Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 01.06.2011573
Документ 573-2011-п, перша редакція — Прийняття від 01.06.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 червня 2011 р. N 573
Київ
Про затвердження переліку органів державного
ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

Відповідно до статті 10 Закону України "Про державний
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" ( 2735-17 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік органів державного ринкового нагляду та
сфер їх відповідальності, що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади подати:
у тримісячний строк відповідно до компетенції пропозиції щодо
приведення постанов Кабінету Міністрів України про затвердження
технічних регламентів у відповідність з цією постановою;
у разі внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту
нового технічного регламенту пропозиції щодо внесення змін до цієї
постанови.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням
чинності Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції" ( 2735-17 ).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. N 573
ПЕРЕЛІК
органів державного ринкового
нагляду та сфер їх відповідальності

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Сфера | Найменування | | органу державного | відповідальності |нормативно-правового| | ринкового нагляду | (вид продукції) | акта, дія якого | | | | поширюється на | | | | відповідний вид | | | | продукції | |---------------------+---------------------+--------------------| |Укрморрічінспекція |морське обладнання |постанова Кабінету | | | |Міністрів України | | | |від 5 вересня | | | |2007 р. N 1103 | | | |( 1103-2007-п ) "Про| | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту морського| | | |обладнання" | |---------------------+---------------------+--------------------| |НКРЗ |радіообладнання і |постанова Кабінету | | |телекомунікаційне |Міністрів України | | |кінцеве (термінальне)|від 24 червня | | |обладнання (ефективне|2009 р. N 679 | | |використання |( 679-2009-п ) | | |радіочастотного |"Про затвердження | | |ресурсу України та |Технічного | | |підключення до |регламенту | | |телекомунікаційної |радіообладнання і | | |мережі загального |телекомунікаційного | | |користування) |кінцевого | | | |(термінального) | | | |обладнання" | |---------------------+---------------------+--------------------| |Держветфітослужба |види продукції, |Закон України "Про | | |включені до групи |загальну безпечність| | |24.2 "Продукти |нехарчової | | |агрохімічні" |продукції" | | |Державного |( 2736-17 ) | | |класифікатора | | | |продукції та послуг | | | |ДК 016-97 | | | |( v0822217-97 ) | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Держгірпромнагляд |засоби |постанова Кабінету | | |індивідуального |Міністрів України | | |захисту |від 27 серпня | | | |2008 р. N 761 | | | |( 761-2008-п ) "Про | | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту засобів | | | |індивідуального | | | |захисту" | | |---------------------+--------------------| | |прості посудини |постанова Кабінету | | |високого тиску |Міністрів України | | | |від 25 березня | | | |2009 р. N 268 | | | |( 268-2009-п ) "Про | | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту безпеки | | | |простих посудин | | | |високого тиску" | | |---------------------+--------------------| | |ліфти |постанова Кабінету | | | |Міністрів України | | | |від 22 квітня | | | |2009 р. N 465 | | | |( 465-2009-п ) "Про | | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту ліфтів" | | |---------------------+--------------------| | |канатні дороги для |постанова Кабінету | | |перевезення пасажирів|Міністрів України | | | |від 14 жовтня | | | |2009 р. N 1076 | | | |( 1076-2009-п ) "Про| | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту канатних | | | |доріг для | | | |перевезення | | | |пасажирів" | | |---------------------+--------------------| | |знаки безпеки і |постанова Кабінету | | |захисту здоров'я |Міністрів України | | |працівників |від 25 листопада | | | |2009 р. N 1262 | | | |( 1262-2009-п ) | | | |"Про затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту знаків | | | |безпеки і захисту | | | |здоров'я | | | |працівників" | | |---------------------+--------------------| | |обладнання, що працює|постанова Кабінету | | |під тиском |Міністрів України | | | |від 19 січня 2011 р.| | | |N 35 ( 35-2011-п ) | | | |"Про затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту безпеки | | | |обладнання, що | | | |працює під тиском" | | |---------------------+--------------------| | |вибухові матеріали |Закон України "Про | | |промислового |загальну безпечність| | |призначення |нехарчової | | | |продукції" | | | |( 2736-17 ) | |---------------------+---------------------+--------------------| |Держспоживінспекція |холодильні прилади |постанова Кабінету | | | |Міністрів України | | | |від 3 вересня | | | |2008 р. N 787 | | | |( 787-2008-п ) "Про | | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту | | | |максимально | | | |дозволеного | | | |споживання | | | |електроенергії | | | |холодильними | | | |приладами" | | |---------------------+--------------------| | |електричне та |постанова Кабінету | | |електронне обладнання|Міністрів України | | | |від 3 грудня 2008 р.| | | |N 1057 | | | |( 1057-2008-п ) "Про| | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту обмеження| | | |використання деяких | | | |небезпечних речовин | | | |в електричному та | | | |електронному | | | |обладнанні" | | |---------------------+--------------------| | |лампи побутового |постанова Кабінету | | |використання |Міністрів України | | | |від 27 грудня | | | |2008 р. N 1144 | | | |( 1144-2008-п ) "Про| | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту | | | |етикетування ламп | | | |побутового | | | |використання | | | |стосовно | | | |ефективності | | | |споживання | | | |електроенергії" | | |---------------------+--------------------| | |текстильні волокна і |постанова Кабінету | | |текстильні вироби |Міністрів України | | | |від 14 січня 2009 р.| | | |N 13 ( 13-2009-п ) | | | |"Про затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту щодо назв| | | |текстильних волокон | | | |і маркування | | | |текстильних виробів"| | |---------------------+--------------------| | |неавтоматичні |постанова Кабінету | | |зважувальні прилади |Міністрів України | | | |від 11 березня | | | |2009 р. N 190 | | | |( 190-2009-п ) "Про | | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту | | | |неавтоматичних | | | |зважувальних | | | |приладів" | | |---------------------+--------------------| | |засоби вимірювальної |постанова Кабінету | | |техніки |Міністрів України | | | |від 8 квітня 2009 р.| | | |N 332 ( 332-2009-п )| | | |"Про затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту щодо | | | |суттєвих вимог до | | | |засобів | | | |вимірювальної | | | |техніки" | | |---------------------+--------------------| | |обладнання |постанова Кабінету | | | |Міністрів України | | | |від 29 липня 2009 р.| | | |N 785 ( 785-2009-п )| | | |"Про затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту з | | | |електромагнітної | | | |сумісності | | | |обладнання" | | |---------------------+--------------------| | |низьковольтне |постанова Кабінету | | |електричне обладнання|Міністрів України | | | |від 29 жовтня | | | |2009 р. N 1149 | | | |( 1149-2009-п ) "Про| | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту безпеки | | | |низьковольтного | | | |електричного | | | |обладнання" | | |---------------------+--------------------| | |електрообладнання |постанова Кабінету | | |побутового |Міністрів України | | |призначення |від 6 січня 2010 р. | | | |N 5 ( 5-2010-п ) | | | |"Про затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту | | | |енергетичного | | | |маркування | | | |електрообладнання | | | |побутового | | | |призначення" | | |---------------------+--------------------| | |водогрійні котли, що |постанова Кабінету | | |працюють на рідкому |Міністрів України | | |чи газоподібному |від 27 серпня | | |паливі |2008 р. N 748 | | | |( 748-2008-п ) "Про | | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту | | | |водогрійних котлів, | | | |що працюють на | | | |рідкому чи | | | |газоподібному | | | |паливі" | | |---------------------+--------------------| | |прилади, що працюють |постанова Кабінету | | |на газоподібному |Міністрів України | | |паливі |від 24 вересня | | | |2008 р. N 856 | | | |( 856-2008-п ) "Про | | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту приладів,| | | |що працюють на | | | |газоподібному | | | |паливі" | | |---------------------+--------------------| | |обладнання та захисні|постанова Кабінету | | |системи, призначені |Міністрів України | | |для застосування в |від 8 жовтня 2008 р.| | |потенційно |N 898 ( 898-2008-п )| | |вибухонебезпечному |"Про затвердження | | |середовищі |Технічного | | | |регламенту | | | |обладнання та | | | |захисних систем, | | | |призначених для | | | |застосування в | | | |потенційно | | | |вибухонебезпечному | | | |середовищі" | | |---------------------+--------------------| | |пересувне обладнання,|постанова Кабінету | | |що працює під тиском |Міністрів України | | |(крім здійснення |від 5 листопада | | |нагляду на місцях |2008 р. N 967 | | |експлуатації |( 967-2008-п ) "Про | | |обладнання) |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту | | | |пересувного | | | |обладнання, що | | | |працює під тиском" | | |---------------------+--------------------| | |машини та |постанова Кабінету | | |устаткування |Міністрів України | | | |від 12 жовтня | | | |2010 р. N 933 | | | |( 933-2010-п ) "Про | | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту безпеки | | | |машин та | | | |устаткування" | | |---------------------+--------------------| | |мийні засоби |постанова Кабінету | | | |Міністрів України | | | |від 20 серпня | | | |2008 р. N 717 | | | |( 717-2008-п ) "Про | | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту мийних | | | |засобів" | | |---------------------+--------------------| | |іграшки |постанова Кабінету | | | |Міністрів України | | | |від 8 жовтня 2008 р.| | | |N 901 ( 901-2008-п )| | | |"Про затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту безпеки | | | |іграшок" | | |---------------------+--------------------| | |радіообладнання і |постанова Кабінету | | |телекомунікаційне |Міністрів України | | |кінцеве (термінальне)|від 24 червня | | |обладнання (крім |2009 р. N 679 | | |ефективного |( 679-2009-п ) "Про | | |використання |затвердження | | |радіочастотного |Технічного | | |ресурсу України та |регламенту | | |підключення до |радіообладнання і | | |телекомунікаційної |телекомунікаційного | | |мережі загального |кінцевого | | |користування) |(термінального) | | | |обладнання" | | |---------------------+--------------------| | |інші види продукції, |Закон України "Про | | |що не є об'єктами |загальну безпечність| | |технічних регламентів|нехарчової | | |та не включені до |продукції" | | |сфери |( 2736-17 ) | | |відповідальності | | | |інших органів | | | |державного ринкового | | | |нагляду (крім | | | |продукції, нагляд за | | | |якою здійснюється | | | |відповідно до | | | |санітарного | | | |законодавства) | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Держлікслужба |медичні вироби |постанова Кабінету | | | |Міністрів України | | | |від 11 червня | | | |2008 р. N 536 | | | |( 536-2008-п ) "Про | | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту щодо | | | |медичних виробів" | | |---------------------+--------------------| | |активні медичні |постанова Кабінету | | |вироби, які |Міністрів України | | |імплантують |від 9 липня 2008 р. | | | |N 621 ( 621-2008-п )| | | |"Про затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту щодо | | | |активних медичних | | | |виробів, які | | | |імплантують" | | |---------------------+--------------------| | |медичні вироби для |постанова Кабінету | | |лабораторної |Міністрів України | | |діагностики in vitro |від 16 липня 2008 р.| | | |N 641 ( 641-2008-п )| | | |"Про затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту щодо | | | |медичних виробів для| | | |лабораторної | | | |діагностики in | | | |vitro" | |---------------------+---------------------+--------------------| |Держархбудінспекція |будівельні матеріали,|постанова Кабінету | | |вироби і конструкції |Міністрів України | | |класів 91 і 93 згідно|від 20 грудня | | |з Українським |2006 р. N 1764 | | |класифікатором |( 1764-2006-п ) "Про| | |нормативних |затвердження | | |документів |Технічного | | |ДК 004-2008 (крім |регламенту | | |лічильників, машин та|будівельних виробів,| | |устаткування) |будівель і споруд" | |---------------------+---------------------+--------------------| |Пробірна служба |дорогоцінні метали, |Закон України "Про | | |дорогоцінне каміння |загальну безпечність| | |та вироби з них |нехарчової | | |(ювелірні та побутові|продукції" | | |вироби) |( 2736-17 ) | |---------------------+---------------------+--------------------| |Держатомрегулювання |контейнери для |постанова Кабінету | | |зберігання та |Міністрів України | | |захоронення |від 18 липня 2007 р.| | |радіоактивних |N 939 ( 939-2007-п )| | |відходів |"Про затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту щодо | | | |контейнерів для | | | |зберігання та | | | |захоронення | | | |радіоактивних | | | |відходів і плану | | | |заходів з його | | | |застосування" | | |---------------------+--------------------| | |закриті джерела |постанова Кабінету | | |іонізуючого |Міністрів України | | |випромінювання |від 5 грудня 2007 р.| | | |N 1382 | | | |( 1382-2007-п ) "Про| | | |затвердження | | | |Технічного | | | |регламенту закритих | | | |джерел іонізуючого | | | |випромінювання" | | |---------------------+--------------------| | |системи та елементи, |Закон України "Про | | |важливі для безпеки |загальну безпечність| | |ядерних установок |нехарчової | | | |продукції" | | | |( 2736-17 ) | | |---------------------+--------------------| | |прилади, обладнання | -"- | | |та установки для | | | |здійснення | | | |радіаційного контролю| | | |(у тому числі | | | |дозиметричного | | | |контролю) та | | | |проведення | | | |радіаційного | | | |моніторингу | | | |---------------------+--------------------| | |джерела іонізуючого | -"- | | |випромінювання та | | | |установки з джерелами| | | |іонізуючого | | | |випромінювання, які | | | |імпортуються | | ------------------------------------------------------------------вгору