Документ 573-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.08.2017, підстава - 567-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. № 573
Київ

Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 лютого 2012 р. № 152

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 196 від 02.03.2016
№ 1010 від 21.12.2016
№ 567 від 09.08.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства молоді та спорту щодо проведення в період з 1 вересня 2015 р. по 31 грудня 2020 р. експерименту щодо залучення Міністерством національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1010 від 21.12.2016}

2. Затвердити:

Порядок проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, що додається;

перелік національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту, які беруть участь у проведенні експерименту щодо їх залучення Міністерством молоді та спорту до організації і проведення спортивних заходів, згідно з додатком.

3. Міністерству молоді та спорту подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід експерименту щодо залучення Міністерством національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1010 від 21.12.20}

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 “Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов’язаних з участю національних збірних команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1740; 2013 р., № 83, ст. 3084) і від 29 лютого 2012 р. № 152 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614, № 45, ст. 1752; 2013 р., № 17, ст. 584, № 90, ст. 3310) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 573

ПОРЯДОК
проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів

1. Цей Порядок визначає механізм проведення експерименту щодо залучення Мінмолодьспортом національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з відповідних видів спорту та їх участі у спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня (далі - експеримент).

2. У рамках проведення експерименту національні спортивні федерації з окремих олімпійських видів спорту (далі - федерації) забезпечують організацію і проведення спортивних заходів з відповідних видів спорту, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік (далі - Календарний план) (навчально-тренувальні збори національних збірних команд на території України та за кордоном, всеукраїнські та міжнародні спортивні змагання, що проводяться на території України, забезпечення участі національних збірних команд у зазначених міжнародних змаганнях, що проводяться на території України та за кордоном).

З цією метою федерації самостійно:

видають власні розпорядчі документи та затверджують кошториси спортивних заходів;

затверджують списки учасників навчально-тренувальних зборів;

затверджують списки суддів всеукраїнських спортивних змагань;

комплектують склад офіційних делегацій;

забезпечують організаційне супроводження спортивних заходів.

3. В експерименті беруть участь федерації за умови наявності власних коштів для покриття ризиків, пов’язаних з його проведенням.

4. Бюджетні кошти на організацію і проведення спортивних заходів, визначених пунктом 2 цього Порядку, використовуються федераціями відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614).

Участь у всеукраїнських спортивних змаганнях спортсменів, що включені до постійного (змінного) складу державних установ “Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики” та “Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики”, здійснюється за рахунок коштів, передбачених таким установам на відповідні цілі.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 567 від 09.08.2017}

5. Обсяг бюджетних коштів для організації і проведення федераціями спортивних заходів, передбачених пунктом 2 цього Порядку, визначається Мінмолодьспортом з урахуванням поданих федераціями обґрунтувань потреби в таких коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, виходячи з показників Календарного плану та вимог пункту 3 цього Порядку.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

здійснення заходів, не передбачених пунктом 2 цього Порядку;

утримання федерацій.

7. Для здійснення спортивних заходів, визначених пунктом 2 цього Порядку, Мінмолодьспорт укладає з федераціями договір, яким визначено права, обов’язки та відповідальність сторін, строки дії договору, причини його дострокового розірвання, очікуваний результат проведення експерименту, орієнтовні обсяги бюджетного фінансування та обсяги коштів федерації, необхідних для здійснення зазначених заходів, умови корегування таких обсягів, форму кошторису на організацію і проведення спортивних заходів, строки та форму подання щомісяця та щороку звітів про їх проведення, строк подання підсумкового звіту про результати проведеного експерименту тощо.

8. Здійснення федераціями спортивних заходів, визначених пунктом 2 цього Порядку, в частині проведення операцій з бюджетними коштами зупиняється у разі:

систематичного порушення строків організації і проведення спортивних заходів;

непроведення спортивних заходів, включених до Календарного плану, без попереднього погодження з Мінмолодьспортом;

неучасті національної збірної команди України з виду спорту у міжнародних спортивних змаганнях, включених до Календарного плану, без попереднього погодження з Мінмолодьспортом;

порушення умов договору.

9. Мінмолодьспорт здійснює щокварталу контроль за здійсненням федераціями спортивних заходів, визначених пунктом 2 цього Порядку, в установленому ним порядку.

10. Очікуваними результатами проведення експерименту є:

підвищення рівня підготовки вітчизняних спортсменів та їх спортивних досягнень на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи;

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1010 від 21.12.2016}

підвищення відповідальності федерацій за розвиток виду спорту та рівня його популярності;

підвищення якості організації і проведення спортивних заходів, ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 573

ПЕРЕЛІК
національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту, які беруть участь у проведенні експерименту щодо їх залучення Міністерством молоді та спорту до організації і проведення спортивних заходів

Федерація важкої атлетики України, м. Київ

Федерація легкої атлетики України, м. Київ

Федерація України зі стрибків у воду, м. Київ

Федерація баскетболу України, м. Київ

Федерація хокею України, м. Київ

Федерація хокею на траві України, м. Київ

Федерація регбі України, м. Київ

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 196 від 02.03.2016, № 1010 від 21.12.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 573

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 лютого 2012 р. № 152

1. Друге речення абзацу першого пункту 1 Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов’язаних з участю національних збірних команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695, викласти у такій редакції: “Видатки на організацію та проведення заходів здійснюються з державного бюджету Мінмолодьспортом, управлінням збірних команд та забезпечення спортивних заходів “Укрспортзабезпечення”, Національним олімпійським комітетом, Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”, Національним комітетом спорту інвалідів, Спортивним комітетом, центрами олімпійської підготовки, національними спортивними федераціями з окремих олімпійських видів спорту, які беруть участь у проведенні експерименту щодо їх залучення Мінмолодьспортом до організації та проведення спортивних заходів (далі - організація, що відряджає).”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152:

1) у пункті 3:

абзац другий підпункту 5 після слів “за кордоном” доповнити словами “, крім спортивних заходів з окремих олімпійських видів спорту, національні спортивні федерації з яких беруть участь у проведенні експерименту щодо їх залучення Мінмолодьспортом до організації і проведення спортивних заходів;”;

доповнити пункт підпунктом 11-1 такого змісту:

“11-1) організацію та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік навчально-тренувальних зборів національних збірних команд на території України та за кордоном, всеукраїнських спортивних змагань та міжнародних спортивних змагань, що проводяться на території України, забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних спортивних змаганнях (оплата проживання відповідно до умов прийому та положення про проведення спортивного заходу, харчування, проїзду, бронювання квитків, послуг з перевезення багажу, транспортних послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, страхування, оформлення віз, виплата добових, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, у тому числі медико-відновлювальних засобів, оплата інших послуг, необхідних для проведення спортивних заходів та забезпечення участі національної збірної команди у міжнародних змаганнях) відповідно до Порядку проведення експерименту щодо залучення Мінмолодьспортом національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 573;”;

2) підпункт 7 пункту 7 викласти у такій редакції:

”7) надання фінансової підтримки громадським організаціям для забезпечення їх діяльності та здійснення ними заходів, крім національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту, які беруть участь у проведенні експерименту щодо їх залучення Мінмолодьспортом до організації і проведення спортивних заходів;”.вгору