Документ 5723-XI, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до
Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 17, ст. 427 )
( Указ затверджено Законом ВР УРСР
N 5744-XI ( 5744-11 ) від 18.04.88, ВВР, 1988, N 18, ст. 449 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
3 березня 1988 року "Про кримінальну відповідальність за незаконні
дії з радіоактивними матеріалами" Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтями
228-2, 228-3, 228-4 і 228-5 Кримінального кодексу Української РСР,
попереднє слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим частину другу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 )
після цифр "225" доповнити цифрами "228-2, 228-3, 228-4, 228-5".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 квітня 1988 р.
N 5723-XIвгору