільський, | | | | |вул. Пушкінська, 31 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Руського |XVI-XIX |м. Кам'янець- |737 | |магістрату |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. П'ятницька, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля духовної |1789 рік, |м. Кам'янець- |1650 | |семінарії |XIX |Подільський, | | | |сторіччя |вул. П'ятницька, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Порохові склади |1778-1779 |м. Кам'янець- |735 | | |роки |Подільський, | | | | |вул. Руська, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVI-XVIII |м. Кам'янець- |734/0 | |Руської брами: |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Руська, 93 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дозорна башта |XV | -"- |734/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | прибрамна башта |XVI | -"- |734/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | барбакан |XV-XVI, | -"- |734/3 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | надбрамна башта |XV-XVIII | -"- |734/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | прибережна башта |XV | -"- |734/5 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля міської думи |XIX |м. Кам'янець- |14-Хм | | |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Соборна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1750-1765 |м. Кам'янець- |733 | |Тринітарського |роки |Подільський, | | |монастиря: | |вул. Старобульварна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел Святої | -"- | -"- |733/1 | | Трійці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |733/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа | -"- | -"- |733/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | трапезна |XVIII | -"- |733/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Турецькі бастіони |XVII |м. Кам'янець- |728 | | |сторіччя |Подільський, | | | | |Старопоштовий узвіз | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир візиток |1842 рік |м. Кам'янець- |26-Хм | | | |Подільський, | | | | |вул. О. Суворова, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святих |1580, 1834|м. Кам'янець- |741 | |апостолів Петра і |роки |Подільський, | | |Павла | |вул. Татарська, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля першої |XIX |м. Кам'янець- |1636 | |російської гімназії |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Татарська, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Колегіум єзуїтський |1756 рік |м. Кам'янець- |1637 | | | |Подільський, | | | | |вул. Татарська, 14а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Кам'янець- |16-Хм | | |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Л. Українки, 48| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1902-1903 |м. Кам'янець- |1672 | | |роки |Подільський, | | | | |вул. Л. Українки, 60| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |XIX |м. Кам'янець- |17-Хм | |Славутської |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Л. Українки, 81| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Русько-фільварецькі | -"- |м. Кам'янець- |28-Хм | |сходи | |Подільський, | | | | |вул. І. Франка | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |середина |м. Кам'янець- |1642 | |домініканського |XVIII |Подільський, | | |жіночого монастиря: |сторіччя |вул. Францисканська,| | | | |10а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел Святого |1750 рік | -"- |1642/1 | | Михаїла | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії |середина | -"- |1642/2 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля духовної |1861-1865 |м. Кам'янець- |1673 | |семінарії |роки |Подільський, | | | | |вул. Т. Шевченка, 13| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля селянського |кінець XIX|м. Кам'янець- |36-Хм | |банку |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Т. Шевченка, 17| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Пушкінський будинок |1899 рік |м. Кам'янець- |33-Хм | | | |Подільський, | | | | |вул. Т. Шевченка, 20| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Маріїнської |1882-1884 |м. Кам'янець- |1674 | |жіночої гімназії |роки |Подільський, | | | | |вул. Т. Шевченка, 24| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Казенна палата |1898 рік |м. Кам'янець- |1675 | | | |Подільський, | | | | |вул. Т. Шевченка, 26| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1911 рік |м. Кам'янець- |34-Хм | | | |Подільський, | | | | |вул. Т. Шевченка, 35| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля лікарні для |XIX |м. Кам'янець- |35-Хм | |бідноти |сторіччя |Подільський, | | | | |вул. Т. Шевченка, 37| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок |XV-XVII |с. Жванець |761 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вірменський костел |XVII | -"- |1687 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел Святої Діви | -"- |с. Китайгород |1688 | |Марії | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс замку: |XV-XVI |с. Панівці |1689/0 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | замок |1770 рік | -"- |1689/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |1689/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок колегіуму | -"- | -"- |1689/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок |1507 рік, |с. Рихта |762 | | |XVI-XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Скельний монастир |XIV |с. Гораївка, урочище|1686 | | |сторіччя |Монастирище | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс замку: |XIV-XVIII |с. Чорнокозинці |1690/0 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | замок | -"- | -"- |1690/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама | -"- | -"- |1690/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |костел Святого Йосифа| -"- | -"- |1690/3 | |----------------------------------------------------------------| | Красилівський район | |----------------------------------------------------------------| |Манеж |XIX |смт Антоніни |1691/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Три брами з огорожею | -"- | -"- |1691/3 | |----------------------------------------------------------------| | Летичівський район | |----------------------------------------------------------------| |Комплекс замку і |XVII-XVIII|смт Летичів |763/0 | |Домініканського |сторіччя | | | |монастиря: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел |1561 рік | -"- |763/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури з баштою |1598 рік | -"- |763/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Михайлівська церква |XV-XVI | -"- |1692 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |XV |смт Меджибіж |1694 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс палацу: |XVI | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |764/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква |1586 рік | -"- |764/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури з баштами |середина | -"- |764/3 | | |XVI | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Колони-каплиці |XVII | -"- |1695 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Михайлівська церква з|XVIII |с. Западинці |1693 | |дзвіницею |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Новоушицький район | |----------------------------------------------------------------| |Костел Святого Яна |XVIII |с. Заміхів |1696 | |Непомука |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Полонський район | |----------------------------------------------------------------| |Костел Святої Ганни |1607 рік |м. Полонне |1697 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Земляна фортеця з |XVII | -"- |1698 | |мурованим бастіоном |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Славутський район | |----------------------------------------------------------------| |Торгові ряди |XVIII |м. Славута |1699 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Воскресенська церква |1763 рік |с. Старий Кривин |1700 | |----------------------------------------------------------------| | Старокостянтинівський район | |----------------------------------------------------------------| |Замок |1571 рік |м. Старокостянтинів,|765 | | | |вул. Замкова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVI-XVIII | -"- |1701/0 | |оборонної башти: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | оборонна башта | -"- | -"- |1701/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел (руїни) |1612 рік | -"- |1701/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба: |початок |м. Старокостянтинів,|1704 | | |XIX |с. Самчики | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |1704/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | китайський будинок |XIX | -"- |1704/2 | | |сторіччя -| | | | |1904 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама та прибрамні |початок | -"- |1704/3 | | будинки |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква |XVIII | -"- |1705 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XIX |с. Новоселиця |1703 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква |1840 рік |с. Старий Остропіль |1706 | |----------------------------------------------------------------| | Чемеровецький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква |XVIII |с. Залуччя |1707 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Ярмолинецький район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок папірні |кінець XIX|с. Проскурівка |1708 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Водяний млин | -"- | -"- |1709 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Покровська |XIV-XV |с. Сутківці |769 | |церква-фортеця |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок |XIV-XVII | -"- |1710 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква-фортеця |XIV-XVI |с. Шарівка |1711 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Черкаська область | |----------------------------------------------------------------| | Черкаська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будівля чоловічої |1886-1899 |м. Черкаси, вул. |31-Чк | |гімназії |роки |Байди | | | | |Вишневецького, 6 | | |----------------------------------------------------------------| | Городищенський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому жив |1950 рік |м. Городище, вул. |3932 | |І. Ле | |Жовтнева, 141 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |1855 рік |с. Мліїв |3933 | |Л.П. Симиренко | | | | |----------------------------------------------------------------| | Звенигородський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба |XIX |с. Будище | | |П.В. Енгельгардта |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Хата, в якій у | -"- |с. Шевченкове |465 | |1824-1827 роках | | | | |навчався | | | | |Т.Г. Шевченко | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Музей Т.Г. Шевченка |1939 рік | -"- |49-Чк | |----------------------------------------------------------------| | Золотоніський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля чоловічої |1910 рік |м. Золотоноша, |51-Чк | |гімназії | |вул. 50-річчя | | | | |Жовтня, 10 | | |----------------------------------------------------------------| | Кам'янський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба Давидових: |кінець |м. Кам'янка |775/0 | | |XVIII - | | | | |початок | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок головний |початок |м. Кам'янка, вул. |775/1 | | |XIX |Леніна, 42 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | млин водяний |1825 рік |м. Кам'янка, вул. |775/2 | | | |Перемоги, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | грот |кінець |м. Кам'янка, вул. |775/3 | | |XVIII |Декабристів | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Канівський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок академіка |1900-1926 |м. Канів, територія |1910 | |М.Ф. Біляшівського |роки |природничого | | | | |заповідника | | | | |Національного | | | | |університету імені | | | | |Тараса Шевченка | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Базиліанське училище |1784 рік |м. Канів, вул. |3885 | | | |Леніна, 64 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Готель "Тарасова |1961 рік |м. Канів, Тарасова | | |гора" | |гора | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Державний музей |1934, | -"- |54-Чк | |Т.Г. Шевченка |1937, | | | | |1939 роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |XIX |с. Бересняги |3942 | |Е.О. Зноско- |сторіччя | | | |Боровський | | | | |----------------------------------------------------------------| | Корсунь-Шевченківський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба Лопухіних: |1783 рік -|м. Корсунь- |1721/0 | | |кінець XIX|Шевченківський, | | | |сторіччя |вул. Острів | | | | |Коцюбинського, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1789-1830 | -"- |1721/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама |1730-1840 | -"- |1721/2 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель |1782-1835 | -"- |1721/3 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | головна контора |XIX | -"- |1721/5 | | управителя маєтком |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лазня |кінець XIX| -"- |1721/6 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | манеж |1830-1840 | -"- |1721/7 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | стайня-каретна |кінець XIX| -"- |1721/8 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | православна |початок | -"- |1721/9 | | каплиця N 1 |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | православна |кінець XIX| -"- |1721/10 | | каплиця N 2 |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк дендрологічний|1783 рік | -"- |1721/11 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | швейцарський |XIX |м. Корсунь- |1721/4 | | будиночок |сторіччя |Шевченківський, | | | | |вул. Острів | | | | |Коцюбинського, 6 | | |----------------------------------------------------------------| | Тальнівський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац Шувалова |1896-1903 |м. Тальне, вул. |1725 | | |роки |Радянська, 48 | | |----------------------------------------------------------------| | Уманський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок педагогічного|1892 рік |м. Умань, вул. |114-Чк | |училища | |Радянська, 33 | | |----------------------------------------------------------------| | Чигиринський район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого Іллі |1653 рік |с. Суботів |777/1 | |Пророка | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |дзвіниця | -"- | -"- |777/2 | |----------------------------------------------------------------| | Чернівецька область | |----------------------------------------------------------------| | Чернівецька міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будівля дитячої |1908-1910 |м. Чернівці, вул. |2-Чв | |лікарні |роки |Буковинська, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля німецького |XIX |м. Чернівці, вул. |51-Чв | |консульства |сторіччя |Вірменська, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вірменська церква |1869-1875 |м. Чернівці, вул. |1736 | | |роки |Вірменська, 30 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля залізничного |1907 рік |м. Чернівці, вул. |3-Чв | |вокзалу | |Ю. Гагаріна, 38 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс |кінець |м. Чернівці, вул. |11-Чв | |Гауптштрассе: |XIX - |Головна | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок |1782 рік |м. Чернівці, вул. |11/8-Чв | | адміністративний | |Головна, 22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок |початок XX|м. Чернівці, вул. |11/9-Чв | | адміністративний |сторіччя |Головна, 24 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок житловий |кінець XIX|м. Чернівці, вул. |11/52-Чв | | |сторіччя |Головна, 73 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | управління | -"- |м. Чернівці, вул. |112 | | жандармерії | |Є. Гакмана, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | православна вища |1869-1870 |м. Чернівці, вул. |48 | | реальна школа |роки |Головна, 87 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гімназія |кінець XIX|м. Чернівці, вул. |11/54-Чв | | |сторіччя |Головна, 107 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок школи |1930 рік |м. Чернівці, вул. |74/57 | | | |Головна, 131 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля госпіталю |1886 рік |м. Чернівці, вул. |49 | |імені Марії Терези | |Головна, 137 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля учительської |1899-1910 |м. Чернівці, вул. |35 | |семінарії |роки |М. Горького, 23 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац юстиції |1906 рік |м. Чернівці, вул. |1740 | | | |М. Грушевського, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок костьольного |1891-1894 |м. Чернівці, вул. |1-Чв | |причету |роки |Д. Загули, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок української |початок XX|м. Чернівці, вул. |31-Чв | |гімназії |сторіччя |Д. Загули, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс |XIX-XX |м. Чернівці, вул. |9-0/Чв | |Герренгассе: |сторіччя |О. Кобилянської | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | банк |1898 рік |м. Чернівці, вул. |9/1-Чв | | | |О. Кобилянської, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | адміністративний |1878 рік |м. Чернівці, вул. |9/39-Чв | | будинок | |О. Кобилянської, 28 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будівля польського |кінець XIX|м. Чернівці, вул. |9/41-Чв | | національного клубу|сторіччя, |О. Кобилянської, 36 | | | |перебудо- | | | | |ва - | | | | |1902-1905 | | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок житловий |початок XX|м. Чернівці, вул. |9/93-Чв | | |сторіччя |О. Кобилянської, 42 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок житловий |кінець XIX|м. Чернівці, вул. |9/21-Чв | | |сторіччя |О. Кобилянської, 47 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок житловий |1885 рік |м. Чернівці, вул. |9/26-Чв | | | |О. Кобилянської, 57 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Резиденція |1863-1882 |м. Чернівці, вул. |778 | |буковинських |роки |М. Коцюбинського, 2 | | |митрополитів | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |початок XX|м. Чернівці, вул. |656 | |В.М. Івасюк |сторіччя |В. Маяковського, 40 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Успенська церква |1783 рік |м. Чернівці, вул. |781 | | | |Новоушицька, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок крайового |1871-1873 |м. Чернівці, вул. |43-Чв | |уряду Буковини |роки |О. Поповича, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Миколаївська церква |1604 рік |м. Чернівці, вул. |779 | | | |П. Сагайдачного, 87а| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |1885-1888 |м. Чернівці, пл. |37 | |і редагував газету |роки |Соборна, 10 | | |"Буковина" | | | | |Ю. Федькович | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1910-1912 |м. Чернівці, пл. |15/7-Чв | |торгово-промислової |роки |Театральна, 2 | | |палати | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля українського |1905 рік |м. Чернівці, пл. |1737 | |музично-драматичного | |Театральна, 4 | | |театру | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дім єврейський |1907-1908 |м. Чернівці, пл. |15/3-Чв | |народний |роки |Театральна, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац румунський |1937 рік |м. Чернівці, пл. |15/6-Чв | |національний | |Театральна, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Різдва |1767 рік |м. Чернівці, вул. |782/1 | |Пресвятої Богородиці | |Троянівська, 1 | | |в Горечі | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок "Український |друга |м. Чернівці, вул. |47 | |народний дім" |половина |Українська, 31, | | | |XIX |вул. М. Ломоносова, | | | |сторіччя |2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Чернівецький музей |XVIII-XX |м. Чернівці, вул. |75 | |народної архітектури |сторіччя |Московської | | |та побуту | |олімпіади, 38б | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Приміщення пожежного |1891 рік |м. Чернівці, вул. |56-Чв | |товариства | |Л. Українки, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля поліклініки |1930 рік |м. Чернівці, вул. |59-Чв | | | |Л. Українки, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля університету |1875 рік |м. Чернівці, вул. |65-Чв | | | |Університетська, 19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Учбовий корпус |1890-1891 |м. Чернівці, вул. |16-Чв | |університету |роки |Університетська, 28 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля бурси |1903-1912 |м. Чернівці, вул. |957 | | |роки |Ю. Федьковича, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Зал музичного |1878, 1905|м. Чернівці, пл. |17-Чв | |товариства |роки |Філармонії, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |1813-1817 |м. Чернівці, вул. |18/1-Чв | | |роки |І. Франка, 2, вул. | | | | |М. Емінеску, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля поштамту |1889 рік |м. Чернівці, вул. |20-Чв | | | |О. Худякова, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ратуша |1847 рік |м. Чернівці, пл. |1738 | | | |Центральна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля банку |XVIII-XX |м. Чернівці, пл. |21/2-Чв | | |сторіччя |Центральна, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля готелю |1859-1860 |м. Чернівці, пл. |21-Чв/6 | |"Чорний орел" |роки |Центральна, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Споруда |1901 рік |м. Чернівці, пл. |1739 | |адміністративна | |Центральна, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |XIX |м. Чернівці, вул. |78-Чв | | |сторіччя |Т. Шевченка, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жила|1885-1927 |м. Чернівці, вул. |40 | |А. Кохановська |роки |Т. Шевченка, 41 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |1900-1914 |м. Чернівці, вул. |70 | |перебували |роки, |Т. Шевченка, 55 | | |С. Смаль-Стоцький, |1904, | | | |М. Лисенко, |1909, 1913| | | |М. Коцюбинський, |роки | | | |І. Франко | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Буковинського|кінець XIX|м. Чернівці, вул. |85-Чв | |крайового сейму |сторіччя |А. Шептицького, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Православний дівочий | -"- |м. Чернівці, вул. |84-Чв | |ліцей | |А. Щепкіна, 2 | | |----------------------------------------------------------------| | Вижницький район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля крайової |початок XX|м. Вижниця, вул. |105 | |школи різьбярства, |сторіччя |Д. Загула, 11-13 | | |токарства та | | | | |металевої орнаментики| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Капличка на честь |перша |с. Виженка |84 | |скасування кріпацтва |половина | | | |на Буковині |XIX | | | | |сторіччя, | | | | |1848 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Рештки |XIX |с. Мигове, урочище |109 | |залізоплавильної печі|сторіччя |Майдан | | |----------------------------------------------------------------| | Глибоцький район | |----------------------------------------------------------------| |Собор Успенський |1900-1908 |с. Біла Криниця |1743 | |старообрядців |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба родини |1886-1936 |с. Димка |162 | |О. Кобилянської |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Кіцманський район | |----------------------------------------------------------------| |Гімназія, у якій |кінець |м. Кіцмань, вул. |376 | |навчався І.Д. Стасюк |XIX - |І. Миколайчука, 3 | | | |початок XX| | | | |сторіччя, | | | | |1910-1914 | | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок дитячої |1955-1966 |м. Кіцмань, вул. |683 | |музичної школи, у |роки |Червоноармійська, 7 | | |якій навчався | | | | |В.М. Івасюк | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Вознесіння |1453-1455 |смт Лужани |800/1 | |Господнього: |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |XIX | -"- |800/2 | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Новоселицький район | |----------------------------------------------------------------| |Комплекс споруд |1560 рік |с. Топорівці |806/0 | |церкви Святого | | | | |Іллі Пророка: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква | -"- | -"- |806/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |806/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа | -"- | -"- |806/3 | |----------------------------------------------------------------| | Путильський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба Ю. Федьковича |перша |смт Путила |473 | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя, | | | | |1834-1876 | | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Лук'яна |1812-1850 |с. Сергії, хутір |480 | |Кобилиці |роки |Красний Діл | | |----------------------------------------------------------------| | Хотинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок, у якому |1919 рік |м. Хотин, вул. |595 | |розміщувався штаб | |Незалежності, 50 | | |Хотинського повстання| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XIII-XIX |м. Хотин, вул. |803/0 | |фортеці: |сторіччя |Святопокровська, 40а| | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта в'їзна |XIII-XVI | -"- |803/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта | -"- | -"- |803/2 | | південно-західна | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта комендантська| -"- | -"- |803/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта північна | -"- | -"- |803/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац коменданта | -"- | -"- |803/5 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Замкова | -"- | -"- |803/6 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама Подільська | -"- | -"- |803/7 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама Бендерська | -"- | -"- |803/8 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама Яська |XVIII | -"- |803/9 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама Руська | -"- | -"- |803/10 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама Кам'янецька | -"- | -"- |803/11 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | бастіони з валами | -"- | -"- |803/12 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | майстерні | -"- | -"- |803/13 | | гарнізонні | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Олександра |XIX | -"- |803/14 | | Невського |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | криниця замкова |XV-XVI | -"- |803/15 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | казарми офіцерські |XIII-XVI | -"- |803/16 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вежа в'їзна |XV-XVI | -"- |803/17 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | міст через потічок |XIII-XVIII| -"- |803/18 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | міст перед в'їзною | -"- | -"- |803/19 | | вежею | | | | |----------------------------------------------------------------| | Чернігівська область | |----------------------------------------------------------------| | Чернігівська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Собор Спаса |1036 рік |м. Чернігів, Вал |811/3427 | |Преображення | | | | |Господнього | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Собор Святих Бориса |1120-1123 | -"- |812 | |та Гліба |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок полкової |кінець | -"- |814/3434 | |канцелярії |XVII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садибний будинок |1906 рік |м. Чернігів, вул. |1-Чг | | | |В. Воровського, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок губернатора |1821 рік |м. Чернігів, вул. |820/3445 | | | |М. Горького, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля поштової |XVIII-XIX |м. Чернігів, вул. |3-Чг | |станції губернського |сторіччя |М. Горького, 8 | | |казначейства | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святої |XVIII |м. Чернігів, |816 | |Катерини |сторіччя |просп. Миру, 6а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |1780 рік |м. Чернігів, вул. |821/3444 | |архієпископа | |Мстиславська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святої |XII |м. Чернігів, вул. |815 | |Параскеви П'ятниці |сторіччя |Гетьмана | | | | |Полуботка, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля колегіуму |кінець XVI|м. Чернігів, вул. |813 | | |сторіччя, |Преображенська, 1 | | | |1702 рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XI-XVII |м. Чернігів, вул. |817 | |Єлецького монастиря: |сторіччя |Князя Чорного, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | собор Успіння |XII-XVII | -"- |817/1 | | Пресвятої |сторіччя | | | | Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |кінець | -"- |817/2 | | |XVII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії північні |XVII | -"- |817/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії східні | -"- | -"- |817/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії | -"- | -"- |817/5 | | південно-західні | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури та брами | -"- | -"- |817/6 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XI-XVIII |м. Чернігів, вул. |818 | |монастиря Святого |сторіччя |Г. Успенського, 33 | | |Іллі Пророка: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Святого Іллі|1069 рік | -"- |818/1 | | Пророка | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1910 рік | -"- |818/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | печери та підземні |XI-XVIII | -"- |818/3 | | споруди |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVII-XVIII|м. Чернігів, вул. |819 | |монастиря Святої |сторіччя |Л. Толстого, 92е | | |Трійці: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | собор Святої Трійці|1679-1695 | -"- |819/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1774-1775 | -"- |819/2 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Введення у |1677 рік | -"- |819/3 | | храм Ісуса Христа | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії північно- | -"- | -"- |819/4 | | східні та пекарня | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії південні | -"- | -"- |819/5 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії південно- |70-ті роки| -"- |819/6 | | західні |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок архієрея | -"- | -"- |819/7 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама Святого Іллі |XVII | -"- |819/8 | | Пророка |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури з брамами та | -"- | -"- |819/9 | | баштами | | | | |----------------------------------------------------------------| | Бахмацький район | |----------------------------------------------------------------| |Палац |1799-1803 |смт Батурин, вул. |837/237 | |К. Розумовського |роки |Набережна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Кочубея |XVII-XIX |смт Батурин, вул. |1770/240 | | |сторіччя |Гетьманська, 70 | | |----------------------------------------------------------------| | Ічнянський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба "Качанівка": |XVIII-XIX |с-ще Качанівка |842 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1770 рік | -"- |842/1/634 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель північний |1770-1824 | -"- |842/2 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель південний | -"- | -"- |842/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вежа |1866 рік | -"- |842/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | служби |1830-ті | -"- |842/5 | | |роки XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | служби | -"- | -"- |842/6 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | павільйон М. Глінки| -"- | -"- |842/7 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Святого |1828 рік | -"- |842/8 | | Георгія | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будівля |кінець XIX| -"- |842/9 | | господарська |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |XVIII-XIX | -"- |842/10 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 3 |кінець XIX| -"- |30-Чг/11 | | (бібліотека) |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 2 (будинок| -"- | -"- |31-Чг/12 | | приїжджих) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок садівника |початок XX| -"- |32-Чг/13 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | сарай для карет |кінець XIX| -"- |33-Чг/14 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок управителя |XIX | -"- |34-Чг/15 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дендропарк |1834 рік |с-ще Тростянець |861 | |----------------------------------------------------------------| | Козелецький район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок полкової |1740-1760 |смт Козелець, вул. |844/783 | |канцелярії |роки |Леніна, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVIII |смт Козелець, вул. |846/0 | |садиби "Покорщина": |сторіччя |Розумовських, 41 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок головний | -"- | -"- |846/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | кам'яниця | -"- | -"- |846/2/666 | |----------------------------------------------------------------| | Коропський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац О. Рум'янцева- |1787 рік |с. Вишеньки |856/883 | |Задунайського | | | | |----------------------------------------------------------------| | Ніжинський район | |----------------------------------------------------------------| |Лавки |1790 рік |м. Ніжин, вул. |830/5 | | | |М. Гоголя, 10, 12 | | |----------------------------------------------------------------| | Ріпкинський район | |----------------------------------------------------------------| |Кам'яниця Полуботка |1811-1817 |смт Любеч |862 | | |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Срібнянський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок садибний |1825-1832 |смт Дігтярі |858/2865 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |1824-1831 |с. Сокиринці |860/1/2881| | |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Чернігівський район | |----------------------------------------------------------------| |Кам'яниця |1690 рік |смт Седнів |863/1 | |----------------------------------------------------------------| | Київська міська рад | |----------------------------------------------------------------| |Будинок житловий |1815, 1860|м. Київ, | | | |роки |Андріївський узвіз, | | | | |5/31 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1888 рік |м. Київ, | | | | |Андріївський узвіз, | | | | |13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Андріївська церква |1747 рік |м. Київ, |14 | | | |Андріївський узвіз, | | | | |23 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля станції |1960 рік |м. Київ, |187 | |метрополітену | |Арсенальна площа | | |"Арсенальна" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк Трубецьких |1820-ті |м. Київ, вул. |891 | | |роки |Володимирська, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1901-1902 |м. Київ, вул. | | | |роки |Воровського, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1898 рік |м. Київ, вул. |113-Ки | | | |Банкова, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1903 рік |м. Київ, вул. |906 | | | |Банкова, 10 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Критий ринок |1910 рік |м. Київ, |899 | |"Бесарабський" | |Бесарабська площа, 2| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс Покровського|кінець |м. Київ, |3-Ки | |монастиря: |XIX - |Бехтеревський пров.,| | | |початок XX|15 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Миколаївський собор|1896-1911 | -"- |3-Ки/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Покровського|1888-1890 | -"- |3-Ки/2 | | монастиря |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама Покровського |1891 рік | -"- |3-Ки/3 | | монастиря (корпус | | | | | N 25) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 15 |1888-1889 | -"- |3-Ки/4 | | (будинок лікарні) |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 23 | -"- | -"- |3-Ки/5 | | (проскурня, | | | | | лікарня, проскурна | | | | | лавка) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Зерносховище |1760-1770 |м. Київ, вул. |871 | | |роки |Братська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля пожежного |1850-1924 |м. Київ, вул. |14-Ки | |депо, Старокиївська |роки |Велика Житомирська, | | |поліцейська | |1-5 | | |дільниця | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля реального |1858 рік |м. Київ, вул. |4-Ки | |училища | |Велика Житомирська, | | | | |2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Видубицький монастир:|X-XIX |м. Київ, вул. |10 | | |сторіччя |Видубицька, 40 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Михайлівська церква|1070-1080 | -"- |10/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Георгіївська церква|1696-1701 | -"- |10/2 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | трапезна | -"- | -"- |10/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1727-1733 | -"- |10/4 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок настоятеля |1770 рік | -"- |10/5 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братський корпус |1846 рік | -"- |10/6 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Хрестовоздвиженська |1811-1841 |м. Київ, вул. |284/1 | |церква з дзвіницею: |роки |Воздвиженська, 1/15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама |кінець XIX| -"- |284/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа |початок XX| -"- |284/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок залізничного |1927-1932 |м. Київ, пл. |34-Ки | |вокзалу |роки |Вокзальна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1820-ті |м. Київ, вул. |891 | | |роки |Володимирська, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс "Софія |XI-XIX |м. Київ, вул. |1 | |Київська": |сторіччя |Володимирська, 24 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Софійський собор |1037 рік | -"- |1/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1698-1748 | -"- |1/2 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок митрополита|1722 рік | -"- |1/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Трапезна церква | -"- | -"- |1/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | бурса |1763-1767 | -"- |1/5 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама Заборовського|1746 рік |м. Київ, пров. |1/6 | | | |Георгіївський | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | південна в'їзна |XVIII |м. Київ, вул. |1/7 | | башта |сторіччя |Володимирська, 24 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братський корпус |1750-1760 | -"- |1/8 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури |XVIII-XIX | -"- |1/9 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | консисторія |1722 рік, | -"- |1/10 | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | пристінні келії |XIX | -"- |1/11 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Губернської |1913-1914 |м. Київ, вул. |892 | |управи |роки |Володимирська, 33 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1848 рік |м. Київ, вул. |32 | | | |Володимирська, 35 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Золота брама |XI |м. Київ, вул. |33 | | |сторіччя |Володимирська, 40а, | | | | |вул. Ярославiв Вал | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля київської |1899-1901 |м. Київ, вул. |27-Ки | |російської опери |роки |Володимирська, 50 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля пансіону |1851 рік |м. Київ, вул. |893 | |шляхетних дівчат | |Володимирська, 54 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля педагогічного|1911-1913 |м. Київ, вул. |895 | |музею |роки |Володимирська, 57 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |1940 рік |м. Київ, вул. |28-Ки | | | |Володимирська, 58 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля університету |1837 рік |м. Київ, вул. |34 | | | |Володимирська, 60 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля публічної |1914-1929 |м. Київ, вул. |30-Ки | |бібліотеки |роки |Володимирська, 62 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |середина |м. Київ, вул. |896 | |будинок |XIX |Володимирська, | | | |сторіччя |64/13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля купецького |1822-1883 |м. Київ, |32-Ки | |зібрання |роки |Володимирський | | | | |узвiз, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1925-1927 |м. Київ, вул. |264/1 | |лісоінженерного |роки |Генерала Родимцева, | | |інституту | |19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля агрохімічного|1931 рік |м. Київ, вул. |264/4 | |інституту | |Героїв оборони, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля інституту |1929 рік |м. Київ, вул. |264/3 | |механізації та | |Героїв оборони, 13 | | |електрифікації | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля вищих жіночих|1911-1913 |м. Київ, |63 | |курсів |роки |вул. О. Гончара, 55а| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Київського |1911-1914 |м. Київ, |109 | |технічного товариства|роки |вул. О. Гончара, 55б| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля публічної |1911 рік |м. Київ, вул. |48-Ки | |бібліотеки | |М. Грушевського, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Верховної |1936-1939 |м. Київ, вул. |184 | |Ради України |роки |М. Грушевського, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Марiїнський палац |1750-1870 |м. Київ, вул. |12 | | |роки |М. Грушевського, 5а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Ради |1936-1938 |м. Київ, вул. |186 | |народних комісарів |роки |М. Грушевського, | | |України | |12/2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок декабристів |1819, 1835|м. Київ, вул. | | | |роки |М. Грушевського, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1890 рік |м. Київ, вул. |32 | | | |М. Грушевського, 18а| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1897 рік |м. Київ, вул. |55-Ки | | | |М. Грушевського, 20 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1910-ті |м. Київ, вул. |56-Ки | | |роки |М. Грушевського, 22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX-XX |м. Київ, вул. |159/154 | | |сторіччя |Десятинна, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |кінець XIX|м. Київ, вул. | | |мешкав |сторіччя |Дігтярна, 30 | | |Г. Світлицький | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1908 рік |м. Київ, вул. |159/38 | | | |Жилянська, 96 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля інституту |1838-1843 |м. Київ, вул. |904 | |шляхетних дівчат |роки |Iнститутська, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля біржі |1873 рік |м. Київ, вул. |109-Ки | | | |Інститутська, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Державного |1902-1905 |м. Київ, вул. |905 | |банку |роки, 1934|Iнститутська, 9а | | | |рік (над- | | | | |будова) | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Троїцька церква |1767 рік |м. Київ, вул. |38 | | | |Китаївська, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гостинний двiр |1809-1829 |м. Київ, |872 | | |роки |Контрактова площа, 4| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |кінець |м. Київ, |874 | | |XVIII-XIX |Контрактова площа, | | | |сторіччя |12/8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Олександрiвський |1817-1842 |м. Київ, вул. |878 | |костел |роки |Костьольна, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Петра I |початок |м. Київ, вул. |17 | | |XVIII |Костянтинiвська, 6/8| | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля училища |1820-ті |м. Київ, вул. |886 | | |роки |Костянтинівська, 9/6| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля лікарні |1913 рік |м. Київ, вул. |60-Ки | | | |Ю. Коцюбинського, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1912-1913 |м. Київ, вул. |318/1 | | |роки |Кудрявська, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля військового |1914-1916 |м. Київ, бульв. |90-Ки | |училища |роки |Лесі Українки, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1912 рік |м. Київ, вул. |97-Ки | | | |Липська, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1883 рік |м. Київ, вул. |387 | | | |Липська, 2/22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Управління |1887-1890 |м. Київ, вул. |388 | |Південно-Західної |роки |М. Лисенка, 6 | | |залізниці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Київського |1833-1935 |м. Київ, вул. |907 | |доброчинного |роки |Лютеранська, 16 | | |товариства | | | | |"Сулимівка" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кірха |1855-1857 |м. Київ, вул. |174-Ки | | |роки |Лютеранська, 22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1907 рік |м. Київ, вул. |175-Ки | | | |Лютеранська, 23 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Покровська |1902-1906 |м. Київ, вул. |77 | | |роки |Маломостицька, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Контрактовий будинок |1817 рік |м. Київ, вул. |16 | | | |Межигірська, 1/1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля клубу |1933-1934 |м. Київ, вул. |81 | |"Харчовик" |роки |Межигірська, 2/1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1820-ті |м. Київ, вул. |11 | | |роки |Московська, 40б | | | |(віднов- | | | | |лення) | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Введенської |перша |м. Київ, вул. |868 | |громади |половина |Московська, 42/2 | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок бурси |1778 рік |м. Київ, вул. |26 | | | |Набережно- | | | | |Хрещатицька, 27 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Обсерваторія |1841-1845 |м. Київ, пров. |890 | | |роки |Обсерваторний, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кловський палац |1752-1756 |м. Київ, вул. |909 | | |роки |Пилипа Орлика, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Покровська церква |1893-1897 |м. Київ, вул. |188 | | |роки, 1914|Островського, 20/1 | | | |рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого Миколи|1809 рік |м. Київ, Паркова |256 | |(ротонда) на | |дорога | | |Аскольдовій могилі | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Державного |1960 рік |м. Київ, просп. |332 | |цирку | |Перемоги, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVIII-XIX | |867 | |Київської фортеці: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | північна напівбашта|1839-1842 |м. Київ, вул. |867/14 | | |роки |Госпітальна, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | північна брама з |1844 рік |м. Київ, вул. |867/15 | | капоніром | |Госпітальна, 18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | військовий шпиталь |1836-1844 | -"- |867/16 | | з лазнею |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Косий Капонір |1844-1846 |м. Київ, вул. |867/17 | | |роки |Госпітальна, 24а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | капонір 1-го |1843-1844 |м. Київ, пров. |867/18 | | полігону |роки |Лабораторний, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | капонір 2-го | -"- |м. Київ, вул. |867/19 | | полігону | |Госпітальна, 24а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | верхня напівкругла |1853-1855 |м. Київ, Паркова |867/26 | | підпірна стіна |роки |дорога, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | нижня напівкругла |1856 рік |м. Київ, Набережне |867/27 | | підпірна стіна | |шосе | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Старий Контрактовий |1800 рік |м. Київ, вул. |873 | |будинок | |Покровська, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1808 рік |м. Київ, вул. |21 | | | |Покровська, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дзвіниця церкви |1716 рік |м. Київ, вул. |22 | |Миколи Доброго | |Покровська, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Покровська церква: |1766-1772 |м. Київ, вул. |23/1 | | |роки |Покровська, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |23/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1809 рік |м. Київ, вул. |875 | | | |Покровська, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Iллiнська церква: |1755 рік |м. Київ, вул. |20/1 | | | |Почайнинська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |XVIII | -"- |20/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама та мури |1755 рік | -"- |20/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії |XVII | -"- |877 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фролівський монастир:|XVI-XIX |м. Київ, вул. |18 | | |сторіччя |Притисько- | | | | |Микiльська, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вознесенська церква |1722-1733 | -"- |18/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1740-1821 | -"- |18/2 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | трапезна |XVII-XIX | -"- |18/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Воскресенська |1824 рік | -"- |18/4 | | церква | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок ігумені |1818-1819 | -"- |18/5 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | житловий будинок |1838 рік | -"- |18/6 | | (корпус N 11) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 5 |1832 рік |м. Київ, вул. |18/7 | | | |Фролівська, 6/8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 6 |початок | -"- |18/8 | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 7 | -"- | -"- |18/9 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 8 | -"- | -"- |18/10 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 9 | -"- | -"- |18/11 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 10 | -"- | -"- |18/12 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 16 |1809-1811 | -"- |18/13 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Казанської |1841-1843 | -"- |18/14 | | Божої матері |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля станції |1850 рік, |м. Київ, Поштова |27 | |поштової |1982 рік -|площа, 2 | | | |рекон- | | | | |струкція | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1830 рік |м. Київ, вул. |870 | | | |Притисько- | | | | |Микiльська, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Прибутковий будинок |1887 рік, |м. Київ, вул. |383 | | |1902-1913 |Прорізна, 17 | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок швидкої |1914 рік |м. Київ, вул. |131-Ки | |медичної допомоги | |Рейтарська, 22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Літературно- |1946-1951 |м. Київ, вул. |390 | |меморіального | |М. Рильського, 7 | | |музею імені | | | | |М. Рильського | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кафедральна синагога |1898 рік |м. Київ, вул. |137-Ки | | | |Ш. Руставелі, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок виробничий |1830-1840 |м. Київ, вул. |883 | |кондитерської фабрики|роки, |Сагайдачного, 27 | | |Балабухи |друга | | | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя, | | | | |1878-1879 | | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житловий будинок |кінець |м. Київ, вул. |884 | |Балабухи |XVIII - |Сагайдачного, 27а | | | |середина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому в |кінець XIX|м. Київ, вул. | | |1899-1908 роках |сторіччя |Саксаганського, 97 | | |мешкала Леся Українка| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житловий будинок, у | -"- |м. Київ, вул. |391 | |якому перебував | |Саксаганського, 93 | | |М. Старицький у | | | | |1898-1904 роках | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житловий будинок |1799 рік -|м. Київ, вул. |865 | | |друга |Січневого | | | |половина |повстання, 6, 6а | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Флігель |1835-1838 |м. Київ, вул. |865 | | |роки |Січневого | | | | |повстання, 6б | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Спаса на |XII |м. Київ, вул. |2 | |Берестові |сторіччя |Січневого | | | | |повстання, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Пороховий погріб |1751 рік |м. Київ, вул. |3 | | | |Січневого | | | | |повстання, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XI-XIX |м. Київ, вул. |4 | |Києво-Печерської |сторіччя |Січневого | | |лаври: | |повстання, 21, 25, | | | | |27, 32, 33 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Успенський собор |1073 рік |м. Київ, вул. |4/1 | | (руїни) | |Січневого | | | | |повстання, 21 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця |1731 рік | -"- |4/2 | | Успенського собору | | | | | (корпус N 81) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Троїцька надбрамна |1106 рік | -"- |4/3 | | церква (корпус | | | | | N 27) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії (корпус N 3) |1720 рік | -"- |4/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії (корпус N 4) |XVI-XVIII | -"- |4/5 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Ковніровський |XVII-XVIII| -"- |4/6 | | корпус (корпус |сторіччя | | | | N 12) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус клірошан |1720-1740 | -"- |4/7 | | (корпус N 20) |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | економічний корпус |1720 рік | -"- |4/8 | | (корпус N 7) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | друкарня (корпуси |1720, 1828| -"- |4/9 | | N 8, 9) |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палітурня (корпус |1757-1770 | -"- |4/10 | | N 13) |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Микільська трапезна|XVII-XVIII| -"- |4/11 | | церква (корпус |сторіччя | | | | N 25) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква над |1696 рік | -"- |4/12 | | економічною брамою | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок митрополита|1727 рік | -"- |4/13 | | (корпус N 2) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | монастирські мури |1698 рік | -"- |4/14 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Онуфріївська башта | -"- | -"- |4/15 | | (палатна) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта Івана Кушника| -"- | -"- |4/16 | | (часова) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | малярна башта | -"- | -"- |4/17 | | (північна) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | південна башта | -"- | -"- |4/18 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця на Ближніх|1763 рік |м. Київ, вул. |4/19 | | печерах | |Січневого повстання,| | | | |25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква Різдва |1696 рік | -"- |4/20 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Здвиженська церква |1700 рік | -"- |4/21 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця на Дальніх|1754 рік | -"- |4/22 | | печерах | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | галерея біля церкви|XVIII | -"- |4/23 | | Різдва |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Зачатіївська церква| -"- | -"- |4/24 | | на Дальніх печерах | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок намісника |1824 рік |м. Київ, вул. |4/25 | | (корпус N 1) | |Січневого | | | | |повстання, 21 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | трапезна |XIX | -"- |4/26 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | трапезна |XVII | -"- |4/27 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 42 |XIX |м. Київ, вул. |4/28 | | |сторіччя |Січневого | | | | |повстання, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 48 |1839 рік | -"- |4/29 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 49 |1810 рік | -"- |4/30 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус N 56 |1846 рік | -"- |4/31 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | галерея на Ближніх |1816 рік | -"- |4/32 | | печерах | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Ближні печери |XI | -"- |4/33 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | галерея на Дальніх |1816 рік | -"- |4/34 | | печерах | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Дальні печери |XI | -"- |4/35 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Благовіщенська |1905 рік |м. Київ, вул. |4/36 | | церква | |Січневого | | | | |повстання, 21 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братський корпус на|початок |м. Київ, вул. |4/37 | | Ближніх печерах |XIX |Січневого | | | (корпус N 44) |сторіччя |повстання, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарський |перша | -"- |4/38 | | будинок на Дальніх |половина | | | | печерах (корпус |XIX | | | | N 50) |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії гостинного |1829-1830 | -"- |4/39 | | двору (корпус N 55)|роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | бібліотека Флавіана|1908-1909 |м. Київ, вул. |4/40 | | (корпус N 5) |роки |Січневого | | | | |повстання, 21 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії співаків |1902-1904 | -"- |4/41 | | митрополичого хору |роки | | | | (келії клірошан) | | | | | (корпус N 6) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | в'їзна брама до |XIX | -"- |4/42 | | господарського |сторіччя | | | | двору (корпус | | | | | N 82а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | словолитня |1860-1863 | -"- |4/43 | | (корпус N 10) |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | в'їзна брама на | -"- | -"- |4/44 | | подвір'я друкарні | | | | | та словолитні | | | | | (корпус N 10а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | проскурня |1913 рік | -"- |4/45 | | (корпус N 11) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | майстерня |кінець | -"- |4/46 | | (корпус N 11б) |XIX - | | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | складальня |1898 рік | -"- |4/47 | | (без прибудови | | | | | 1942 року) | | | | | (корпус N 14) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палітурня |1903-1904 | -"- |4/48 | | (корпус N 15) |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | готельний корпус |1906-1908 | -"- |4/49 | | (корпус N 19) |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ремісничі келії |1650 рік | -"- |4/50 | | (корпус N 21) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії |1750 рік | -"- |4/51 | | (корпус N 21а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |4/52 | | клірошанського | | | | | корпусу (корпус | | | | | N 22) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | столярна майстерня |1902 рік | -"- |4/53 | | (корпус N 23) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | аптека (корпус |1902-1903 | -"- |4/54 | | N 24) |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братська лікарня |1841-1842 | -"- |4/55 | | (лікарняні келії) |роки | | | | (корпус N 26) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | книжкова крамниця |1850 рік | -"- |4/56 | | (корпус N 28) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа оглядового |1898 рік | -"- |4/57 | | майданчика (корпус | | | | | N 29а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | іконописна школа та|1880-1883 | -"- |4/58 | | майстерня (корпус |роки | | | | N 30) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | підпірна стіна |1800 рік | -"- |4/59 | | Верхньої лаври | | | | | (корпус N 30а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фотографія (корпус |1871-1875 | -"- |4/60 | | N 31) |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вхід у галерею |1816 рік |м. Київ, вул. |4/61 | | Ближніх печер | |Січневого | | | (корпус N 37а) | |повстання, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братська лазня |1888 рік |м. Київ, вул. |4/62 | | (корпус N 34) | |Січневого | | | | |повстання, 21 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | крамниця для |1902-1903 | -"- |4/63 | | продажу ікон |роки | | | | (корпус N 35) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | крамниця для |1901-1906 | -"- |4/64 | | продажу ікон і |роки | | | | книжок (корпус | | | | | N 39) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вхід до Ближніх |1818 рік |м. Київ, вул. |4/65 | | печер (корпус N 41)| |Січневого | | | | |повстання, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братські келії |1898-1899 | -"- |4/66 | | (корпус N 43) |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа |1900 рік | -"- |4/67 | | монастирського | | | | | саду (корпус N 44а)| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братські келії на |1890 рік | -"- |4/68 | | Ближніх печерах | | | | | (корпус N 45) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братські келії |1850 рік | -"- |4/69 | | (корпус N 46) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | сторожка на | -"- | -"- |4/70 | | Ближніх печерах | | | | | (корпус N 46а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | каплиця над |1910 рік | -"- |4/71 | | артезіанською | | | | | свердловиною | | | | | (корпус N 47) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | схимницький корпус |1896 рік | -"- |4/72 | | на Дальніх печерах | | | | | (корпус N 51) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братські келії на |1850 рік | -"- |4/73 | | Дальніх печерах | | | | | (корпус N 52) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братські келії на |1898-1899 | -"- |4/74 | | Дальніх печерах |роки | | | | (корпус N 53) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гостинний корпус та|1870 рік | -"- |4/75 | | контора (корпус | | | | | N 54) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії гостинного |1850 рік | -"- |4/76 | | двору (корпус N 57)| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії гостинного | -"- | -"- |4/77 | | двору (корпус N 58)| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарчий будинок|1885 рік | -"- |4/78 | | (корпус N 60) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії гостинного |1850 рік | -"- |4/79 | | двору (корпус N 63)| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | свічковий завод |1874 рік | -"- |4/80 | | (корпус N 64) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | в'їзна брама на |1900 рік | -"- |4/81 | | територію Ближніх | | | | | печер (корпус | | | | | N 64б) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вхід у галерею |1898 рік | -"- |4/82 | | Дальніх печер | | | | | (корпус N 66а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лікарня та церква |1866 рік | -"- |4/83 | | гостинного двору | | | | | (корпус N 68) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії гостинного |1850 рік | -"- |4/84 | | двору (корпус N 69)| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії гостинного | -"- | -"- |4/85 | | двору (корпус N 71)| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | західна в'їзна |1850-1852 | -"- |4/86 | | брама (корпус |роки | | | | N 71б) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама та огорожа на|1852 рік | -"- |4/87 | | в'їзді до Нижньої | | | | | лаври (корпус | | | | | N 71в) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | галерея від Ближніх|XIX | -"- |4/88 | | печер до Дальніх |сторіччя | | | | печер (корпус N 72)| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вхід у галерею | -"- | -"- |4/89 | | (корпус N 72а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вхід до Дальніх |1915 рік | -"- |4/90 | | печер (корпус N 73)| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ротонда підпірної |1790-ті | -"- |4/91 | | стіни Дебоскета |роки | | | | (корпус N 74) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ротонда підпірної |1790-ті | -"- |4/92 | | стіни Дебоскета із |роки, 1816| | | | входом до галереї |рік | | | | (корпус N 74а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ківорій Св. Антонія|1914 рік | -"- |4/93 | | (корпус 75) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ківорій | -"- | -"- |4/94 | | Св. Феодосія | | | | | (корпус N 76) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | підпірна стіна |1750-ті | -"- |4/95 | | Дебоскета |роки | | | | (корпус N 77) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа підпірної |1750 рік | -"- |4/96 | | стіни Дебоскета | | | | | (корпус N 77а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | сходи підпірної |початок XX| -"- |4/97 | | стіни Дебоскета |сторіччя | | | | (корпус N 77б) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | каплиця над склепом|1868 рік | -"- |4/98 | | генерал-губернатора| | | | | О.П. Безака (корпус| | | | | N 78) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | південна брама |XVIII |м. Київ, вул. |4/99 | | (корпус N 79) |сторіччя |Січневого | | | | |повстання, 21 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | стіна з брамою біля| -"- | -"- |4/100 | | Головної дзвіниці | | | | | (корпус N 81а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | продовольчий льох | -"- | -"- |4/101 | | при садибі | | | | | митрополита | | | | | (корпус N 88а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | північна в'їзна |XIX | -"- |4/102 | | брама (корпус |сторіччя | | | | N 93а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарча споруда | -"- | -"- |4/103 | | Верхньої лаври | | | | | (корпус N 94) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | східна в'їзна |XIX | -"- |4/104 | | брама (корпус |сторіччя | | | | N 94а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | водосвятний ківорій|1896-1897 | -"- |4/105 | | Верхньої лаври |роки | | | | (корпус N 95) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | сонячний годинник |XVIII | -"- |4/106 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | водосвятний ківорій|1896-1897 |м. Київ, вул. |4/107 | | на Дальніх печерах |роки |Січневого | | | (корпус N 96) | |повстання, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ротонда біля |початок | -"- |4/108 | | Ближніх печер |XIX | | | | (корпус N 97) |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | котельня |1862 рік |м. Київ, вул. |4/109 | | (корпус N 100) | |Січневого | | | | |повстання, 21 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан біля будинку|початок XX| -"- |4/110 | | намісника |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан біля корпусу| -"- | -"- |4/111 | | друкарні | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан біля | -"- | -"- |4/112 | | Ковнірівського | | | | | корпусу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | склеп Васильчикових|початок |м. Київ, вул. |4/113 | | |XIX |Січневого | | | |сторіччя |повстання, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | тунель у валах |XVII |м. Київ, вул. |867/2 | | фортеці (корпус |сторіччя |Старонаводницька | | | N 120а) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | оборонна стіна |1841-1848 |м. Київ, вул. |867/3 | | навколо Дальніх і |роки |Січневого | | | Ближніх печер | |повстання, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс |1696 рік |м. Київ, вул. |5 | |Воскресенської | |Січневого | | |церкви: | |повстання, 27 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок настоятеля |1880-ті | -"- |5/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії гостинного |1863 рік | -"- |5/2 | | двору | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | західна брама |1904 рік | -"- |5/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | північна брама | -"- | -"- |5/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс церкви |1696 рік |м. Київ, вул. |7 | |Феодосія | |Січневого | | |Печерського: | |повстання, 32 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок настоятеля |1880-ті | -"- |7/1 | | |роки, 1903| | | | |рік | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братські келії |кінець XIX| -"- |7/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок для прочан | -"- | -"- |7/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа з брамою |1860 рік | -"- |7/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Московська брама |XVIII |м. Київ, вул. |9 | |фортеці |сторіччя |Січневого | | | | |повстання, 33 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Губернаторський |1780 рік |м. Київ, вул. |866 | |будинок | |Січневого | | | | |повстання, 29 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд | |м. Київ, вул. |15 | |Братського монастиря:| |Г. Сковороди, 2, 2а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | старий академічний |1703-1740 |м. Київ, вул. |15/1 | | корпус |роки |Г. Сковороди, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | трапезна |XVII-XIX | -"- |15/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | сонячний годинник |XVIII |м. Київ, вул. |15/3 | | |сторіччя |Г. Сковороди, 2а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | поварня з келіями |1652-1826 | -"- |15/4 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | новий академічний |1826-1846 |м. Київ, вул. |15/5 | | корпус |роки |Г. Сковороди, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | братські келії |1823-1879 | -"- |15/6 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус настоятеля |1780 рік -| -"- |15/7 | | |середина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | проскурня | -"- | -"- |15/8 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XVIII-XIX |м. Київ, вул. |876 | | |сторіччя |Г. Сковороди, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Миколи |1772 рік |м. Київ, вул. |24 | |Набережного | |Г. Сковороди, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дзвіниця церкви |1861-1863 |м. Київ, вул. |53 | |Миколи Набережного |роки |Г. Сковороди, 12/4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля колишньої |1899-1901 |м. Київ, вул. |147-Ки | |духовної семінарії |роки |І. Смирнова- | | | | |Ласточкіна, 20 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1909 рік |м. Київ, вул. |291 | | | |Спаська, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |XIX |м. Київ, вул. |28 | |(флігель) |сторіччя |Спаська, 16б | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок іподрому |1915 рік |м. Київ, вул. |149-Ки | | | |О. Суворова, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Трапезна церква |кінець |м. Київ, вул. |58-Ки | |Кирилівського |XVIII |О. Теліги, 12 | | |монастиря |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1880-1889 |м. Київ, вул. |133-Ки | | |роки |Терещенківська, 9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1881-1882 |м. Київ, вул. |135-Ки | | |роки |Терещенківська, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1878 рік |м. Київ, вул. |235 | | | |Терещенківська, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Троїцька церква |друга |м. Київ, вул. |869 | |Іоанiвського |половина |Тiмiрязєвська, 1 | | |монастиря |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Михайлiвський |XI-XX |м. Київ, вул. |252 | |Золотоверхий |сторіччя |Трьохсвятительська, | | |монастир: | |6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії |1845-1858 | -"- |252/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа та стіна |1745-1758 | -"- |252/2 | | першого ярусу |роки | | | | дзвіниці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарські льохи |1713 рік | -"- |252/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус |1894 рік | -"- |252/7 | | архієрейських | | | | | співаків | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | готель |початок XX|м. Київ, вул. |252/5 | | |сторіччя |Трьохсвятительська, | | | | |4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля міського |1898 рік |м. Київ, |58 | |драматичного театру | |пл. І. Франка, 3 | | |Соловцова | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кирилівська церква: |XIX |м. Київ, |30/1 | | |сторіччя |вул. М. Фрунзе, 103 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | наріжна брама стін |XVIII | -"- |30/2 | | Кирилівської церкви|сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля театру |1875 рік |м. Київ, вул. | | |Бергоньє | |Б. Хмельницького, | | | | |5/15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Колегії Павла|1862-1864 |м. Київ, вул. |81-Ки | |Галагана |роки |Б. Хмельницького, | | | | |11/1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля анатомічного |XIX |м. Київ, вул. Б. |37 | |театру |сторіччя |Хмельницького, 37 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква |1631 рік |м. Київ, вул. |19 | |Притисько-Микільська | |Хорива, 5а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |перша |м. Київ, вул. |879 | | |половина |Хорива, 5 | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1912-1913 |м. Київ, вул. |61 | |Волзько-Камського |роки |Хрещатик, 10 | | |банку | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Російського |1913, 1950|м. Київ, вул. |898 | |банку для зовнішньої |роки |Хрещатик, 32а | | |торгівлі | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Київської |1952-1957 |м. Київ, вул. |76-Ки | |міської ради |роки |Хрещатик, 36 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Троїцький народний |1902 рік |м. Київ, вул. |65-Ки | |будинок | |Червоноармійська, 53| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костьол |1899-1909 |м. Київ, вул. |902/1 | | |роки |Червоноармійська, 75| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок причту | -"- | -"- |902/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Нацiональний палац |1965-1970 |м. Київ, вул. |392 | |"Україна" |роки |Червоноармійська, | | | | |103 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жила|кінець XIX|м. Київ, вул. | | |М. Заньковецька |сторіччя |Червоноармійська, | | | | |121 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля станції |1960 рік |м. Київ, бульв. |171 | |метрополітену | |Т. Шевченка | | |"Університет" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |кінець XIX|м. Київ, бульв. |159/49 | | |сторіччя |Т. Шевченка, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1859- |м. Київ, бульв. |885 | | |1860-ті |Т. Шевченка, 12 | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Корпуси Київської |1873-1888 |м. Київ, бульв. |159/58 | |міської клінічної |роки |Т. Шевченка, 13-17 | | |лікарні | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |1844-1850 |м. Київ, бульв. |35 | | |роки |Т. Шевченка, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Володимирський собор |1863 рік |м. Київ, бульв. |36 | | | |Т. Шевченка, 20 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля комерційного |1911-1915 |м. Київ, бульв. |165-Ки | |інституту |роки |Т. Шевченка, 22-24 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Прибутковий будинок |1908 рік |м. Київ, бульв. |222 | | | |Т. Шевченка, 23 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок музею |1820 рік |м. Київ, пров. | | |Т. Шевченка | |Шевченка, 8а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1912 рік |м. Київ, вул. |92-Ки | | | |Шовковична, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1901 рік |м. Київ, вул. |94-Ки | | | |Шовковична, 17/2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |кінець XIX|м. Київ, вул. |181-Ки | | |сторіччя |Ярославів Вал, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кенаса |1900 рік |м. Київ, вул. |83-Ки | | | |Ярославів Вал, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля економічної |1905-1907 |м. Київ, вул. |187-Ки | |школи |роки |Ярославів Вал, 40 | | |----------------------------------------------------------------| | Севастопольська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Покровський собор |початок XX|м. Севастополь, |1-Св/37 | | |сторіччя |вул. Велика | | | | |Морська, 36 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Собор Святого |XIX |м. Севастополь, |1244 | |Володимира |сторіччя |вул. Древня, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква семи | -"- | -"- |308 | |Херсонеських | | | | |мучеників | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Покрови | -"- | -"- |1244 | |Богородиці | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |1910 рік |м. Севастополь, |142 | |електростанції | |вул. А. Калича, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля Поліцейської |1900-ті |м. Севастополь, |146 | |дільниці |роки |вул. А. Калича, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк архітектора |початок XX|м. Севастополь, |147 | |М. Врангеля |сторіччя |вул. А. Калича, 19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок мечеті | -"- |м. Севастополь, |52-Св | | | |вул. М. Кулакова, 31| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |1953 рік |м. Севастополь, |6/39-Св | |будинок | |вул. Леніна, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |1950 рік |м. Севастополь, |6/40-Св | |будинок | |вул. Леніна, 4, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок культури |1953 рік |м. Севастополь, |6/49-Св | | | |вул. Леніна, 25 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок районного |1950 рік |м. Севастополь, |6/53-Св | |комітету | |вул. Леніна, 31 | | |Комуністичної | | | | |партії України | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок кінотеатру |1953-1955 |м. Севастополь, |6/56-Св | |"Україна" |роки |вул. Леніна, 35 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Прибутковий будинок |початок XX|м. Севастополь, |6/60-Св | | |сторіччя |вул. Леніна, 41 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |XIX |м. Севастополь, |6/61-Св | | |сторіччя |вул. Леніна, 43 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Центральної |1952 рік |м. Севастополь, |6/67-Св | |міської бібліотеки | |вул. Леніна, 51 | | |імені Л. Толстого | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишнього |кінець XIX|м. Севастополь, |132/7 | |готелю "Росі" |сторіччя |набережна | | | | |І. Назукіна, 21 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дача Марецької |початок XX|м. Севастополь, |132/10 | | |сторіччя |набережна | | | | |І. Назукіна, 27 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля інституту |1913 рік |м. Севастополь, |6/81-Св | |фізичних методів | |просп. П. Нахімова, | | |лікування | |4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |1954-1956 |м. Севастополь, |6/83-Св | |Севастопольського |роки |просп. П. Нахімова, | | |академічного | |6 | | |російського | | | | |драматичного театру | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Морської |1953 рік |м. Севастополь, |6/84-Св | |бібліотеки | |просп. П. Нахімова, | | | | |7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Прибутковий будинок |1898 рік |м. Севастополь, |6/86-Св | | | |просп. П. Нахімова, | | | | |9 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан |XIX |м. Севастополь, |111-Св | | |сторіччя |вул. П. Новікова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Стрілецький форт |кінець |м. Севастополь, |513 | | |XIX - |парк Перемоги | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок в'язниці |XIX |м. Севастополь, |137 | | |сторіччя |пл. Повставших, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ансамбль Приморського|XIX |м. Севастополь, |104 | |бульвару (пропілеї, |сторіччя |Приморський бульвар | | |пішохідний місток, |(рекон- | | | |огорожа) |струкція -| | | | |1950 рік) | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Громадський будинок |початок XX|м. Севастополь, |41-Св | | |сторіччя |вул. Радянська, 57 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |1942-1944 |м. Севастополь, |315 | |знаходилася підпільна|роки |вул. В. Ревякіна, 46| | |типографія | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля міської |1890-ті |м. Севастополь, |139 | |управи |роки |вул. Г. Рубцова, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Громадський будинок |перша |м. Севастополь, |24-Св | | |половина |вул. О. Суворова, 20| | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Ансамбль скверу |1950-1952 |м. Севастополь, |6/103-Св | |(ротонда, вхід із |роки |пл. О. Суворова | | |вазами, огорожа) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Громадський будинок |1950 рік |м. Севастополь, |19 | | | |вул. О. Суворова, 12| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок приватного |початок XX|м. Севастополь, |155 | |навчального закладу |сторіччя |вул. 7 Листопада, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |1932 рік |м. Севастополь, |153 | |військово-морського | |вул. 7 Листопада, 3 | | |водолазного технікуму| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Казарми першого |середина |м. Севастополь, |113-Св | |бастіону |XIX |вул. С. Хрульова, | | | |сторіччя |між будинками N 8-10| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Костел |перша |м. Севастополь, |6-Св | | |половина |вул. П. Шмідта, 1 | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |XIX |м. Севастополь, |84-Св | |будинок |сторіччя |вул. О. Щербака, 10 | | |(з ядрами) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Байдарські ворота |1848 рік |м. Севастополь, |587 | | | |Байдарський | | | | |перевал | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква дванадцяти |кінець |м. Балаклава |107-Св | |апостолів |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |1930 рік | -"- |106-Св | |будинок | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Північний форт |початок XX| -"- |161 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Південний форт | -"- | -"- |162 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Генуезька фортеця |XIV-XV | -"- |309 | |Чембало |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фортеця Каламіта |V-XVII |м. Інкерман |307 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Башта Микрюківського |кінець XIX|Кілен-балка |112-Св | |водопроводу |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан |XIX |м. Севастополь, |104-Св | | |сторіччя |с. Морозовка | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |кінець |м. Севастополь, |110-Св | |будинок |XIX - |с. Орлине | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан |XIX | -"- |103 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Колишній будинок |1840-ві |мис Фіолент |552 | |адмірала |роки | | | |М.П. Лазарєва | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Вознесіння |початок XX|м. Севастополь, |105-Св | | |сторіччя |с. Флотське | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Акведук через |середина |м. Севастополь, |102-Св | |р. Чорну |XIX |с. Хмельницьке | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс садиби |кінець |Хомутова балка |9 | |"Максимова дача" |XIX - | | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Берегові батареї | -"- |територія |562 | |N 12-13 | |національного | | | | |заповідника | | | | |"Херсонес | | | | |Таврійський" | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мінна станція |початок XX| -"- |580 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир "Шулдан": | VIII-XV |м. Севастополь, |1237-Н | | 1) великий печерний | сторіччя |с. Тернівка, | | | храм; | |3,0 км на північний | | | 2) малий печерний | |захід від села, у | | | храм; | |неглибокій ущелині | | | 3) келії, | | | | | господарські | | | | | та інші печерні | | | | | споруди | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерний монастир | -"- |м. Севастополь, |1238-Н | |"Чельтер-Мармара": | |с. Тернівка, | | | 1) храм (руїни); | |2,0 км на захід і | | | 2) спорудження | |північний захід від | | | печерні господарські| |села, на північному | | | | |схилі | | | | |Кара-Кобинської | | | | |долини | | ------------------------------------------------------------------
* - на момент прийняття Закону ( 1887-17 ) охоронний номер не
присвоєно
{ Перелік із змінами, внесеними згідно із Законом N 1887-VI
( 1887-17 ) від 12.02.2010 }вгору